CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH CÔNG TY

Khi tiến hành việc chuyển đổi loại hình công ty, công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có làm thay đổi phương thức hoạt động của công ty hay ảnh hưởng đến tên pháp nhân và các quyền lợi của công ty như các hạng mục đã đăng kí trước đó với cơ sở pháp lý của Việt Nam hay không?

Quy trình thực hiện cùng thời gian hoàn thành thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có nhanh chóng hay không?

Nếu bạn đang có những vấn đề không thể giải đáp như trên hãy tham khảo ngay bài viết sau của tư vấn trí tâm chắc chắn đây sẽ là bài viết rất hữu ích dành riêng cho bạn.

Hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Theo nội dung trên thì chuyển đổi doanh nghiệp là một trong những phương án tổ chức lại doanh nghiệp để đảm bảo doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và phù hợp nhất. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì Các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp  bao gồm:

– Chuyển đổi loại hình Công ty TNHH sang công ty cổ phần, trong đó Công ty TNHH có thể là công ty TNHH 1 thành viên hoặc công ty TNHH 2 thành viên. Loại hình công ty TNHH 1 thành viên có thể là do một tổ chức hoặc do một cá nhân làm chủ sở hữu và đều được phép chuyển đổi thành loại hình Công ty Cổ phần.

– Chuyển đổi từ công ty Cổ phần sang Công ty TNHH 1 thành viên. Bắt buộc phải chuyển đổi khi chỉ còn duy nhất 1 cổ đông hoặc các cổ đông thống nhất muốn chuyển công ty thành công ty TNHH 1 thành viên.

– Chuyển đổi từ công ty Cổ phần sang Công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên. Trong các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì hình thức này chỉ cần số lượng thành  viên của công ty cổ phần tối thiểu là 2 thì sẽ được chuyển thành công ty TNHH từ hai thành viên trở lên.

– Chuyển đổi từ loại hình doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNNH trong trường hợp giám đốc Doanh nghiệp tư nhân bắt buộc phải là Chủ sở hữu hoặc phải là thành viên của công ty.

Công ty cổ phần chuyển đổi thành công ty TNHH MTV, Hai thành viên

Công ty TNHH Một thành viên:

– Một cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp tương ứng của tất cả các cổ đông còn lại;

– Một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty;

– Công ty chỉ còn lại một cổ đông và không thể đáp ứng điều kiện số lượng cổ đông tối thiểu là ba (03).

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng hoặc xảy ra trường hợp chỉ còn lại một cổ đông thì công ty phải nhanh chóng thực hiện đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Công ty TNHH Hai thành viên:

Công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo các trường hợp sau đây:

– Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn mà không huy động thêm hoặc chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác;

– Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn đồng thời với huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

– Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn đồng thời với chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của toàn bộ hoặc một phần cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

– Kết hợp các trường hợp trên.

Công ty phải nhanh chóng thực hiện đăng ký thủ tục chuyển đổi công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi.

Công ty TNHH một thành viên chuyển đổi thành công ty cổ phần, công ty tnhh 2 thành viên

chuyển đổi loại hình công ty

Công ty Cổ phần:

– Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác;

– Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

– Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác;

– Kết hợp các phương thức trên với nhau.

Công ty phải nhanh chóng đăng ký chuyển đổi công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi.

Công ty TNHH NTV:

Công ty phải nhanh chóng thực hiện đăng ký thủ tục chuyển đổi công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi.

Công ty TNHH hai thành viên chuyển đổi thành công ty cổ phần, một thành viên

Công ty Cổ phần:

– Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác;

– Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

– Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác;

– Kết hợp các phương thức trên với nhau.

Công ty phải nhanh chóng đăng ký chuyển đổi công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi.

Công ty TNHH Một thành viên:

Công ty phải nhanh chóng thực hiện đăng ký chuyển đổi công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi.

Doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi thành công ty tnhh Một thành viên, tnhh hai thành viên

Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân khi đáp ứng một số điều kiện, đơn cử như :

– Công ty TNHH MTV: Chủ doanh nghiệp tư nhân phải là chủ sở hữu công ty.

– Công ty TNHH NTV:  Chủ doanh nghiệp tư nhân phải là thành viên.

Thủ tục chuyển đổi loại hình công ty

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì khi chuyển đổi loại hình các doanh nghiệp phải chuẩn bị hồ sơ chuyển đổi và thực hiện các thủ tục đăng ký tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Đồng thời doanh nghiệp có trách nhiệm thay đổi con dấu công ty, mã số thuế của doanh nghiệp, thông báo cho các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc chuyển đổi.

Hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp cần có các “văn bản” sau đây:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu);

Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp về việc thay đổi của: Chủ sở hữu công ty (đối với công ty tnhh mtv ); Hội đồng thành viên của công ty (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên); Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần);

Điều lệ công ty (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần)

Danh sách thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần)

Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư

Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư mới: Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác còn hiệu lực

Đối với nhà đầu tư là pháp nhân thì cần có: Bản sao hợp lệ quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác;

Đối với nhà đầu tư nước ngoài thì những giấy tờ cá nhân cần phải được Hợp pháp hóa lãnh sự

Kèm theo một số giấy tờ:

Trường hợp chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên sang công ty TNHH hai thành viên trở lên, hồ sơ thay đổi bao gồm:

Hợp đồng chuyển nhượng (kèm theo các giấy tờ chứng minh) hoặc giấy tờ xác nhận việc tặng, cho một phần quyền sở hữu của công ty đối với trường hợp chủ sở hữu chuyển nhượng, tặng cho một phần quyền sở hữu công ty cho một hoặc một số cá nhân khác;

Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp nếu chủ sở hữu huy động thêm vốn góp từ một hoặc một số cá nhân khác

Trường hợp chuyển từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn và ngược lại: Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và các giấy tờ chứng minh hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư

Những lý do bạn nên sử dụng dịch vụ chuyển đổi công ty tại Tư vấn Trí Tâm

Chi phí thực hiện dịch vụ chuyển đổi loại hình công ty thấp nhất thị trường

Được luật sư của Tư vấn Trí Tâm tư vấn pháp luật miễn phí

lựa chọn loại hình doanh nghiệp ưng ý, ngành nghề kinh doanh phù hợp với thực tế, mức vốn điều lệ tương xứng với doanh nghiệp, tư vấn lựa chọn tên doanh nghiệp đẹp, không trùng lặp, và các điều kiện cần thiết ban đầu để thực hiện thủ tục chuyển đổi công ty

Luôn đúng hẹn, chỉ 3-5 ngày có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 1 ngày sau có con dấu.

Quý khách không phải đi lại Nhân viên Tư vấn Trí Tâm soạn hồ sơ và đến tận nơi để ký hồ sơ, và bàn giao giấy phép, con dấu.

Đồng thời tư vấn hỗ trợ đến cùng khi khách hàng hoạt động ổn định, với phương châm: “đặt quyền lợi khách hàng lên cao nhất”.

Tư vấn Trí Tâm sở hữu đội ngũ chuyên viên, luật sư giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao, có kiến thức chuyên sâu về vấn đề pháp lý, thủ tục mở công ty. Có khả năng tư vấn và đưa ra các giải pháp phù hợp để giúp khách hàng thuận lợi đăng ký kinh doanh.

Đến với tư vấn trí tâm, doanh nghiệp sẽ được tư vấn miễn phí mọi vấn đề liên quan đến thủ tục chuyển đổi loại hình công ty một cách tận tình nhất.

Tư vấn Trí Tâm cung cấp mức giá, chi phí thành lập công ty cổ phần trọn gói ưu đãi, phù hợp. Đảm bảo quy trình làm việc chuyên nghiệp, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng, giao giấy phép tận nơi cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp sẽ chỉ cần cung cấp giấy tờ liên quan và ủy quyền cho tư vấn trí tâm, còn lại mọi vấn đề chúng tôi sẽ giúp khách hàng hoàn thành.

Tư vấn Trí Tâm luôn cam kết mang lại dịch vụ trọn gói uy tín, chất lượng nhất. Đảm bảo không phát sinh chi phí không rõ nguồn gốc, cam kết tiến hành nhanh chóng, rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp tối thiểu cho khách hàng.

Tư vấn Trí Tâm mong muốn rằng dịch vụ chuyển đổi loại hình công ty của chúng tôi sẽ giải đáp – hỗ trợ pháp lý cho quý khách hang miễn phí qua tổng đài 0397597960. Chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ để đảm bảo an toàn pháp lý, đem đến sự hài lòng cho quý khách hàng.

Rất mong được đồng hàng cùng với quý khách hàng!

Trân trọng./.

Recommended For You

About the Author: Bùi Thu

Hotline: 19006581
Đặt lịch Tư Vấn
Hotline 24/7: 19006581