Chứng nhận hợp quy nhiên liệu sinh học gốc

chứng nhận hợp quy nhiên liệu sinh học gốc

Nhiên liệu sinh học gốc là thứ gần như không thể thiếu đối với mọi người. Chính vì lẽ đó, chứng nhận hợp quy nhiên liệu sinh học trở nên vô cùng quan trọng, không chỉ đối với doanh nghiệp, tổ chức sản xuất, tiêu thụ mặt hàng này mà còn cả với người tiêu dùng. Luật Rong Ba là một trong những công ty tư vấn và cung cấp dịch vụ chứng nhận hợp quy nhiên liệu sinh học gốc tốt nhất trên thị trường hiện nay, thủ tục đơn giản, nhanh chóng, giảm chi phí cho doanh nghiệp.

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ CHỨNG NHẬN HỢP QUY NHIÊN LIỆU SINH HỌC

– Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

– Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy.

– Thông tư số 15/2009/TT-BKHCN ngày 02/6/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký việc sử dụng phụ gia không thông dụng để sản xuất, chế biến, pha chế xăng và nhiên liệu điêzen.

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học QCVN 01:2009/BKHCN ban hành kèm theo Thông tư số 20/2009/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây viết tắt là QCVN 1:2009/BKHCN).

– Và các văn bản có liên quan khác.

CHỨNG NHẬN HỢP QUY LÀ GÌ? CHỨNG NHẬN HỢP QUY NHIÊN LIỆU SINH HỌC GỐC LÀ GÌ?

Chứng nhận hợp quy được hiểu là quá trình thực hiện các hoạt động như kiểm nghiệm, đánh giá và xác nhận về chất lượng của các đối tượng khác nhau. Đó là các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, môi trường, quá trình,… phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Các cá nhân, tổ chức khi kinh doanh cần bắt buộc phải công bố hợp quy cho các sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa, môi trường, quá trình,… Nó được quy định ở trong quy chuẩn kỹ thuật của quốc gia hoặc ở trong các quy chuẩn kỹ thuật ở địa phương.

Như vậy, chứng nhận hợp quy nhiên liệu sinh học gốc được hiểu là quá trình thực hiện các hoạt động như kiểm nghiệm, đánh giá và xác nhận về chất lượng của nhiên liệu sinh học gốc phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng theo quy định của pháp luật.

Quy chuẩn được dùng để thực hiện chứng nhận hợp quy đó là quy chuẩn kỹ thuật phải theo yêu cầu của cơ quan nhà nước. Chứng nhận hợp quy là loại hình chứng nhận mà nó được thực hiện dựa trên sự thỏa thuận của các cá nhân, tổ chức đang có nhu cầu chứng nhận. Cùng với các tổ chức bên thứ 3 chứng nhận phù hợp.

Vậy giấy chứng nhận hợp quy là gì? Giấy chứng nhận hợp quy được hiểu là tấm bằng bằng hiện vật chứng nhận hợp quy các sản phẩm, dịch vụ kinh doanh của bạn. Trên giấy chứng nhận hợp quy có đầy đủ thông tin về mặt hàng chứng nhận hợp quy cũng như chữ ký, con dấu của các cơ quan có thẩm quyền.

Khi các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu bạn đề xuất giấy để khẳng định sản phẩm đã được chứng nhận hợp quy thì bạn sẽ xuất trình giấy chứng nhận hợp quy. Xin giấy chứng nhận hợp quy ở đâu? Để được cấp giấy chứng nhận hợp quy thì các cá nhân, tổ chức có thể chuẩn bị hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy.

Sau đó gửi tới các tổ chức chứng nhận như Tổng cục tiêu chuẩn kiểm định đo lường chất lượng hay là trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng nhất định

Chứng nhận hợp quy – Chứng nhận phù hợp với quy chuẩn là việc đánh giá, xác nhận sản phẩm hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Chứng nhận phù hợp quy được thực hiện một cách bắt buộc. Phương thức đánh giá quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho từng đối tượng cụ thể được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Theo quy định Nhà nước, chứng nhận hợp quy được ký hiệu: QCVN

QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG BỐ CHỨNG NHẬN HỢP QUY NHIÊN LIỆU SINH HỌC GỐC

Tương tự như việc công bố các sản phẩm nằm trong  danh mục các thiết bị điện và điện tử phải bảo đảm yêu cầu về an toàn khác thì việc  Công bố chứng nhận hợp quy nhiên liệu sinh học gốc cũng gồm các bước tương tự

 • Thử nghiệm mẫu và đánh giá hợp quy theo phương thức 5 đối với hàng sản xuất và theo phương thức 7 đối với hàng nhập khẩu
 • Chuẩn bị bộ Hồ sơ công bố hợp quy thiết bị điện – điện tử theo mẫu
 • Tiến hành chứng nhận hợp quy tại Tổ chức được chỉ định, sau đó sẽ được cấp mẫu tem CR – dấu hợp quy để tiến hành in trên bao bì sản phẩm
 • Cuối cùng đơn vị sẽ đăng ký bản công bố hợp quy tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh đối với hàng sản xuất trong nước; và  phải đăng ký kiểm tra chất lượng tại cơ quan kiểm tra với hàng nhập khẩu
 • Đối với sản phẩm sản xuất: giấy chứng nhận có hiệu lực trong vòng 3 năm và theo lô nếu là hàng nhập khẩu

DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM NHIÊN LIỆU SINH HỌC CẦN CHỨNG NHẬN HỢP QUY

 • Xăng không chì và xăng E5
 • Nhiên liệu Diezen và nhiên liệu Diezen B5
 • Nhiên liệu Diezen sinh học gốc B100 dùng để pha chế nguyên liệu Diezen.
 • Etanol nhiên liệu biến tính dùng để pha xăng

HỒ SƠ ĐỂ YÊU CẦU CHỨNG NHẬN HỢP QUY NHIÊN LIỆU SINH HỌC CỦA DOANH NGHIỆP:

 1. Giấy đăng ký kinh doanh (trong đó có đăng ký sản xuất, pha chế xăng dầu).
 2. Sơ đồ tổ chức của doanh nghiệp.
 3. Các tài liệu kỹ thuật của sản phẩm: bản thông tin chi tiết (mô tả đặc điểm, tính năng, đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm), quy trình sản xuất, bảo quản, vận chuyển, phân phối.
 4. Kế hoạch kiểm soát chất lượng.
 5. Các tài liệu liên quan được quy định bởi các tiêu chuẩn, quy chuẩn và các văn bản pháp luật hiện hành.
 6. Mẫu thử nghiệm.

chứng nhận hợp quy nhiên liệu sinh học gốc

chứng nhận hợp quy nhiên liệu sinh học gốc

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH CHỨNG NHẬN VÀ CÔNG BỐ HỢP QUY NHIÊN LIỆU SINH HỌC:

 1. Bước 1: Đăng ký chứng nhận hợp quy nhiên liệu sinh học.
 2. Bước 2: Cung cấp các thông tin về công ty, về sản phẩm theo yêu cầu.
 3. Bước 3: Tiến hành đánh giá hợp quy + Lấy mẫu phục vụ thí nghiệm. Bao gồm các công đoạn sau:

– Đánh giá quá trình sản xuất:

 •  Đánh giá sự phù hợp với các quy định chung.
 • Đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng của doanh nghiệp. Bao gồm: năng lực thử nghiệm; thiết bị thử nghiệm, đo lường; tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình kiểm tra, quy trình thử nghiệm; trình độ, năng lực của cán bộ kỹ thuật, nhân viên vận hành quy trình sản xuất; kế hoạch tự kiểm tra, thử nghiệm chất lượng cho từng lô sản phẩm của doanh nghiệp theo tiêu chuẩn công bố áp dụng và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 1:2009/BKHCN.

– Thử nghiệm mẫu đại diện.

 1. Bước 4: Kiểm tra, đối chiếu kết quả phân tích của Phòng kiểm nghiệm so với mức Quy định theo thông tư hướng dẫn.
 2. Bước 5: Cấp chứng chỉ chứng nhận hợp quy nhiên liệu sinh học.
 3. Bước 6: Lập hồ sơ công bố hợp quy nhiên liệu sinh học tại Sở khoa học công nghệ.

CHỨNG NHẬN HỢP QUY NHIÊN LIỆU SINH HỌC CÓ THỜI HẠN BAO LÂU?

Giấy chứng nhận có hiệu lực 3 năm kể từ ngày ký với điều kiện doanh nghiệp, tổ chức tuân thủ đầy đủ các yêu cầu giám sát sau chứng nhận.

Trong thời gian hiệu lực của chứng nhận, tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá giám sát định kỳ 3 tháng hoặc 6 tháng/1 lần; ngoài ra còn tiến hành đánh giá đột xuất mỗi khi có khiếu nại, phản ánh của người tiêu dùng hoặc khi thay đổi về công nghệ, hệ thống thiết bị để đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận tuân thủ các yêu cầu hợp chuẩn hợp quy và luôn có hiệu lực.

Ba tháng trước khi hết hạn hiệu lực Giấy chứng nhận, tổ chức chứng nhận có trách nhiệm thông báo để tổ chức, doanh nghiệp biết và làm thủ tục chứng nhận lại.

TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI VIỆC LƯU TRỮ HỒ SƠ CHỨNG NHẬN:

 • Lưu giữ đầy đủ các tài liệu, giấy tờ của hồ sơ khi đăng ký chứng nhận hợp quy;
 • Lưu giữ đầy đủ các biên bản lấy mẫu, khi cần thiết đánh giá viên cần ghi nhận lại các vấn đề nảy sinh tại hiện trường để làm cơ sở cho quá trình xem xét, đánh giá và lưu giữ tại hồ sơ chứng nhận;
 • Lập bảng theo dõi diễn biến chất lượng của xăng, nhiên liệu điêzen, nhiên liệu sinh học được sản xuất, nhập khẩu … theo cách thích hợp để sử dụng làm thông tin tham khảo cho việc đánh giá chứng nhận sau này hoặc trao đổi thông tin giữa các tổ chức chứng nhận khi cần thiết.

TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN CÓ TRÁCH NHIỆM BÁO CÁO VỀ TỔNG CỤC ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG:

 • Kết quả chứng nhận hợp quy lần đầu đối với từng doanh nghiệp sản xuất, pha chế xăng dầu ngay sau khi hoàn thành việc chứng nhận hợp quy và theo định kỳ 3 tháng, báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động chứng nhận hợp quy;
 • Kết quả chứng nhận hợp quy cho từng lô xăng, nhiên liệu điêzen, nhiên liệu sinh học trong 6 tháng đầu đối với tổ chức, doanh nghiệp mới đi vào sản xuất, pha chế;
 • Định kỳ 3 tháng, báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động chứng nhận hợp quy lô xăng, nhiên liệu điêzen, nhiên liệu sinh học nhập khẩu;
 • Báo cáo đột xuất theo yêu cầu quản lý của Tổng cục.

DOANH NGHIỆP BỊ XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO NẾU KHÔNG CHỨNG NHẬN HỢP QUY NHIÊN LIỆU SINH HỌC GỐC?

Hoạt động chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) là hoạt động bắt buộc theo yêu cầu Luật định. Nếu doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sử dụng các sản phẩm thuộc phạm vi quy định của Quy chuẩn (QCVN) thì doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện chứng nhận cho sản phẩm đó.

Theo quy định tại Điều 19, mục 2 của Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 quy định rõ:

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây trong sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa là đối tượng phải công bố hợp quy theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng:

a) Không lập và lưu giữ hồ sơ công bố hợp quy theo quy định;

b) Không duy trì việc kiểm soát chất lượng, thử nghiệm và giám sát định kỳ theo quy định.

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây trong sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa là đối tượng phải công bố hợp quy theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng:

a) Không thực hiện công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc đối tượng phải công bố hợp quy;

g) Không thực hiện chứng nhận hợp quy trong sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa là đối tượng phải chứng nhận hợp quy hoặc sử dụng giấy chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy đã hết hiệu lực;

Trên đây là một số khía cạnh liên quan đến chứng nhận hợp quy nhiên liệu sinh học gốc. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tiến hành áp dụng  những tiêu chuẩn của loại chứng nhận này, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ CỦA LUẬT RONG BA

Công ty luật Rong Ba tự hào là Hãng Luật chuyên sâu về tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp. Chúng tôi đi tiên phong cung cấp DỊCH VỤ TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ nhằm giải đáp và hướng dẫn ứng xử pháp luật một cách kịp thời cho đông đảo khách hàng là cá nhân hoặc doanh nghiệp, tổ chức khác.

Nếu có bất kỳ vướng mắc pháp lý liên quan đến chứng nhận quốc tế, pháp luật dân sự, hình sự, hôn nhân gia đình, đất đai, xây dựng, doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, xuất nhập khẩu, đấu thầu, sở hữu trí tuệ, thuế, tài chính, lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giao thông, vận tải, xử phạt hành chính, hợp đồng và các lĩnh vực khác… hãy gọi tel:0347362775.

Quý khách hàng sẽ được kết nối trực tuyến với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của Công ty Luật Rong Ba. Quý khách hàng sẽ được tư vấn pháp luật và được hỗ trợ pháp lý một cách kịp thời.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775