Công thức tính thuế tncn excel

công thức tính thuế tncn excel

Đối với những nhân viên kế toán, việc làm bảng lương, tính tiền lương là công việc quen thuộc mỗi tháng. Trong lúc thao tác, tính những bảng lương này, các nhân viên kế toán không thể bỏ qua phần tính thuế TNCN của nhân viên trong công ty. Tuy nhiên, hiện nay việc sử dụng công thức tính thuế TNCN Excel sao cho nhanh chóng, chính xác không phải nhân viên nào cũng nắm được. Vậy công thức tính thuế tncn excel được quy định như thế nào. Bài viết về công thức tính thuế tncn excel của Công ty Luật Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Định nghĩa thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền cá nhân phải trích ra từ thu nhập của bạn. Khoản tiền này được tính dựa trên mức thu nhập vượt qua sau khi đã trừ đi các khoản chi phí khác.

Thuế TNCN được xây dựng để chắc chắn sự công bằng xã hội. Mức thuế này dựa theo khả năng tài chính của mỗi người nộp thuế. Theo đó, mức thuế sẽ tăng dần theo thu nhập của mỗi người. Ngoài ra, Nhà nước còn có áp dụng các khoản giảm trừ gia cảnh. Điều này chắc chắn khoảng cách hợp lý giữa người giàu – người nghèo.

Thuế TNCN là nguồn thu quan trọng của Nhà nước, được áp dụng với đa số các ngành nghề.

Các đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thuế thu nhập cá nhận là:

Người cư trú tại Việt Nam: khoản thu nhập phải chịu thuế là thu nhập dẫn đến ở cả trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam

Người không cư trú tại Việt Nam: khoản thu nhập phải chịu thuế chỉ cần thu nhập dẫn đến tại Việt Nam.

Đặc điểm của thuế thu nhập cá nhân

Thuế TNCN có những đặc điểm sau

Thứ nhất, thuế TNCN là thuế trực thu.

Thuế trực thu là loại thuế mà chủ thể nộp thuế cũng đồng thời là chủ thể gánh chịu thuế; nghĩa là chủ thể nộp thuế sẽ mất một phần thu nhập của chính mình vì thuế.

Thuế thu nhập cá nhân là thuế trực thu bởi cá nhân có thu nhập chịu thuế là người nộp thuế; việc nộp thuế được tiến hành từ việc khấu trừ trực tiếp từ thu nhập của cá nhân đó; mà không thông qua hành vi tiêu dùng hoặc chủ thể trung gian khác.

Do thuế trực thu trực tiếp điều tiết vào thu nhập; tài sản của tổ chức, cá nhân, có thể xem xét đến hoàn cảnh, điều kiện và khả năng đóng góp của người nộp thuế; nên nó rất có tác dụng trong việc điều hòa thu nhập; góp phần giảm bớt sự chênh lệch về thu nhập giữa các tầng lớp dân cư,….

Thứ hai, thuế thu nhập cá nhân có đối tượng chịu thuế là thu nhập của cá nhân.

Trong quá trình lao động, con người tạo ra thu nhập dưới nhiều hình thức khác nhau tùy thuộc vào tiêu chí phân loại. Mục đích của việc phân loại thu nhập là cơ sở cho việc phân định đối tượng chịu thuế của các sắc thuế khác nhau; cũng như đặt ra cơ chế hành thu hiệu quả.

Trong nền kinh tế thị trường, thu nhập của cá nhân phát sinh rất đa dạng. Nếu căn cứ vào hoạt động hoặc các giao dịch làm phát sinh thu nhập thì thu nhập bao gồm: Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh; thu nhập từ lao động; thu nhập từ tài sản, tiền vốn; thu nhập từ chuyển nhượng; thu nhập từ thừa kế,…

Thứ ba, việc đánh thuế thu nhập cá nhân thường áp dụng theo nguyên tắc thuế suất lũy tiến từng phần.

Thuế suất lũy tiến được hiểu là việc áp dụng các thuế suất tăng dần đối với các nhóm đối tượng chịu thuế; hoặc toàn bộ đối tượng chịu thuế. Theo đó, hiện nay, thuế thu nhập cá nhân chủ yếu áp dụng thuế suất lũy tiến đối với thu nhập từ tiền công; tiền lương và thu nhập từ kinh doanh.

Đặc điểm này xuất phát từ vai trò chủ yếu của thuế thu nhập cá nhân là điều tiết mạnh người có thu nhập cao; góp phần thực hiện công bằng xã hội. Do vậy, việc sử dụng thuế suất lũy tiến từng phần sẽ đáp ứng được nhu cầu đó; vì phần thu nhập tăng thêm càng cao thì sẽ phải tính thuế suất càng cao.

Thứ tư, thuế thu nhập cá nhân là loại thuế có tính ổn định không cao và phức tạp

Đặc điểm này của thuế thu nhập cá nhân thể hiện ở chỗ các quy định về thu nhập chịu thuế; thu nhập không chịu thuế thường xuyên thay đổi theo từng biến động của nền kinh tế – xã hội trong từng thời kì. Ngoài ra, các quy định như giảm trừ gia cảnh; về mức thuế suất cũng có sự thay đổi linh hoạt do thuế điều tiết trực tiếp vào thu nhập của cá nhân; nên có tác động lớn đế mức sống của dân cư và chịu ảnh hưởng bởi giá cả trên thị trường.

Việc quản lý thuế thu nhập cá nhân tương đối khó khăn, chi phí quản lý thuế thường lớn hơn so với các loại thuế khác bởi ngoài việc xác định các khoản thu nhập chịu thuế còn phải xác định nguồn gốc thu nhập, thời hạn cư trú của chủ sở hữu, tính ổn định của thu nhập.

Trong phần xác định thu nhập chịu thuế; phải xác định được các khoản khấu trừ hợp lý để tiến hành khấu trừ khi tính thuế; nhằm đảm bảo mục tiêu công bằng và khuyến khích đối với đối tượng nộp thuế.

Thứ năm, nguồn luật điều chỉnh quan hệ thuế thu nhập cá nhân bao gồm các văn bản pháp luật quốc gia; và luật quốc tế.

Đây là đặc trưng của thuế thu nhập nói chung và thuế thu nhập cá nhân nói riêng. Hầu hết, thuế thu nhập cá nhân của các quốc gia trên thế giới không chỉ áp dụng đối với công dân của mình; mà còn áp dụng đối với người nước ngoài có thu nhập chịu thuế phát sinh trên lãnh thổ quốc gia đó.

Để tránh tình trạng đánh thuế hai lần lên một đối tượng chịu thuế; các hiệp định tránh đánh thuế hai lần được ký kết giữa các quốc gia cũng là một nguồn luật điều chỉnh quan hệ thuế thu nhập cá nhân.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là gì?

Quyết toán thuế thu nhập cá nhận là việc kiểm tra lại toàn bộ thu nhập và tính toán phần thuế thu thu nhập cá nhân phải nộp dựa trên mức thu nhập và gia cảnh.

Các cá nhân phải áp dụng quyết toán thuế TNCN gồm:

Người có mức thu nhập vượt qua mức chuẩn mực phải nộp thuế

Người có mức thu nhập từ khá nhiều nguồn khác nhau

Người có mức thu nhập thuộc thu nhập phải chịu thuế

Các chuẩn mực về đối tượng phải thực hiện quyết toán thuế TNCN là gì?

Tất cả cá nhân cư trú có dẫn đến thu nhập (bao gồm tiền lương, tiền công, cho thuê,…)

Nếu cá nhân chỉ có một nguồn thu nhập, bình thường doanh nghiệp nơi cá nhân làm việc sẽ thực hiện thay.

Cá nhân có khá nhiều nguồn thu nhập phải tự áp dụng làm quyết toán với cơ quan thuế trên toàn bộ thu nhập của bạn; không được ủy quyền cho tổ chức nào khác.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân được dựa theo theo khoản thu nhập vượt quá mức thu nhập phải chịu thuế

công thức tính thuế tncn excel
công thức tính thuế tncn excel

Tìm hiểu công thức tính thuế tncn excel

Sau khi đã được bảng tính thuế TNCN mới nhất, hãy cùng khám phá các công thức tính thuế TNCN Excel, để giúp công việc của bạn được nhanh chóng, chính xác và tối ưu hóa hơn nhé.

Sử dụng công thức tính thuế tncn excel cơ bản với hàm IFS

Với phiên bản Excel 2016 trở đi, bạn có thể sử dụng hàm IFS đơn giản để dùng công thức tính thuế TNCN Excel cơ bản. Để có thể tính thuế TNCN trên thu nhập bạn cần phải tính thu nhập chịu thuế. Hãy cùng theo dõi qua ví dụ dưới đây nhé.

Để có thể tính thuế TNCN, bạn cần nhập dữ liệu vào bảng thông tin với các hàm được định sẵn. Theo công thức sau:

=IFS(G4<0,0, G4<=5000000,G4*5%, G4<=10000000,G4*10%-250000, G4<=18000000,G4*15%-750000, G4<=32000000, G4*20%-1650000, G4<=52000000,G4*25%-3250000, G4<=80000000,G4*30%-5850000, G4>80000001,G4*35%-9850000)

Trong đó: G4 là Thu nhập chịu thuế.

Tiếp tục thao tác theo các bước:

Bước 1: Tạo bảng gồm các thông tin sau:

Bước 2: Nhập thông tin vào các hàm dưới đây

Lương đóng bảo hiểm là số tiền mà bạn đã ký hợp đồng với công ty hay tổ chức để đóng bảo hiểm (thường được quy định trong hợp đồng lao động).

BH phải nộp là số tiền hàng bạn phải đóng bảo hiểm, được tính bằng bằng “Lương đóng bảo hiểm x 10,5%” 

Giảm trừ phụ thuộc là tổng số tiền được giảm trừ từ số người phụ thuộc, bằng “Số người phụ thuộc x 4400000” 

Thu nhập chu thuế là thu nhập còn lại sau khi đã trừ hết tất cả các khoản miễn thuế

Thuế TNCN là khoản thuế thu nhập cá nhân mà bạn phải đóng, được tính bằng hàm IFS được nêu ở trên.

Bước 3: Nhập thông tin tại bước 2, rồi nhận kết quả. Nhập đầy đủ thông tin vào những ô còn thiếu, bạn sẽ tính được thuế TNCN.

Sử dụng công thức tính thuế tncn excel theo lương Gross

Để biết được công thức tính thuế TNCN Excel theo lương Gross, bạn hãy theo dõi ví dụ sau đây:

Nếu thu nhập của bạn là 31,5 triệu/tháng, cách tính thuế TNCN như sau:

Số tiền đóng BH: 26 triệu x 8% = 2,080 triệu (1)

Số tiền đóng BHYT: 26 triệu x 1,5% = 390,000 đồng (2)

Số tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN): 31,5 triệu x 1% = 315,000 đồng (3)

Tổng lương còn lại sau khi đóng bảo hiểm: 31,5 triệu – (2,080 triệu + 390,000 + 315,000) = 28,715 triệu.

Số tiền áp dụng để đóng thuế TNCN: Lấy số tiền 28,715 triệu – 9 triệu (tiền giảm trừ gia cảnh cá nhân) = 19,715 triệu.

Khi đó, thuế TNCN của bạn được tính theo 4 bậc như sau:

Bậc 1: Thu nhập tính thuế (=< 5 triệu) x thuế suất 5%: 5 triệu x 5% = 250.000 đồng (4)

Bậc 2: Thu nhập tính thuế (>5 triệu đến 10 triệu) x thuế suất 10%: (10 triệu – 5 triệu) x 10% = 500.000 đồng (5).

Bậc 3: Thu nhập tính thuế (>10 triệu đến 18 triệu) x thuế suất 15%: (18 triệu – 10 triệu) x 15%= 1,2 triệu (6).

Bậc 4: Thu nhập tính thuế (>18 triệu đến 32 triệu) x thuế suất 20%: (19,715 triệu – 18 triệu) x 20% = 343.000 đồng (7).

==> Tổng số tiền TNCN phải đóng = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) = 5,078 triệu.

Số tiền cuối cùng còn lại của bạn là: 31,5 triệu – 5,078 triệu = 26,422 triệu.

Các lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Những hồ sơ cần chuẩn bị để áp dụng quyết toán thuế thu nhập cá nhân là gì?

Tờ khai để thực hiện quyết toán thuế TNCN theo mẫu 02/QTT-TNCN

Với những người được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc: phải chuẩn bị phụ lục số 02-1/BK-QTT-TNCN (ban hành theo thông tư 92)

Các chứng từ biểu hiện khoản thuế đã được khấu trừ, đã nộp trong năm (cả trong nước và nước ngoài) – có khả năng sử dụng bản chụp

Với các cá nhân có đóng góp vào quỹ từ thiện: Cần chuẩn bị giấy tờ (hoặc các bản chụp) chứng minh các khoản tiền đóng góp

Với cá nhân có nguồn thu nhập từ nước ngoài hay các tổ chức quốc tế: Phải có giấy tờ chứng minh các khoản thu nhập này

Nơi nộp hồ sơ quyết toán

Cá nhân có một nguồn thu nhập:

Nộp tại Chi Cục thuế nơi đã nộp hồ sơ khai thuế trong năm

Cá nhân có hai nguồn thu nhập trở lên:

Nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý tổ chức hoặc cá nhân chi trả thu nhập mà cá nhân được tính giảm trừ gia cảnh.

Nếu thời điểm quyết toán; người nộp thuế đã nghỉ việc tại tổ chức đó. Hoặc người này chưa tính giảm trừ gia cảnh ở tổ chức nào thì nộp thuế tại Cục thuế nơi đang thường trú hoặc tạm trú.

Người không có hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động dưới mức 3 tháng; người có khá nhiều thu nhập nhưng thời điểm nộp thuế không làm việc tại tổ chức nào: nộp tại cục Thuế nơi thường trú/tạm trú.

Thời hạn theo chuẩn mực cho việc nộp hồ sơ và thuế TNCN

Theo chuẩn mực tại Thông tư 92/2015/TT-BTC:

Thời hạn nộp hồ sơ khai và quyết toán thuế: trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Thời hạn nộp thuế: Hạn cuối là ngày cuối cùng theo thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân. có nghĩa là 90 ngày sau kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Như vậy, các cá nhân tự quyết toán phải hoàn thiện hồ sơ và nghĩa vụ nộp thuế thường thì trước ngày 30/03 năm sau.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về công thức tính thuế tncn excel. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về công thức tính thuế tncn excel và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775