Dịch vụ báo cáo tài chính tại Bà Rịa Vũng Tàu

dịch vụ báo cáo tài chính tại Bà Rịa Vũng Tàu

Khi doanh nghiệp tiến hành rà soát và phát hiện ra báo cáo tài chính các năm có sai sót thì được kê khai nộp báo cáo tài chính bổ sung nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hay thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế. Nếu như cơ quan thuế cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận quyết định xử lý về thuế sau khi kiểm tra thuế thì người nộp thuế được khai bổ sung kiểm tra….Vậy dịch vụ báo cáo tài chính tại Bà Rịa Vũng Tàu được quy định như thế nào. Bài viết về dịch vụ báo cáo tài chính tại Bà Rịa Vũng Tàu của Công ty Luật Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Báo cáo tài chính là gì

Theo khoản 1 Điều 3 luật kế toán năm 2015, Báo cáo tài chính (BCTC) là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

BCTC áp dụng cho tất cả loại hình doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Doanh nghiệp có nghĩa vụ lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê.

Mục đích của Báo cáo tài chính

BCTC dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. BCTC phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về:

– Tài sản;

– Nợ phải trả;

– Vốn chủ sở hữu;

– Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác;

– Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh;

– Các luồng tiền.

Ngoài các thông tin trên, doanh nghiệp còn phải cung cấp các thông tin khác trong “Bản thuyết minh Báo cáo tài chính” nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên các BCTC tổng hợp và các chính sách kế toán đã áp dụng để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập và trình bày BCTC.

Theo như hướng dẫn của công văn: 

Công văn số 51140/CT-HTr ngày 05/08/2015 của cục thuế TP Hà Nội về việc kê khai bổ sung hồ sơ thuế;

Công văn số 18357/CT-HTr ngày 11/04/2016 của cục thuế TP Hà Nội về chính sách thuế.

Việc điều chỉnh sai sót của báo cáo tài chính được chia làm 2 trường hợp như sau:

Với trường hợp, báo cáo tài chính có sai sót và gây ảnh hưởng đến số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thì đơn vị làm hồ sơ khai bổ sung ( mẫu số 01/KHBS kèm theo thông tư số 156/2013/TT-BTC) bổ sung, điều chỉnh số liệu trên tờ khai quyết toán thuế TNDN của năm có sai sót ( mẫu 03/TNDN kèm theo thông tư 156/2013/TT-BTC) kèm theo báo cáo tài chính đã được bổ sung, sửa đổi;

Với trường hợp, báo cáo tài chính có sai sót nhưng không ảnh hưởng đến số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thì đơn vị được phép khai bổ sung số liệu trên báo cáo tài chính và nộp lại cho cơ quan thuế mà không phải lập bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.

Cho nên, khi doanh nghiệp phát hiện ra báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã nộp các năm trước có xảy ra sai sót thì thực hiện làm lại báo cáo tài chính cho chính xác và nộp báo cáo tài chính bổ sung qua mạng cho cơ quan thuế.

Với trường hợp những sai sót đó làm ảnh hưởng đến doanh thu và chi phí , ảnh hưởng đến thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thì phải kê khai điều chỉnh bổ sung cả tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (mẫu 03/TNDN).

Cách nộp báo cáo tài chính bổ sung qua mạng 

Sau đây là cách nộp báo cáo tài chính bổ sung qua mạng:

– Trước khi nộp báo cáo tài chính bổ sung qua mạng ta phải có báo cáo tài chính đã nộp lần 1 và báo cáo tài chính đã sửa lại chính xác.

– Đăng nhập vào phần mềm HTKK đăng nhập và kết xuất XML ghi lại tờ khai lần 1 sau đó thoát ra và vào lại tiến hành lập báo cáo tài chính bổ sung.

– Sau khi đã hoàn thành việc lên tờ khai báo cáo tài chính bổ sung thì kết xuất ra dạng XML.

– Đăng nhập vào trang web thuedientu.gdt.gov.vn để nộp lại báo cáo tài chính bổ sung như lần đầu nộp.

Như vậy là đã nộp xong báo cáo tài chính bổ sung, đó là cách nộp báo cáo tài chính bổ sung qua mạng nhanh chóng và đơn giản.

Nếu báo cáo tài chính có xảy ra sai sót, kế toán các doanh nghiệp xem xét lại báo cáo tài chính sửa lại cho đúng và kiểm tra các quy định và tìm cách nộp báo cáo tài chính bổ sung qua mạng nhé.

Ngoài ra còn một số lưu ý khi thực hiện cách nộp báo cáo tài chính bổ sung qua mạng:

Khi thực hiện cách nộp báo cáo tài chính bổ sung qua mạng bằng cách nào đi nữa thì kế toán nên làm sẵn 1 văn bản giải trình lý do vì sao lại nộp báo cáo tài chính bổ sung, nghĩa là liệt kê các sai sót và các số liệu hoặc thông tin đã được điều chỉnh bổ sung trên báo cáo tài chính để giải trình khi cơ quan thuế yêu cầu để tránh trường hợp khi được hỏi lại không nhớ vì sao lại điều chỉnh và và nộp báo cáo tài chính bổ sung hay đã sai sót ở những chỉ tiêu nào.

Văn bản này chỉ cần lưu lại nội bộ doanh nghiệp, nếu như cơ quan thuế yêu cầu xuất trình hoặc nộp cho cơ quan thuế thì doanh nghiệp mới thực hiện.

dịch vụ báo cáo tài chính tại Bà Rịa Vũng Tàu
dịch vụ báo cáo tài chính tại Bà Rịa Vũng Tàu

Nộp báo cáo tài chính bổ sung có bị phạt hay không?

Theo điểm c, Điều 10, Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định. Sau đây là những trường hợp nếu doanh nghiệp làm lại báo cáo tài chính  khi có sai sót:

Nếu doanh nghiệp nộp lại báo cáo tài chính  không ảnh hưởng đến số thuế thu nhập doanh nghiệp thì không bị phạt;

Nếu doanh nghiệp nộp lại báo cáo tài chính  có số thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa thì sẽ được bù trừ vào những kỳ sau đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp thừa;

Nếu doanh nghiệp nộp lại báo cáo tài chính  mà có số thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thiếu thì doanh nghiệp phải nộp thêm số tiền thuế nộp thiếu và số tiền nộp chậm.

Số tiền chậm nộp = số tiền thuế tăng thêm * 0.03% (hoặc 0.05%/ngày) * số ngày nộp chậm.

Trong đó:

Số ngày nộp chậm = Tính từ thời điểm hết hạn nộp hồ sơ khai thuế đến khi thực hiện tiếp số thuế phải nộp;

Mức 0.05% mỗi ngày theo quy định tại Khoản 1, Điều 41, Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Mức 0.03% mỗi ngày theo Quy định tại khoản 3 điều 3 luật số 106/2016/QH-13 ngày 30/09/2016.

Những nội dung được nộp lại:

Bảng cân đối tài khoản;

Bảng cân đối kế toán;

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;

Lưu chuyển tiền tệ;

Thuyết minh báo cáo tài chính.

Những nội dung không được nộp lại mà phải nộp tờ khai điều chỉnh

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân;

Hình thức nộp lại Báo cáo tài chính:

Gửi công văn nộp lại báo cáo tài chính tại bộ phận 1 cửa, cách nộp báo cáo tài chính bổ sung qua mạng.

Những công việc của dịch vụ báo cáo tài chính tại Bà Rịa Vũng Tàu (các bước thực hiện dịch vụ báo cáo tài chính)

Một bản báo cáo tài chính được xem là hoàn chỉnh khi nó cung cấp đầy đủ thông tin của một doanh nghiệp gồm:

Tài sản, nợ phải trả, vốn của chủ sở hữu, doanh thu, thu nhập khác; chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác; lãi, lỗ, phân chia kết quả kinh doanh và các luồng tiền

Bản thuyết minh báo cáo tài chính; trong bản thuyết minh này, cần có những thông tin chi tiết để giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên các Báo cáo tài chính tổng hợp.

Cần phải có Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Vì vậy, trong quy trình lập báo cáo tài chính; việc đầu tiên bạn cần làm đó là nắm rõ những thông tin cần thiết; để có thể lập được một báo cáo hoàn chỉnh nhất.

Thời hạn để nộp hồ sơ khai thuế bổ sung là khi nào?

Theo quy định thì hồ sơ khai thuế bổ sung sẽ được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào và không bị phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế, nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh.

Công ty Luật Rong Ba có cung cấp dịch vụ báo cáo tài chính tại Bà Rịa Vũng Tàu tư vấn nộp báo cáo tài chính bổ sung qua mạng không?

Hiện là công ty luật uy tín và có các văn phòng luật sư cũng như cộng tác viên khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, Công ty Luật Rong Ba thực hiện việc cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý cho quý khách hàng, trong đó có dịch vụ làm tư vấn nộp báo cáo tài chính bổ sung qua mạng uy tín, trọn gói cho khách hàng.

Chi phí dịch vụ báo cáo tài chính tại Bà Rịa Vũng Tàu bổ sung qua mạng của công ty Luật Rong Ba là bao nhiêu?

Công ty Luật Rong Ba luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Bài viết trên là một số lưu ý và cách nộp báo cáo tài chính bổ sung qua mạng hy vọng sẽ giúp ích cho các doanh nghiệp tránh để ra những sai sót không đáng có và bị nộp phạt.

Nếu có thắc mắc gì về cách nộp báo cáo tài chính bổ sung qua mạng hay cách gửi báo cáo tài chính bổ sung qua mạng hãy tham khảo thêm bài viết trên.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về dịch vụ báo cáo tài chính tại Bà Rịa Vũng Tàu. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về dịch vụ báo cáo tài chính tại Bà Rịa Vũng Tàu và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775