Chứng chỉ ohsas

chứng chỉ ohsas

Ngày nay, tại các quốc gia trên thế giới vấn đề sức khỏe và an toàn lao động được các chính phủ và cơ quan chính quyền đầu tư đáng kể.

Các quy định pháp lý nghiêm ngặt, các chính sách kinh tế, hoạt động quản lý nguồn nhân lực và các biện pháp về sức khỏe và an toàn lao động được áp dụng triệt để tại mọi doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh.

Sức khỏe và an toàn lao động là một trong những vấn đề vô cùng quan trọng quyết định đến sự hiệu quả trong quá trình vận hành doanh nghiệp, vì vậy người lao động trước khi tham gia vào bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần phải kiểm tra xem doanh nghiệp đó có được chứng nhận về bảo đảm sức khỏe và an toàn lao động hay không hay nói cách khác là doanh nghiệp đó có chứng chỉ ohsas hay không.

Vậy chứng chỉ ohsas là gì ? Và tại sao nó lại quan trọng với các doanh nghiệp ? Luật Rong Ba sẽ chia sẻ với bạn một số thông tin hữu ích xung quanh vấn đề này.

OHSAS 18001 là gì

OHSAS 18001 là một tiêu chuẩn quốc tế đề cập đến những yêu cầu liên quan đến các hệ thống quản lý Sức khỏe và An toàn.

OHSAS 18001 giúp cho tổ chức doanh nghiệp có thể kiểm soát và lường trước được các mối nguy có thể xảy ra từ các hoạt động vận hành thông thường và trong những tình huống đặc biệt và để cải tiến các hoạt động đó.

OHSAS 18001:2007 (tên đầy đủ là BS OHSAS 18001:2007) là phiên bản hiện hành. Phiên bản trước đó của tiêu chuẩn OHSAS 18001 là BS OHSAS 18001:1999 (có bổ sung năm 2002).

Các OHSAS 18001:1999 được ban hành bởi BSI vào năm 1999 và sửa đổi năm 2007, là tiêu chuẩn để một tổ chức có thể được cấp giấy chứng nhận phù hợp.

Việc chứng nhận OHSAS khẳng định việc thực hiện tự nguyện một hệ thống đảm bảo một sự giám sát đầy đủ về an toàn và sức khỏe của người lao động trong tổ chức, ngoài việc tuân thủ các tiêu chuẩn bắt buộc.

Tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 đưa ra những yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho một tổ chức.

Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng cho mục đích đánh giá chứng nhận phù hợp và cấp giấy chứng nhận phù hợp cho một Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp.

Năm 2000, Viện tiêu chuẩn Anh xuất bản một hướng dẫn đặc biệt cho tiêu chuẩn này, OHSAS 18002 – Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp – Hướng dẫn việc thực hiện OHSAS 18001.

Đồng thời, năm 2008, cơ quan ban hành cũng cho xuất bản lần 2 ấn bản này nhằm phù hợp với các yêu cầu của OHSAS 18001:2007.

Các doanh nghiệp khi xây dựng hệ thống OHSAS thường tích hợp nó với tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường 14001 hoặc một tiêu chuẩn quản lý khác.

Chứng chỉ ohsas 18001 cần thiết cho mọi doanh nghiệp

Chứng chỉ OHSAS 18001 là chứng chỉ có giá trị quốc tế, nó đề cập đến khả năng quản lý rủi ro, đảm bảo sức khỏe con người và an toàn lao động, giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín và gia tăng cơ hội kinh doanh mới…

Mục đích của phát triển kinh tế là phục vụ con người, nâng cao đời sống xã hội. Nếu các hoạt động sản xuất kinh doanh không đảm bảo tính an toàn cho con người, thì không một ai muốn tiếp tục cống hiến, phục vụ cho sự phát triển nữa.

Mọi quá trình sản xuất kinh doanh vì thế mà ngưng trệ, giảm sút hiệu quả kinh tế. Sức khỏe và an toàn lao động đang là vấn đề cấp bách. Nó được các chính phủ và các doanh nghiệp trên toàn thế giới quan tâm hàng đầu.

Tại sao doanh nghiệp cần có chứng chỉ ohsas 18001

chứng chỉ ohsas

chứng chỉ ohsas

Chứng chỉ ohsas 18001 được chấp nhận trên thế giới. Nó là phương pháp đánh giá hệ thống quản lý An toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp.

Được các tổ chức tiêu chuẩn thế giới và thương mại hàng đầu xây dựng. Chứng chỉ OHSAS 18001 cung cấp cho các doanh nghiệp một khung kiểm tra việc quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp thích hợp và hiệu quả tại nơi làm việc.

Chứng chỉ ohsas 18001 giúp doanh nghiệp nâng cao tinh thần làm việc của nhân viên.

Chứng chỉ này như một lời cam kết của doanh nghiệp trong việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của pháp luật liên quan đến sức khỏe và an toàn lao động.

Ngăn ngừa rủi ro trong quá trình làm việc, thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm với người lao động. Nhu cầu an toàn và chăm sóc sức khỏe được bảo đảm tối đa.

Nhân viên sẽ yên tâm làm việc, gia tăng năng suất lao động. Họ sẽ cố gắng cống hiến cho sự phát triển của doanh nghiệp và xã hội.

Chứng chỉ ohsas 18001 gia tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

OHSAS 18001 cung cấp những giải pháp quản lý ATLĐ và sức khỏe nghề nghiệp hiệu quả nhất. OHSAS 18001 tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Bằng cách: Giảm thiểu rủi ro trong quá trình làm việc dẫn đến tình trạng trì hoãn sản xuất.

Tạo ra môi trường an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh; Chứng minh cam kết của doanh nghiệp trong việc duy trì hiệu quả các chính sách an toàn và sức khỏe.

Chứng chỉ ohsas 18001 tạo ra một hệ thống vững chắc giúp duy trì và cải tiến liên tục an toàn và sức khỏe cho người lao động.

Chứng nhận này thích hợp với các tổ chức muốn có được hiệu quả trong việc quản lý. Đồng thời giảm bớt các tai nạn ở nơi làm việc.

Bằng cách thiết lập một hệ thống được bên thứ ba đánh giá, doanh nghiệp sẽ chứng minh cho nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng và các bên có liên quan của mình thấy được họ đã thực hiện các quy định về an toàn và sức khỏe một cách nghiêm túc và chính xác nhất.

Ngoài ra, Chứng chỉ ohsas 18001 còn mang đến cho doanh nghiệp của bạn những lợi ích tiềm tàng khác. Ví dụ như: tạo ra một môi trường làm việc an toàn, hiệu quả, kích thích nhân viên làm việc. Nâng cao danh tiếng và gia tăng cơ hội kinh doanh mới,…

Hiện nay, tại những quốc gia trên thế giới, đặc biệt là những quốc gia phát triển. Chính phủ đang có sự quan tâm hàng đầu đến vấn đề sức khỏe và an toàn lao động.

Những quy định pháp luật nghiêm ngặt; những hoạt động quản lý nguồn nhân lực, những chính sách kinh tế; những biện pháp về sức khỏe và đảm bảo an toàn lao động được áp dụng rộng rãi và triệt để tại tất cả các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh.

Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây đó là chứng chỉ OHSAS 18001 là gì? Vì sao doanh nghiệp đều rất mong muốn sở hữu chứng chỉ này

Chứng chỉ tiêu chuẩn OHSAS 18001 là loại chứng chỉ được chấp nhận trên toàn thế giới. Nó như một phương pháp chung để đánh giá một hệ thống quản lý về An toàn lao động và sức khỏe tại một doanh nghiệp.

Được những tổ chức tiêu chuẩn thế giới và tổ chức thương mại hàng đầu xây dựng. Tiêu chuẩn chứng chỉ OHSAS 18001 sẽ mang đến cho doanh nghiệp khung kiểm tra vấn đề quản lý an toàn lao động; cũng như sức khỏe nghề nghiệp một cách hiệu quả nhất và thích hợp nhất tại nơi làm việc.

Chứng chỉ TCVN OHSAS 18001 sẽ giúp cho doanh nghiệp có thể; nâng cao tinh thần làm việc của người lao động trong doanh nghiệp.

Nó như một lời cam kết rằng doanh nghiệp có thể đáp ứng đầy đủ những yêu cầu. Những quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến sức khỏe và an toàn lao động; phòng chống rủi ro trong quá trình làm việc và việc thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ đối với người lao động.

Nhu cầu về an toàn và chăm sóc sức khỏe của người lao động được đảm bảo một tối đa nhất. Tất cả các nhân viên của doanh nghiệp sẽ yên tâm làm việc; cống hiến hết mình và tăng năng suất lao động để doanh nghiệp và xã hội ngày một phát triển hơn.

Tiêu chuẩn OHSAS 18001 về hệ thống quản lý an toàn lao động; sẽ giúp doanh nghiệp gia tăng lợi thế cạnh tranh hơn.

Chứng chỉ này sẽ cung cấp các giải pháp hiệu quả về việc quản lý an toàn lao động, sức khỏe nghề nghiệp. Giúp doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh hơn nhờ việc giảm thiểu rủi ro khi làm việc.

Tránh việc trì hoãn sản xuất; mang đến môi trường làm việc an toàn hơn. Và cuối cùng là chứng minh cam kết của doanh nghiệp trong việc mang đến những chính sách về an toàn và sức khỏe.

Chứng chỉ OHSAS 18001 sẽ xây dựng được hệ thống vững chắc để cải tiến và duy trì liên tục vấn đề an toàn và sức khỏe của người lao động.

Giúp cho doanh nghiệp có thể đạt được hiệu quả cao trong việc quản lý và giảm bớt tai nạn nghề nghiệp tại nơi làm việc.

Ngoài ra, Chứng chỉ này còn mang đến cho doanh nghiệp; tổ chức rất nhiều những lợi ích tiềm tàng cực kỳ quan trọng như.: Tạo ra môi trường làm việc hiệu quả, an toàn, nâng cao danh tiếng của doanh nghiệp; kích thích nhân viên làm việc và tăng khả năng cạnh tranh; cơ hội kinh doanh mới cho doanh nghiệp,… cùng rất nhiều những lợi ích khác

Doanh nghiệp áp dụng OHSAS 18001 như thế nào

Tất cả các đơn vị áp dụng hệ thống OHSAS 18001 có trách nhiệm xác định rõ ràng, cụ thể mục tiêu cải tiến. Đo lường các chỉ số để đưa ra các phương pháp đánh giá rủi ro và cải tiến hệ thống.

Điều này bao gồm cả việc theo dõi việc thiếu khả năng quản lý sức khỏe, an toàn , từ đó xem xét chính sách và mục tiêu. Cụ thể, doanh nghiệp cần:

Nhận diện mối nguy, rủi ro đồng thời kiểm soát, xác định rủi ro

Dựa vào các yêu cầu của pháp luật cùng các yêu cầu riêng của từng ngành Nguồn lực cho công tác quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Nâng cao nhận thức người lao động về vấn đề an toàn lao động Đánh giá và có những phương pháp ứng phó trong trường hơp khẩn cấp

Đo lường và cải tiến trong quá trình thực hiện nhằm đạt hiệu quả tối ưu

Bằng hệ thống quản lý OHSAS 18001, doanh nghiệp sẽ tạo được sự tin tưởng của nhân viên về việc thực hiện an toàn lao động.

Nhân viên được làm việc tại một môi trường an toàn, đảm bảo, thúc đẩy sự cống hiến, nỗ lực trong công việc.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng cần áp dụng thêm các tiêu chuẩn quốc tế khác như ISO 14001, ISO 9001,…

Trên đây là một số khía cạnh liên quan đến chứng chỉ ohsas. Luật Rong Ba hy vọng bài viết trên đã có thể giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn phần nào về chứng chỉ ohsas.

Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tiến hành áp dụng  những tiêu chuẩn của loại chứng nhận này, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin