ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Đăng ký thành lập doanh nghiệp là thủ tục bắt buộc đầu tiên để thành lập hợp pháp doanh nghiệp. Ngày nay, theo xu thế phát triển của thời đại, xu thế quốc tế các hoạt động kinh doanh và nhu cầu giao dịch thương mại quốc tế đòi hỏi cần phải có một hệ thống đăng ký doanh nghiệp hoàn chỉnh. Để tìm hiểu rõ hơn về trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, các bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây:

Cơ quan tiến hành đăng ký thành lập doanh nghiệp

Sau khi hoàn thành bổ sung hồ sơ đăng ký thành lập với các điều kiện được quy định, thủ tục đăng ký thành lập công ty tiến hành đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp theo quy định.

Hiện nay, cơ cấu tổ chức của cơ quan đăng ký thành lập doanh nghiệp được quy định tại Khoản 2 Điều 209 Luật Doanh nghiệp 2014 và cụ thể tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP. Theo đó, cơ quan đăng ký kinh doanh được tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh bao gồm:

+ Ở cấp tỉnh: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh)

+ Ở cấp huyện: thành lập Phòng Đăng ký kinh doanh tại các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có số lượng hộ kinh doanh và hợp tác xã đăng ký thành lập mới hằng năm trung bình từ 500 trở lên trong hai năm gần nhất.

Riêng đối với hai thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có thể thành lập thêm một hoặc hai cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và được đánh số theo thứ tự.

Quy trình đăng ký thành lập doanh nghiệp

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, đăng ký thành lập công ty ở đâu? trình tự hồ sơ đăng ký thành lập công ty như thế nào, quy trình gồm 3 bước, cụ thể:

+ Bước 1: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh. Hồ sơ đăng ký kinh doanh được nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Người thành lập doanh nghiệp có thể nộp trực tiếp hoặc thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Sau khi nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ ghi vào sổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của cơ quan mình và giao giấy biên nhận về tiếp nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Đối với đăng ký doanh nghiệp điện tử, người thành lập doanh nghiệp sẽ nhận được giấy biên nhận hò sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

+ Bước 2: Xem xét hồ sơ 

Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét hồ sơ và ra quyết định cấp hoặc không cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

Khoản 2 Điều 27 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.”

Như vậy, trong 03 ngày làm việc, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho chủ thể thành lập doanh nghiệp biết và phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu có.

Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2014. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm: Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp; Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; Thông tin về các giấy tờ chứng minh, chứng thực cá nhân hợp pháp của thành viên doanh nghiệp; Vốn điều lệ.

đăng kí thành lập doanh nghiệp

+ Bước 3: Công bố nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp

Đây là một trong những thủ tục bắt buộc được quy định tại Điều 33 Luật Doanh nghiệp 2014. Theo đó, doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin về ngành, nghề kinh doanh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Thời hạn thông báo công khai các thông tin về doanh nghiệp là 30 ngày.

Các quy định khác có liên quan

Thứ nhất, về quy định con dấu của doanh nghiệp.

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp; đồng thời doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện được những thông tin cơ bản nhất về doanh nghiệp như tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.

Thứ hai, quy định về mã số doanh nghiệp.

Khi chủ thể doanh nghiệp thực hiện thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập công ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và Đầu tư, cơ quan này có trách nhiệm phối hợp chuyển thông tin về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có trách nhiệm tạo mã số doanh nghiệp và chuyển mã số doanh nghiệp sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để Phòng đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp.

Thứ ba, công bố mẫu dấu công ty

Sau khi có con dấu để con dấu có hiệu lực và được sử dụng cần thực hiện thủ tục công bố mẫu dấu của công ty trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện: 01 ngày.

Lưu ý:

  • Sau 03 ngày kể từ ngày công bố, mẫu dấu sẽ hiển thị trong thông tin của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tra cứu mẫu dấu tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty cần tiến hành nộp hồ sơ công bố thông tin thành lập doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Nội dung công bố bao gồm các nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

– Ngành, nghề kinh doanh;

– Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Thời hạn công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp phải thực hiện công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là bài tư vấn pháp luật về thành lập doanh nghiệp của công ty Tư vấn Trí Tâm. Chúng tôi mong muốn nhận được sự góp ý của quý khách hàng để chất lượng dịch vụ của chúng tôi luôn làm hài lòng khi sử dụng. Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã luôn đồng hành cùng chúng tôi.

Recommended For You

About the Author:

error: Vui Lòng Không Sao Chép !! Cảm Ơn Bạn
Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775