Chứng nhận ohsas 18001

chứng nhận ohsas 18001

Tiêu chuẩn OHSAS 18001 là loại tiêu chuẩn được những tổ chức thương mại hàng đầu xây dựng và tổ chức tiêu chuẩn thế giới xây dựng để cung cấp cho doanh nghiệp, tổ chức một khung kiểm tra tiêu chuẩn về vấn đề quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp của người lao động tại nơi làm việc.

Bạn muốn biết thêm một số điều về chứng nhận ohsas 18001, hãy cùng theo dõi bài viết mà chúng tôi mang lại dưới đây nhé!

 

Tiêu chuẩn ohsas 18001 về an toàn sức khỏe nghề nghiệp là gì ?

Tiêu chuẩn OHSAS 18001 là hệ thống quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp được chấp nhận trên phạm vi toàn cầu. Được các tổ chức tiêu chuẩn thế giới và các tổ chức thương mại hàng đầu xây dựng. Tiêu chuẩn OHSAS 18001 cung cấp cho các tổ chức một khung kiểm tra việc quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp thích hợp và hiệu quả tại nơi làm việc. Phiên bản OHSAS 18001:2007 hiện là phiên bản mới nhất đang được áp dụng của tiêu chuẩn này. Đố là Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp – Các yêu cầu.

Việc nhận tư vấn chứng nhận ohsas 18001 trong sản xuất kinh doanh chính là một biện pháp hữu hiệu để giải quyết các vấn đề về an toàn lao động cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp chứng minh được cam kết của mình về việc ngăn ngừa rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Chứng nhận tiêu chuẩn OHSAS 18001 là gì?

Chứng nhận tiêu chuẩn OHSAS 18001 có tên đầy đủ là Occupational Health and Safety Assessment Series. Tiêu chuẩn này được xây dựng để tương thích với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001.

Chứng nhận OHSAS sẽ mang đến cho doanh nghiệp, tổ chức một khung cố định để xác định, kiểm soát cũng như giảm thiểu tối đa rủi ro về vấn đề sức khỏe nghề nghiệp và an toàn lao động của người lao động tại nơi làm việc. Không chỉ có vậy, chứng chỉ này còn giúp doanh nghiệp, tổ chức có thể kiểm soát việc tuân thủ những yêu cầu theo quy định của pháp luật về vấn đề an toàn, sức khỏe nghề nghiệp của những lao động, giảm thiểu những rủi ro liên quan đến kiện tụng hay các vấn đề về pháp lý

Chứng nhận ohsas 18001 cần thiết cho những đối tượng nào?

Tiêu chuẩn OHSAS 18001 thích hợp với mọi tổ chức, doanh nghiệp. Với mong muốn có được hiệu quả trong việc quản lý và giảm bớt các tai nạn ở mơi làm việc. Từ đó chứng minh được tổ chức, doanh nghiệp của bạn thực sự nghiêm túc trong vấn đề thực hiện các quy định về an toàn và sức khỏe lao động, củng cố niềm tin đối với nhân viên của mình, đồng thời, nâng cao vị thể và uy tín của doanh nghiệp đối với khách hàng.

Bằng cách được nhận tư vấn chứng nhận ohsas 18001 từ những chuyên gia. Hệ thống được tổ chức chứng nhận bên thứ ba đánh giá.

Những lợi ích mà chứng nhận OHSAS mang lại cho tổ chức, doanh nghiệp

Thứ nhất: Bảo vệ người lao động

Tiêu chuẩn OHSAS 18001 yêu cầu Doanh nghiệp nhận diện các nguy hiểm một cách có hệ thống. (không bỏ sót bất kỳ mối nguy nào có thể có). Từ đó đưa ra các biện pháp phòng ngừa và và quản lý rủi ro cần thiết. Nhằm tạo nên một môi trường làm việc khỏe mạnh hơn và an toàn hơn. Giảm thiểu tối đa tai nạn và vấn đề về sức khỏe nghề nghiệp. Giúp Doanh nghiệp giảm thời gian nghỉ việc do ốm đau và thương bệnh tật của nhân viên. Đây cũng là một lợi ích giúp cho Doanh nghiệp ổn định năng suất và chất lượng.

Thứ hai: Tăng lợi ích kinh doanh

Tiêu chuẩn OHSAS 18001 đưa ra các yêu cầu một cách khoa học và có hệ thống theo PDCA. (Plan, Do, Check, Action). Các biện pháp cách quản lý phải căn cứ vào các kết quả của việc đánh giá rủi ro, đánh giá quá trình, kiểm tra, rà soát lại các quy định pháp lý và điều tra tai nạn để lập kế hoạch giảm thiểu rủi ro tai nạn. Vì vậy sẽ giúp Doanh nghiệp xây dựng và cải tiến để có được những quy trình rõ ràng và hiệu quả hơn.

Thứ ba: Tăng cường sự tuân thủ luật pháp

Việc rà soát lại từng hoạt động, xem xét từng hoạt động có liên quan đến những yêu cầu pháp lý nào, định kỳ phải đánh giá lại việc tuân thủ pháp luật cũng như cập nhật thêm những yêu cầu pháp lý mới, đã giúp cho Doanh nghiệpcó một phương tiện để nhận diện các yêu cầu luật pháp và các yêu cầu có liên quan khác. Giúp doanh nghiệp tuân thủ luật pháp. Doanh nghiệp sẽ luôn có đầy đủ thông tin để nhận diện và tuân thủ các yêu cầu luật pháp trong tương lai. Trong một số trường hợp, việc áp dụng chứng nhận OHSAS 18001 cũng có nghĩa là giảm thiểu các khiếu kiện pháp lý và giảm tiền đền bù. Việc luôn tuân thủ luật pháp sẽ tránh được phí tổn và tai tiếng.

Thứ tư: Tăng cường năng lực quản lý của hệ thống quản lý hiện tại

Tiêu chuẩn OHSAS 18001 cũng giống như các tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý khác (như ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000,…) có cấu trúc nền tảng của là chu trình PDCA: Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động, Doanh nghiệp/tổ chức có thể kết hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn này với hệ thống quản lý hiện hữu của mình để giảm các điểm trùng lặp, giảm chi phí.

chứng nhận ohsas 18001
chứng nhận ohsas 18001

Quy trình chứng nhận ohsas 18001  

Giấy chứng nhận ohsas 18001 là một chứng chỉ do Tổ chức chứng nhận cấp. Tổ chức chứng nhận hoạt động theo nguyên tắc chung của Tổ chức ISO thế giới.Tổ chức chứng nhận là đơn vị chịu sự giám sát và chỉ định của Bộ Khoa học Công nghệ.

Do đó, việc thực hiện chứng nhận ISO phải đảm bảo đúng theo quy trình theo pháp luật.
Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu quy trình chứng nhận đã được Bộ KH-CN xác nhận và chỉ định.

Bước 1: Đăng ký chứng nhận và thỏa thuận với tổ chức chứng nhận

Để được chứng nhận; Doanh nghiệp cần thỏa thuận với Tổ chức chứng nhận các vấn đề liên quan tới hoạt động chứng nhận.
Việc đánh giá chứng nhận sẽ được 02 bên thỏa thuận qua các hợp đồng chứng nhận.

Bước 2: Xem xét thông tin và lập kế hoạch đánh giá chứng nhận

Sau khi thỏa thuận và thu thập thông tin của Khách hàng, Tổ chức chứng nhận xem xét thông tin và lập kế hoạch đánh giá gửi Khách hàng.
Kế hoạch đánh giá bao gồm các thông tin phục vụ chứng nhận. Ví dụ như: thời gian đánh giá; địa điểm đánh giá; Thông tin các chuyên gia đánh giá; nội dung đánh giá…
Kế hoạch đánh giá sẽ giúp Doanh nghiệp chủ động việc chuẩn bị các nội dung đánh giá.

Bước 3: Đánh giá tài liệu và đánh giá chứng nhận tại hiện trường

Việc đánh giá chứng nhận bao gồm việcc xem xét hệ thống tài liệu của Doanh nghiệp. Và đánh giá thực tiễn tại nhà xưởng sản xuất, nơi doanh nghiệp kinh doanh…
Các chuyên gia đánh giá của Tổ chức chứng nhận sẽ xem xét hệ thống của Doanh nghiệp có phù hợp với các điều khoản trong tiêu chuẩn OHSAS 18001 hay không.
Chuyên gia đánh giá sẽ thực hiện công việc theo nguyên tắc khách quan, độc lập. Đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật về đánh giá chứng nhận.

Bước 4: Thẩm xét hồ sơ đánh giá và cấp giấy chứng nhận OHSAS 18001

Sau khi đã có kết quả đánh giá của chuyên gia đánh giá chứng nhận. Tổ chức chứng nhận sẽ thẩm xét hồ sơ và cấp giấy chứng nhận OHSAS 18001 cho doanh nghiệp.
Giấy chứng nhận ISO có hiệu lực 03 năm và thời hạn giám sát tổi thiểu 12 tháng/lần.

Bước 5: Đánh giá giám sát và chứng nhận lại

Đánh giá giám sát OHSAS 18001

Sau khi đạt được chứng nhận OHSAS 18001, Doanh nghiệp phải tiếp tục duy trì hiệu lực của Giấy chứng nhận. Theo đó, Tổ chức chứng nhận thực hiện đánh giá giám sát định kỳ. Kết quả đánh giá giám sát sẽ là bằng chứng để duy trì hiệu lực chứng nhận.
Các công việc đánh giá giám sát về cơ bản giống đánh giá chứng nhận lần đầu.
Số lần đánh giá giám sát thông thường là 2 lần (12 tháng/lần)

Đánh giá chứng nhận lại OHSAS 18001

Giấy chứng nhận ohsas 18001 có hiệu lực trong vòng 03 năm. Hết 03 năm, tổ chức chứng nhận sẽ thực hiện đánh giá chứng nhận lại.
Nếu đánh giá  lại đạt yêu cầu, Tổ chức chứng nhận sẽ cấp lại 01 Giấy chứng nhận mới có hiệu lực 3 năm tiếp theo.
Ví dụ: Giấy chứng nhận cũ có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 tới 31/12/2018. Giấy chứng nhận mới sẽ có hiệu tực từ ngày 1/1/2018 tới 10/10/2021.

So sánh sự khác nhau giữa OHSAS 18001 và ISO 45001

Điểm khác nhau rõ ràng nhất giữa 2 tiêu chuẩn này đó là về cấu trúc và nội dung. Cụ thể:

Về cấu trúc

Về cấu trúc, sự khác nhau giữa OHSAS 18001 và ISO 45001 thể hiện rất rõ rệt. So với tiêu chuẩn OHSAS 18001 thì ISO 45001 dựa trên Hướng dẫn ISO 83 (“Phụ lục SL”) định nghĩa cấu trúc, văn bản, các thuật ngữ phổ biến chung và các định nghĩa cho các hệ thống quản lý như ISO 14001, ISO 9001,…

Cấu trúc này được tạo ra với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thực hiện cũng như dễ dàng hơn trong việc tích hợp với một số hệ thống quản lý khác một cách hài hoà, có cấu trúc và hiệu quả hơn.

Cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 45001 gồm: phạm vi, thuật ngữ và định nghĩa, tài liệu viện dẫn, bối cảnh tổ chức, sự lãnh đạo, điều hành, hoạch định, hỗ trợ, cải tiến, đánh giá kết quả.

Lưu ý: Khác với chứng chỉ OHSAS 18001, ISO 45001 thường tập trung nhiều hơn vào bối cảnh của tổ chức. Qua đó, với bộ tiêu chuẩn ISO 45001 thì các tổ chức sẽ phải cân nhắc hơn đến các vấn đề về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp cũng như xem xét những gì mà xã hội mong đợi ở doanh nghiệp của họ đối với các vấn đề trên.

Về nội dung

Về nội dung, chứng nhận OHSAS 18001 có khá nhiều điểm khác biệt so với chứng nhận ISO 45001. Sự khác nhau mấu chốt đó là OHSAS 18001 tập trung vào quản lý các mối nguy hại về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và các vấn đề nội bộ khác. Còn tiêu chuẩn ISO 45001 lại tập trung vào sự tương tác giữa tổ chức và môi trường kinh doanh.

Ngoài sự khác nhau giữa OHSAS 18001 và ISO 45001 về cấu trúc và nội dung thì chúng còn được phân biệt theo nhiều cách như:

OHSAS 18001

ISO 45001

Dựa trên quy trình/thủ tục

Dựa trên quá trình

Không tập trung vào tất cả các điều khoản

Tập trung vào tất cả các điều khoản

Chỉ đề cập tới rủi ro

Xem xét cả rủi ro và cơ hội

Không bao gồm quan điểm của các bên liên quan

Bao gồm quan điểm của các bên liên quan

Những sự khác nhau giữa OHSAS 18001 và ISO 45001 trên cho thấy các tổ chức/doanh nghiệp ngày càng quan tâm hơn về vấn đề an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp của cán bộ, công nhân viên. Mặc dù 2 tiêu chuẩn này khác nhau trong cách tiếp cận, nhưng từ nền tảng là có hệ thống quản lý xây dựng theo OHSAS 18001 doanh nghiệp sẽ dễ dàng, thuận tiện hơn khi chuyển đổi sang ISO 45001.

Trên đây là một số khía cạnh liên quan đến chứng nhận ohsas 18001. Luật Rong Ba hy vọng bài viết trên đã có thể giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn phần nào về chứng nhận ohsas 18001. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tiến hành áp dụng  những tiêu chuẩn của loại chứng nhận này, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0967 741 035
Tư Vấn Online
Gọi: 0967 741 035