Dịch vụ báo cáo tài chính tại Bắc Giang

dịch vụ báo cáo tài chính tại Bắc Giang

Báo cáo tài chính là báo cáo gồm các thông tin kinh tế được kế toán trình bày dưới dạng bảng biểu. Nhằm mục đích cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và dòng tiền của mỗi doanh nghiệp. Báo cáo tài chính gồm 2 loại: báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất. 

Vậy dịch vụ báo cáo tài chính tại bắc giang được quy định như thế nào. Bài viết về dịch vụ báo cáo tài chính tại bắc giang của Công ty Luật Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Báo cáo tài chính là gì

Báo cáo tài chính (BCTC) là báo cáo bao gồm các thông tin liên quan đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp như: tài sản, nợ, vốn chủ sở hữu, doanh thu, dòng tiền, lợi nhuận,… Báo cáo tài chính có tên tiếng anh là Financial Statement.

Báo cáo tài chính được doanh nghiệp công bố định kỳ vào cuối quý, cuối năm. 

Báo cáo tài chính gồm 2 loại: báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất.

Mội bộ BCTC hoàn chỉnh bao gồm các thành phần:

Báo cáo của Ban giám đốc

Báo cáo của công ty kiểm toán độc lập

Bảng cân đối kế toán

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Thuyết minh báo cáo tài chính

Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng lập BCTC bao gồm:

– Đối tượng lập BCTC năm:

Hệ thống BCTC năm được áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc các ngành và các thành phần kinh tế. BCTC năm phải lập theo dạng đầy đủ.

– Đối tượng lập BCTC giữa niên độ (BCTC quý và BCTC bán niên) bao gồm:

+ Doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ hoặc nắm giữ cổ phần chi phối, đơn vị có lợi ích công chúng phải lập BCTC giữa niên độ;

+ Các doanh nghiệp khác không thuộc đối tượng nêu trên được khuyến khích lập BCTC giữa niên độ (nhưng không bắt buộc).

BCTC giữa niên độ được lập dưới dạng đầy đủ hoặc tóm lược. 

Lưu ý:

Doanh nghiệp cấp trên có các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân phải lập BCTC của riêng đơn vị mình và BCTC tổng hợp. 

Các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân phải lập BCTC của mình phù hợp với kỳ báo cáo của đơn vị cấp trên để phục vụ cho việc tổng hợp BCTC của đơn vị cấp trên và kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước.

Cách đọc báo cáo tài chính

Đọc BCTC bao gồm đọc các báo cáo sau:

Đọc bảng cân đối kế toán

Trong bảng cân đối kế toán bao gồm các tài sản và nợ phải trả của công ty:

Cách để thiết lập một bảng cân đối kế toán đó là: Các tài sản sẽ được liệt kê ở bên phải và khoản nợ sẽ liệt kê bên trái.

Đọc cột tài sản: Tài sản bao gồm: tiền mặt, các khoản đầu tư, tài sản cố định và tài sản có giá trị khác thuộc quyền sở hữu của công ty. Các khoản tài sản khác được liệt theo các thứ tự thanh toán. 

Đọc các khoản nợ: nợ phải trả là khoản nợ giữa công ty với cá nhân, tổ chức khác. Gồm các khoản như: chi phí thuê mặt bằng, thuê văn phòng, lương nhân viên, khoản vay, nợ nhà cung cấp, nhà thầu,…

Để đọc bảng cân đối chuẩn nhất, anh/chị kế toán nên đọc theo các bước: 

Bước 1: Liệt kê các mục lớn trong mục Tài sản – Nguồn vốn.

Bước 2: Tính toán tỷ trọng các khoản mục trong Tài sản – Nguồn vốn, và các thay đổi khoản mục báo cáo.

Bước 3: Note lại những mục chiếm tỷ trọng lớn, hay biến động lớn về mặt giá trị tại thời điểm báo cáo.

Đọc báo cáo về kết quả kinh doanh

Khi đọc báo cáo về kết quả kinh doanh sẽ giúp bạn hiểu được công ty bạn đang có bao nhiêu lợi nhuận trong những khoảng thời gian trên báo cáo. 

Báo cáo kết quả kinh doanh sẽ cho bạn thấy công ty kiếm được bao nhiêu lợi nhuận trong khoảng thời gian nhất định và bất kỳ khoản chi phí nào được sử dụng để kiếm thu nhập đó cũng sẽ được phản ánh.

Đọc dòng trên cùng, “doanh số” hoặc “tổng doanh thu.” Điều này phản ánh số tiền mà công ty kiếm được từ việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của mình, trước khi mọi khoản chi phí được khấu trừ.

Xem xét chi phí hoạt động. Chúng bao gồm các chi phí kinh doanh, chẳng hạn như tiền lương và chi phí quảng cáo.

Lưu ý đường khấu hao. Điều này phản ánh chi phí của một tài sản trong khoảng thời gian mà công ty có thể sử dụng.

Kiểm tra lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: là số tiền mà công ty đã kiếm được sau khi trừ chi phí hoạt động.

Nhìn vào số tiền lãi đã kiếm được và đã chi trả. Các khoản này được thêm vào (thu nhập lãi) và trừ (lãi phải trả) vào tổng lợi nhuận hoạt động.

Kiểm tra số thuế thu nhập đã được trừ.

Đọc dòng cuối cùng của báo cáo thu nhập: dòng này phản ánh lãi hoặc lỗ ròng.

dịch vụ báo cáo tài chính tại Bắc Giang
dịch vụ báo cáo tài chính tại bắc giang

Đọc Báo cáo về lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ cho bạn biết lượng tiền sẵn có của công ty, doanh nghiệp là bao nhiêu. Đồng thời theo dõi được dòng tiền đầu ra, đầu vào của công ty trong thời gian lập báo cáo đó. Dòng tiền lập báo cáo bao gồm:

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh: Giúp phân tích việc sử dụng tiền mặt của công ty để biết được tình trạng kinh doanh đang lãi, hay lỗ.

Dòng tiền từ đầu tư: gồm dòng tiền vào và tiền ra có liên quan đến khoản đầu tư, mua sắm,… các tài sản cố định và tài sản dài hạn khác.

Dòng tiền từ hoạt động tài chính: Cho biết được doanh nghiệp đã thanh toán hay mua tài sản tài chính nào.

Đọc Thuyết minh báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính cung cấp cho mọi người thông tin về các số liệu trình bày ở các bảng báo cáo KQKD, bảng CĐKT, bảng báo cáo LCTT và các thông tin cần thiết khác.

Khi đọc thuyết minh tài chính nên đọc theo các bước sau:

Bước 1: Tìm hiểu về doanh nghiệp, trình bày về hoạt động của doanh nghiệp, các chuẩn mực và chính sách kế toán mà doanh nghiệp áp dụng. 

Bước 2: Thuyết minh các khoản trên BCTT

Vì sao nên thuê dịch vụ báo cáo tài chính tại bắc giang

Tiết kiệm chi phí lương bộ phận kế toán

Công việc kế toán của công ty không phải lúc nào cũng có khối lượng lớn nhất là với những công ty nhỏ hoặc siêu nhỏ.

Đôi lúc, công ty chỉ phát sinh nhiều việc vào những chu kỳ kinh doanh, ví dụ như công ty sản xuất bánh trung thu thì mỗi năm chỉ có khoảng một mùa.

Do đó, thuê dịch vụ báo cáo tài chính vào thời điểm cuối quý, cuối năm có thể tiết kiệm một khoản khá lớn chi phí cho doanh nghiệp.

Tinh gọn được phòng ban cho công ty nhỏ

Có lẽ việc trang bị các thiết bị cũng như mở thêm phòng ban kế toán cho doanh nghiệp lớn hoặc tập đoàn là điều rất cần thiết.

Nhưng đây lại trở thành gánh nặng đối với những công ty khởi nghiệp hoặc công ty nhỏ. Bởi ngoài việc phải thuê mướn văn phòng có diện tích lớn hơn còn cần trang bị thêm máy móc cần thiết cho công việc.

Rõ ràng, trong giai đoạn khởi nghiệp ít vốn, điều này sẽ trở thành một gánh nặng tài chính trong khi họ đang cần tập trung nhiều vào đầu tư kinh doanh.

Như vậy, trong trường hợp này, thuê dịch vụ kế toán là một lựa chọn thích hợp để chỉ tốn một khoản phí nhỏ nhất hàng tháng.

Đáp ứng nhanh chóng và chính xác báo cáo tài chính

Dịch vụ báo cáo tài chính là đối tác có thể giúp bạn giải quyết rất nhanh chóng và chính xác vấn đề báo cáo tài chính mỗi tháng, mỗi quý và mỗi năm.

Như vậy, bạn có thể kịp thời đáp ứng quy định của Nhà nước về Luật kế toán. Ngoài ra, bạn cũng có đủ số liệu tình hình tài chính để cung cấp cho đối tác, ngân hàng giúp việc làm ăn thuận lợi hơn.

Chi phí dịch vụ báo cáo tài chính tại bắc giang

Hầu hết những trung tâm cung cấp dịch vụ báo cáo tài chính hoặc dịch vụ kế toán,…đều tính phí dựa trên khối lượng công việc phát sinh.

Cụ thể, tùy theo số hóa đơn, tính chất kinh doanh mà doanh nghiệp của bạn sẽ được áp dụng mức phí định trước.

Và điều này cũng đồng nghĩa, vào những kỳ chứng từ phát sinh ít, số tiền bạn cần chi cũng giảm đi. Bên cạnh đó, bạn cũng được chọn lựa gói dịch vụ chuyên nghiệp, tầm trung hoặc cơ bản để cắt giảm chi phí tối đa.

Được hỗ trợ bởi đội ngũ chuyên viên nhiều kinh nghiệm

Một ưu điểm khác khi bạn sử dụng dịch vụ báo cáo tài chính chính là có thể được sự hỗ trợ của nhiều chuyên viên khác nhau để hoàn thành tốt nhất.

Với kinh nghiệm lâu năm và được va chạm nhiều tình huống thực tế, chuyên viên hoàn toàn có khả năng mang lại cho bạn báo cáo như ý.

Ngoài ra, bạn có thể an tâm hơn khi hiệu quả công việc luôn được chịu trách nhiệm hoàn toàn bởi công ty dịch vụ khi xảy ra sai sót.

Được hỗ trợ nhanh chóng hơn các dịch vụ khác 

Ngoài việc cung cấp dịch vụ báo cáo tài chính, cơ sở cung cấp dịch vụ kế toán còn có thêm các gói hỗ trợ khác giúp công việc của doanh nghiệp bạn hoàn chỉnh hơn.

Điển hình là cung cấp dịch vụ kế toán, hỗ trợ các vấn đề về thuế, tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn chia tách, sáp nhập,…

Hơn 5 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kế toán (báo cáo thuế) và hơn 50 doanh nghiệp đang tin tưởng giao phó cho chúng tôi. 

Dịch vụ kế toán trọn gói được cung cấp bởi Công ty  đã và đang được các khách hàng tin tưởng, đánh giá là một dịch vụ hoàn hảo và tiết kiệm tốt nhất cho doanh nghiệp với chi phí chỉ từ 300.000đ.

Dịch vụ kế toán của công ty chúng tôi được triển khai dành cho những doanh nghiệp chưa hoặc không tổ chức bộ máy kế toán.

Chúng tôi sẽ giúp bạn quản lý toàn bộ các công việc liên quan đến kế toán từ việc làm thủ tục với cơ quan thuế, bảo hiểm lao động đến việc kiểm tra, rà soát chứng từ, lập sổ sách kế toán và quyết toán thuê quy định của nhà nước.

Dịch vụ kế toán thuế của công ty chúng tôi sẽ giúp bạn tiết kiệm tối đa các khoản chi phí đầu tư và nâng cao hiệu quả công việc rõ rệt.

Đây chính là mô hình kế toán mà rất nhiều công ty/doanh nghiệp mới thành lập lựa chọn vì sự tiện ích và tiết kiệm mà nó mang lại.

Để giúp doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm trong hoạt động kinh doanh của mình, chúng tôi với đội ngũ nhân sự có nhiều kinh nghiệm sẽ thay mặt doanh nghiệp xử lý, giải quyết mọi vấn đề liên quan đến kế toán, thuế một cách chuyên nghiệp và đáng tin cậy nhất.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về dịch vụ báo cáo tài chính tại bắc giang. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về dịch vụ báo cáo tài chính tại bắc giang và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775