3 hàng thừa kế

3 hàng thừa kế

Thừa kế theo pháp luật là gì? Những trường hợp áp dụng thừa kế theo pháp luật? Người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự như thế nào?... Read more »
xác định hàng thừa kế

Xác định hàng thừa kế

Hàng thừa kế là gì? Là thắc mắc của nhiều người. Thực tế, nhiều trường hợp dù đã có di chúc vẫn xảy ra tranh chấp tài sản trong gia đình. Do... Read more »
thừa kế tài khoản ngân hàng

Thừa kế tài khoản ngân hàng

Một trong những thắc mắc của nhiều người hiện nay đó là vấn đề một người mất và có tài khoản trong ngân hàng và liệu số tài khoản này có được... Read more »
tờ cam kết không bỏ sót hàng thừa kế

Tờ cam kết không bỏ sót hàng thừa kế

Để xác lập quyền tài sản đối với di sản thừa kế của người chết, người thừa kế hoặc các đồng thừa kế phải lập văn bản khai nhận di sản thừa... Read more »
tài sản đang thế chấp có được thừa kế

Tài sản đang thế chấp có được thừa kế

Khi người để lại di sản thừa kế chết, các đồng thừa kế thường sẽ thực hiện ngay việc phân chia di sản thừa kế. Tuy nhiên, nếu tài sản đang thế... Read more »
diện thừa kế và hàng thừa kế

Diện thừa kế và hàng thừa kế

Theo quy định tại bộ luật dân sự, thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống. Vậy theo quy định của pháp luật về... Read more »
thứ tự hàng thừa kế

Thứ tự hàng thừa kế

Việc xác định thứ tự hàng thừa kế có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cơ quan có thẩm quyền giải quyết những tranh chấp về thừa kế tài sản,... Read more »
có mấy hàng thừa kế

Có mấy hàng thừa kế

Việc xác định hàng thừa kế có ý nghĩa rất lớn trong việc phân chia di sản thừa kế theo pháp luật. Theo quy định của Bộ luật Dân sự hiện hành... Read more »
hàng thừa kế theo pháp luật

Hàng thừa kế theo pháp luật

Hiện nay, Hiến pháp năm 2013 không chỉ ghi nhận và điều chỉnh quan hệ về tài sản mà còn công nhận quyền thừa kế là một trong những quyền cơ bản... Read more »
hàng thừa kế theo luật dân sự 2015

Hàng thừa kế theo luật dân sự 2015

Khi sống, con người khai thác công dụng của tài sản để thỏa mãn nhu cầu của mình, khi mất đi thì tài sản của họ được dịch chuyển cho những người... Read more »
hàng thừa kế

Hàng thừa kế

Khi tiến hành phân chia di sản theo pháp luật, chúng ta sẽ phải xét đến các hàng thừa kế tài sản đó theo quy định. Việc áp dụng pháp luật để chia di... Read more »
chia tài sản theo hàng thừa kế

Chia tài sản theo hàng thừa kế

Nếu như một người chết không để lại di chúc thì khối tài sản mà người đó để lại sẽ được chia theo pháp luật cho các hàng thừa kế. Như vậy... Read more »
hàng thừa kế thế vị

Hàng thừa kế thế vị

Qua nhiều bài viết giới thiệu về thừa kế thế vị của Luật Rong Ba, chắc hẳn quý vị đã hiểu được phần nào quy định của pháp luật về lĩnh vực... Read more »
các hàng thừa kế

Các hàng thừa kế

Khi phân chia thừa kế theo pháp luật thì việc xác định các hàng thừa kế là một nội dung rất quan trọng. Việc xác định chính xác hàng thừa kế giúp... Read more »
các hàng thừa kế theo quy định pháp luật về thừa kế

Các hàng thừa kế theo quy định pháp luật về thừa kế

Khi tiến hành phân chia di sản theo pháp luật, chúng ta sẽ phải xét đến các hàng thừa kế tài sản đó theo quy định. Việc áp dụng pháp luật để... Read more »
quy định về hàng thừa kế

Quy định về hàng thừa kế

Thừa kế là một quan hệ pháp luật dân sự mà trong đó các chủ thể tham gia quan hệ này có những quyền, nghĩa vụ nhất định. Vậy quyền thừa kế... Read more »
điều 651 bộ luật dân sự 2015

Điều 651 bộ luật dân sự 2015

Vai trò của người thừa kế rất quan trọng trong đời sống xã hội. Vậy người thừa kế là gì? Người thừa kế có những quyền hạn và nghĩa vụ như thế... Read more »
những người thừa kế theo pháp luật thuộc hàng thừa kế thứ hai gồm những người nào

Những người thừa kế theo pháp luật thuộc hàng thừa kế thứ hai gồm những người nào

Hàng thừa kế là một trong những nội dung quan trọng trong thừa kế theo pháp luật. Việc xác định chính xác hàng thừa kế là căn cứ quan trọng để phân... Read more »
hàng thừa kế thứ hai theo quy định pháp luật về thừa kế gồm

Hàng thừa kế thứ hai theo quy định pháp luật về thừa kế gồm

Hàng thừa kế là một thuật ngữ không hề xa lại trong việc xác định quyền thừa kế, ngoài hàng thừa kế thứ nhất liên quan đến những người có quan hệ... Read more »
hàng thừa kế thứ hai

Hàng thừa kế thứ hai

Trong pháp luật về thừa kế thì hàng thừa kế là một trong những nội dung quan trọng, việc xác định đúng hàng thừa kế là một căn cứ quan trọng để... Read more »
giấy xác nhận hàng thừa kế thứ nhất

Giấy xác nhận hàng thừa kế thứ nhất

Theo bộ luật dân sự 2015 Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: Vợ, chồng, Cha đẻ, Mẹ đẻ, Cha nuôi, Mẹ nuôi, Con đẻ, Con nuôi của người chết. Những người... Read more »
hàng thừa kế thứ nhất theo quy định pháp luật về thừa kế

Hàng thừa kế thứ nhất theo quy định pháp luật về thừa kế

Pháp luật về thừa kế quy định có ba hàng thừa kế và khi người chết không để lại di chúc nhằm định đoạt tài sản của mình cho ai thì di... Read more »
đối tượng nào không thuộc hàng thừa kế thứ nhất

Đối tượng nào không thuộc hàng thừa kế thứ nhất

Hàng thừa kế là một trong những nội dung quan trọng trong thừa kế theo pháp luật. Việc xác định chính xác hàng thừa kế là căn cứ quan trọng để phân... Read more »
hàng thừa kế thứ nhất gồm

Hàng thừa kế thứ nhất gồm

Ngoài nhận di sản của người chết thông qua hình thức di chúc thì người thừa kế có thể nhận di sản theo pháp luật. Khi đó, người thừa kế sẽ được... Read more »
hàng thừa kế thứ nhất

Hàng thừa kế thứ nhất

Ngày nay, không phải lúc nào di sản của người chết cũng có thể chia được theo di chúc của người chết, do nhiều nguyên nhân, phổ biến như di chúc bị... Read more »
những người thuộc hàng thừa kế thứ nhấtnhững người thuộc hàng thừa kế thứ nhất

Những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất

Hàng thừa kế là một trong những nội dung quan trọng trong pháp luật về thừa kế. Việc xác định chính xác hàng thừa kế là căn cứ quan trọng để phân... Read more »
những người thừa kế theo pháp luật thuộc hàng thừa kế thứ nhất gồm những người nào

Những người thừa kế theo pháp luật thuộc hàng thừa kế thứ nhất gồm những người nào

Ngoài việc được nhận tài sản thông qua việc thừa kế theo di chúc thì còn có thể nhận thừa kế theo pháp luật nếu không có di chúc hoặc di chúc... Read more »
hàng thừa kế thứ nhất blds 2015

Hàng thừa kế thứ nhất blds 2015

Ngày nay, không phải lúc nào di sản của người chết cũng có thể chia được theo di chúc của người chết, do nhiều nguyên nhân, phổ biến như di chúc bị... Read more »
hàng thừa kế thứ 3

Hàng thừa kế thứ 3

Việc xác định chính xác hàng thừa kế là căn cứ quan trọng để phân chia di sản thừa kế theo pháp luật. Vậy hàng thừa kế thứ ba là gì? Hàng... Read more »
thừa kế thế vị và hàng thừa kế thứ 2

Thừa kế thế vị và hàng thừa kế thứ 2

Trong quy định của Bộ luật dân sự 2015, mọi cá nhân đều có quyền như nhau trong việc hưởng di sản thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật. Khi... Read more »
hàng thừa kế thứ 2

Hàng thừa kế thứ 2

Trong pháp luật về thừa kế thì hàng thừa kế là một trong những nội dung quan trọng, việc xác định đúng hàng thừa kế là một căn cứ quan trọng để... Read more »
hàng thừa kế thứ 1

Hàng thừa kế thứ 1

Ngoài nhận di sản của người chết thông qua hình thức di chúc thì người thừa kế có thể nhận di sản theo pháp luật. Khi đó, người thừa kế sẽ được xếp theo... Read more »
pháp luật về thừa kế

Pháp luật về thừa kế

Hiện nay trên thực tế vẫn có nhiều người dân phân vân không hiểu rõ bản chất cũng như khái niệm cụ thể giữa thừa kế theo pháp luật và thừa kế... Read more »
thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật là một chế định thuộc Thừa kế được quy định trong Bộ luật dân sự hiện hành bên cạnh thừa kế theo di chúc. Vậy việc chia thừa... Read more »
luật thừa kế

Luật thừa kế

Hiện nay chúng ta chưa có luật riêng quy định về thừa kế, mà những quy định về thừa kế thường đường ghi nhận trong các luật khác nhưng chủ yếu được... Read more »
mâu di chuc

mâu di chuc

Mọi người thường lập di chúc để lại tài sản cho người khác sau khi qua đời. Trong di chúc, cá nhân hoặc một nhóm người sẽ được chỉ định là người... Read more »
tư vấn luật thừa kế

Tư vấn luật thừa kế

Có nhiều căn cứ làm phát sinh quyền sở hữu tài sản. Một trong số đó là được hưởng thừa kế tài sản. Và từ đó cũng phát sinh tranh chấp. Khác... Read more »
thừa kế theo luật dân sự 2015

Thừa kế theo luật dân sự 2015

Thừa kế theo quy định của pháp luật thừa kế theo luật dân sự 2015 được hiểu như thế nào? Thừa kế có các dạng phân chia tài sản như nào? Và... Read more »
luật thừa kế 2015

Luật thừa kế 2015

Thừa kế là một chế định được quy định trong Bộ luật dân sự 2015 mà chúng ta vẫn hay gọi là luật thừa kế 2015. Thực chất thừa kế là quyền... Read more »
bộ luật dân sự 2015 về thừa kế

Bộ luật dân sự 2015 về thừa kế

Vấn đề thừa kế đang là một trong những vấn đề được quan tâm đến nhất hiện nay trong các gia đình. Nhiều người vẫn chưa nắm được những quy định của... Read more »
con chưa thành niên có được hưởng thừa kế

Con chưa thành niên có được hưởng thừa kế

Chia di sản thừa kế trong trường hợp người hưởng di sản thừa kế chưa thành niên và con chưa thành niên có được hưởng thừa kế không? Đó là những thắc... Read more »
cháu có được hưởng thừa kế

Cháu có được hưởng thừa kế

Mỗi cá nhân đều có quyền bình đẳng về quyền được hưởng di sản thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật. Vậy khi ông, bà mất đi, khi nào cháu... Read more »
cháu ngoại có được hưởng thừa kế không

Cháu ngoại có được hưởng thừa kế không

Tranh chấp thừa kế hiện nay không phải là một vấn đề xa lạ, theo phong tục tập quán của người Việt Nam, chỉ có con cháu họ nội mới được nhận thừa... Read more »
bộ luật dân sự 2015 về quyền thừa kế

Bộ luật dân sự 2015 về quyền thừa kế

Quyền thừa kế được hiểu là quyền để lại di sản (tài sản thừa kế) của mình cho người khác thông qua hình thức lập di chúc hoặc chia tài sản thừa... Read more »
quyền thừa kế

Quyền thừa kế

Chúng ta đã nghe nhiều đến khái niệm thừa kế tài sản, tuy nhiên hầu như chúng ta chỉ mới nhận định được thừa kế tài sản là việc nhận di sản... Read more »
luật thừa kế bảo hiểm nhân thọ

Luật thừa kế bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ của người hết cũng được xem là di sản thừa kế. Tuy nhiên, quyền hưởng thừa kế bảo hiểm nhân thọ phụ thuộc vào nội dung hợp đồng... Read more »
hợp đồng thừa kế

Hợp đồng thừa kế

Di sản thừa kế là phần tài sản được chia theo di chúc của người đã mất hoặc chia theo pháp luật cho những người được hưởng theo quy định của pháp... Read more »
quan hệ thừa kế

Quan hệ thừa kế

Thừa kế là quan hệ pháp luật cơ bản được điều chỉnh bởi pháp luật dân sự. Đây là quan hệ pháp luật diễn ra thường xuyên trong đời sống xã hội,... Read more »
ví dụ về thừa kế theo pháp luật

Ví dụ về thừa kế theo pháp luật

Chúng ta đều nắm được những quy định của pháp luật về thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật. Trong phạm vi bài viết dưới đây Luật Rong... Read more »
tranh chấp về thừa kế

Tranh chấp về thừa kế

Giải quyết tranh chấp về thừa kế là một vấn đề hết sức tế nhị và nhạy cảm, nhưng lại phổ biến trong đời sống xã hội vì nó liên quan trực... Read more »
phân chia thừa kế theo pháp luật khi

Phân chia thừa kế theo pháp luật khi

Việc phân chia di sản thừa kế là một vấn đề dễ gây “mâu thuẫn” giữa những người thừa kế, giữa các thành viên trong gia đình của người chết. Việc nắm... Read more »
luật chia thừa kế

Luật chia thừa kế

Di sản thừa kế của người mất để lại có thể được chia theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật. Vậy trong trường hợp không có di chúc thì... Read more »
cách chia thừa kế theo pháp luật

Cách chia thừa kế theo pháp luật

Bộ luật dân sự của nước ta đã quy định rất rõ cách chia tài sản thừa kế theo pháp luật. Tuy nhiên, nếu không phải là người có kiến thức chuyên... Read more »
chia thừa kế theo pháp luật

Chia thừa kế theo pháp luật

Vấn đề thừa kế đang là một trong những vấn đề được quan tâm đến nhất hiện nay trong các gia đình. Các vấn đề dẫn đến việc chia tài sản thừa... Read more »
quy định về thừa kế theo pháp luật

Quy định về thừa kế theo pháp luật

Quy định mới về phân chia di sản thừa kế theo pháp luật được xác lập khi chia thừa kế không có di chúc nên cần xác định Ai là người được... Read more »
quy định về thừa kế

Quy định về thừa kế

Theo quy định tại Bộ luật Dân sự, thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống, tài sản để lại được gọi là di... Read more »
chế định thừa kế trong bộ luật dân sự 2015

Chế định thừa kế trong bộ luật dân sự 2015

Trong pháp luật dân sự, vấn đề thừa kế luôn là vấn đề phức tạp do xung đột quyền lợi của các bên và xuất phát từ đặc trưng là các bên... Read more »
khái niệm thừa kế

Khái niệm thừa kế

Thừa kế là gì? Quyền thừa kế là gì? Các đặc điểm của pháp luật thừa kế? Thừa kế tồn tại và phát triển cùng với xã hội loài người, thừa kế... Read more »
công thức chia thừa kế theo pháp luật

Công thức chia thừa kế theo pháp luật

Chia thừa kế theo pháp luật thì thủ tục và quá trình chia sẽ đơn giản hơn so với chia thừa kế theo di chúc. Hiện nay, dù không có tên trong... Read more »
các hình thức thừa kế

Các hình thức thừa kế

Quyền thừa kế hiểu theo nghĩa chủ quan là quyền của người để lại di sản và quyền của người nhận di sản. Quyền chủ quan này phải phù hợp với các... Read more »
có mấy hình thức thừa kế

Có mấy hình thức thừa kế

Thừa kế là một lĩnh vực rộng lớn và bao quát. Theo quy định của pháp luật thì thừa kế là việc dịch chuyển tài sản của người đã chết cho người... Read more »
thủ tục nhận thừa kế

Thủ tục nhận thừa kế

Theo quy định về thừa kế, muốn được hưởng di sản thừa kế thì người thừa kế phải tiến hành những thủ tục nhận thừa kế theo quy định của pháp luật.... Read more »
thủ tục sang tên sổ đỏ theo thừa kế

Thủ tục sang tên sổ đỏ theo thừa kế

Đất đai là một trong những tài sản phổ biến mà người đã mất để lại cho người thân của mình. Muốn thừa kế quyền sử dụng đất mà người thân để... Read more »
đối tượng thừa kế theo pháp luật

Đối tượng thừa kế theo pháp luật

Hàng thừa kế là một trong những nội dung quan trọng trong thừa kế theo pháp luật. Việc xác định chính xác hàng thừa kế là căn cứ quan trọng để phân... Read more »
các trường hợp thừa kế theo pháp luật

Các trường hợp thừa kế theo pháp luật

Bạn là người đang có nhu cầu tìm hiểu về pháp luật thừa kế? Bạn đang gặp một số vấn đề trong cuộc sống liên quan đến pháp luật thừa kế cụ thể là về các... Read more »
trường hợp nào thì thừa kế theo pháp luật

Trường hợp nào thì thừa kế theo pháp luật

Vấn đề thừa kế đang là một trong những vấn đề được quan tâm đến nhất hiện nay trong các gia đình. Các tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình... Read more »
thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp nào

Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp nào

Theo quy định của pháp luật thì thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống. Tài sản của người chết được gọi là di... Read more »
khi nào chia thừa kế theo pháp luật

Khi nào chia thừa kế theo pháp luật

Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 thì có hai phương thức để phân chia di sản thừa kế đó là chia theo di chúc và chia theo pháp luật.... Read more »
đơn từ chối quyền thừa kế

Đơn từ chối quyền thừa kế

Khi bạn nhận được di sản thừa kế mà người thân để lại nhưng bạn không muốn nhận di sản đó mà muốn chia cho những đồng thừa kế khác thì bạn... Read more »
thủ tục từ chối quyền thừa kế

Thủ tục từ chối quyền thừa kế

Thừa kế là một chế định quan trọng của Bộ luật hình sự quy định về quyền định đoạt tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho người khác bằng phương... Read more »
từ chối quyền thừa kế

Từ chối quyền thừa kế

Di sản thừa kế là phần tài sản đã được người mất định đoạt chia lại cho một ai đó theo di chúc hoặc theo pháp luật, việc để lại di sản... Read more »
thời hiệu khởi kiện về thừa kế

Thời hiệu khởi kiện về thừa kế

Từ xưa tới nay, thừa kế luôn là một vấn đề phức tạp trong thực tiễn xét xử và đời sống. vấn đề thời hiệu thừa kế lại rất dễ bị bỏ... Read more »
thời hiệu chia thừa kế

Thời hiệu chia thừa kế

Di sản theo luật định bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác. Thừa kế là một quan hệ... Read more »
nguyên tắc chia thừa kế theo pháp luật

Nguyên tắc chia thừa kế theo pháp luật

Di sản thừa kế luôn là vấn đề được các thành viên trong gia đình quan tâm khi có một người mất đi. Việc chia di sản thừa kế có thể theo... Read more »
chồng chết con dâu có được hưởng thừa kế không

Chồng chết con dâu có được hưởng thừa kế không

Trong gia đình nhiều khi con dâu là người gần gũi với cha mẹ chồng hơn cả con đẻ. Tuy nhiên, khi cha mẹ qua đời, theo quy định của pháp luật,... Read more »
con dâu có được hưởng thừa kế không

Con dâu có được hưởng thừa kế không

Hiện nay, nhiều người vẫn chưa biết xác định ai là người được hưởng thừa kế khi một người mất đi để lại những tài sản thuộc quyền sở hữu của mình.... Read more »
xác định di sản thừa kế

Xác định di sản thừa kế

Việc xác định di sản thừa kế có liên quan đến tài sản chung của hộ gia đình cần phải kiểm tra, xem xét tài liệu, chứng cứ về quá trình tạo... Read more »
di sản thừa kế bao gồm

Di sản thừa kế bao gồm

Hiện nay nhiều người vẫn thắc mắc và không biết cách xác định di sản thừa kế mà người mất để lại. Khái niệm di sản thừa kế là gì đang là... Read more »
công chứng văn bản thỏa thuận di sản thừa kế

Công chứng văn bản thỏa thuận di sản thừa kế

Hiện nay lập văn bản thỏa thuận phân chia di sản là thủ tục rất phổ biến trong thừa kế. Việc công chứng thỏa thuận phân chia di sản là yêu cầu... Read more »
luật thừa kế di sản

Luật thừa kế di sản

Thừa kế là một chế định được quy định trong Bộ luật dân sự 2015, hiện nay vẫn chưa có luật đặc thù điều chỉnh về thừa kế tài sản. Trên thực... Read more »
phân chia di sản thừa kế

Phân chia di sản thừa kế

Quyền sở hữu đối với tài sản của một người là tuyệt đối nên khi một cá nhân chết thì họ có quyền để lại tài sản đó cho người hưởng thừa... Read more »
luật đất đai thừa kế

Luật đất đai thừa kế

Đất đai là tài sản phổ biến nhất mà người thân để lại cho những người còn sống khi qua đời. Đối với vấn đề thừa kế theo pháp luật có di... Read more »
thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất

Thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất là một trong những loại tài sản thừa kế hợp pháp mà người mất để lại cho những người thừa kế thông qua di chúc hoặc thừa kế... Read more »
chia di sản thừa kế theo pháp luật

Chia di sản thừa kế theo pháp luật

Hiện nay việc chia di sản thừa kế theo pháp luật là một nội dung trong chế định thừa kế của Bộ luật dân sự Việt Nam qua các thời kỳ. Việc... Read more »
chia di sản thừa kế

Chia di sản thừa kế

Khi một người chết đi thì quyền sở hữu tài sản của người đó sẽ được chuyển giao cho các người thừa kế. Nếu để lại di chúc thì sẽ chia theo... Read more »
thủ tục phân chia di sản thừa kế

Thủ tục phân chia di sản thừa kế

Thừa kế theo pháp luật là là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định. Như vậy những người thừa kế theo... Read more »
văn bản phân chia di sản thừa kế

Văn bản phân chia di sản thừa kế

Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế là văn bản thể hiện ý chí của các bên trong việc thỏa thuận với nhau về việc phan chia di sản thừa... Read more »
văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế

Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế

Lập văn bản thỏa thuận phân chia di sản là thủ tục rất phổ biến trong thừa kế. Việc công chứng thỏa thuận phân chia di sản là yêu cầu bắt buộc... Read more »
thủ tục nhận di sản thừa kế

Thủ tục nhận di sản thừa kế

Nhận di sản thừa kế mà người thân để lại là một thủ tục rất phổ biến hiện nay. Nếu như các đồng thừa kế đồng thuận với nhau để nhận di... Read more »
di sản thừa kế

Di sản thừa kế

Thừa kế là một vấn đề quan trọng được ghi nhận trong Bộ luật dân sự. Vậy di sản thừa kế được hiểu như thế nào? Cách thức phân chia di sản... Read more »
đơn từ chối nhận di sản thừa kế

Đơn từ chối nhận di sản thừa kế

Chia thừa kế theo pháp luật là một chế định thuộc mục Thừa kế được quy định trong Luật dân sự hiện hành. Tuy nhiên dù là chia thừa kế theo di... Read more »
thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế

Thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế

Di sản thừa kế là phần tài sản đã được người mất định đoạt chia lại cho một ai đó theo di chúc hoặc theo pháp luật, việc để lại di sản... Read more »
từ chối nhận di sản thừa kế

Từ chối nhận di sản thừa kế

Trong trường hợp một người vị một lý do nào đó mà chết đi thì phần tài sản của người đó bao gồm tài sản riêng của người chết và tài sản... Read more »
thời hạn từ chối nhận di sản thừa kế

Thời hạn từ chối nhận di sản thừa kế

Pháp luật quy định một cá nhân có quyền để lại tài sản thừa kế cho người khác và cũng quy định một người có thể từ chối nhận di sản đó.... Read more »
thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế

Thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế

Hiện nay thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế là một trong những quy định đáng lưu tâm trong các tranh chấp dân sự về thừa kế, trước đây thì... Read more »
thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế

Thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế

Từ xưa tới nay, thừa kế luôn là một vấn đề phức tạp trong thực tiễn xét xử và đời sống. Vấn đề thời hiệu thừa kế lại rất dễ bị bỏ... Read more »
tư vấn luật thừa kế đất đai

Tư vấn luật thừa kế đất đai

Hiện nay tư vấn luật thừa kế đất đai là vấn đề thường ngày mà mọi người luôn luôn quan tâm và tìm luật sư tư vấn pháp luật về thừa kế... Read more »
luật thưa kế đất đai

Luật thưa kế đất đai

Thừa kế quyền sử dụng đất là một trong những trường hợp thừa kế di sản mà người đã mất để lại. Thời điểm mở thừa kể chính là thời điểm mà... Read more »
thừa kế quyền sử dụng đất theo luật đất đai 2013

Thừa kế quyền sử dụng đất theo luật đất đai 2013

Quyền thừa kế là một trong những quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp và pháp luật ghi nhận. Thừa kế là sự chuyển dịch tài sản, quyền và nghĩa... Read more »
quyền thừa kế đất đai

Quyền thừa kế đất đai

Đất đai là tài sản lớn và có vai trò quan trọng trong đời sống của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. “Tấc đất tấc vàng” vì vậy việc duy trì... Read more »
văn bản thừa kế quyền sử dụng đất

Văn bản thừa kế quyền sử dụng đất

Thừa kế vốn là vấn đề mà mỗi gia đình đều gặp phải trong đời sống hiện nay, nếu gia đình bạn có người thân mất mà không để lại di chúc... Read more »
thừa kế đất đai

Thừa kế đất đai

Đất đai là một trong những tài sản mà hầu hết những bậc cha mẹ đều mong muốn để lại cho các con và người thân của mình, thường thì họ sẽ... Read more »
luật thừa kế nhà đất

Luật thừa kế nhà đất

Nhà đất là một trong những loại di sản thừa kế phổ biến và có giá trị cao. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ những quy định này theo pháp... Read more »
quyền thừa kế nhà đất

Quyền thừa kế nhà đất

Nhà đất được thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật, thừa kế nhà đất là thủ tục khá phức tạp, nhất là khi xác định phần tài sản của người... Read more »
quy định về thừa kế đất đai

Quy định về thừa kế đất đai

Quyền thừa kế tài sản đất đai chính là một trong những vấn đề nóng được quan tâm hiện nay. Có hàng loạt câu hỏi liên quan đến quyền thừa kế như “Cha mẹ... Read more »
nhận thừa kế quyền sử dụng đất

Nhận thừa kế quyền sử dụng đất

Khai nhận di sản thừa kế liên quan đến bất động sản và tiến hành sang tên quyền sở hữu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người thừa kế là... Read more »
chia di sản thừa kế là quyền sử dụng đất

Chia di sản thừa kế là quyền sử dụng đất

Đất đai là tài nguồn tài nguyên thuộc quyền sở hữu toàn dân do nhà nước đứng ra làm chủ sở hữu và quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất... Read more »
tranh chấp quyền thừa kế đất đai

Tranh chấp quyền thừa kế đất đai

Một trong những tài sản phổ biến mà người thân để lại hiện nay đó chính là đất đai. Và những tranh chấp khi thừa kế đất đai hiện nay rất phổ... Read more »
đơn tranh chấp đất đai thừa kế

Đơn tranh chấp đất đai thừa kế

Bạn muốn bảo về quyền lợi của mình trong quan hệ thừa kế nhưng không biết làm như thế nào theo đúng quy định? Bạn mong muốn khởi kiện ra tòa án... Read more »
tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất

Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất

Tranh chấp về vấn đề thừa kế bên trong quyền sử dụng đất hiện tại là một tình trạng xung đột về quyền lợi và nghĩa vụ giữa những người trong cuộc... Read more »
thủ tục thừa kế đất đai

Thủ tục thừa kế đất đai

Đối với các tài sản có được do thừa kế. Đặc biệt là các tài sản phải đăng ký sở hữu như: nhà, đất, xe máy, ô tô…Để được pháp luật công... Read more »
thừa kế quyền sử dụng đất

Thừa kế quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất là quyền tài sản thuộc sở hữu của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phát sinh trên cơ sở quyết định giao đất, cho thuê đất, công... Read more »
luật thừa kế đất đai của bố mẹ

Luật thừa kế đất đai của bố mẹ

Bố mẹ thường mong muốn để lại những tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho các con. Có những trường hợp bố mẹ mất để lại di chúc chia tài... Read more »
luật thừa kế đất đai khi chồng chết

Luật thừa kế đất đai khi chồng chết

Khi người đứng tên tài sản trong gia đình mất đi có thể là vợ hoặc chồng thì toàn bộ số tài sản đó sẽ chia thừa kế ra sao? Việc tiến... Read more »
đất thừa kế có phải chia khi ly hôn

Đất thừa kế có phải chia khi ly hôn

Trong cuộc sống thì không tránh khỏi những mâu thuẫn bất đồng quan điểm, chính vì thế nhiều cặp vợ chồng đã lựa chọn giải pháp ly hôn. Mặc dù ly hôn... Read more »
luật di chúc và thừa kế

Luật di chúc và thừa kế

Khi xem xét về vấn đề thừa kế thì di sản là một trong những vấn đề được quan tâm trước tiên. Di sản là cơ sở để thiết lập di chúc... Read more »
luật thừa kế theo di chúc

Luật thừa kế theo di chúc

Di chúc thường chỉ được hiểu một cách đơn giản, truyền thống là sự căn dặn lại của một người trước lúc chết với những người khác về những việc cần làm,... Read more »
thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật

Thừa kế sự chuyển dịch tài sản thừa kế của người đã chết cho người còn sống theo di chúc hoặc theo pháp luật. Theo quy định của pháp luật hiện hành,... Read more »
làm di chúc thừa kế

Làm di chúc thừa kế

Di chúc là văn bản mà thông qua đó người để lại di sản định đoạt phần tài sản của mình sau khi chết. Cách thức lập một di chúc bằng văn... Read more »
thủ tục thừa kế theo di chúc

Thủ tục thừa kế theo di chúc

Trong pháp luật thừa kế, thời điểm mở thừa kế theo di chúc được quy định nghiêm ngặt và rõ ràng. Điều này có ý nghĩa quan trọng cực kì quan trọng trong việc... Read more »
từ chối nhận di sản thừa kế theo di chúc

Từ chối nhận di sản thừa kế theo di chúc

Di sản thừa kế là phần tài sản đã được người mất định đoạt chia lại cho một ai đó theo di chúc hoặc theo pháp luật, việc để lại di sản... Read more »
thừa kế theo di chúc

Thừa kế theo di chúc

Theo quy định của Bộ luật Dân sự hiện hành, thừa kế theo di chúc  là việc dịch chuyển tài sản của người đã chết cho người khác còn sống theo quyết định của... Read more »
quyền thừa kế khi không có di chúc

Quyền thừa kế khi không có di chúc

Quyền thừa kế được hiểu là quyền để lại di sản (tài sản thừa kế) của mình cho người khác thông qua hình thức lập di chúc hoặc chia tài sản thừa... Read more »
luật thừa kế không có di chúc

Luật thừa kế không có di chúc

Di chúc hiểu theo cách hiểu thông thường là giấy tờ ghi nhận việc để lại tài sản của người đã mất cho người còn sống. Dưới góc độ pháp luật thì... Read more »
thừa kế quyền sử dụng đất theo di chúc

Thừa kế quyền sử dụng đất theo di chúc

Thừa kế quyền sử dụng đất là một chế định dân sự, là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh việc chuyển dịch tài sản của người chết cho người... Read more »
thừa kế không có di chúc

Thừa kế không có di chúc

Di chúc hiểu theo cách hiểu thông thường là giấy tờ ghi nhận việc để lại tài sản của người đã mất cho người còn sống. Dưới góc độ pháp luật thì... Read more »
luật thừa kế không có di chúc 2020

Luật thừa kế không có di chúc 2020

Khi một người mất đi mà không để lại di chúc thì việc phân chia tài sản của họ sẽ được giải quyết ra sao, các vấn đề liên quan xung quanh... Read more »
lập di chúc tại phòng công chứng

Lập di chúc tại phòng công chứng

Để việc lập di chúc đúng pháp luật và được công nhận tính xác thực, chúng ta cần phải tìm đến văn phòng công chứng uy tín để làm việc. Vậy thủ tục... Read more »
thừa kế không phụ thuộc vào di chúc

Thừa kế không phụ thuộc vào di chúc

Pháp luật thừa kế Việt Nam cho phép cá nhân người lập di chúc có quyền tự do, tự nguyện, tự định đoạt trong việc lập di chúc để lại tài sản... Read more »
ví dụ về thừa kế theo di chúc

Ví dụ về thừa kế theo di chúc

Thừa kế theo di chúc là việc dịch chuyển tài sản của người đã chết cho người khác còn sống theo quyết định của người đó trước khi chết được thể hiện... Read more »
nguyên tắc phân chia di sản thừa kế theo di chúc

Nguyên tắc phân chia di sản thừa kế theo di chúc

Di sản thừa kế là tài sản được pháp luật quy định của người chết để lại cho những người còn sống. Vậy việc phân chia di sản thừa kế được quy... Read more »
cách chia thừa kế theo di chúc

Cách chia thừa kế theo di chúc

Sau khi mở thừa kế thì bất cứ lúc nào những người thừa kế cũng có quyền yêu cầu chia di sản nhưng trong thực tế rất ít khi di sản được... Read more »
chia thừa kế theo di chúc

Chia thừa kế theo di chúc

Theo quy định pháp luật về thừa kế, việc thừa kế có thể được giải quyết bằng thừa kế theo pháp luật hoặc thừa kế theo di chúc. Trong đó, thừa kế... Read more »
chia thừa kế không có di chúc

Chia thừa kế không có di chúc

Chế định về thừa kế được quy định hết sức cụ thể và đầy đủ trong Bộ luật dân sự 2015. Trong chế định về thừa kế được chia làm hai loại... Read more »
công thức chia thừa kế theo di chúc và theo pháp luật

Công thức chia thừa kế theo di chúc và theo pháp luật

Tranh chấp về thừa là một dạng tranh chấp diễn ra phổ biến hiện nay đòi hỏi cơ quan người có thẩm quyền khi chia thừa kế phải nắm rõ những quy... Read more »
tranh chấp thừa kế theo di chúc

Tranh chấp thừa kế theo di chúc

Tranh chấp về thừa kế là nội dung tranh chấp tương đối phổ biến trong tranh chấp dân sự, đặc biệt là các tranh chấp liên quan đến việc phân chia di... Read more »
di chúc thừa kế đất đai

Di chúc thừa kế đất đai

Di sản thừa kế đất đai là một tài sản có giá trị rất lớn và có nguy cơ xảy ra tranh chấp trên thực tế khi tiến hành phân chia di... Read more »
cách chia đất thừa kế không có di chúc

Cách chia đất thừa kế không có di chúc

Theo quy định pháp luật, trường hợp người chết không để lại di chúc, di sản thừa kế được chia theo pháp luật. Thủ tục thừa kế đất đai bao gồm: Khai... Read more »
luật thừa kế đất đai không di chúc

Luật thừa kế đất đai không di chúc

Tài sản phổ biến hiện nay thường xảy ra tranh chấp trong việc hưởng di sản thừa kế đó chính là đất đai, thực tế những thủ tục liên quan đến đất... Read more »
luật thừa kế đất đai có di chúc

Luật thừa kế đất đai có di chúc

Hiện nay pháp luật quy định việc thừa kế đất đai có di chúc là việc người có tài sản là quyền sử dụng đất trước khi chết đã lập di chúc... Read more »
thủ tục làm di chúc thừa kế đất đai

Thủ tục làm di chúc thừa kế đất đai

Để người thừa kế được nhận di sản từ người để lại di sản có di chúc một cách hợp pháp thì phải làm như thế nào? Đặc biệt đối với di... Read more »
thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất không có di chúc

Thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất không có di chúc

Chia phần di sản thừa kế đất đai thì cần làm những thủ tục gì? Cách chia tài sản thừa kế là đất đai như thế nào? thủ tục thừa kế quyền sử... Read more »
quyền thừa kế đất đai không có di chúc

Quyền thừa kế đất đai không có di chúc

Luật sẽ được áp dụng để phân chia tài sản thừa kế khi: Ông bà, cha mẹ, vợ chồng qua đời mà không có để lại “di chúc”. Theo đó, phần di sản thừa... Read more »
quyền thừa kế đất đai có di chúc

Quyền thừa kế đất đai có di chúc

Thừa kế đất đai có di chúc là việc người có tài sản là quyền sử dụng đất trước khi chết đã lập di chúc để định đoạt tài sản trên cho... Read more »
luật thừa kế tài sản mới nhất

Luật thừa kế tài sản mới nhất

Thừa kế là một trong những chế định quan trọng của pháp luật dân sự cũng như là vấn đề gây khá nhiều tranh cãi trên thực tế. Hiện nay các quy... Read more »
luật thừa kế tài sản

Luật thừa kế tài sản

Di chúc hiểu theo cách hiểu thông thường là giấy tờ ghi nhận việc để lại tài sản của người đã mất cho người còn sống. Dưới góc độ pháp luật thì... Read more »
nguyên tắc thừa kế tài sản

Nguyên tắc thừa kế tài sản

Pháp luật quy định cá nhân có thể để lại tài sản của mình bằng cách lập di chúc để thể hiện ý chí của mình. Việc thừa kế tài sản trên... Read more »
tranh chấp về thừa kế tài sản

Tranh chấp về thừa kế tài sản

Khi xảy ra tranh chấp di sản thừa kế thì cần phải làm gì. Hồ sơ khởi kiện bao gồm những gì. Cách xử lý khi xảy ra tranh chấp di sản... Read more »
tư vấn thừa kế tài sản

Tư vấn thừa kế tài sản

Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc giải quyết những tranh chấp liên quan đến phân chia di sản thừa kế, Luật Rong Ba hiểu được nhiều băn khoăn và thắc mắc... Read more »
thừa kế tài sản

Thừa kế tài sản

Bộ luật dân sự quy định cho các cá nhân có quyền thừa kế tài sản mà người khác để lại cho mình, thường là những bậc cha mẹ hay lập di... Read more »
luật chia tài sản thừa kế

Luật chia tài sản thừa kế

Thừa kế được hiểu cơ bản là việc người hiện đang còn sống được thừa hưởng, kế nhiệm tài sản và quyền sở hữu tài sản của người đã chết để lại.... Read more »
an phí chia tài sản thừa kế

An phí chia tài sản thừa kế

Vấn đề thừa kế đang là một trong những vấn đề được quan tâm đến nhất hiện nay trong các gia đình. Các tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình... Read more »
công thức chia tài sản thừa kế

Công thức chia tài sản thừa kế

Quy định về chia thừa kế khi một người qua chết đi, tài sản của người chết sẽ được phân chia như thế nào? Trường hợp nào sẽ chia di sản theo... Read more »
chia tài sản thừa kế

Chia tài sản thừa kế

Chia di sản thừa kế là một nội dung trong chế định thừa kế của Bộ luật dân sự Việt Nam qua các thời kỳ. Bộ luật dân sự năm 2015 ra... Read more »
văn bản thỏa thuận phân chia tài sản

Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản

Sau thời điểm mở thừa kế, để thực hiện việc chuyển giao quyền sở hữu tài sản từ người chế sang người thừa kế có hai loại thủ tục là thủ tục... Read more »
văn bản nhận tài sản thừa kế

Văn bản nhận tài sản thừa kế

Thủ tục nhận di sản thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc thực hiện như thế nào? Cách thức lập, soạn thảo văn bản đề nghị nhận thừa kế mới... Read more »
luật thừa kế tài sản đất đai

Luật thừa kế tài sản đất đai

Thừa kế quyền sử dụng đất là một trong những trường hợp thừa kế di sản mà người đã mất để lại. Thời điểm mở thừa kể chính là thời điểm mà... Read more »
luật thừa kế tài sản của cha mẹ

Luật thừa kế tài sản của cha mẹ

Chúng ta vẫn thường thấy những tranh chấp trên thực tế liên quan đến tài sản thừa kế mà cha mẹ để lại sau khi mất của những người con. Vậy, pháp... Read more »
tài sản thừa kế có phải chia khi ly hôn

Tài sản thừa kế có phải chia khi ly hôn

Hiện nay sau khi ly hôn có rất nhiều cặp vợ chồng đang có thắc mắc rằng liệu tài sản thừa kế có phải chia khi ly hôn hay không? Hãy cùng... Read more »
luật thừa kế tài sản khi chồng chết

Luật thừa kế tài sản khi chồng chết

Trước đây, pháp luật Việt nam thời phong kiến luôn ghi nhận quyền gia trưởng của người chồng trong gia đình và tước đi tư cách chủ thể của người phụ nữ... Read more »
tài sản thừa kế sau hôn nhân

Tài sản thừa kế sau hôn nhân

Khi ly hôn, việc phân chia tài sản thừa kế gây nhiều khó khăn và vướng mắc cho nhiều cặp vợ chồng. Khi các cặp vợ chồng ly hôn thắc mắc không... Read more »
cách chia tài sản thừa kế

Cách chia tài sản thừa kế

Chế định thừa kế được quy định trong Bộ luật dân sự cho phép các cá nhân bằng ý chí của mình có thể chuyển giao tài sản thuộc quyền sở hữu... Read more »
quyền thừa kế tài sản khi chồng mất

Quyền thừa kế tài sản khi chồng mất

Người chồng luôn đóng vai trò trụ cột kinh tế gia đình bởi họ là người lao động chính (cùng với người vợ) để duy trì cuộc sống cho các thành viên... Read more »
quyền thừa kế tài sản của con cái

Quyền thừa kế tài sản của con cái

Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản của người... Read more »
quyền thừa kế tài sản khi cha mất

Quyền thừa kế tài sản khi cha mất

Nếu người để lại di sản mất đi thì những người được hưởng di sản sẽ tiến hành phân chia tài sản thừa kế như thế nào để đảm bảo quyền lợi... Read more »
tài sản quyền sở hữu và thừa kế

Tài sản quyền sở hữu và thừa kế

Quyền thừa kế được hiểu là quyền để lại di sản (tài sản thừa kế) của mình cho người khác thông qua hình thức lập di chúc hoặc chia tài sản thừa... Read more »
quyền thừa kế tài sản

Quyền thừa kế tài sản

Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di... Read more »
văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế ở nước ngoài

Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế ở nước ngoài

Khi được nhận thừa kế, dù là ở trong nước hay ở nước ngoài thì người này vẫn có đầy đủ quyền với phần di sản mà mình nhận được. Tuy nhiên,... Read more »
từ chối nhận tài sản thừa kế

Từ chối nhận tài sản thừa kế

Trong trường hợp một người vị một lý do nào đó mà chết đi thì phần tài sản của người đó bao gồm tài sản riêng của người chết và tài sản... Read more »
thừa kế tài sản không có di chúc

Thừa kế tài sản không có di chúc

Thừa kế tài sản không có di chúc hay còn gọi là thừa kế tài sản theo pháp luật là một trong hai cách thức chia di sản thừa kế theo quy... Read more »
di chúc thừa kế tài sản

Di chúc thừa kế tài sản

Di chúc là một trong những căn cứ quan trọng trong quá trình phân chia di sản thừa kế của người để lại di sản. Việc có di chúc hay không sẽ... Read more »
thủ tục thừa kế tài sản không có di chúc

Thủ tục thừa kế tài sản không có di chúc

Theo nguyên tắc, nếu người chết để lại di chúc thì tài sản được chia theo di chúc, trường hợp không có di chúc hoặc di chúc không hợp pháp thì tài... Read more »
thủ tục làm di chúc thừa kế tài sản

Thủ tục làm di chúc thừa kế tài sản

Di chúc là văn bản mà thông qua đó người để lại di sản định đoạt phần tài sản của mình sau khi chết. Cách thức lập một di chúc bằng văn... Read more »
luật di chúc thừa kế tài sản

Luật di chúc thừa kế tài sản

Thừa kế theo di chúc là một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm.Bởi lẽ đây là vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích đối với... Read more »
luật thừa kế tài sản có di chúc

Luật thừa kế tài sản có di chúc

Di chúc là một trong những chứng từ chúng minh ý chí của người đã mất mong muốn để lại di sản của mình cho một cá nhân nhất định. Việc tranh... Read more »
luật thừa kế tài sản không có di chúc

Luật thừa kế tài sản không có di chúc

Thừa kế tào sản là một trong những quy định cho phép các cá nhân được hưởng di sản thừa kế của người thân để lại cho mình theo quy định về... Read more »
quyền thừa kế tài sản khi cha mất không có di chúc

Quyền thừa kế tài sản khi cha mất không có di chúc

Khi bố mẹ mất mà có tài sản để lại thì theo pháp luật về thừa kế con cái có quyền hưởng phần di sản này theo di chúc và theo pháp... Read more »
quyền thừa kế tài sản không có di chúc

Quyền thừa kế tài sản không có di chúc

Trong chế định thừa kế, pháp luật quy định bao gồm thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật. Theo đó, thừa kế theo di chúc được áp dụng trong trường... Read more »
chia tài sản thừa kế không có di chúc

Chia tài sản thừa kế không có di chúc

Nếu người để lại di sản thừa kế không để lại di chúc thì tài sản sẽ được chia như thế nào? Ai sẽ là người được chia tài sản thừa kế không... Read more »
luật chia tài sản thừa kế không có di chúc

Luật chia tài sản thừa kế không có di chúc

Khi người chết không để lại di chúc hoặc có di chúc nhưng di chúc không hợp pháp thì vấn đề phân chia tài sản thừa kế khi không có di chúc... Read more »
cách chia tài sản thừa kế theo di chúc

Cách chia tài sản thừa kế theo di chúc

Tranh chấp tài sản thừa kế là một trong những lĩnh vực phổ biến và thường xuyên xảy ra trên thực tế kể cả trường hợp đê lại di chúc hay không... Read more »
tranh chấp tài sản thừa kế có di chúc

Tranh chấp tài sản thừa kế có di chúc

Tranh chấp tài sản thừa kế là một trong những tranh chấp phổ biến hiện nay. Khi một tranh chấp liên quan đến tài sản thừa kế phát sinh, các bên sẽ... Read more »
tranh chấp tài sản thừa kế không có di chúc

Tranh chấp tài sản thừa kế không có di chúc

Để lại di chúc là quyền cơ bản của mỗi cá nhân với mong muốn cho những người thân và thành viên trong gia đình được hưởng di sản mà mình để... Read more »
luật sư thừa kế

Luật sư thừa kế

Pháp luật hiện nay chưa có khái niệm về thừa kế, tuy nhiên hiểu một cách đơn giản thừa kế là việc một người đã chết để lại tài sản của mình... Read more »
Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775