ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỘ CÁ THỂ

Khi lựa chọn hình thức đăng ký kinh doanh hộ cá thể nhưng các bạn lại không biết phải đăng ký ở đâu, hồ sơ cần chuẩn bị như thế nào ? Và sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh tiếp theo phải thực hiện các thủ tục gì ? Để trả lời cho vấn đề đăng ký kinh doanh hộ cá thể ở đâu, Tư vấn Trí Tâm  mời các bạn theo dõi bài viết sau đây để có thể hiểu rõ hơn nhé.

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định số: 78/2015/NĐ-CP;
  • Nghị định số: 108/2018/NĐ-CP.

Hộ kinh doanh cá thể là gì?

Theo một thống kê năm 2017, cả nước có khoảng hơn 5,5 triệu hộ kinh doanh – một con số lớn hơn rất nhiều so với số lượng doanh nghiệp. Trong những năm qua, đây vẫn là bộ phận đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế – xã hội, tạo nhiều việc làm cho người lao động.

Điều 66 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP định nghĩa về hộ kinh doanh như sau: “Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới 10 lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh”.

Đặc điểm của hộ kinh doanh cá thể

Từ quy định nêu trên tại Điều 66 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP, có thể rút ra một số đặc điểm của hộ kinh doanh cá thể như sau:

– Hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân như đa phần các loại hình doanh nghiệp khác;

– Đăng ký hộ kinh doanh cá thể là hộ gia đình hoặc cá nhân, nhưng các thành viên của hộ kinh doanh đều là người Việt Nam;

– Hộ kinh doanh chỉ được phép kinh doanh tại một địa điểm;

– Hộ kinh doanh chỉ được phép sử dụng không quá 10 lao động.

đăng kí kinh doanh hộ cá thể

Điều kiện hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Theo khoản 2 Điều 71 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh chỉ được cấp cho hộ kinh doanh đáp ứng các điều kiện:

– Ngành, nghề kinh doanh không thuộc Danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh theo quy định tại Điều 6 của Luật Đầu tư;

– Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố: Hộ kinh doanh và tên riêng. Tên riêng không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục.

– Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định. Theo Thông tư 176/2012/TT-BTC, lệ phí đăng ký kinh doanh cá thể hiện nay là 100.000 đồng/lần.

Hướng dẫn thủ tục hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể được quy định cụ thể tại Điều 71 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Thành phần hồ sơ đăng ký hộ  kinh doanh :

– Giấy đề nghị đăng ký  kd hộ cá thể

Giấy này phải có các nội dung như: Tên hộ kinh doanh; địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại; email; Ngành, nghề kinh doanh; Số vốn kinh doanh; Số lao động; Họ tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp CMND hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu của các cá nhân thành lập hộ…

– Bản sao của Thẻ căn cước công dân hoặc CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình hoặc bản sao biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ nếu hộ do một nhóm cá nhân thành lập;

Nơi đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Sau khi chuẩn bị các loại giấy tờ nêu trên, cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nộp tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá th

Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/huyện trao giấy biên nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho HKD trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

  • Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

  • Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

  • Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

Xem thêm: Giấy chứng nhận doanh nghiệp

Nếu sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký HKD mà không nhận được giấy chứng nhận đăng ký kd hộ cá thể hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký HKD thì người đăng ký kinh doanh hộ cá thể có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Định kỳ vào tuần thứ nhất hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách HKD đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý ngành kinh tế – kỹ thuật cấp tỉnh.

Quy trình đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Trong trường hợp đã đủ các điều kiện trên, bạn sẽ thực hiện theo trình tự thủ tục như dưới đây để đăng ký thành lập hộ kinh doanh:

Bước 1:  Bạn chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh bao gồm các tài liệu sau:

a. Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

 Nội dung của giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

(i)  Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

Theo quy định, tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố là loại hình “hộ kinh doanh” và tên riêng của hộ kinh doanh. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, kí hiệu.

Pháp luật không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh. Ngoài ra, bạn cũng không được sử dụng các cụm từ “công ty”,  “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh và tên riêng hộ kinh doanh cũng không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi huyện hoặc Quận.

(ii) Số điện thoại số phách thư điện tử nếu có;

(iii) Ngành, nghề kinh doanh;

(iv) Vốn kinh doanh;

(v) Số lao động;

(vi) Họ tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân lực thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh cho hộ gia đình thành lập.

b. Bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập;

c. Ngoài ra, tùy thuộc vào yêu cầu của cơ quan đăng ký tại địa phương, bạn có thể phải nộp kèm hợp đồng thuê nhà của chủ nhà trong hồ sơ để chứng minh cho thông tin về địa chỉ kinh doanh của hộ kinh doanh đang thành lập

Bước 2: Bạn nộp bộ hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh đến phòng tài chính – kế hoạch thuộc ủy ban nhân dân cấp quận, huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh và nộp lệ phí đăng ký kinh doanh.

Bước 3:  Cơ quan có thẩm quyền  sẽ xem xét hồ sơ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh của quý khách hàng và cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho khách hàng trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ Nếu đủ các điều kiện sau:

– Ngành nghề kinh doanh của hộ kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

– Tên tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp với quy định của pháp luật;

– Đã nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Trên đây là những nội dung về dịch vụ luật sư tư vấn đăng ký kinh doanh hộ cá thể mà Tư vấn Trí Tâm muốn cung cấp đến quý khách hàng. Hy vọng phần tư vấn về vấn đề đăng ký kinh doanh hộ cá thể trên đây sẽ hữu ích với bạn.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực tư vấn đăng ký doanh nghiệp chúng tôi hiểu được rằng chỉ đọc qua quy định pháp luật thôi là chưa đủ, vậy nên bạn cần được tư vấn về những quy định pháp luật được hiểu như thế nào là đúng nhất, tránh hiểu sai lệch và thực hiện sai những dụng ý của nhà làm luật. Vậy nên gọi đến tổng đài tư vấn đăng ký kinh doanh hộ cá thể 0397597960 – 0348361026 là rất cần thiết để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: tuvantritam@gmail.com  Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

   Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

Trân trọng!

 

 

Recommended For You

About the Author: Thanh Nguyễn

Hotline: 19006581
Đặt lịch Tư Vấn
Hotline 24/7: 19006581