Công thức tính thuế tncn online

công thức tính thuế tncn online

Với công cụ tính thuế thu nhập cá nhân online trên đây, bạn sẽ nhanh chóng tính được số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 2022 cần đóng theo từng tháng, theo năm và từ đó bạn có thể dễ dàng tính quyết toán thuế TNCN, tính hoàn thuế TNCN mà không cần tự nhớ công thức tính. Vậy công thức tính thuế tncn online được quy định như thế nào. Bài viết về công thức tính thuế tncn online của Công ty Luật Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Tổng hợp quy định và luật thuế thu nhập cá nhân

Hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam:

Luật

– Luật số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007, Luật Thuế thu nhập cá nhân, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009;

– Luật số 26/2012/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2012, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân ngày có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2013.

Nghị định

Nghị định 65/2013/NĐ – CP ngày 27 tháng 06 năm 2013, Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN, ngày có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2013.

Thông tư

Thực tiễn trên thế giới của thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân đã được áp dụng từ lâu ở các nước phát triển, đối tượng nộp thuế này là mọi dân cư trong nước và người nước ngoài có thu nhập phát sinh ở nước sở tại không phân biệt nghề nghiệp và địa vị xã hội.

Hiện nay trên thế giới có 02 phương pháp đánh thuế:

Tính thuế vào từng khoản thu nhập thực tế của mỗi cá nhân: áp dụng phổ biến ở Anh, Nhật, Thụy Ðiển, các nước Châu Phi, Liên Xô, Hunggari, Tiệp khắc…Ưu điểm của cách này là đơn giản, dễ thực hiện, đảm bảo thu kịp thời vào ngân sách Nhà nước. Nhưng có nhược điểm là chưa đảm bảo yêu cầu phân phối lại thu nhập quốc dân qua thuế sao cho có hiệu qủa và đáp ứng được sự công bằng xã hội và nhất là đối với những cá nhân có nhiều khẩu ăn theo.

Tính thuế trên tổng thu nhập của cả hộ gia đình: Áp dụng ở Pháp, Hà Lan…Các chuyên gia cho rằng cách này công bằng hơn về mặt đạo đức xã hội nhưng không kịp thời vì mỗi gia đình đều có ít nhất hai người trở lên. Ðã có nhiều người thì sẽ có nhiều khoản thu nhập khác nhau, do đó phải mở sổ sách kế toán, theo dõi từng nguồn thu nhập và phải đối chiếu với nơi phát sinh thu nhập, vì có nhiều phức tạp nên rất ít quốc gia áp dụng cách thứ hai.

Khái niệm thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu đánh vào thu nhập thực nhận của các cá nhân trong một năm, từng tháng hoặc từng lần. Thuế này thu vào một số khoản thu nhập cao chính đáng của cá nhân nhằm thực hiện việc điều tiết thu nhập giữa các tầng lớp dân cư, góp phần thực hiện công bằng xã hội và tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Đặc điểm thuế thu nhập cá nhân

Là loại thuế đánh lên tất cả cá nhân có thu nhập chịu thuế. Vì là lọai thuế trực thu nên người chịu thuế thường khó có thể chuyển gánh nặng về thuế cho người khác. Cho nên tâm lý của người chịu thuế thường nặng nề hơn khi thực hiện nghĩa vụ thuế này so với các loại thuế gián thu.

Thuế thu nhập cá nhân luôn gắn với chính sách xã hội của mỗi quốc gia.

Việc đánh thuế thu nhập cá nhân thường áp dụng theo nguyên tắc lũy tiến từng phần.

Thuế thu nhập cá nhân là một lọai thuế phức tạp. Việc quản lý thuế; thu thuế đòi hỏi trình độ; kỹ thuật cao; chi phí quản lý thuế lớn. Cơ quan quản lý thuế phải nắm được các nguồn thu nhập của người chịu thuế, tình trạng cư trú của họ ở Việt Nam, vv…

Chức năng, vai trò của thuế thu nhập cá nhân

Góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước:

Nền kinh tế nước ta ngày càng phát triển, thu nhập bình quân đầu người của cá nhân ngày càng tăng từ đó thuế thu nhập cá nhân sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng thu cho ngân sách Nhà nước.

Góp phần thực hiện công bằng xã hội:

Thuế thu nhập cá nhân chỉ đánh vào thu nhập cao hơn mức khởi điểm thu nhập chịu thuế; không đánh thuế vào những cá nhân có thu nhập vừa đủ nuôi sống bản thân và gia đình ở mức cần thiết. Có nhiều nước còn có quy định miễn; giảm thuế cho những cá nhân mang gánh nặng xã hội.

Ở nước ta hiện nay, thu nhập của các tầng lớp nhân dân có sự chênh lệch nhau. Số đông dân cư có thu nhập còn thấp. Nhưng cũng có một số cá nhân có thu nhập khá cao; nhất là những cá nhân làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trong khu chế xuất hoặc có một số cá nhân người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Mặc dù thuế thu nhập cá nhân chưa mang lại số thu lớn cho ngân sách Nhà nước.

Song xét trên phương diện công bằng xã hội và phương diện công cụ quản lý vĩ mô của Nhà nước thì thuế thu nhập cá nhân có vị trí cực kỳ quan trọng. Do đó việc điều tiết thuế thu nhập đối với những người có thu nhập cao là cần thiết; đảm bảo thực hiện chính sách công bằng xã hội.

công thức tính thuế tncn online
công thức tính thuế tncn online

Nội dung công thức tính thuế tncn online mới 2022 theo tháng, theo năm

Phần mềm tính thuế thu nhập cá nhân online này cho phép bạn có thể thực hiện:

Tính thuế thu nhập cá nhân theo tháng: Bạn chỉ cần nhập thu nhập tháng, mức lương đóng bảo hiểm và số người phụ thuộc của mình để biết được số thuế TNCN bạn cần tạm nộp hằng tháng là bao nhiêu.
Kết quả trả về sẽ bao gồm số thuế TNCN bạn cần đóng và kèm theo công thức, giải thích chi tiết để bạn hiểu số tiền thuế TNCN mình cần nộp được tính như thế nào.

Tính thuế thu nhập cá nhân theo năm: Bạn chỉ cần nhập tổng thu nhập trong năm, tổng số tiền bảo hiểm bắt buộc đã đóng, số người phụ thuộc và số tháng phụ thuộc, số thuế TNCN đã khấu trừ để tính quyết toán thuế TNCN và xem mình được hoàn thuế TNCN bao nhiêu.
Kết quả trả về sẽ cho biết bạn được hoàn hay cần đóng bổ sung bao nhiêu tiền thuế và kèm theo công thức, giải thích chi tiết giúp bạn hiểu số tiền thuế TNCN mình cần nộp được tính ra sao.

Quy định công thức tính thuế tncn online

Trong bảng bên dưới, chữ viết tắt TN là số tiền thu nhập chịu thuế theo tháng (sau khi đã trừ đi các khoản bảo hiểm và giảm trừ gia cảnh).

Bậc

Thu nhập tháng

Số thuế phải nộp

1

TN <= 5tr

TN x 5%

2

5tr < TN <= 10tr

TN x 10% – 0.25tr

3

10tr < TN <= 18tr

TN x 15% – 0.75tr

4

18tr < TN <= 32tr

TN x 20% – 1.65tr

5

32tr < TN <= 52tr

TN x 25% – 3.25tr

6

52tr < TN <= 80tr

TN x 30% – 5.85tr

7

TN > 80tr

TN x 35% – 9.85tr

Chú ý:

Mỗi vùng có quy định về mức lương tối thiểu để đóng BHYT khác nhau. Cách tính ở trên dành cho vùng 1 (gồm các thành phố lớn). Đối với các vùng khác, vui lòng tham khảo quy định hiện hành.

Cách tính mức giảm trừ gia cảnh mới nhất

Theo quy định của Nhà nước thì giảm trừ gia cảnh là quyền lợi của người lao động khi có người phụ thuộc vào mình, phải nuôi dưỡng hay chăm sóc. Mức giảm trừ gia cảnh hiện nay cũng đã thay đổi theo mức đóng thuế mới của Nhà nước.

Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú.

Giảm trừ gia cảnh gồm 2 khoản sau đây:

Giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế (đây là khoản giảm trừ mà người nộp thuế là cá nhân cư trú đương nhiên được giảm trừ).

Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Lưu ý, người nộp thuế chỉ được tính giảm trừ cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký mã số thuế theo đúng quy định.

Những người có mức thu nhập dưới 11 triệu động/tháng sẽ không phải đóng thuế nên sẽ không có mức giảm trừ gia cảnh.

Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/ tháng. Cứ thêm 1 người phụ thuộc sẽ được giảm trừ thêm 4,4 triệu đồng/ tháng.

Khi muốn giảm trừ gia cảnh thì người đóng thuế phải đăng ký người phụ thuộc theo hướng dẫn dưới đây.

Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Mỗi một người phụ thuộc cũng được cung cấp mã số thuế. Bạn có thể tự tra cứu mã số thuế người phụ thuộc theo bài viết này.

Tra cứu mã số thuế người phụ thuộc như thế nào?

Bạn có thể hiểu đơn giản với công thức tính thuế khi có người phụ thuộc với ví dụ một người thu nhập 20 triệu đồng và có 1 người phụ thuộc.

Trước hết bạn cần tính phần thu nhập phải nộp thuế theo công thức: Tiền lương nhận được – 11 triệu đồng – 4,4 triệu đồng. Áp dụng công thức này ta sẽ tính được phần thu nhập thuế phải nộp là:

20.000.000 – 11.000.000 – 4.400.000 = 4.600.000 (đồng).

Vậy từ đó ta sẽ biết được phần thuế phải nộp của 4.600.000 là 4.600.000 * 5% = 230.0000 (đồng).

Lý do tại sao người lao động phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Việc đóng thuế vẫn luôn được xem như là một nghĩa vụ của mọi công dân trên lãnh thổ Việt Nam. Bằng khoản đóng góp từ thu nhập cá nhân sẽ làm tăng thêm nguồn thu cho nhà nước, đảm bảo công bằng xã hội.

Khi chịu thuế TNCN nghĩa là bạn đang có mức thu nhập thực tế cao hơn mức thu nhập khởi điểm nhà nước yêu cầu chịu thuế. Nên dù có trừ đi các khoản miễn thuế và giảm trừ gia cảnh thì người lao động vẫn có khả năng nuôi sống bản thân và gia đình.

Đóng thuế TNCN góp phần bình ổn khoảng cách chênh lệch xã hội, tầng lớp giàu nghèo.

Đóng thuế TNCN làm tăng trưởng nền kinh tế nước nhà, tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người lao động, đảm bảo một cuộc sống đầy đủ hơn cho những đối tượng gia cảnh khó khăn bằng những chính sách phúc lợi.

Hướng dẫn nộp tờ khai thuế qua mạng tổng cục thuế

Với dịch vụ nộp thuế qua mạng, nếu doanh nghiệp của bạn còn đang vướng mắc mà không biết phải làm thế nào, trong khi với vấn đề này, việc hỗ trợ từ cơ quan thuế vẫn còn chưa thực sự hiệu quả. Để có thể nộp thuế thu nhập cá nhân online 1 cách dễ dàng, hãy làm theo các bước dưới đây trong bài viết này:

Bạn có thể bấm vào giao diện đăng ký nếu chưa có tài khoản, tiếp đến điền mã số thuế, số điện thoại liên lạc và email đăng ký. Để cục thuế trả email xác nhận thông tin tại đây, địa chỉ email cần chính xác.

– Nếu doanh nghiêp đã có tài khoản

Bước 1: Để truy cập vào trang kê khai thuế tại địa chỉ có sẵn, chỉ cần sử dụng trình duyệt IE, trường hợp phải cài thêm ứng dụng add-ons nếu sử dụng Google Chrome, Monaliza Firefox,…Tiếp đến, chọn đăng nhập vào hệ thống khai báo thuế thông qua internet. Bước tiếp theo là ấn vào nút “Nộp thuế”.

Bước 2 : Nhập thông tin doanh nghiệp bao gồm :

+ Tên đăng nhập: thường là mã số thuế của đơn vị bạn.

+ Mật khẩu: mật khẩu mà bạn đã đăng ký trước đó. Sau đó để tiếp tục nên ấn “Đăng nhập ”.

Bước 3 : Hệ thống sẽ chuyển bạn đến trang “Lập giấy nộp tiền” sau khi đăng nhập thành công, tại đây quý khách hàng điền đầy đủ các thông tin trên giấy nộp tiền như: thông tin cơ quan quản lý thu, thông tin kho bạc, thông tin ngân hàng, thông tin nơi phát sinh khoản thu, thông tin thuế… Cuối cùng, để hoàn thành thủ tục bạn click vào “Hoàn thành”.

Bước 4 : Xác nhận gửi “Giấy nộp tiền”.

Sau khi đã kiểm tra tất cả các thông tin mà bạn đã điền thì hệ thống sẽ gửi đến bạn một câu hỏi tự động “bạn có chắc chắn muốn ký và nộp giấy GNT hay không”. Nếu thông tin đúng thì chọn “ok” hoặc nếu bạn cần nhập lại thông tin thì chọn“Cancel”.

Sau đó, để xác nhận hệ thống yêu cầu bạn cần nhập “Mã pin”. Việc tiếp theo là bạn nhập mã pin sau đó ấn nút “Chấp nhận” rồi chờ phản hồi đến kế tiếp của hệ thống.

Bạn đã hoàn thành công việc kê khai thuế qua mạng nếu hệ thống hiển thị thông báo “Ký điện tử thành công” và GNT của bạn đã được gửi lên cơ quan thuế.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về công thức tính thuế tncn online. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về công thức tính thuế tncn online và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775