Công ty liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài mới

công ty liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài

Hiện nay có rất nhiều công ty, doanh nghiệp trong nước đang có ý định liên doanh , hợp tác với các đối tác và doanh nghiệp nước ngoài, nước ngoài.

Để hiểu hơn về công ty liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài là gì? Thủ tục thành lập như thế nào? mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Rong Ba

Công ty liên doanh là gì?

Công ty liên doanh là doanh nghiệp do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh; hiệp định ký giữa Chính phủ nước ngoài và Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam hoặc doanh nghiệp liên doanh hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh.

Công ty liên doanh được thành lập theo loại hình doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần. Mỗi bên liên doanh chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp của mình.

Thông thường bên nhà đầu tư nước ngoài là bên có nguồn vốn, công nghệ kỹ thuật, quy trình quản lý và đối tác kinh doanh nước ngoài.

Còn phía nhà đầu tư Việt Nam có lợi thế về việc am hiểu sâu thị trường Việt Nam, các quy định pháp luật, tập quán kinh tế cũng như việc sở hữu bất động sản.

Sự hợp tác để giữa hai bên cùng có lợi, cùng nhau khai thác thị trường Việt Nam được hiệu quả nhất. Doanh nghiệp liên doanh có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ theo quy định Luật Đầu tư 2020 tại Khoản 22 Điều 3 như sau:

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

Như vậy, Luật Đầu tư không đề cập trực tiếp loại hình doanh nghiệp này mà chỉ định nghĩa một cách khái quát. Công ty liên doanh là hình thức kinh doanh đặc biệt tại Việt Nam.

Mặc dù theo quy định mới hình thức đầu tư này đã bị xóa tên trong danh sách các loại hình kinh doanh được lựa chọn khi đăng ký giấy phép. Nhưng bản chất tương tự như tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài như định nghĩa của Luật Đầu tư

Các hình thứ tương tự công ty liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài.

Công ty cổ phần có một phần vốn góp là của nhà đầu tư nước ngoài.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có một phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

Công ty TNHH 1 thành viên có một phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (tương đương với việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp).

Trường hợp nhà đầu tư Việt Nam chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của tổ chức kinh tế Việt Nam cho doanh nhân nước ngoài. Lúc này mô hình sẽ được chuyển đổi thành Công ty có vốn đầu tư 100% của doanh nhân nước ngoài.

Trường hợp thương nhân nước ngoài góp vốn cùng nhà đầu tư Việt thành lập 1 tổ chức kinh tế độc lập.

Điều kiện thành lập công ty liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài

Khi muốn hợp tác liên doanh doanh nghiệp cần đảm bảo đáp ứng các điều kiện về chủ thể đầu tư và tài chính theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Cụ thể chủ thể đầu tư là cá nhân thì phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng tù nhân, đang không chịu các hình phạt hành chính khác theo quy định.

Nếu là pháp nhân (tổ chức kinh tế) thì tổ chức đó phải được thành lập hợp pháp, thực thi pháp luật đầy đủ và vẫn đang hoạt động tại thời điểm thực hiện đầu tư.

Về điều kiện tài chính thì chủ đầu tư phải cam kết trách nhiệm và rủi ro với số vốn góp, đảm bảo năng lực tài chính phải tương ứng với số vốn cam kết đầu tư vào dự án thông qua ngân hàng.

Đồng thời, các nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết hoặc công nhận (cam kết WTO,…) và các quy định liên quan khác.

Nhà đầu tư nước ngoài phải xin cấp giấy chứng nhận đầu tư khi thành lập công ty liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật.

Sau đó các bên tiến hành soạn thảo hồ sơ để thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam. Về phía đối tác Việt Nam cần chuẩn bị một số giấy tờ như:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,

Thẻ căn cước/ Chứng minh thư của cá nhân góp vốn người Việt Nam. Phía đối tác nước ngoài là pháp nhân:

Giấy chứng nhận hoạt động tại nước sở tại;

Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất có kiểm toán hoặc chứng từ chấp hành đầy đủ nghĩa vụ thuế;

Điều lệ hoạt động;

Bản Quyết định thực hiện đầu tư vào Việt Nam;

Giấy tờ tùy thân của người đại diện.

Sau đó doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận; Phòng đầu tư và phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực chất công ty liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài có thể hiểu là công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Các trường hợp phổ biến khi thành lập công ty liên doanh là nhà đầu tư nước ngoài mua phần vốn góp, đầu tư góp vốn hoặc mua cổ phần của Tổ chức kinh tế Việt Nam đang hoạt động trong ngành nghề không có điều kiện (ngành nghề nằm ngoài danh sách tại Phụ lục IV Luật đầu tư 2020);

Nhà đầu tư nước ngoài mua phần vốn góp, đầu tư góp vốn hoặc mua cổ phần của Tổ chức kinh tế Việt Nam đang hoạt động trong ngành nghề có điều kiện (ngành nghề nằm trong danh sách tại Phụ lục IV Luật đầu tư 2020).

Đối tượng thành lập công ty liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài.

Bởi vì hình thức tương tự nên công ty liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài có đối tượng tương tự như công ty có vốn nước ngoài và bao gồm đối tượng như sau:

Công ty có từ 1% đến 100% vốn do nhà đầu tư nước ngoài góp ngay khi thành lập;

Công ty có vốn nước ngoài (Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam) tiếp tục thành lập thêm tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư: Thành lập mới hoặc góp vốn từ 1% đến 100% vốn điều lệ công ty;

Các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần vào công ty Việt Nam đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (kể cả trường hợp mua tới 100% vốn góp của công ty) cũng không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trừ trường hợp công ty kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, nếu nhà đầu tư nước ngoài mua từ 1% phần vốn góp cũng cần thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đối với công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ hàng hóa tới người tiêu dùng hoặc lập cơ sở bán lẻ hàng hóa cần xin thêm Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ;

Quy định đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập trước ngày 01/07/2015: Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam nếu có dự án đầu tư mới thì được làm thủ tục thực hiện dự án đầu tư đó mà không nhất thiết phải thành lập tổ chức kinh tế mới.

Hồ sơ thành lập công ty liên doanh cần có những gì

Do việc thành lập công ty liên doanh có sự góp vốn của hai bên là bên Việt Nam và bên nước ngoài.

Hồ sơ nhà đầu tư bên nước ngoài cung cấp những tài liệu sau:

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Điều lệ Công ty;

– Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm tài chính gần nhất

– Giấy xác nhận ngân hàng liên quan đến số dư tài khoản tương đương với số vốn góp cho Công ty sẽ thành lập tại Việt Nam;

Quyết định của Công ty liên quan đến việc đầu tư thành lập Công ty tại Việt Nam và cử người đại diện quản lý phần vốn góp đó tại Việt Nam;

– Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (trong trường hợp được cử làm Giám Đốc Công ty) hoặc trong trường hợp là người đại diện quản lý phần vốn góp

công ty liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài
công ty liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ nhà đầu tư bên Việt Nam cần cung cấp

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Điều lệ Công ty;

– Giấy xác nhận ngân hàng liên quan đến số dư tài khoản tương đương với số vốn góp cho Công ty sẽ thành lập tại Việt Nam;

– Biên bản họp, Quyết định của Công ty liên quan đến việc tham gia góp vốn thành lập Công ty tại Việt Nam và cử người đại diện quản lý phần vốn góp đó tại Việt Nam;

– Hộ chiếu/chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước của người đại diện theo pháp luật (trong trường hợp được cử làm Giám Đốc Công ty) hoặc trong trường hợp là người đại diện quản lý phần vốn góp.

– Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu/thẻ căn cước công dân;

– Giấy xác nhận ngân hàng liên quan đến số dư tài khoản tương đương với số vốn góp cho Công ty sẽ thành lập tại Việt Nam;

Tài liệu khác cần chuẩn bị

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi thành lập công ty liên doanh sẽ bao gồm các tài liệu sau:

– Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan có thẩm quyền quy định;(Theo mẫu quy định);

– Bản danh sách thành viên công ty, kèm theo là bản sao các giấy tờ chứng thực cá nhân, người đại diện ủy quyền theo pháp luật;

– Bản sao công chứng đã được dịch và hợp pháp hóa lãnh sự của doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư liên doanh;

– Bản điều lệ công ty liên doanh;

– Văn bản xác định vốn pháp định, Bản sao chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu công ty theo quy định pháp luật với truờng hợp thành lập công ty có điều kiện như trên;

Thủ tục thành lập công ty liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài

Bước 1: Các loại giấy tờ theo quy định

Phía nước ngoài:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,

Thẻ căn cước/ Chứng minh thư của cá nhân góp vốn người Việt.

Phía đối tác nước ngoài là pháp nhân:

Giấy chứng nhận hoạt động tại nước sở tại;

Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất có kiểm toán hoặc chứng từ chấp hành đầy đủ nghĩa vụ thuế;

Điệu lệ hoạt động;

Bản Quyết định thực hiện đầu tư vào Việt Nam; (v) Giầy tờ tùy thân của người đại diện.

Bước 2: Soạn thảo giấy tờ pháp lý theo quy định.

Bước 3: Nộp hồ sơ xin cấp phép tại cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Mỗi trường hợp nêu ở phần trên sẽ nộp hồ sơ tại cơ quan khác nhau:

Trường hợp công ty chỉ cần thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh thì Nộp tại Phòng đầu tư trong nước thuộc Sở Kế hoạch đầu tư.

Trường hợp cần thực hiện thủ tục xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nộp tại Phòng đầu tư nước ngoài thuộc Sở Kế hoạch đầu tư.

Trường hợp Cần thực hiện thủ tục xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy phép kinh doanh khi thương nhân nước ngoài đầu tư 100% vốn vào Việt Nam với mục đích thực hiện hoạt động thương mại hóa. Nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Công thương.

Bước 4: Nhận kết quả và hoạt động bình thường.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về công ty liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu công ty liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775