Chứng chỉ tvgs

chứng chỉ tvgs

Việc  đảm bảo chất lượng của một công trình xây dựng thì ngoài việc có được nhà thầu thiết kế thi công giỏi chất lượng thì vai trò của nhà thầu cũng như cá nhân giám sát xây dựng để đảm bảo việc thi công đảm bảo đúng hồ sơ thiết kế ,tư vấn hỗ trợ cho chủ đầu tư những vấn đề sai sót trên công trường là rất quan trọng.

Đối tượng cá nhân có nhu cầu cần cấp chứng chỉ ttvgs cần phải chuẩn bị hồ sơ hoặc đến phòng giám định và quản lý chất lượng công trình xây dựng, sở Xây dựng để được hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bài viết dưới đây của Luật Rong Ba sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến chứng chỉ tvgs. Hãy cùng chúng tôi theo dõi nhé!

Cơ sở pháp lý khi cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng

Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng được cấp dựa trên các Nghị định và Thông tư của bộ xây dựng. Bao gồm:

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc Hội.

Căn cứ điều 49 Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Căn cứ vào thông tư số 17/2016 TT – BXD hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công đối với tổ chức, cá nhân.

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng 1, hạng 2, hạng 3

Các điều kiện chung trong cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình:

Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, có giấy phép cư trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài.

Có trình độ chuyên môn đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

Có trình độ Đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

Đạt yêu cầu sát hạch về kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề.

Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng 1

Đối với chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng 1, các cá nhân cần đáp ứng những điều kiện sau:

Tốt nghiệp trình độ Đại học, có thời gian kinh nghiệm hoạt động phù hợp với lĩnh vực đề nghị từ 7 năm trở lên.

Đã trực tiếp giám sát thi công phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề ít nhất 01 công trình cấp 1 hoặc 2 công trình cấp 2 cùng loại.

Đã có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng còn hạn hoặc hết hạn.

Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng 2

Tốt nghiệp trình độ Đại học, có thời gian kinh nghiệm hoạt động phù hợp với lĩnh vực đề nghị từ 5 năm trở lên.

Đã trực tiếp giám sát thi công hoặc chủ trì thiết kế, thi công liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề ít nhất 01 công trình cấp 2 hoặc 2 công trình cấp 3.

Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng 3

Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công tác phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ từ 3 năm đối với Đại học, 5 năm đối với Cao Đẳng hoặc Trung học chuyên nghiệp.

Đã trực tiếp tham gia giám sát thi công hoặc thiết kế, thẩm định thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 01 công trình cấp 3 hoặc 02 công trình cấp 4.

Phân loại chứng chỉ hành nghề giám sát làm xây dựng

Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công công trình được chia thành các loại sau:

Giám sát thi công xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, công nghệ.

Giám sát công trình giao thông đường bộ.

Giám sát công trình giao thông cầu.

Giám sát công trình giao thông hầm.

Giám sát công trình cảng.

Giám sát công trình giao thông đường sắt.

Giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình.

Giám sát cơ điện công trình.

Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp nước.

Giám sát hạ tầng kỹ thuật thoát nước.

Giám sát hạ tầng kỹ thuật chất thải rắn.

Giám sát công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Hồ sơ xét duyệt xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng

Theo quy định của Bộ Xây Dựng, hồ sơ xin cấp Chứng chỉ giám sát thi công công trình sẽ bao gồm những giấy tờ sau:

01 bản đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề giám sát theo mẫu quy định của Bộ Xây dựng quy định tại thông tư 17/2016/BXD.

02 ảnh màu cỡ 04×06 có nền màu trắng.

02 bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hoặc Trung học.

01 Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng.

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công trình hạng 1, 2, 3

Cá nhân có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên (chứng chỉ hành nghề loại màu đỏ) Hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. (chứng chỉ hành nghề tvgs loại màu hồng) Và thuộc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực xin đăng ký chứng chỉ hành nghề. Được cấp bởi các cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hay nước ngoài.

Cá nhân đã tham gia trực tiếp thực hiện thiết kế hay thi công công trình xây dựng từ 03 năm trở lên. Hay đã tham gia thực hiện thiết kế và thi công công trình xây dựng tối thiểu 05 công trình đã được nghiệm thu bàn giao đầy đủ.

Cá nhân đã thực hiện việc giám sát thi công công trình xây dựng tối thiểu 03 năm

Cá nhân có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công công trình xây dựng. Và phù hợp với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát. Do cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng cho phép cấp; 

Điều kiện xin cấp chứng chỉ hành nghề tvgs hạng 1,2,3

Như vậy nếu bạn có nhu cầu xin chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát, thi sát hạch chứng chỉ hành nghề giám sát hạng 1,2,3. Vậy thì bạn cần phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:

Cần phải có giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ tư vấn giám sát. Đồng thời cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng cho phép cấp.

Tốt nghiệp chuyên ngành phù hợp từ Trung cấp chuyên nghiệp trở lên.

Đã tham gia thiết kế hay thi công tối thiểu 03 năm. (Hoặc đã tham gia thiết kế và thi công tối thiểu 05 công trình cùng loại được nghiệm thu và bàn giao đầy đủ)

chứng chỉ tvgs
chứng chỉ tvgs

 Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề tvgs thi công xây dựng:

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng I.

b) Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III.

c) Tổ chức xã hội – nghề nghiệp cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III cho cá nhân là hội viên, thành viên của mình.

Cần chú ý gì khi xin cấp chứng chỉ tvgs, chứng chỉ hành nghề giám sát

Chứng chỉ hành nghề tvgs được sở xây dựng cấp. Và bạn hoàn toàn có thể nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề tại bất kỳ sở xây dựng nào tùy vào tỉnh/thành phố mà bạn đang công tác.

Hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ tvgs có thể trực tiếp mua tại Sở xây dựng. Hoặc bạn có thể download trên mạng.

Trong hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề tvgsthì phần quan trọng nhất đó chính là phần kê khai kinh nghiệm công tác. Bản kê khai kinh nghiệm này cần phải có dấu xác nhận của công ty. Và đơn vị mà bạn đang công tác hay công ty cũ của bạn.

Khi nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ tư vấn giám sát. Sau đó Sở Xây dựng sẽ trao giấy hẹn nhận chứng chỉ cho bạn (thông thường sẽ không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ).

Chứng chỉ hành nghề tvgsvà cả những chứng chỉ hành nghề xây dựng khác chỉ có thời hạn sử dụng trong vòng 05 năm trên phạm vi toàn quốc.

Một điều cực kỳ quan trọng trước bạn xin chứng chỉ hành nghề tvgsđó chính là bạn phải hoàn thành khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ Tvgstrước đó. 

Các hạng chứng chỉ hành nghề giám sát công trình

Hạng 1:

Cá nhân sẽ được làm giám sát trưởng. Và trực tiếp giám sát thi công các công trình xây dựng trong tất cả các cấp công trình I-II-III-IV cùng loại. Đồng thời được ghi trong chứng chỉ tư vấn giám sát;

Hạng 2:

Cá nhân sẽ được làm giám sát trưởng. Và trực tiếp giám sát thi công các công xây dựng từ cấp II trở xuống. Ngoài ra được tham gia giám sát một số phần công việc của các công trình cấp I . Mà nó cùng loại với loại công trình trong chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát;

Hạng 3:

Cá nhân được làm giám sát trưởng. Và được trực tiếp giám sát thi công các công trình xây dựng từ cấp 3 trở xuống.

Ngoài ra được phép tham gia giám sát một số phần công việc của các công trình cấp II cùng loại với loại công trình trong chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát.

Điều kiện để thi sát hạch chứng chỉ hành nghề giám sát như sau:

Hạng 1:

Cá nhân có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tối thiểu 07 năm tham gia các công việc phù hợp với nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát;

Đã trực tiếp tham gia giám sát thi công phần việc có liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề tvgscủa tối thiểu 01 công trình cấp I hoặc tối thiểu 02 công trình cấp II cùng loại;

Hạng 2:

Cá nhân có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp. Có thời gian kinh nghiệm tối thiểu 05 năm tham gia các công việc phù hợp với nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát;

Đã trực tiếp tham gia giám sát thi công phần việc có liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát. Của tối thiểu 01 công trình cấp II hoặc tối thiểu 02 công trình cấp 3 cùng loại;

Hạng 3:

Cá nhân có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành phù hợp. Có thời gian kinh nghiệm tối thiểu 03 năm đối với trình độ đại học và tối thiểu 05 năm.

Đối với trình độ cao đẳng hay trung cấp chuyên nghiệp trong việc tham gia những công việc phù hợp với nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát;

Đã tham gia trực tiếp giám sát thi công hay tham gia thiết kế, thẩm định, thi công. Và tối thiểu là 01 công trình cấp 3 hoặc tối thiểu 02 công trình cấp IV cùng loại.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về chứng chỉ tvgs. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tiến hành đăng ký chứng chỉ năng lực xây dựng cho tổ chức, doanh nghiệp mình, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775