Chứng nhận sản phẩm

quê quán trên căn cước công dân

Chứng nhận sản phẩm là một hoạt động nhằm xác định chất lượng của một loại hàng hoá nào đó. Để hiểu rõ hơn về chứng nhận sản phẩm, mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Rong Ba 

Chứng nhận sản phẩm là gì?

Chứng nhận chất lượng sản phẩm và hàng hóa là hoạt động đánh giá và xác nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn (chứng nhận hợp chuẩn). Đây là loại hình chứng nhận được thực hiện theo sự thỏa thuận của tổ chức, cá nhân có nhu cầu chứng nhận với tổ chức chứng nhận sự phù hợp (bên thứ ba)

Chứng nhận sản phẩm dựa trên những tiêu chuẩn nào?

Tiêu chuẩn dùng để chứng nhận hợp chuẩn là tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) tiêu chuẩn quốc tế (ISO, IEC, Codex, …); tiêu chuẩn khu vực (EN,…); hoặc tiêu chuẩn nước ngòai ( BS (Anh), JIS (Nhật), GB (Trung Quốc), v.v…

Các hình thức chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm và hàng hóa?

– Chứng nhận tự nguyện: là chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm và hàng hóa với tiêu chuẩn theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân;

– Chứng nhận bắt buộc: là chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm và hàng hóa với quy chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước (ở Trung ương hoặc Địa phương).

Dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy là gì?

– Là bằng chứng thể hiện sự phù hợp của sản phẩm và hàng hóa với tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;

– Dấu hợp chuẩn được cấp cho sản phẩm, hàng hóa sau khi sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn;

– Dấu hợp quy được cấp cho sản phẩm, hàng hóa sau khi sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật.

Lợi ích mà sản phẩm được chứng nhận

Đối với nhà sản xuất:

Khi sản phẩm được chứng nhận có nghĩa là sản phẩm đó có các chỉ tiêu chất lượng, vệ sinh an toàn phù hợp với qui định trong tiêu chuẩn (hoặc quy chuẩn kỹ thuật) có liên quan. Điều này đã tạo lòng tin của khách hàng đối với nhà sản xuất, góp phần nâng cao uy tín của nhà sản xuất, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường và thuyết phục khách hàng chấp nhận sản phẩm. Những sản phẩm được chứng nhận sẽ có ưu thế cạnh tranh đối với những sản phẩm cùng loại nhưng chưa được chứng nhận, chính vì vậy mà họat động CNSP đã trở thành công cụ tiếp thị hữu hiệu cho nhà sản xuất.

Chứng nhận sản phẩm cũng là một cách thức kiểm soát sản xuất, trên cơ sở đó sẽ giúp nhà sản xuất giữ ổn định chất lượng; cải tiến năng suất; giảm sự lãng phí và giảm tỉ lệ sản phẩm bị phế phẩm. Ngoài ra, doanh nghiệp có sản phẩm được chứng nhận sẽ có điều kiện được xem xét và áp dụng các hình thức miễn hay giảm kiểm tra thực hiện bởi các cơ quan quản lý hay đối tác. Sản phẩm đã được chứng nhận cũng sẽ được dễ dàng hơn khi được các nước xem xét và thừa nhận kết quả chứng nhận.

Đối với người tiêu dùng:

Sản phẩm được chứng nhận cung cấp sự đảm bảo độc lập của bên thứ ba cho người tiêu dùng, đó là sản phẩm đã được chứng nhận theo một phương thức phù hợp bao gồm: thử nghiệm; đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng; giám sát và kiểm soát. Người tiêu dùng không cần thiết phải tốn chi phí cho việc thực hiện những thử nghiệm đối với sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn và luôn yên tâm vì sản phẩm được sản xuất trong điều kiện đảm bảo chất lượng.

Đối với Cơ quan quản lý: 

Sản phẩm được chứng nhận đáp ứng yêu cầu quản lý về bảo vệ an toàn/ sức khỏe cho người tiêu dùng, bảo vệ môi trường. Sản phẩm được chứng nhận giúp cho các cơ quan quản lý dễ dàng hơn khi vận dụng các hình thức miễn hay giảm kiểm tra theo quy định.

Chứng nhận sản phẩm có tự nguyện hay bắt buộc?

Chứng nhận sản phẩm có thể ở dưới dạng tự nguyện hay bắt buộc. Chứng nhận liên quan đến các vấn đề an toàn, vệ sinh, môi trường thường do các cơ quan quản lý hay các tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện dưới dạng bắt buộc. Các chương trình chứng nhận nhằm đánh giá chất lượng sản phẩm được các tổ chức chứng nhận thực hiện dưới dạng tự nguyện

Quyền của tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận hợp chuẩn?

– Có quyền lựa chọn tổ chức chứng nhận sự phù hợp;

– Được cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn cho sản phẩm, hàng hóa;

– Được sử dụng dấu hợp chuẩn trên sản phẩm, hàng hóa, bao gói của sản phẩm, hàng hóa, trong tài liệu về sản phẩm, hàng hóa đã được chứng nhận hợp chuẩn

Cách nhận biết sản phẩm được chứng nhận và chưa được chứng nhận

Sản phẩm được chứng nhận sẽ được mang “Dấu chất lượng” trên sản phẩm hay trên bao bì của sản phẩm. Điều này giúp cho người mua hoặc người tiêu dùng sản phẩm có thể nhận biết khi lựa chọn sản phẩm. Mẫu Dấu chất lượng sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

chứng nhận sản phẩm
chứng nhận sản phẩm

Quy trình chứng nhận sản phẩm?

Tổ chức chứng nhận sẽ thực hiện việc chứng nhận sản phẩm sau khi đã thống nhất với cơ sở về việc đánh giá và các yêu cầu khác có liên quan. Quy trình chứng nhận bao gồm các bước sau đây:

Xem xét, xác định sự phù hợp và đầy đủ đối với hồ sơ đăng ký của Doanh nghiệp;

Đánh giá ban đầu về các điều kiện để chứng nhận tại cơ sở (nếu Doanh nghiệp có yêu cầu);

Đánh giá chính thức, bao gồm:

Đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng sản xuất của cơ sở;

Lấy mẫu thử nghiệm và đánh giá mẫu điển hình.

Báo cáo đánh giá;

Cấp Giấy chứng nhận;

Giám sát sau chứng nhận (định kỳ 6 tháng/ 1 lần).

Thời hạn của giấy chứng nhận sản phẩm?

Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận là 3 năm kể từ ngày cấp chứng nhận lần đầu

Chi phí cho việc chứng nhận sản phẩm?

Chi phí tùy thuộc vào số lượng sản phẩm yêu cầu chứng nhận, quy mô sản xuất, tính phức tạp của sản phẩm khi thử nghiệm mẫu điển hình

Chứng nhận hợp chuẩn là gì?

Chứng nhận hợp chuẩn là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. Hình thức chứng nhận được thực hiện theo sự thỏa thuận của tổ chức, cá nhân có nhu cầu chứng nhận với tổ chức chứng nhận sự phù hợp (bên thứ ba).

Lợi ích của chứng nhận hợp chuẩn

Chi tiết

Gia tăng cơ hội cạnh tranh trên thị trường với bằng chứng được thừa nhận về sự phù hợp với một tiêu chuẩn đã được chấp nhận ở cấp độ quốc gia, khu vực hay quốc tế;

Đáp ứng các yêu cầu luật định của quốc gia và có cơ hội để vượt qua rào cản kỹ thuật của nhiều thị trường trên thế giới với các thoả thuận thừa nhận song phương và đa phương;

Sử dụng kết quả chứng nhận hợp chuẩn trong Công bố phù hợp tiêu chuẩn;

Có được niềm tin của khách hàng, người tiêu dùng và cộng đồng với uy tín của Dấu Chất lượng Việt Nam và Dấu công nhận quốc tế;

Thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về chất lượng và an toàn của sản phẩm.

Giấy công bố sản phẩm có tác dụng gì?

Giấy công bố sản phẩm hay còn gọi là giấy chứng nhận công bố sản phẩm, giấy tiếp nhận công bố sản phẩm, là kết quả tổ chức, cá nhân nhận được sau khi tiến hành thủ tục công bố theo đúng quy định, nộp phí và lệ phí đầy đủ.

Đối với các doanh nghiệp, giấy chứng nhận có vai trò vô cùng quan trọng, ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh, doanh số bán hàng, lợi nhuận thu được. Giấy công bố là một lời khẳng định của doanh nghiệp về an toàn chất lượng sản phẩm với người tiêu dùng, cho họ biết sản phẩm của mình có xuất xứ rõ ràng,  đã được kiểm chứng nghiêm ngặt bởi cơ quan nhà nước. Từ đó thu hút sự chú ý, tạo niềm tin đối đối khách hàng, giúp họ yên tâm khi lựa chọn, sử dụng sản phẩm và có thể giới thiệu cho những người xung quanh.

Khi công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm thì người tiêu dùng sẽ ưu tiên lựa chọn sản phẩm của bạn nhiều hơn, bạn sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn so với những sản phẩm cùng loại chưa được công bố. Từ đây doanh số bán hàng ngày càng tăng cao, lợi nhuận thu về càng nhiều, doanh nghiệp của bạn càng ngày càng lớn mạnh, có chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

Chuẩn bị hồ sơ công bố sản phẩm

Nộp hồ sơ, đóng phí lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ, bổ sung, sửa đổi các tài liệu theo yêu cầu của cơ quan thẩm định hoặc thay tự đổi thông tin sản phẩm (nếu có)

Nhận kết quả, giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng.

Nộp hồ sơ xin giấy công bố sản phẩm ở đâu?

Hiện nay có rất nhiều cơ quan nhà nước được chỉ định tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và cấp giấy công bố, tùy thuộc vào đối tượng sản phẩm mà bạn cần thực hiện công bố sản phẩm. Cụ thể:

Bộ y tế – Cục an toàn thực phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm chức năng, chất phụ gia thực phẩm có tác dụng mới chưa có trong danh sách các chất phụ gia được phép sử dụng của Bộ y tế

Nộp hồ sơ online trên cổng thông tin điện tử một cửa quốc gia: Đối với các sản phẩm mỹ phẩm

Chi cục an toàn thực phẩm của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Các sản phẩm còn lại không thuộc 2 nhóm trên.

Các tài liệu cần chuẩn bị trong hồ sơ xin giấy chứng nhận công bố

Thành phần hồ sơ của sản phẩm nhập khẩu, sản phẩm sản xuất trong nước hay cụ thể từng đối tượng sản phẩm khác nhau sẽ có sự thay đổi nên ở đây chúng tôi sẽ liệt kê các tài liệu bắt buộc trong hồ sơ công bố sản phẩm nhập khẩu và hồ sơ công bố sản phẩm trong nước.

Đối với sản phẩm nhập khẩu

Bản công bố sản phẩm (Mẫu số 02 Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 02/02/2018)

Phiếu kết quả kiểm nghiệm. Thời hạn của phiếu tính đến thời gian nộp hồ sơ công bố không vượt quá 12 tháng và phiếu kiểm nghiệm phải có đầy đủ các chỉ tiêu kiểm nghiệm đặc trưng cho sản phẩm cần công bố

Giấy chứng nhận sản phẩm được lưu hành tự do hoặc giấy chứng nhận xuất khẩu hoặc giấy chứng nhận y tế do cơ quan chức năng của nước xuất khẩu sản phẩm cấp

Tài liệu chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc công dụng của các thành phần cấu tạo lên sản phẩm

Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Thông tin chi tiết về sản phẩm kèm theo mẫu sản phẩm

Nhãn sản phẩm hoặc nhãn phụ sản phẩm.

Đối với sản phẩm sản xuất trong nước

Bản công bố sản phẩm theo mẫu

Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn chất lượng thực phẩm vđược cấp bởi phòng kiểm nghiệm nhà nước hoặc phòng kiểm nghiệm tư nhân được công nhận phù hợp ISO 17025

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất

Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm, công dụng của các thành phần có trong sản phẩm

Thông tin chi tiết về sản phẩm

Mẫu sản phẩm

Mẫu nhãn sản phẩm, nội dung ghi trên nhãn sẩn phẩm.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về chứng nhận sản phẩm. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu chứng nhận sản phẩm và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0967 741 035
Tư Vấn Online
Gọi: 0967 741 035