Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính

đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính gồm những thủ tục gì? Pháp luật quy định như thến nào về địa chỉ công ty? Để hiểu rõ hơn, mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Rong Ba.

Những điều cần biết khi thay đổi địa chỉ công ty 

Thông tin địa chỉ trụ sở công ty là thông tin bắt buộc phải đăng ký của doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ với sở kế hoạch khi có sự thay đổi.

Thông tin địa chỉ được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hóa đơn đỏ, chữ ký số nên việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính sẽ kèm theo việc thực hiện các thủ tục thay đổi có liên quan của doanh nghiệp.

Quy định pháp luật về địa chỉ trụ sở công ty

Địa chỉ trụ sở chính công ty phải chính xác, rõ ràng và thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp. Khi thay đổi trụ sở, sẽ không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với quan hệ hợp đồng, dân sự và pháp luật doanh nghiệp. Khái niệm quyền sử dụng hợp pháp địa chỉ trụ sở được hiểu như sau:

Nhà, quyền sử dụng đất, nhà, xưởng do công ty mua, tự xây dựng thì phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc hợp đồng thuê đất của công ty hạ tầng, quyết định giao đất cho thuê đất của cơ quan nhà nước hoặc một trong các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu theo luật đất đai.

Nhà, quyền sử dụng đất, nhà xưởng do công ty thuê thì phải có hợp đồng thuê và các tài liệu chứng minh quyền cho thuê hợp pháp của bên cho thuê: Đất thổ cư phải thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên cho thuê; Đất dự án, nhà xưởng phải thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên thuê và đã ghi nhận tài sản trên đất trên sổ đỏ.

Những thủ tục có liên quan đến đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Thủ tục chốt thuế tại chi cục thuế

Công ty phải thực hiện thủ tục chốt thuế trước khi đăng ký thay đổi thông tin địa chỉ trên giấy phép kinh doanh khi:

Khi công ty Việt Nam thay đổi trụ sở chính khác quận, huyện.

Khi công ty Việt Nam, công ty vốn đầu tư nước ngoài thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác tỉnh.

Thay đổi thông tin địa chỉ trên giấy phép liên quan

Công ty có giấy phép con hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sau khi thay đổi địa chỉ cần kiểm tra thông tin giấy phép khác để xác định các nghĩa vụ cập nhật thông tin các giấy phép này.

Tiến hành treo biển công ty tại địa chỉ mới

Doanh nghiệp cần thực hiện treo biển tại địa chỉ mới, vì không treo biển tại địa chỉ trụ sở chính sẽ bị phạt vi phạm và có thể bị đóng mã số thuế.

Thông báo thông tin doanh nghiệp đến cơ quan nhà nước quản lý liên quan đến nội dung thay đổi địa chỉ trên hóa đơn, tài khoản ngân hàng,…

Doanh nghiệp thực hiện thiếu, thực hiện đủ nhưng không đúng sẽ dẫn đến phát sinh các lỗi xử phạt vi phạm hành chính trong, ví dụ: Lỗi không thông báo tiếp tục sử dụng hóa đơn tại chi cục thuế mới mức phạt là 3 – 5 triệu.

Quy trình đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Bước 1: Chốt thuế khi thay đổi địa chỉ công ty khác quận, khác tỉnh.

Các công ty thay đổi địa chỉ khác quận và khác tỉnh sẽ phải nộp thông báo theo mẫu số 08 tới cơ quan thuế đang quản lý doanh nghiệp để tiến hành thủ tục chốt nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế quản lý.

Cơ quan thuế quản lý sau khi tổng hợp thông tin xác nhận cho doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở theo mẫu 09-MST tổng hợp tình hình kê khai và nộp thuế của doanh nghiệp đến thời điểm chốt thuế.

Bước 2: Thực hiện thủ tục báo giảm BHXH khi thay đổi địa chỉ công ty khác quận, khác tỉnh.

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty

Sau khi hoàn thành việc chốt thuế và có công văn của cơ quan thuế cho chuyển sang địa chỉ mới, doanh nghiệp cần tập hợp đầy đủ hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty để tiến hành đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh.

Bước 4: Nộp hồ sơ chuyển trụ sở chính tới Phòng Đăng ký kinh doanh

Hồ sơ được nộp trực tuyến tất cả các nội dung đăng ký thay đổi được thực hiện qua tài khoản đăng ký kinh doanh online. 

Theo dõi và trả lời yêu cầu từ phòng Đăng ký kinh doanh

Bước 5: Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ghi nhận địa chỉ mới công ty

Kết quả đăng ký kinh doanh mới sẽ được gửi về cho doanh nghiệp qua đường bưu điện. 

Bước 6: Thực hiện thủ tục thay đổi con dấu tròn công ty nếu trên con dấu có thông tin địa chỉ quận, huyện cũ.

Bước 7: Thực hiện thủ tục thông báo thay đổi thông tin hóa đơn và đăng ký tiếp tục sử dụng hóa đơn GTGT.

Bước 8: Báo tăng lại BHXH khi thay đổi địa chỉ công ty khác quận, khác tỉnh.

Hoàn thành toàn bộ quy trình thay đổi địa chỉ công ty nêu trên là công ty bạn có thể tiếp tục kinh doanh.

Biểu mẫu hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty thường dùng

Mỗi thủ tục hành chính luôn gắn với một loại biểu mẫu nhất định. Đối với thủ tục thay đổi địa chỉ công ty thì các biểu mẫu thường dùng bao gồm:

Mẫu 08-MST thông báo thay đổi thông tin thuế quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC sử dụng để bắt đầu thủ tục chốt thuế.

Mẫu 09-MST thông báo chuyển địa điểm theo quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC là kết quả công ty nhận được sau khi chốt thuế.

Mẫu II-1 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phụ lục II-1 thông tư 01/2021/TT-BKHĐT sử dụng khi thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh.

Mẫu A.I.11.h Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư tại Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT sử dụng khi thay đổi địa điểm triển khai dự án đầu tư. (Trường hợp doanh nghiệp có vốn nước ngoài)

Dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty của Luật Rong Ba

Tư vấn đầy đủ các quy định pháp luật về việc thay đổi địa chỉ trụ sở:

Tư vấn địa chỉ mới dự đỉnh chuyển tới có được đăng ký làm trụ sở công ty không

Tư vấn thủ tục, quy trình thay đổi địa chỉ công ty khác quận/huyện, cùng quận/huyện, khác tỉnh/thành phố.

Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị đầy đủ tài liệu cho việc thay đổi địa chỉ công ty.

Quy trình tiến hành công việc như sau:

Soạn thảo và nộp hồ sơ tại cơ quan thuế để xin công văn chuyển quận.

Soạn thảo hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty và nộp tại phòng đăng ký kinh doanh nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Theo dõi, bổ sung hoặc sửa chữa hồ sơ theo yêu cầu của chuyên viên.

Nhận công văn từ cơ quan thuế và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới đã thay đổi địa chỉ công ty.

Khắc dấu mới cho công ty.

Tư vấn một số vấn đề pháp lý khác sau khi thay đổi địa chỉ công ty cho doanh nghiệp.

Hỗ trợ sau khi thay đổi địa chỉ trụ sở:

– Soạn thảo lại điều lệ công ty ghi nhận theo địa chỉ mới 

– Tư vấn mở rộng các vấn đề thủ tục có liên quan sau khi thay đổi địa chỉ trụ sở công ty. 

đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính
đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Chi tiết mẫu thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở công ty là một trong các hồ sơ để doanh nghiệp nộp khi thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở công ty. Cụ thể:

TÊN DOANH NGHIỆP

Số:…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày…… tháng…… năm……

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế)

Ngày cấp…/…/……

Nơi cấp:

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp

Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):…………… Ngày cấp…/…/…… Nơi cấp:………

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.

– Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh1:[1]  Có ⬜ Không ⬜

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

(Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/

thông báo thay đổi và gửi kèm)

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:…………………………………………………………………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn:…………………………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:…………………………………………………………………………………………………….

Tỉnh/Thành phố:

Điện thoại:……………………………………………. Fax (nếu có):…………………………………………………………………….

Email (nếu có):……………………………………… Website (nếu có):…………………………………………………………………….

⬜ Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính).

– Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):

Khu công nghiệp

Khu chế xuất

Khu kinh tế

Khu công nghệ cao

Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

1 Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong về đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0967 741 035
Tư Vấn Online
Gọi: 0967 741 035