Đăng ký địa điểm kinh doanh qua mạng

đăng ký địa điểm kinh doanh qua mạng

Địa điểm kinh doanh là nơi diễn ra hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. Vậy đăng ký địa điểm kinh doanh qua mạng như thế nào? Mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Rong Ba

 Địa điểm kinh doanh là gì?

Theo khoản 3 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

Doanh nghiệp thành lập phải thông báo địa điểm kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

Các yêu cầu về tên địa điểm kinh doanh

Theo Điều 20 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định:

– Tên địa điểm kinh doanh thực hiện theo quy định tại Điều 40 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể:

+ Tên địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.

+ Tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Địa điểm kinh doanh”

+ Tên địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở địa điểm kinh doanh.

– Ngoài tên bằng tiếng Việt, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt. Tên bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Tên viết tắt được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.

– Phần tên riêng trong tên địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không được sử dụng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp”.

– Đối với những doanh nghiệp 100% vốn nhà nước khi chuyển thành đơn vị hạch toán phụ thuộc do yêu cầu tổ chức lại thì được phép giữ nguyên tên doanh nghiệp nhà nước trước khi tổ chức.

Khi nào phải lập địa điểm kinh doanh?

Theo luật doanh nghiệp 2020 khi mở rộng kinh doanh doanh nghiệp được đăng ký thêm địa điểm kinh doanh để triển khai kinh doanh. Tùy theo chức năng mà chúng ta quen gọi như sau:

Lập văn phòng điều hành, văn phòng giao dịch của công ty để giao dịch, xúc tiến hợp đồng, mua bán hàng hóa, bảo hành hàng hóa,…

Lập kho chứa hàng, xưởng sản xuất hay địa điểm kinh doanh có các chức năng hỗ trợ sản xuất, lưu trữ hàng hóa.

Pháp luật quy định doanh nghiệp chỉ được phép triển khai kinh doanh trên địa chỉ đã đăng ký kinh doanh do đó thủ tục lập địa điểm kinh doanh là bắt buộc đối với điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính của doanh nghiệp.

Trình tự, thủ tục thông báo lập địa điểm kinh doanh

Theo Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 31 Nghị định 01/2021/NĐ-CP trình tự, thủ tục thông báo lập địa điểm kinh doanh được quy định như sau: 

Hồ sơ thông báo lập địa điểm kinh doanh

– Thông báo lập địa điểm kinh doanh.

+ Trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp thì thông báo địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.

+ Trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh thì thông báo địa điểm kinh doanh do người đứng đầu chi nhánh ký.

(Mẫu Phụ lục II-7 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Việc đăng ký địa điểm kinh doanh qua mạng các bước sau:

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ lập Địa điểm kinh doanh của Công ty theo mẫu kèm theo Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ.

Bước 2: Người được công ty Ủy quyền đăng ký tài khoản tại cơ quan Đăng ký kinh doanh để nộp hồ sơ lập địa điểm kinh doanh qua mạng

Bước 3:  Người được Ủy quyền hoặc Đại diện công ty sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký hệ thống sẽ trả  Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Bước 4: Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét, gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp. Có 2 trường hợp:

– Nếu hồ sơ hợp lệ: Phòng ĐKKD sẽ gửi Thông báo về việc hồ sơ Hợp lệ và yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng ĐKKD hoặc

– Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Phòng ĐKKD sẽ gửi Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Lưu ý: Quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực

Bước 5: Sau khi nhận được thông báo về hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh Hợp lệ. Đại diện công ty hoặc người được ủy quyền nộp một bộ hồ sơ (bản giấy) tới Cơ quan Đăng ký kinh doanh bằng hình thức trực tiếp hoặc qua gửi qua đường Bưu điện.

Bước 6: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra đối chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử.

– Nếu hồ sơ đúng, thống nhất: Phòng ĐKKD sẽ ký và trả Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp hoặc

– Nếu hồ sơ giữa bản điện tử và bản giấy không thống nhất: Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Hướng dẫn thủ tục mở địa điểm kinh doanh trực tiếp

Bước 1Đại diện công ty nộp hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh. Hồ sơ gồm:

– Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh

– Bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân người nộp hồ sơ.

Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra danh mục hồ sơ tài liệu, nếu đầy đủ danh mục hồ sơ Phòng sẽ ký và trả người nộp Giấy biên nhận hồ sơ.

Bước 2:  Đại diện công ty đến Phòng đăng ký kinh doanh nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh hoặc Thông báo sửa đổi hồ sơ do thông tin trong hồ sơ có sai sót.

Chú ý. Năm 2019 tại thành phố Hà Nôi và thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp tiến hành  thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh theo hình thức trực tuyến thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Trình tự thông báo lập địa điểm kinh doanh

Bước 1: Gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ:

– Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

– Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp.

– Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

Hướng dẫn thủ tục về Thuế sau khi thành lập địa điểm kinh doanh

Sau khi công ty nhận Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động Địa điểm kinh doanh, công ty tiến hành thủ tục liên quan đến thuế đối với địa điểm kinh doanh.

Theo quy định địa điểm kinh doanh phải kê khai thuế phụ thuộc công ty mẹ. Vì vậy, sau khi thành lập địa điểm kinh doanh, công ty chỉ cần tiến hành thủ tục kê khai thuế môn bài và nộp lệ phí môn bài cho địa điểm kinh doanh là 1.000.000 đồng/năm và 500.000 đồng đối với công ty nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh từ 1/7 – 31/12 trong năm.

Đối với các địa điểm kinh doanh khác tỉnh và tỉnh đó không có Chi nhánh của Công ty, Công ty cần liên hệ với cơ quan quản lý thuế để cấp Mã số thuế cho Địa điểm kinh doanh.

đăng ký địa điểm kinh doanh qua mạng
đăng ký địa điểm kinh doanh qua mạng

In biển hiệu và treo tại Địa điểm kinh doanh

Công ty tiến hành đặt in Biển hiệu của Địa điểm kinh doanh và treo tại nơi đặt địa điểm kinh doanh theo quy định

Quy định mới về lập địa điểm kinh doanh năm 2020

– Địa điểm kinh doanh không được đặt tại tòa nhà chung cư, nhà tập thể

– Tên địa điểm kinh doanh không bắt buộc phải ghi kèm tên doanh nghiệp

– Có thể đặt tên địa điểm kinh doanh là: Kho hàng, Xưởng sản xuất của Công ty

– Địa điểm kinh doanh là nơi diễn ra của doanh nghiệp vì vậy ngành nghề kinh doanh tại địa điểm kinh doanh phải lấy từ ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Khi nào phải đăng ký mã số thuế cho địa điểm kinh doanh

Căn cứ các quy định về đăng ký doanh nghiệp, trường hợp đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh là doanh nghiệp hoặc chi nhánh của doanh nghiệp thành lập địa điểm kinh doanh tại địa phương cấp tỉnh khác với địa phương cấp tỉnh nơi doanh nghiệp, hoặc nơi chi nhánh của doanh nghiệp đóng trụ sở (trường hợp chi nhánh được giao quản lý địa điểm kinh doanh, có thực hiện khai thuế, nộp thuế riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh). Cơ quan thuế căn cứ vào thông tin đăng ký địa điểm kinh doanh của cơ quan đăng ký kinh doanh để cấp mã số thuế 13 số cho địa điểm kinh doanh và đơn vị chủ quản địa điểm kinh doanh thực hiện kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng của địa điểm kinh doanh theo hướng dẫn tại Điểm 2 và Điểm 4 công văn số 3200/TCT-KK ngày 12/8/2019 của Tổng cục Thuế cho đến khi Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.

Như vậy, công ty khi mở địa điểm kinh doanh để làm văn phòng điều hành, văn phòng giao dịch tại tỉnh thành phố khác thì doanh nghiệp phải bắt buộc đăng ký mã số thuế phụ cho địa điểm kinh doanh.

Một số câu hỏi thường gặp về đăng ký địa điểm kinh doanh qua mạng

Địa điểm kinh doanh có được sử dụng con dấu không?

Trả lời: Đại điểm kinh doanh không được phép đăng ký, sử dụng con dấu.

Địa điểm kinh doanh có phải đóng thuế không?

Trả lời: Địa điểm kinh doanh phải nộp thuế môn bài (1.000.000 vnđ/năm)

Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh qua mạng

Thực hiện đầy đủ các công việc sau, khi được khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ:

Tư vấn cho khách hàng đầy đủ về những quy định khi đăng ký địa điểm kinh doanh

Tư vấn về hồ sơ, thủ tục đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh

Hoàn thiện hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh

Thay mặt doanh nghiệp nộp hồ sơ, nhận kết quả ở phòng đăng ký kinh doanh

Tư vấn, giải đáp thắc mắc về thủ tục thuế tại địa điểm kinh doanh sau khi thành lập

Chuyển giao hồ sơ, giấy tờ của doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong về đăng ký địa điểm kinh doanh qua mạng. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu đăng ký địa điểm kinh doanh qua mạng và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0967 741 035
Tư Vấn Online
Gọi: 0967 741 035