Công bố hợp quy

công bố hợp quy

Một sản phẩm muốn đưa ra thị trường thì phải đảm bảo chất lượng phù hợp với những tiêu chuẩn và quy trình sản xuất hàng hóa chất lượng.

Hay nói cách khác sản phẩm đó phải được công bố hợp quy và doanh nghiệp phải có giấy chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm đó.

Vậy pháp luật quy định như thế nào về công bố hợp quy? Hãy cùng Luật Rong Ba tìm hiểu về qua bài viết dưới đây nhé!

Khái niệm 

Công bố hợp quy chính là công việc các tổ chức, cá nhân tự thực hiện hoạt động công bố sản phẩm, hàng hóa, quy trình,… sao cho phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng, các tiêu chuẩn này đã được quy định cụ thể.

Đây là một trong những thủ tục bắt buộc phải thực hiện nhằm đảm bảo sản phẩm hàng hóa đạt chuẩn yêu cầu về chất lượng, an toàn với môi trường và sức khỏe của người tiêu dùng.

Thủ tục công bố này không những nhằm đảm bảo uy tín, chất lượng của doanh nghiệp mà còn đảm bảo quyền và lợi ích của người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm.

Điều quan trọng nhất mà người tiêu dùng quan tâm nhất luôn là chất lượng sản phẩm. Vì vậy, việc công bố chất lượng sản phẩm hàng hóa giúp cho người tiêu dùng yên tâm khi sử dụng các sản phẩm trên thị trường.

Công bố hợp quy khác gì với công bố chất lượng sản phẩm

Công bố chất lượng sản phẩm là thủ tục doanh nghiệp cần thực hiện để các sản phẩm (trong nước hoặc nhập khẩu) có thể lưu hành trên thị trường.

Điểm khác biệt cơ bản giữa công bố hợp quy và công bố chất lượng sản phẩm là:

Công bố chất lượng sản phẩm: Thực hiện đối với tất cả các sản phẩm lưu hành trên thị trường

Công bố hợp quy: Áp dụng đối với các sản phẩm, quy trình có khả năng gây mất an toàn, ảnh hưởng đến sức khỏe, môi trường.

Lợi ích khi doanh nghiệp thực hiện công bố hợp quy

Các sản phẩm của doanh nghiệp được hợp quy sẽ đem lại những lợi ích:

Doanh nghiệp dễ dàng quản lý, kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Khẳng định tên tuổi của doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt chuẩn tạo được lòng tin cho người tiêu dùng.

Là cơ sở để doanh nghiệp ngày càng hoàn thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Doanh nghiệp dễ dàng kiểm soát quá trình sản xuất và duy trỳ chất lượng sản phẩm đúng chuẩn

Đối tượng phải thực hiện 

Đối tượng phải thực hiện là những hàng hóa, sản phẩm có trong danh mục sản phẩm phải công bố hợp quy theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc quy chuẩn kỹ thuật địa phương.

Cụ thể là những sản phẩm có khả năng ảnh hưởng đến an toàn, sức khỏe, môi trường là những đối tượng phải thực hiện công bố hợp quy.

Để đánh giá sản phẩm có phù hợp quy chuẩn kỹ thuật không doanh nghiệp phải trải qua quá trình đánh giá sự phù hợp:

Sản phẩm có phù hợp với lĩnh vực tiêu chuẩn

Các thông số kỹ thuật có phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật.

Hồ sơ đăng ký công bố cần những gì

Các tổ chức, cá nhân khi công bố cần phải lập 02 bộ hồ sơ công bố hợp quy, trong đó:

01 bộ hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan chuyên ngành hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện tới cơ quan chuyên ngành

01 bộ hồ sơ lưu giữ tại tổ chức, cá nhân để thực hiện.

Thành phần hồ sơ được quy định theo những nội dung như sau:

Hồ sơ công bố dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba)

Hồ sơ công bố hợp quy sẽ bao gồm như sau:

a) Bản công bố hợp quy (Mẫu số 2 CBHC/HQ theo quy định tại Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN)

b) Bản sao y từ bản chính các giấy tờ chứng minh về quá trình thực hiện việc sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định thành lập của tổ chức hoặc các Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật).

c) Bản sao y từ bản chính giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp và kèm theo mẫu dấu hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân.

Hồ sơ công bố dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất),

Hồ sơ bao gồm:

a) Bản công bố hợp quy (Mẫu số 2 CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và nội dung bổ sung quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư 28/2012/TT-BKHCN);

b) Bản sao y từ bản chính các giấy tờ chứng minh về quá trình thực hiện việc sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định thành lập của tổ chức hoặc các Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật);

c) Trường hợp các tổ chức hoặc cá nhân công bố hợp quy chưa được tổ chức có thẩm quyền chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý thì hồ sơ công bố hợp quy phải có quy trình về sản xuất kèm theo kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng, và kế hoạch giám sát hệ thống quản lý;

d) Trường hợp tổ chức hoặc cá nhân công bố hợp quy được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý thì hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức hoặc cá nhân phải có bản sao chứng thực từ bản chính giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý còn hiệu lực;

đ) Bản sao y từ bản chính Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng tính từ thời điểm nộp hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức thử nghiệm đã đăng ký;

e) Báo cáo đánh giá hợp quy và kèm theo mẫu dấu hợp quy, các tài liệu có liên quan.

Lưu ý: Trong quá trình xem xét hồ sơ nếu có cần phải đối chiếu với bản gốc thì sẽ yêu cầu bổ sung bản công chứng hoặc bản gốc để đối chiếu.

Thủ tục công bố hợp quy

Việc công bố sẽ được thực hiện qua hai bước, cụ thể như sau:

Bước 1: Đánh giá sự phù hợp đối tượng cần công bố 

Việc đánh giá hợp quy có thể do tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba) hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (bên thứ nhất) thực hiện.

Căn cứ vào điều 5 của thông tư 28/2012/TT-BKHCN có 8 phương thức đánh giá sự phù hợp như sau:

Điều 5. Các phương thức đánh giá sự phù hợp

Việc đánh giá sự phù hợp được thực hiện theo một trong các phương thức sau đây:

a) Phương thức 1: Thử nghiệm mẫu điển hình;

b) Phương thức 2: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy trên thị trường;

c) Phương thức 3: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;

d) Phương thức 4: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất và trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;

đ) Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;

e) Phương thức 6: Đánh giá và giám sát hệ thống quản lý;

g) Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa;

h) Phương thức 8: Thử nghiệm hoặc kiểm định toàn bộ sản phẩm, hàng hóa.

Trường hợp có sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp của các tổ chức đánh giá với sự phù hợp nước ngoài thì tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài phải được thừa nhận theo quy định của pháp luật hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định;

Kết quả của việc đánh giá hợp quy là căn cứ để tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

công bố hợp quy

công bố hợp quy

Bước 2: Đăng ký bản công bố tại cơ quan chuyên ngành có thẩm quyền do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực hoặc Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định.

Căn cứ vào kết quả đánh giá sự phù hợp các sản phẩm đạt tiêu chuẩn theo quy định sẽ được cấp giấy chứng nhận sản phẩm hợp quy và có quyền sử dụng dấu phù hợp quy trên sản phẩm, hàng hóa, các tài liệu liên qua đến hàng hóa, sản phẩm đã đạt yêu cầu hợp quy.

Công bố hợp quy cho sản phẩm ở đâu?

Việc công bố hợp chuẩn hợp hiện nay quy cho sản phẩm được tiến hành ở những cơ quan chuyên ngành trực thuộc các bộ đó là:

Bộ Y Tế: Các sản phẩm sử dụng trong lĩnh vực y tế (Thuốc, trang thiết bị y tế, ….)

Bộ Công Thương: Các loại máy móc thiết bị công nghiệp, hóa chất, vật liệu nổ,…

Bộ khoa học và công nghệ: Các dụng cụ nhà bếp (lò vi sóng, nồi cơm điện..), dụng cụ điện đun nước nóng, …

Bộ thông tin và truyền thông: Thiết bị công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình

Bộ giao thông vận tải: Các phương tiên đi lại (Xe máy,  oto, xe đạp,….), dầu máy,…

Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn: Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, thuốc thú y,….

Bộ Công An: Trang thiết bị kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, vật liệu nổ…

Tại sao nên lựa chọn dịch vụ công bố hợp quy của Luật Rong Ba

Để thực hiện công bố hợp quy thành công doanh nghiệp cần thực hiện qua nhiều công đoạn, thủ tục, các vấn để pháp lý phức tạp.

Do vậy việc lựa chọn dịch vụ công bố hợp quy của Luật Rong Ba là sự lựa chọn của nhiều doanh nghiệp hiện nay.

Tư vấn các vấn đề pháp lý

Hướng dẫn chuẩn bị, soạn thảo hồ sơ đầy đủ và chính xác nhất

Nộp hồ sơ công bố hợp quy tại cơ quan có thẩm quyền cho doanh nghiệp

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình công bố hợp quy

Nhận kết quả và trả kết quả tận nơi cho doanh nghiệp

Luật Rong Ba là đơn vị tư vấn hỗ trợ pháp lý tốt nhất sẽ luôn là một lựa chọn phù hợp tuyệt vời dành cho các bạn.

Với nhiều năm kinh nghiệm cùng đội ngũ luật sư chuyên nghiệp nhanh nhẹn chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn giải đáp nhanh chóng đúng thời hạn cam kết với khách hàng.

Luật Rong Ba hy vọng bài viết trên đây đã có thể giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn phần nào về công bố hợp quy.

Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tiến hành đăng ký chứng nhận hợp quy, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ CỦA LUẬT RONG BA

Công ty luật Rong Ba tự hào là Hãng Luật chuyên sâu về tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp. Chúng tôi đi tiên phong cung cấp DỊCH VỤ TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ nhằm giải đáp và hướng dẫn ứng xử pháp luật một cách kịp thời cho đông đảo khách hàng là cá nhân hoặc doanh nghiệp, tổ chức khác.

Nếu có bất kỳ vướng mắc pháp lý liên quan đến chứng nhận quốc tế, pháp luật dân sự, hình sự, hôn nhân gia đình, đất đai, xây dựng, doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, xuất nhập khẩu, đấu thầu, sở hữu trí tuệ, thuế, tài chính, lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giao thông, vận tải, xử phạt hành chính, hợp đồng và các lĩnh vực khác… hãy gọi tel:0347362775.

Quý khách hàng sẽ được kết nối trực tuyến với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của Công ty Luật Rong Ba. Quý khách hàng sẽ được tư vấn pháp luật và được hỗ trợ pháp lý một cách kịp thời.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775