Đăng ký hộ kinh doanh cá thể trực tuyến

đăng ký hộ kinh doanh cá thể trực tuyến

Hầu hết các thủ tục hành chính gọn, nhẹ, không quá phức tạp sẽ được đăng ký trực tuyến qua mạng, trong đó có đăng ký hộ kinh doanh cá thể. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp đến bạn đọc nội dung đăng ký hộ kinh doanh cá thể trực tuyến theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hộ kinh doanh cá thể là gì

Căn cứ điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về hộ kinh doanh, cụ thể:

“Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh”.

Như vậy, hộ kinh doanh là:

+ Do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập;

+ Các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh;

+ Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ;

+ Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.

Đặc điểm pháp lý của hộ kinh doanh

Đặc điểm pháp lý của hộ kinh doanh chủ yếu gồm 2 đặc điểm sau:

+ Đặc điểm 1: hộ kinh doanh do một cá nhân, một nhóm người hoặc hộ gia đình làm chủ (hộ kinh doanh thuộc sở hữu một chủ hoặc nhiều chủ).

Đối với hộ kinh doanh do một cá nhân làm chủ thì hộ kinh doanh thuộc sở hữu của một chủ là cá nhân và cá nhân chủ hộ kinh doanh có toàn quyền quyết định hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh (giống như chủ doanh nghiệp tư nhân).

Đối với hộ kinh doanh do một nhóm người hoặc hộ gia đình làm chủ thì hộ kinh doanh thuộc sở hữu của nhiều chủ. 

Hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh do các thành viên trong nhóm hoặc các thành viên trong hộ gia đình quyết định.

Nhóm người hoặc hộ gia đình cử một người đại diện cho nhóm hoặc cho hộ để tham gia giao dịch với bên ngoài.

+ Đặc điểm 2: chủ hộ kinh doanh chịu trách nhiệm vô hạn trong hoạt động kinh doanh.

Bản chất của trách nhiệm vô hạn trong kinh doanh của hộ kinh doanh cũng giống như trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân: nếu tài sản kinh doanh không đủ để trả nợ thì hộ kinh doanh phải lấy cả tài sản không đàu tư vào hộ kinh doanh để trả nợ.

Thời điểm để trả nợ là thời điểm hộ kinh doanh phải thanh toán các khoản nợ đến hạn cho chủ nợ. 

Cách thức thanh toán nợ khi doanh nghiệp tư nhân mất khả năng thanh toán có thể được thực hiện theo quy định của pháp luật phá sản nhưng hộ kinh doanh chỉ có thể đòi và thanh toán nợ theo trình tự giải quyết đòi nợ trong vụ án dân sự mà không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật phá sản.

Tuy nhiên, khác với doanh nghiệp tư nhân, trách nhiệm vô hạn của hộ kinh doanh có sự phân tán rủi ro cho nhiều thành viên trong trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm người hoặc hộ gia đình làm chủ.

Nếu hộ kinh doanh do một nhóm người làm chủ thì tất cả các thành viên phải liên đới chịu trách nhiệm vô hạn về mọi khoản nợ của hộ kinh doanh.

Nếu hộ kinh doanh do một hộ gia đình làm chủ thì tất cả các thành viên trong hộ gia đình phải liên đới chịu trách nhiệm. Khi tài sản chung của hộ gia đình không đủ để trả nợ thỉ các thành viên của hộ gia đình phải lấy cả tài sản riêng để trả nợ và phải trả cho các thành viên khác của hộ gia đình (trách nhiệm liên đới).

Quyền và nghĩa vụ của hộ kinh doanh

+ Quyền của hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa điểm kinh doanh.

Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.

Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh và phù hợp với quy định về số lượng lao động tối đa mà hộ kinh doanh được sử dụng.

Chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Từ chối yêu cầu cung cấp nguồn lực không theo quy định của pháp luật.

Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Chủ hộ kinh doanh có quyền tạm ngừng hoạt động kinh doanh, chấm dứt hoạt động kinh doanh.

Hộ kinh doanh có quyền tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

Quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

+ Nghĩa vụ của hộ kinh doanh

Không được kinh doanh những ngành, nghề bị cấm kinh doanh. Trường hợp hộ kinh doanh kinh doanh ngành, nghề bị cấm thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo về hành vi vi phạm và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật và bảo đảm duy trì điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

Kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hoá, dịch vụ theo tiêu chuẩn do pháp luật quy định hoặc tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc công bố.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, công khai thông tin về thành lập và hoạt động, báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký, hộ kinh doanh gửi thông báo về việc chuyển địa chỉ đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi dự định đặt địa chỉ mới. 

Tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch sử – văn hoá và danh lam thắng cảnh.

Thực hiện nghĩa vụ về đạo đức kinh doanh để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và người tiêu dùng.

Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể trực tuyến được quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP, trong đó không có quy định nào nêu rõ thủ tục này phải được đăng ký trực tuyến qua mạng.

Tuy nhiên hiện nay, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại các tỉnh, thành lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh bắt buộc phải đăng ký trực tuyến.

Theo đó, đăng ký hộ kinh doanh qua mạng sẽ được thực hiện tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh/thành phố nơi hộ kinh doanh đặt cơ sở chính, ví dụ:

Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến Hà Nội:

https://dichvucong.hanoi.gov.vn/

Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến Thành phố Hồ Chí Minh:

https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/icloudgate/version4/ps/page/bs/home.cpx

Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến Đà Nẵng:

https://dichvucong.danang.gov.vn/

Trình tự nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể trực tuyến

Khi nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể trực tuyến cần làm lần lượt các bước sau:

+ Bước 1: Truy cập vào mục “Đăng ký trực tuyến” trên Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến.

+ Bước 2: Nhập từ khoá “đăng ký hộ kinh doanh”, sau đó click vào thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.

+ Bước 3: Nhập các thông tin về đăng ký hộ kinh doanh như: thông tin chủ hộ kinh doanh, tên, địa điểm kinh doanh…

Lưu ý: Sau khi kê khai xong các thông tin đăng ký hộ kinh doanh, người đăng ký sẽ phải đăng tải kèm những loại giấy tờ sau:

Giấy tờ pháp lý (CCCD/CMND/Hộ chiếu) của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh

Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh

Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh

Văn bản uỷ quyền kèm giấy tờ pháp lý cá nhân đối với người nhận uỷ quyền thự hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

đăng ký hộ kinh doanh cá thể trực tuyến
đăng ký hộ kinh doanh cá thể trực tuyến

+ Bước 4: Nộp hồ sơ

Người đăng ký hoàn tất và nôp hồ sơ, theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ bằng mã số tra cứu. 

Thời gian xử lý, thẩm định hồ sơ là 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp.

+ Bước 5: Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp huyện

Sau khi đã nộp hồ sơ qua mạng trên Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến, hồ sơ sẽ hiển thị những trạng thái như sau:

Trạng thái hồ sơ chưa chưa hợp lệ: Hồ sơ nộp qua mạng có sai sót, hộ kinh doanh phải chỉnh sửa hoặc bổ sung thông tin rồi tiến hành nộp lại.

Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ: Nếu hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp chuẩn bị một bộ hồ sơ bản giấy để nộp lên cơ quan đăng ký kinh doanh. Thủ tục cụ thể như sau:

Chuẩn bị hồ sơ:

Hồ sơ bản giấy sẽ bao gồm Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh theo phụ lục III-1 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT và các văn bản, giấy tờ đã tải lên trên Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến.

Nơi nộp hồ sơ:

Sau khi chuẩn bị các loại giấy tờ nêu trên, cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nộp tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh. Cụ thể nộp tại Bộ phận một cửa (bộ phận dịch vụ công) thuộc UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh

Thời gian làm thủ tục

Ngay sau khi hộ kinh doanh nộp hồ sơ bằng bản giấy, cơ quan đăng ký kinh doanh đối chiếu với hồ sơ nộp qua mạng. Nếu thông tin trung khớp, hộ kinh doanh sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Lệ phí

Do HĐND cấp tỉnh quyết định (theo Thông tư 85/2019/TT-BTC)

Thông thường, tại các tỉnh lệ phí giải quyết sẽ dao động khoảng 100.000/lần

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về đăng ký hộ kinh doanh cá thể trực tuyến. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về đăng ký hộ kinh doanh cá thể trực tuyếnvà những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm. 

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775