Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn

chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn

Hiện nay tiêu chuẩn cho sản phẩm đã dần phổ biến và là một chỉ tiêu đánh giá sản phẩm chính yếu của khách hàng khi quyết định mua hàng. Người mua hàng thường không có điều kiện để đánh giá sản phẩm, họ chỉ dựa vào các tiêu chuẩn sản phẩm mà nhà sản xuất công bố thông qua chứng nhận của tổ chức thứ ba (tổ chức đánh giá chứng nhận như ISSQ). Để hiểu rõ hơn về chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Rong Ba

Xu hướng chứng nhận tiêu chuẩn cho sản phẩm là tất yếu do đó các nhà sản xuất khi bán sản phẩm của mình ra thị trường cần trang bị cho mình các hồ sơ chứng minh chất lượng thông qua giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn là gì ?

Tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này.

Tiêu chuẩn TCVN do ai ban hành ?

Tiêu chuẩn do một tổ chức công bố dưới dạng văn bản để tự nguyện áp dụng. Nếu tiêu chuẩn do một doanh nghiệp ban hành để áp dụng nội bộ thì gọi là Tiêu chuẩn Cơ sở (TCCS). Nếu tiêu chuẩn do một tổ chức xã hội-nghề nghiệp ban hành thì gọi là Tiêu chuẩn nghành (TCN). Tiêu chuẩn đã được quốc gia phê duyệt và áp dụng cho quốc gia thì gọi là tiêu chuẩn quốc gia (tiêu chuẩn TCVN- Viết tắt của từ : Tiêu chuẩn Việt Nam). Ngoài ra còn có tiêu chuẩn khu vực (ví dụ EN) ; tiêu chuẩn quốc tế (ví dụ ISO)

Hiện nay Tiêu chuẩn TCVN (tiêu chuẩn Việt Nam) có hàng ngàn tiêu chuẩn ở nhiều lĩnh vực, dịch vụ khác nhau. Ví dụ: TCVN 7451:2004 (tiêu chuẩn cho sản phẩm cửa nhựa UPVC) hay TCVN 6477:2016 (tiêu chuẩn gạch bê tông)… trong đó: TCVN 7451 (hay TCVN 6477) là số hiệu tiêu chuẩn; 2004 (hay 2016) là năm ban hành hoặc sửa đổi tiêu chuẩn.

Chứng nhận tiêu chuẩn TCVN là gì? Chứng nhận hợp chuẩn là gì?

Chứng nhận tiêu chuẩn TCVN hay còn gọi là chứng nhận hợp chuẩn là việc đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ với tiêu chuẩn công bố áp dụng. Ví dụ chứng nhận sản phẩm cửa nhựa phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 7451

Thế nào là công bố hợp chuẩn ?

Công bố hợp chuẩn là việc tổ chức, cá nhân tự công bố đối tượng, sản phẩm hay hoạt động của mình phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. Ví dụ tự công bố sản phẩm gạch bê tông do mình sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6477:2016

Việc chứng nhận hợp chuẩn và công bố hợp chuẩn được thực hiện theo Thông tư 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư 02/2017/TT-BKHCN.

Thế nào là chứng nhận hợp chuẩn hay chứng nhận sản phẩm phù hợp Tiêu chuẩnViệt Nam (TCVN)

Chứng nhận hợp chuẩn hay còn gọi là chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) là công việc thực hiện đánh giá sản phẩm và hệ thống đảm bảo chất lượng so sánh với tiêu chuẩn tương ứng để đưa ra kết luận.

Viện Chất lượng ISSQ đã được Bộ trưởng Bộ Khoa học ký Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động (lần 3) trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ số A-1100 ngày 26 tháng 9 năm 2016 trong đó có lĩnh vực Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn.

Lợi ích chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn

Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn nhằm khẳng định chất lượng của sản phẩm;

Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn nâng cao giá trị cho sản phẩm, tăng cạnh tranh;

Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn nhằm giảm thiểu sản phẩm sai hỏng, tạo niềm tin cho khách hàng.

Một số sản phẩm tiêu biểu Viện ISSQ đã chứng nhận

Cửa sổ, cửa đi;

Thiết bị, phụ kiện điện;

Máy lọc nước;

Sơn công nghiệp;

Sản phẩm sứ vệ sinh;

Cột điện bê tông cốt thép li tâm;

Thiết bị viễn thông;

Camera;

Quy trình xây dựng và chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn

Bước 1: Đăng ký chứng nhận: Đăng ký chứng nhận hợp chuẩn theo mẫu của Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận Việt Nam (VIETNAM CERT). Việc đăng ký chứng nhận giúp VIETNAM CERT xác định rõ yêu cầu của Quý khách hàng để xây dựng Hệ thống đảm bảo chất lượng được sát hơn.

Bước 2: Ký hợp đồng hoặc báo giá

Bước 3: Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng (nếu doanh nghiệp đã có ISO 9001 thì bỏ qua bước này): VIETNAM CERT sẽ hướng dẫn khách hàng thực hiện xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng. Hệ thống đảm bảo chất lượng giúp sản phẩm của doanh nghiệp có chất lượng ổn định và ít sai hỏng.

Bước 4: Xếp lịch đánh giá chứng nhận: Lịch đánh giá chứng nhận được sắp xếp phù hợp để không ảnh hưởng tới 2 bên

Bước 5: Tiến hành đánh giá chứng nhận tại nhà máy hoặc tại văn phòng của Khách hàng

Bước 6: Khắc phục điểm không phù hợp (nếu có)

Bước 7: Thẩm xét hồ sơ đánh giá

Bước 8: Cấp chứng nhận hợp chuẩn (cấp chứng nhận tiêu chuẩn)

Sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội sau khi được chứng nhận hợp chuẩn sẽ được cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn và dấu phù hợp tiêu chuẩn (dấu CS)

Tính thiết yếu của việc chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn?

Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá là trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh nhằm bảo đảm an toàn cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường; nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá Việt Nam

Một sản phẩm, dịch vụ, quá trình không thể hoàn thiện nếu thiếu những tiêu chí kỹ thuật và hệ thống hay nói cách khác sản phẩm, dịch vụ, quá trình không thể hoàn thiện nếu thiếu sự phù hợp với tiêu chuẩn.

Các câu hỏi liên quan đến chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn

Chứng nhận sản phẩm có tự nguyện hay bắt buộc ?

Chứng nhận sản phẩm có thể ở dưới dạng tự nguyện hay bắt buộc. Chứng nhận liên quan đến các vấn đề an toàn, vệ sinh, môi trường thường do các cơ quan quản lý hay các tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện dưới dạng bắt buộc. Các chương trình chứng nhận nhằm đánh giá chất lượng sản phẩm được các tổ chức chứng nhận thực hiện dưới dạng tự nguyện.

Quyền của tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận hợp chuẩn ?

Có quyền lựa chọn tổ chức chứng nhận sự phù hợp; Được cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn cho sản phẩm, hàng hóa; Được sử dụng dấu hợp chuẩn trên sản phẩm, hàng hóa, bao gói của sản phẩm, hàng hóa, trong tài liệu về sản phẩm, hàng hóa đã được chứng nhận hợp chuẩn.

Cách nhận biết sản phẩm được chứng nhận và chưa được chứng nhận

Sản phẩm được chứng nhận sẽ được mang “Dấu chất lượng” trên sản phẩm hay trên bao bì của sản phẩm. Điều này giúp cho người mua hoặc người tiêu dùng sản phẩm có thể nhận biết khi lựa chọn sản phẩm. Mẫu Dấu chất lượng sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn của Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert như sau:

Quy trình chứng nhận sản phẩm ?

Tổ chức chứng nhận sẽ thực hiện việc chứng nhận sản phẩm sau khi đã thống nhất với cơ sở về việc đánh giá và các yêu cầu khác có liên quan. Quy trình chứng nhận bao gồm các bước sau đây:

a) Xem xét, xác định sự phù hợp và đầy đủ đối với hồ sơ đăng ký của Doanh nghiệp;

b) Đánh giá ban đầu về các điều kiện để chứng nhận tại cơ sở (nếu Doanh nghiệp có yêu cầu);

c) Đánh giá chính thức, bao gồm:

–   Đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng sản xuất của cơ sở;

–   Lấy mẫu thử nghiệm và đánh giá mẫu điển hình.

d) Báo cáo đánh giá;

e) Cấp Giấy chứng nhận;

f)  Giám sát sau chứng nhận (định kỳ 9 -12 tháng/ 1 lần).

Thời hạn của giấy chứng nhận sản phẩm ?

Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận là 3 năm kể từ ngày cấp chứng nhận lần đầu.

Chi phí cho việc chứng nhận sản phẩm ?

Chi phí tùy thuộc vào số lượng sản phẩm yêu cầu chứng nhận, quy mô sản xuất, tính phức tạp của sản phẩm khi thử nghiệm mẫu điển hình.

chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn
chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn

So sánh Chứng nhận hợp quy và chứng nhận hợp chuẩn

Điểm giống nhau:

Đều là cách thức để đánh giá về chất lượng của sản phẩm, hàng hóa trước khi lưu thông trên thị trường hay sản phẩm nhập khẩu phục vụ sản xuất.

Giống nhau về phương thức đánh giá

Có hồ sơ về công bố giống nhau (được quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012).

Trình tự chứng nhận giống nhau gồm các bước

Lấy mẫu thử nghiệm

Đánh giá quá trình sản xuất/ hồ sơ nhập khẩu

Cấp giấy chứng nhận phù hợp.

Điểm khác nhau:

Khái niệm

a. Chứng nhận hợp quy là gì?

Là chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn quốc gia.

b. Chứng nhận hợp chuẩn là gì?

Là chứng nhận sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn như: tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn nước ngoài (EN, ASTM,…)

Phạm vi áp dụng

a. Chứng nhận hợp quy:

Mang tính chất bắt buộc theo quy định của các Bộ chủ quản quản lý. Chỉ áp dụng cho các hàng hóa, sản phẩm nhóm 2 (là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường)

b. Chứng nhận hợp chuẩn:

Mang tính chất tự nguyện (trừ một số trường hợp sản phẩm hàng hóa có quy định riêng) theo yêu cầu của nhà sản xuất. Được áp dụng cho sản phẩm nhóm 1 (sản phẩm không có khả năng gây mất an toàn trong quá trình bảo quản, vận chuyển, sử dụng)

Trình tự công bố:

a. Chứng nhận hợp quy:

* Bước 1: Đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa cần chứng nhận hợp quy với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Việc đánh giá chứng nhận hợp quy được thực hiện theo phương thức đánh giá sự phù hợp quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Có thể do tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (bên thứ nhất) hoặc tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba) thực hiện.

Trường hợp sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thì tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài phải được thừa nhận theo quy định của pháp luật hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định

Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy căn cứ trên kết quả để đánh giá.

* Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định.

Chứng nhận hợp chuẩn:

* Bước 1: Đánh giá sự phù hợp đối tượng của công bố hợp chuẩn với tiêu chuẩn tương ứng.

Việc đánh giá hợp chuẩn do tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn (bên thứ nhất) hoặc do tổ chức chứng nhận đã đăng ký (bên thứ ba) thực hiện theo phương thức đánh giá sự phù hợp quy định tại khoản 1 Điều 6 của Thông tư này.

Cá nhân, tổ chức công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả đánh giá hợp chuẩn quy định tại điểm a khoản 1.

* Bước 2: Đăng ký hồ sơ công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân sản xuất đăng ký doanh nghiệp hoặc đăng ký hộ kinh doanh.

Năng lực của phòng thử nghiệm và đơn vị chứng nhận

a. Chứng nhận hợp quy:

Bắt buộc phải được chỉ định đủ năng lực chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn và phòng thử nghiệm cũng phải được chỉ định.

b. Chứng nhận hợp chuẩn:

Không có yêu cầu bắt buộc

Nơi tiếp nhận hồ sơ công bố:

a. Chứng nhận hợp quy:

Các cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ nộp tại cơ quan chuyên ngành (các Sở chuyên ngành) nếu đầy đủ hồ sơ, đơn vị này sẽ chấp nhận và Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy. Dấu hợp quy (CR) bắt buộc sử dụng trên sản phầm, hàng hóa đã được chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật.

Đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định.

b. Chứng nhận hợp chuẩn:

Các tổ chức cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ nộp tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp tỉnh. Nếu đạt chỉ tiêu về hồ sơ, đơn vị này sẽ chấp nhận và Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn cho tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn. Dấu hợp chuẩn không cần bắt buộc.

Hiệu lực thi hành:

a. Chứng nhận hợp quy:

Quy chuẩn kỹ thuật có hiệu lực thi hành nhanh nhất là sau 6 tháng kể từ ngày ban hành. Hiệu lực thi hành quy chuẩn kỹ thuật có thể sớm hơn theo quyết định của cơ quan ban hành quy chuẩn kỹ thuật trừ trường hợp cấp thiết liên quan đến sức khỏe, an toàn, môi trường.

b. Chứng nhận hợp chuẩn:

Tùy từng cơ quan, tổ chức chọn áp dụng tiêu chuẩn hay không thì hiệu lực thi hành sẽ do tổ chức, cơ quan đó tự quyết định.

Hoạt động chứng nhận sản phẩm, hàng hóa đã trở thành công cụ tiếp thị hữu hiệu cho nhà sản xuất, những sản phẩm có chứng nhận sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn so với những sản phẩm tương tự khi chưa có chứng nhận. Ngoài ra, đây cũng là cơ sở giúp nhà sản xuất ổn định chất lượng, kiểm soát cải tiến năng xuất nhằm sự lãng phí và tỷ lệ phế phẩm.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0967 741 035
Tư Vấn Online
Gọi: 0967 741 035