Chứng chỉ thiết kế cấp thoát nước

chứng chỉ thiết kế cấp thoát nước

Cá nhân có cần xin chứng chỉ thiết kế cấp thoát nướckhông? Nếu có thì trình tự, hồ sơ và điều kiện được nghị định mới quy định như thế nào?

Luật Rong Ba sẽ trả lời các thắc mắc đó của khách hàng thông qua bài viết: “Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình cấp thoát nước” .

Nghị định 15/2021/NĐ-CP ra đời có hiệu lực kể từ tháng 3 năm 2021 đã có những quy định cụ thể về điều kiện hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân.  Hãy cùng chúng tôi theo dõi bài viết dưới đây nhé!

Điều kiện đối với giám sát thi công công trình xây dựng

Điều kiện đối với giám sát thi công xây dựng hạng I đó là phải đảm bảo được điều kiện về việc rằng đã được qua chức vụ giám sát trưởng  hay phải là chỉ huy trưởng trong công trường hoặc là chủ trì thiết kế trong phần việc của lĩnh vực yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề của tối thiểu 01 công trình từ cấp nhỏ nhất là cấp I trở lên trên trước hoặc đặt ra rằng làm giám sát trưởng hay chỉ huy trưởng công trường từ 02 công trình từ cấp thứ II trở lên và lưu ý đối với các công trình đã thực hiện này phải là những công trình cùng loại với công trình đang đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công trình xây dựng, chứng chỉ thiết kế cấp thoát nước.

Điều kiện đối với giám sát thi công xây dựng hạng II đó là phải đảm bảo được điều kiện đã có quá trình làm cấp chỉ huy trưởng của công trường hoặc giám sát trưởng của công trường hay đã làm chủ trì thiết kế xây dựng của phần việc thuộc lĩnh vực mà người đó đang có đơn đề nghị để được cấp chứng chỉ hành nghề cùng loại đối với công trình cấp II thì phải đảm bảo đã được làm các chức vụ trên của tối thiểu 01 công trình hoặc công trình cấp III thì phải đảm bảo đã làm các chức vụ đó tối thiểu của 02 công trình xây dựng.

Điều kiện đối với giám sát thi công xây dựng hạng III đó là phải đảm bảo được điều kiện đã có quá trình làm cấp chỉ huy trưởng của công trường hoặc giám sát trưởng của công trường hay đã làm chủ trì thiết kế xây dựng của phần việc thuộc lĩnh vực mà người đó đang có đơn đề nghị để được cấp chứng chỉ hành nghề cùng loại đối với công trình cấp III thì phải đảm bảo đã được làm các chức vụ trên của tối thiểu 01 công trình hoặc công trình cấp IV thì phải đảm bảo đã làm các chức vụ đó tối thiểu của 02 công trình xây dựng.

Phạm vi hoạt động của giám sát công trình xây dựng

Giám sát thi công công trình hạng I sẽ được phép làm công việc giám sát trưởng đối với các công trình đã được cấp phép theo chứng chỉ hành nghề.

Cùng với đó đối với giám sát thi công công trình xây dựng hạng I sẽ được làm giám sát viên trong thi công xây dựng đối với tất cả các công trình cùng loại đối với những công trình đã được cấp phép ghi trong chứng chỉ hành nghề.

Giám sát thi công công trình xây dựng hạng II sẽ được cấp phép làm giám sát trưởng đối với các công trình có cấp từ cấp thứ II trở xuống.

Cùng với đó đối với giám sát thi công công trình xây dựng hạng II sẽ được làm giám sát viên trong thi công xây dựng đối với tất cả các công trình cùng loại đối với những công trình đã được cấp phép ghi trong chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ thiết kế cấp thoát nước.

Giám sát thi công công trình xây dựng hạng III sẽ được cấp phép làm giám sát trưởng đối với các công trình có cấp từ cấp thứ III trở xuống.

Cùng với đó đối với giám sát thi công công trình xây dựng hạng III sẽ được làm giám sát viên trong thi công xây dựng đối với tất cả các công trình cùng loại đối với những công trình đã được cấp phép ghi trong chứng chỉ hành nghề.

Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng công trình

– Giám sát xây dựng dân dụng và công nghiệp

– Giám sát hạ tầng kỹ thuật

– Giám sát điện

– Giám sát cơ điện M&E

– Giám sát cầu đường

– Giám sát mạng thông tin liên lạc

– Giám sát phòng cháy chữa cháy

– Giám sát đường dây trạm biến áp (35kV – 500kV)

– Giám sát giao thông

– Giám sát thủy lợi, thủy điện

– Chứng chỉ giám sát cấp thoát nước;

– Chứng chỉ giám sát công tác khảo sát địa chất công trình.

– Chứng chỉ giám sát công tác khảo sát địa hình công trình.

– Chứng chỉ giám sát công tác khảo sát địa chất thuỷ văn

– Chứng chỉ giám sát công tác khảo sát trắc địa công trình

– Giám sát mạng thông tin- liên lạc trong công trình xây dựng;

– Chứng chỉ giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình (ghi rõ loại công trình).

– Chứng chỉ giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ (ghi rõ loại công trình).

Có Cần Xin Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế Công Trình Cấp Thoát Nước Không

Theo quy định tại điều 48 Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi bổ sung 2021) những chức danh, cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật Xây dựng bao gồm:

– Giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

– Chủ nhiệm, chủ trì lập thiết kế quy hoạch xây dựng; 

– Chủ nhiệm khảo sát xây dựng;

– Chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; 

– Tư vấn giám sát thi công xây dựng; chủ trì lập, thẩm tra và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

Chứng chỉ hành nghề được phân thành hạng I, hạng II và hạng III. Chứng chỉ hành nghề được phân thành hạng I, hạng II, hạng III.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, cá nhân không yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định của Nghị định này khi thực hiện các hoạt động xây dựng sau:

– Thiết kế, giám sát hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông trong công trình;

– Thiết kế, giám sát công tác hoàn thiện công trình xây dựng như trát, ốp lát, sơn, lắp đặt cửa, nội thất và các công việc tương tự khác không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình;

– Các hoạt động xây dựng đối với công trình cấp IV; công viên cây xanh; đường cáp truyền dẫn tín hiệu viễn thông.

Như vậy, có thể thấy pháp luật đã quy định cụ thể cá nhân khi tham gia thiết kế công trình cấp thoát nước với vai trò chủ nhiệm, chủ trì lập thiết kế công trình cấp thoát nước thì phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình cấp thoát nước.

chứng chỉ thiết kế cấp thoát nước
chứng chỉ thiết kế cấp thoát nước

Điều Kiện Của Các Cá Nhân Xin Cấp Chứng Chỉ

Điều Kiện Chung

– Cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy tờ về cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

– Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau:

+ Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm trở lên;

+ Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên;

+ Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp.

– Đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. 

Điều Kiện Cụ Thể

Để được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình cấp thoát nước ngoài điều kiện chung kể trên, các cá nhân cần phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng chứng chỉ.

Để tìm hiểu rõ hơn về điều kiện này, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Viện quản lý xây dựng qua hotline để được tư vấn cụ thể với từng trường hợp.

Thủ Tục Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế Công Trình Cấp Thoát Nước

Cơ Quan Có Thẩm Quyền Cấp Chứng Chỉ

– Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng I;

– Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III;

– Tổ chức xã hội – nghề nghiệp được công nhận quy định tại Điều 81 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III cho cá nhân là hội viên, thành viên của mình. 

Lưu ý: Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề là cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề do mình cấp.

Trường hợp chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng quy định mà cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề không thực hiện thu hồi thì Bộ Xây dựng trực tiếp quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề.

Hồ Sơ Xin Cấp Chứng Chỉ

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình cấp thoát nước bao gồm:

(1) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo Mẫu số 01 Phụ lục IV Nghị định này;

(2) 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm và tệp tin ảnh có nền màu trắng chân dung của người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng;

(3) Văn bằng do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp phù hợp với loại, hạng chứng chỉ đề nghị cấp;

Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phải là bản được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định và phải có bản dịch sang tiếng Việt được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

(4) Các quyết định phân công công việc (giao nhiệm vụ) của tổ chức cho cá nhân hoặc văn bản xác nhận của đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư về các công việc tiêu biểu mà cá nhân đã hoàn thành theo nội dung kê khai.

Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận. Trường hợp cá nhân hành nghề độc lập thì phải có hợp đồng và biên bản nghiệm thu các công việc thực hiện tiêu biểu đã kê khai;

(5) Giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với trường hợp cá nhân là người nước ngoài;

(6) Bản sao kết quả sát hạch đạt yêu cầu trong trường hợp đã sát hạch trước ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Chú ý: Tài liệu số (3), (4) và (5) phải là bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý.

Quy Trình Xin Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề

Bước 1: Nộp hồ sơ

Cá nhân chuẩn bị 1 bộ hồ sơ hoàn chỉnh (như hướng dẫn trên) đến cơ quan có thẩm quyền.

Hình thức nộp hồ sơ: Nộp qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề.

Bước 2: Xem xét hồ sơ và cấp chứng chỉ 

Trong thời hạn 20 ngày Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân. 

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề phải thông báo một lần bằng văn bản tới tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.

Bước 3: Nhận chứng chỉ, nộp lệ phí

Tổ chức đề nghị xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình cấp thoát nước nhận chứng chỉ và nộp lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính, cụ thể:

Lệ phí : 300.000 đồng (300.000 đồng/chứng chỉ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng).

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba chứng chỉ thiết kế cấp thoát nước. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tiến hành đăng ký chứng chỉ này cho tổ chức, doanh nghiệp mình, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin