Công thức tính thuế thu nhập cá nhân online

công thức tính thuế thu nhập cá nhân online

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho nhà nước. Vậy các bạn đã biết được cách tính thuế thu nhập cá nhân chưa? Vậy công thức tính thuế thu nhập cá nhân online được quy định như thế nào. Bài viết về công thức tính thuế thu nhập cá nhân online của Công ty Luật Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Tìm hiểu công thức tính thuế thu nhập cá nhân online

Chi tiết cách tính thuế TNCN từ tiền lương

Thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công được chia thành 02 đối tượng khác nhau, gồm:

Cá nhân cư trú.

Cá nhân không cư trú.

Trong đó, cá nhân cư trú lại được chia thành 02 trường hợp, đó là cá nhân ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên và cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng.

Với mỗi đối tượng, mỗi trường hợp trên đều có cách tính thuế thu nhập khác nhân khác nhau và đặc biệt chỉ có cá nhân cư trú mới được tính giảm trừ gia cảnh.

Đối với cá nhân cư trú

Cá nhân cư trú là gì?

Cá nhân cư trú là cá nhân thuộc trường hợp sau:- Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo 01 trong 02 trường hợp:

Trường hợp 1: Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế.

Trường hợp 2: Có nơi ở thường xuyên theo quy định của pháp luật về cư trú.

-Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó ngày đến và ngày đi được tính là 01 ngày.

Tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú

Lưu ý: Cách tính thuế này áp dụng đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công

* Ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên

** Công thức tính thuế TNCN

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Để tính được số thuế phải nộp cần phải tính được thu nhập tính thuế và thuế suất, cụ thể:

(1) Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ 

Trong đó,

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản được miễn

Mức lương bao nhiêu phải nộp thuế?

Cá nhân không có người phụ thuộc thì phải nộp thuế thu nhập khi có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công trên 11 triệu đồng/tháng (thu nhập này đã trừ các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc theo quy định và các khoản đóng góp khác như từ thiện, nhân đạo,…).

* Không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng

Căn cứ điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC, cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng hoặc không ký hợp đồng lao động mà có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập (khấu trừ luôn trước khi trả tiền).

Nói cách khác, cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng mà có thu nhập từ tiền lương, tiền cồng mỗi lần nhận từ 02 triệu đồng trở lên phải nộp thuế với mức 10%, trừ trường hợp làm cam kết theo Mẫu 08/CK-TNCN nếu đủ điều kiện.

Số thuế phải nộp được tính như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 10% x Tổng thu nhập trước khi trả

Cung cấp công thức tính thuế thu nhập cá nhân online

công thức tính thuế thu nhập cá nhân online
công thức tính thuế thu nhập cá nhân online

Cá nhân không cư trú

Cá nhân không cư trú là gì?

Người nước ngoài không đáp ứng đủ điều kiện của cá nhân cư trú thì được xác định là cá nhân không cư trú.

Mức lương bao nhiêu phải nộp thuế?

Cá nhân không cư trú thì không được tính giảm trừ gia cảnh nên chỉ cần có thu nhập chịu thuế sẽ phải nộp thuế thu nhập (thu nhập chịu thuế > 0 mới phải nộp thuế).

Nói cách khác, chỉ cần có thu nhập từ tiền lương, tiền công sẽ phải nộp thuế với mức thuế suất 20%/thu nhập chịu thuế; trường hợp có đóng góp từ thiện, khuyến học, nhân đạo, khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện theo quy định thì được trừ khoản này.

Cách tính thuế thu nhập đối với cá nhân không cư trú

Khoản 1 Điều 18 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định số thuế thu nhập đối với cá nhân không cư trú được tính theo công thức sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 20% x Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế trong trường hợp này được xác định bằng tổng tiền lương, tiền thù lao, tiền công, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền công, tiền lương mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế.

Trong đó, thu nhập chịu thuế của cá nhân không cư trú được xác định như quy định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú, cụ thể:

– Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế thu nhập đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

– Riêng thời điểm xác định thu nhập chịu thuế thu nhập đối với khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm có tích lũy là thời điểm doanh nghiệp bảo hiểm, công ty quản lý quỹ hữu trí tự nguyện trả tiền bảo hiểm.

Sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân: Tránh trường hợp thua lỗ vẫn phải nộp thuế

Như đã thông tin, Thuế thu nhập cá nhân đang tồn tại với hàng loạt bất cập sau 10 năm áp dụng, bên cạnh những nội dung liên quan đến mức chịu thuế, mức giảm trừ gia cảnh, cách tính biểu thuế thu nhập cá nhân được cho bất hợp lý trong bối cảnh “bão giá” và cấp thiết phải sửa đổi. Một vấn đề khác cũng khiến dư luận đặc biệt quan tâm đó là quy định về thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản , chứng khoán.

Cụ thể, đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, về thuế thu nhập cá nhân, trước năm 2015, thu nhập của các cá nhân từ hoạt động này được tính thuế thu nhập cá nhân theo hai phương pháp.

Thứ nhất, đối với các cá nhân xác định được giá vốn (giá mua và chi phí chuyển nhượng), có hóa đơn, chứng từ hợp pháp thì nộp thuế pheo phương pháp kê khai trên chênh lệch giá bán, giá vốn, nghĩa là trên thu nhập tính thuế. Khi đó, thuế suất đối với chuyển nhượng bất động sản là 25% trên thu nhập tính thuế.

Thứ hai, đối với cá nhân không xác định được giá vốn thì nộp thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng hoặc giá bán hoặc giá cho thuê lại.

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản pháp quy hướng dẫn thực hiện, từ kỳ tính thuế thu nhập cá nhân từ năm 2015 trở đi, chỉ có một căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản duy nhất, đó là giá chuyển nhượng từng lần và thuế suất 2%, dẫn đến không ít trường hợp dù thua lỗ vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế.

Thông tin với báo chí về vấn đề đã nêu, bà Nguyễn Thị Cúc – Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế đánh giá, quy định này đơn giản về xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp cũng như thủ tục nộp thuế. Tuy nhiên, khi đảm bảo được yếu tố đơn giản thì khó đảm bảo được yếu tố công bằng, minh bạch.

“Trường hợp giá cả thị trường biến động tăng cao, có thể nộp thuế theo mức thuế suất 2% là có lợi cho người chuyển nhượng. Tuy nhiên, khi giá cả bất động sản đóng băng, giảm nhanh thì người chuyển nhượng bất động sản bị thua lỗ vẫn phải kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân”, bà Cúc chỉ rõ bất cập.

Do đó, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế đề xuất cơ quan quản lý Nhà nước nghiên cứu thay đổi quy định, đối với những cá nhân có đầy đủ hóa đơn chứng từ; đồng thời, chứng minh chuyển nhượng bất động sản bị lỗ sẽ không phải nộp thuế trên doanh thu chuyển nhượng 2%.

Thực tế, trong hoạt động kinh doanh bất động sản, đa số nhà đầu tư cá nhân phải vay ngân hàng, thế nhưng, tiền lãi vay không được trừ trước khi tính thuế. Trong khi, theo quy định hiện hành, dù lỗ nhà đầu tư vẫn phải nộp thuế 2% giá trị chuyển nhượng sẽ khiến người nộp thuế thiệt đơn thiệt kép.

Không chỉ có hoạt động kinh doanh bất động sản, các nhà đầu tư chứng khoán cũng rơi vào cảnh tương tự bởi những bất cập của quy định thuế thu nhập cá nhân, khi không ít trường hợp phải bán cổ phiếu trong tình thế buộc phải cắt lỗ, thiệt hại đã rồi nhưng vẫn phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Thông tin với báo chí, TS Nguyễn Ngọc Tú – chuyên gia về thuế cho rằng, chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chứng khoán rất bất hợp lý trong suốt nhiều năm nay. Nhà đầu tư chứng khoán lỗ hay có lợi nhuận nhưng vẫn phải nộp thuế 0,1% trên doanh thu, còn đối với bất động sản là 2% giá trị chuyển nhượng.

Theo ông Tú, quy định này chỉ dễ cho cơ quan thuế nhưng gây bất lợi cho người dân. Hơn nữa, lỗ mà vẫn phải nộp thuế cho thấy chính sách lạm thu, tận thu, trái với bản chất của thuế thu nhập là tính thuế trên phần lãi.

Trên thực tế, thông tin về giao dịch, nhất là đối với chuyển nhượng chứng khoán, rất minh bạch và được lưu trữ trên hệ thống của cơ quan quản lý. Như giá mua, giá bán, người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng cổ phiếu đều rất rõ ràng. Ngành thuế hoàn toàn giám sát được nhà đầu tư chứng khoán nào có lãi và ai phải cắt lỗ.

Từ đó, các chuyên gia cho rằng, trong quá trình thực hiện sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân, cơ quan soạn thảo cần có sự phân định rõ ràng trong các quy định về thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chứng khoán.

Theo các chuyên gia, quan điểm xây dựng chính sách thuế thu nhập cá nhân cần phải được đổi mới ngay từ Bộ Tài chính. Nguyên tắc tính thuế đối với các khoản thu từ đầu tư, kinh doanh là phải đảm bảo có thu nhập mới phải nộp thuế. Trường hợp có lãi, mức thuế sẽ nộp ở mức độ nào đó để vẫn đủ khuyến khích nhà đầu tư tham gia thị trường. Có như vậy, kinh tế mới sôi động và phát triển bền vững.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về công thức tính thuế thu nhập cá nhân online. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về công thức tính thuế thu nhập cá nhân online và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0967 741 035
Tư Vấn Online
Gọi: 0967 741 035