Dịch vụ đại lý hải quan

dịch vụ đại lý hải quan

Đại lý làm thủ tục hải quan là doanh nghiệp thay mặt người có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện việc khai hải quan; xuất trình bộ hồ sơ hải quan có liên quan đến lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu và thực hiện toàn bộ hoặc một phần các công việc liên quan đến thủ tục hải quan theo thỏa thuận. Để hiểu rõ hơn về dịch vụ đại lý hải quan, mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây của Luật Rong Ba

Đại lý hải quan là gì?

Theo khoản 14 Điều 4 Luật Hải quan 2014 và Điều 5 Nghị định 08/2015/NĐ-CP, đại lý hải quan một trong những người khai hải quan.

Hiểu đơn giản, công việc của người khai hải quan là phải khai đầy đủ, chính xác, trung thực, rõ ràng các tiêu chí trên tờ khai hải quan; tự tính để xác định số thuế, các khoản thu khác phải nộp ngân sách nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai.

Căn cứ khoản 1 Điều 18 Luật Hải quan 2014, Đại lý hải quan có các quyền sau:

– Được cơ quan hải quan cung cấp thông tin liên quan đến việc khai hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải, hướng dẫn làm thủ tục hải quan, phổ biến pháp luật về hải quan;

– Yêu cầu cơ quan hải quan xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đối với hàng hóa khi đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cho cơ quan hải quan;

– Xem trước hàng hóa, lấy mẫu hàng hóa dưới sự giám sát của công chức hải quan trước khi khai hải quan để bảo đảm việc khai hải quan được chính xác;

– Yêu cầu cơ quan hải quan kiểm tra lại thực tế hàng hóa đã kiểm tra, nếu không đồng ý với quyết định của cơ quan hải quan trong trường hợp hàng hóa chưa được thông quan;

– Sử dụng hồ sơ hải quan để thông quan hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, thực hiện các thủ tục có liên quan với các cơ quan khác theo quy định của pháp luật;

– Khiếu nại, tố cáo hành vi trái pháp luật của cơ quan hải quan, công chức hải quan;

– Yêu cầu bồi thường thiệt hại do cơ quan hải quan, công chức hải quan gây ra theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Công việc đại lý thủ tục Hải quan sẽ làm cho khách hàng, bao gồm:

Xuất trình hàng hóa để cơ quan hải quan kiểm tra.

Vận chuyển và làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất – nhập khẩu vào khu vực phải giám sát hải quan theo quy định.

Đại lý làm thủ tục hải quan tư vấn cho khách hàng các thủ tục khai báo hải quan và khai báo thuế nhanh nhất cho doanh nghiệp.

Đồng thời, đại lý hải quan cũng là người đứng ra nộp các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật quy định về việc xuất – nhập khẩu hàng hóa.

Đại lý làm hải quan kiểm tra hồ sơ khách hàng có thuộc trường hợp được miễn giảm phí, thuế xuất nhập khẩu hàng hóa theo quy định và lập hồ sơ xin miễn giảm hoàn phí, thuế cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Đại lý làm hải quan còn có chức năng thực hiện các quyết định xử phạt hành chính trong quá trình xuất – nhập khẩu hàng hóa của khách hàng.

Cuối cùng, đại lý hải quan là doanh nghiệp đứng ra xử lý tất cả các quy định và vấn đề phát sinh thêm đảm bảo lô hàng hóa được xuất khẩu và nhập khẩu đúng theo quy định đã thỏa thuận trong hợp đồng

Để công ty kinh doanh dịch vụ làm đại lý hải quan thì cần đáp ứng các điều kiện sau.

Điều kiện về nhân sự

Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan là công dân Việt Nam đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

Có trình độ cao đẳng kinh tế, luật, kỹ thuật trở lên;

Có chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan;

Được cơ quan hải quan cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

Điều kiện về cơ sở vật chất

Có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng điều kiện để thực hiện khai hải quan điện tử và các điều kiện khác theo quy định

Hồ sơ đăng kí làm đại lý hải quan

Để đăng kí làm địa lý hải quan, doanh nghiệp phải là đại lý và nộp hồ sơ đề nghị công nhận đủ điều kiện làm đại lý làm thủ tục hải quan bao gồm các thành phần sau đây:

Văn bản đề nghị công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan (mẫu 04 kèm theo Thông tư 12/2015/TT-BTC);

Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

dịch vụ đại lý hải quan
dịch vụ đại lý hải quan

Hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý bao gồm:

Đơn đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo mẫu số 07 ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính

Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng thuộc các chuyên ngành luật, kinh tế, kỹ thuật: 01 bản chụp

Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan: 01 bản chụp.

Trường hợp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan quá thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp thì nộp bổ sung 01 bản chụp giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan được cấp trong thời gian ba (03) năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân trong trường hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đưa vào vận hành: 01 bản chụp;

Một (01) ảnh màu 2x3cm được chụp trong thời gian 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ

Các chứng từ trong hồ sơ cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan trên đây là chứng từ của từng nhân viên thuộc danh sách đề nghị cấp mã số

Các chứng từ bản chụp phải được người đại diện theo pháp luật của đại lý làm thủ tục hải quan ký tên, đóng dấu xác nhận hoặc do cơ quan có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực

Các Giấy tờ, tài liệu về chứng từ do Giám đốc đại lý làm thủ tục hải quan ký tên, đóng dấu xác nhận về đăng ký đại lý hải quan.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan sẽ ra quyết định công nhận đại lý làm thủ tục hải quan, cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan và cập nhật vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan nếu hồ sơ hợp lệ.

Thủ tục đăng ký làm đại lý hải quan

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đã nêu trên nộp trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản hoặc gửi qua đường bưu điện tới Tổng cục trưởng Tổng cục hải quan. Sau khi nhận hồ sơ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ, trả giấy xác nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ và hẹn ngày lấy kết quả.

Bước 2: Sau khi cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ tiến hành thẩm định, xem xét hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung cơ quan có thẩm quyền cần thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do ngay cho người xin cấp giấy phép.

Trường hợp hồ sơ đã đáp ứng đầy đủ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định hồ sơ và xem xét đủ điều kiện cơ quan có thẩm quyền cấp đủ điều kiện làm đại lý làm thủ tục hải quan, trong thời gian 5 ngày làm việc, tính từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ.

Sau đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan phải ra quyết định công nhận đại lý làm thủ tục hải quan, đồng thời cấp mã số nhân viên làm trong đại lý hải quan. 

Bước 3: Sau khi được công nhận đủ điều kiện, Doanh nghiệp phải cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan.

Quy định về thủ tục hải quan

Khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan có trách nhiệm:

Khai và nộp tờ khai hải quan; nộp hoặc xuất trình chứng từ thuộc hồ sơ hải quan.

Đưa hàng hóa, phương tiện vận tải đến địa điểm được quy định để kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải.

Nộp thuế; và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Khi làm thủ tục hải quan, cơ quan hải quan, công chức hải quan có trách nhiệm:

Tiếp nhận và đăng ký hồ sơ hải quan.

Kiểm tra hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải.

Tổ chức thu thuế; và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

Quyết định việc thông quan hàng hóa; giải phóng hàng hóa; xác nhận phương tiện vận tải đã hoàn thành thủ tục hải quan.

Câu hỏi thường gặp

Khi làm thủ tục hải quan, đại lý làm thủ tục hải quan có cần xuất trình giấy tờ gì không?

Đại lý làm thủ tục hải quan chỉ xuất trình hợp đồng đại lý cho cơ quan hải quan để xác định trách nhiệm của các bên.

Người làm thủ tục hải quan ủy quyền theo quy định của pháp luật thực hiện việc ký tên, đóng dấu trên tờ khai hải quan và các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan khi thực hiện thủ tục hải quan.

Đại lý làm thủ tục hải quan có được làm thủ tục cho hàng hóa xuất, nhập khẩu không?

Câu trả lời là có. Đại lý làm thủ tục hải quan chỉ được khai và làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của chủ hàng sau khi chủ hàng thông báo cho cơ quan hải quan danh sách đại lý làm thủ tục hải quan được thay mặt chủ hàng để làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của chủ hàng.

Thủ tục đại lý làm thủ tục hải quan làm đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu?

Khi phát sinh hợp đồng đại lý làm thủ tục hải quan, chủ hàng thông báo danh sách đại lý làm thủ tục hải quan được thay mặt chủ hàng khai và làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan trước khi đại lý làm thủ tục Hải quan thực hiện việc khai và làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; trừ các trường hợp nhất định.

Các loại hàng hóa xuất, nhập khẩu đại lý không được làm thủ tục hải quan?

Khai và làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh;

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các tổ chức, cá nhân không có mã số thuế;

Hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở Việt Nam gửi cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài; hàng hóa của cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và những người làm việc tại các cơ quan, tổ chức này; hàng hóa viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại….

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về dịch vụ đại lý hải quan. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về dịch vụ đại lý hải quan và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin