Đặt tên doanh nghiệp mới

đặt tên doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải được đặt tên và tuân thủ các quy định của pháp luật. Vậy đặt tên doanh nghiệp như thế nào? Mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Rong Ba

Quy định của pháp luật về đặt tên doanh nghiệp

Tên công ty phải được đặt bằng tiếng Việt

Theo quy định tại Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2020, Tên tiếng Việt của doanh nghiệp gồm 02 thành tố theo thứ tự sau: Loại hình doanh nghiệp + tên riêng.

Theo đó, loại hình doanh nghiệp được viết là:

– “Công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;

– “Công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần;

– “Công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh;

– “Doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN”, hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân.

– Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

Như vậy, tên doanh nghiệp phải được viết bằng tiếng Việt. Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài cũng được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng thuộc hệ chữ La-tinh.

Tên doanh nghiệp đặt bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp

Theo Điều 39 Luật Doanh nghiệp 2020, đặt tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài tức là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh.

Theo đó, khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.

Đặt tên chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh

Tại Điều 40 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về cách đặt tên chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh như sau:

– Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.

– Khi đặt tên phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ:

+ “Chi nhánh” đối với chi nhánh;

+ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện;

+ “Địa điểm kinh doanh” đối với địa điểm kinh doanh.

Bên cạnh đó, theo Điều 20 Nghị định 01/2021, ngoài tên bằng tiếng Việt, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt. Trong đó:

– Tên bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh.

– Tên viết tắt được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.

Lưu ý: Phần tên riêng trong tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không được sử dụng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp”.

Những điều cấm trong đặt tên công ty

Khi đặt tên doanh nghiệp những điều sau bị cấm:

– Đặt tên trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký (trừ trường hợp doanh nghiệp đã giải thể hoặc đã có quyết định có hiệu lực của Tòa án tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản).

Theo đó, tên trùng là tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký hoàn toàn giống với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký.

Một số trường hợp được coi là tên gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng ký như:

– Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, một số thứ tự hoặc một chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, chữ F, J, Z, W được viết liền hoặc cách ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó;

– Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi:

+ Một ký hiệu: “&” hoặc “và”, “.”, “,”, “+”, “-“, “_”;

+ Từ “tân” ngay trước hoặc từ “mới” được viết liền hoặc cách ngay sau hoặc trước tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký;

+ Một cụm từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông”…

– Sử dụng tên cơ quan Nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp… để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp (trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó).

– Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Hướng dẫn cách tra cứu tên công ty để tránh bị trùng

Đặt tên công ty trùng với công ty đã đăng ký là một trong những điều cấm, do đó, cần thực hiện tra cứu trước khi làm thủ tục đặt tên công ty để tránh bị trùng. Dưới đây là các bước tra cứu tên công ty:

Bước 1: Vào Trang chủ của Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

Bước 2: Chọn Dịch vụ công > Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến

Bước 3: Đăng ký tài khoản tại Hệ thống đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/online/Default.aspx

Bước 4: Sau khi kích hoạt tài khoản thành công, đăng nhập vào Hệ thống bằng tài khoản đã tạo, chọn Đăng ký doanh nghiệp > Nộp hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh > Tiếp theo.

Bước 5: Chọn Thành lập mới doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc > Tiếp theo

Bước 6: Chọn loại hình doanh nghiệp dự kiến thành lập: Công ty TNHH một thành viên; Công ty TNHH hai thành viên trở lên; Công ty cổ phần; Doanh nghiệp tư nhân… > Tiếp theo

Bước 7: Chọn các giấy tờ nộp qua mạng điện tử

Gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ công ty;

– Danh sách thành viên (tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp dự kiến thành lập);

– Bản sao Giấy chứng thực cá nhân;

– Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục ĐKDN)

Sau đó, chọn Tiếp theo > Bắt đầu.

Bước 8: Chọn Tên doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc và gõ tên công ty dự định thành lập.

Bước 9: Kiểm tra cả tên tiếng nước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp dự định thành lập.

đặt tên doanh nghiệp
đặt tên doanh nghiệp

Thông báo thay đổi tên công ty là gì? Trường hợp nào thực hiện thay đổi tên công ty?

Thông báo thay đổi tên công ty là văn bản do công ty tự soạn thảo để gửi tới khách hàng, đối tác, Phòng đăng ký kinh doanh, cơ quan Bảo hiểm xã hội, cơ quan Thuế… xác nhận về việc thay đổi tên của công ty. Đồng thời, đây cũng là một trong số các giấy tờ bắt buộc phải có khi làm thủ tục thay đổi tên công ty.

Hiện nay, các trường hợp cần tiến hành thủ tục đổi tên công ty gồm:

– Đổi tên công ty theo nhu cầu của doanh nghiệp;

– Đổi tên công ty khi tên đó xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (khoản 2 Điều 19 Nghị định 01/2021/NĐ-CP).

6 lưu ý khi đổi tên mới cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp có quyền đổi tên cho khi có nhu cầu, tuy nhiên khi đặt tên mới cần lưu ý một số vấn đề sau:

– Tên doanh nghiệp phải bao gồm 02 thành tố theo thứ tự gồm (khoản 1, 2, 3 Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2020):

+ Loại hình doanh nghiệp (công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh,…);

+ Tên riêng: Được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

– Tên danh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (Điều 23, 28 và khoản 8 Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2020);

– Có thể đặt tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài hệ chữ La tinh (khoản 1, 2 Điều 39 Luật Doanh nghiệp 2020).

Tên doanh nghiệp tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh.

Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.

– Tên viết tắt của doanh nghiệp phải được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài (khoản 3 Điều 39 Luật Doanh nghiệp 2020).

– Những điều cấm trong việc đặt tên doanh nghiệp:

+ Đặt tên trùng với tên doanh nghiệp đã đăng ký;

+ Đặt tên gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng ký;

– Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

– Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

CÔNG TY CỔ PHẨN/TNHH…    Số:……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
…, ngày … tháng … năm ….

 

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi tên công ty

Kính gửi: Quý cơ quan, Quý khách hàng, Quý Đối tác

Công ty Cổ phần/TNHH … xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và đồng hành tín nhiệm của Quý khách hàng, các Đối tác và doanh nghiệp trong suốt thời gian vừa qua.

Sau … năm có mặt trên thị trường, hoạt động và phát triển, thương hiệu … đã trở thành một trong những thương hiệu có uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Nhằm khẳng định hơn nữa vị thế của thương hiệu, đồng thời thực hiện mở rộng, phát triển và nâng cao các sản phẩm dịch vụ, Công ty Cổ phần/TNHH … xin trân trọng thông báo về việc thay đổi tên công ty tới toàn thể Quý khách hàng và Đối tác như sau:

Thay đổi tên công ty với các nội dung thay đổi chi tiết sau đây:

+ Tên cũ của doanh nghiệp: Công ty cổ phần/TNHH ………………………

+ Tên mới của doanh nghiệp: ……………………………

+ Các thông tin khác: Mã số thuế, số điện thoại liên hệ, email, số fax, địa chỉ trụ sở chính,… của doanh nghiệp không thay đổi.

Kể từ ngày … tháng … năm Công ty cổ phần … chính thức sử dụng tên công ty theo sự thay đổi trên.

Kể từ ngày … tháng … năm … kính đề nghị Quý khách hàng và Đối tác sử dụng theo các thông tin mà chúng tôi đã sửa đổi nêu trên khi thực hiện ký kết hợp đồng, thanh lý hợp đồng, phát hành hóa đơn thanh toán và các giao dịch khác.

Việc thay đổi tên công ty sẽ không ảnh hưởng đến các quan hệ, giao dịch, nghĩa vụ dân sự cũng như việc thực hiện hợp đồng mà các bên đã ký kết trước đây. Trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể hỗ trợ ký thêm phần bổ sung Phụ lục hợp đồng để sửa đổi tên mới này.

Vậy Công ty cổ phần/TNHH … xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng và Đối tác được biết về sự thay đổi thông tin này và phối hợp thực hiện.

Xin chân thành cảm ơn !

Nơi nhận:– Như trên;- Lưu: VT

ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO CÔNG TY(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về đặt tên doanh nghiệp. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu đặt tên doanh nghiệp và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin