Chứng chỉ năng lực thiết kế

chứng chỉ năng lực thiết kế

Trong xây dựng thì điều quan trọng làm nên những công trình đẹp đó chính là năng lực và khả năng thiết kế. Muốn làm một nhà thiết kế trong xây dựng thì đòi hỏi các cá nhân, tổ chức phải có chứng chỉ năng lực thiết kế do cơ quan có thẩm quyền cấp. Vậy chứng chỉ năng lực thiết kế là gì? Hãy cùng luật Rong Ba tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Căn cứ pháp lý chứng chỉ năng lực thiết kế của tổ chức thiết kế

Căn cứ Nghị Định 100/2018/NĐ-CP mới nhất của chính phủ hướng dẫn sửa đổi cập nhật quy định đối với tổ chức hoạt động xây dựng.

Căn cứ 15/2021/NĐ-CP quy định điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức xây dựng.

Căn cứ thông tư 03/2016/TT-BXD hướng dẫn phân cấp công trình thiết kế.

Căn cứ thông tư 08/2018/TT-BXD hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho tổ chức thiết kế.

Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế – thẩm tra thiết kế là gì

Là bản đánh giá năng lực rút gọn của Bộ Xây Dựng, Sở xây dựng cấp đối với tổ chức thiết kế tham gia hoạt động xây dựng. 

Đồng thời là điều kiện, quyền hạn năng lực của tổ chức, công ty thiết kế tham gia hoạt động xây dựng tên lãnh thổ Việt Nam.

Chứng chỉ năng lực thiết kế là bắt buộc đối với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thiết kế – thẩm tra, theo quy định của luật Xây dựng.

Theo đó các đơn vị tư vấn thiết kế muốn thực hiện hoạt động thiết kế – thẩm tra thiết kế trong xây dựng đòi hỏi phải chứng minh được năng lực của mình đáp ứng điều kiện để thực hiện.

Đối tượng xin cấp chứng chỉ năng lực thiết kế

Tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình khi đáp ứng các điều kiện sau:

– Có giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

– Những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt phải có hợp đồng lao động với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực năng lực thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình;

– Đối với các dự án, công trình có tính chất đặc thù như: Nhà máy điện hạt nhân, nhà máy sản xuất hóa chất độc hại, sản xuất vật liệu nổ, những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt thì ngoài yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình còn phải được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực đặc thù của dự án.

Quy định chung về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trong lĩnh vực thiết kế xây dựng

Theo điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 83 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, tổ chức phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định và phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tại khi tham gia hoạt động thiết kế xây dựng.

Tổ chức tham gia hoạt động thiết kế xây dựng phải là doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 hoặc tổ chức có chức năng tham gia hoạt động xây dựng được thành lập theo quy định của pháp luật, có ngành nghề phù hợp và đáp ứng các yêu cầu cụ thể đối với từng lĩnh vực hoạt động xây dựng theo quy định;

Theo Điều 95 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP thì chứng chỉ năng lực thi công công trình xây dựng gồm có ba hạng, gồm: Hạng I, Hạng II, Hạng III. Đối với doanh nghiệp mới thành lập chỉ được cấp chứng chỉ năng lực hạng III, lý do là chứng chỉ năng lực hạng I, hạng II theo yêu cầu phải có kinh nghiệm thực hiện thiết kế công các công trình tương tự đối với doanh nghiệp xin cấp chứng chỉ năng lực.

Kết luận: Như vậy đối với doanh nghiệp mới thành lập chỉ được phép thực hiện chứng chỉ năng lực hạng III theo quy định của pháp luật.

Điều kiện về kinh nghiệm cấp chứng chỉ năng lực thiết kế:

+ Hạng I:

++ Có ít nhất 10 (mười) người có chứng chỉ thiết kế hạng I phù hợp với loại công trình đề nghị cấp chứng chỉ; những người chủ trì thiết kế lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng I phù hợp với công việc đảm nhận;

++ Có ít nhất 15 (mười lăm) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức thiết kế xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

++ Đã thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II cùng loại.

+ Hạng II:

++ Có ít nhất 10 (mười) người có chứng chỉ thiết kế hạng II phù hợp với loại công trình đề nghị cấp chứng chỉ; những người chủ trì thiết kế lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng II phù hợp với công việc đảm nhận;

++ Có ít nhất 10 (mười) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức thiết kế xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

++ Đã thực hiện thiết kế ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III cùng loại.

+ Hạng III:

++ Có ít nhất 5 (năm) người có chứng chỉ thiết kế hạng III phù hợp với loại công trình đề nghị cấp chứng chỉ; những người chủ trì thiết kế lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng III phù hợp với công việc đảm nhận;

++ Có ít nhất 5 (năm) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức thiết kế xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

Chứng chỉ năng lực thiết kế bao gồm các lĩnh vực sau: 

Thiết kế kiến trúc công trình;

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng;

Thiết kế công trình công nghiệp;

Thiết kế cơ – điện công trình;

Thiết kế cấp – thoát nước công trình;

Thiết kế xây dựng công trình giao thông;

Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

Thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực thiết kế công trình xây dựng các hạng I, II, III.

Chứng chỉ năng lực thiết kế công trình hạng I: Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng;

Chứng chỉ năng lực thiết kế công trình hạng II, III: Sở Xây dựng.

Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực thiết kế công trình xây dựng các hạng I, II, III.

Đối với từng Hạng chứng chỉ sẽ có các điều kiện khác nhau về nhân sự và kinh nghiệm. Cụ thể như sau:

Hạng I:

– Có ít nhất 10 người có chứng chỉ thiết kế hạng I phù hợp; những người chủ trì thiết kế lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng I phù hợp với công việc đảm nhận;

– Có ít nhất 15 người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức thiết kế xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

– Đã thực hiện thiết kế ít nhất 1 công trình cấp I hoặc 2 công trình cấp II cùng loại.

Hạng II:

– Có ít nhất 10 người có chứng chỉ thiết kế hạng II phù hợp; Những người chủ trì thiết kế lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng II phù hợp với công việc đảm nhận;

– Có ít nhất 10 người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức thiết kế xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp;

– Đã thực hiện thiết kế ít nhất 1 công trình cấp II hoặc 2 công trình cấp III cùng loại.

Hạng III:

– Có ít nhất 5 người có chứng chỉ thiết kế hạng III phù hợp với loại công trình đề nghị cấp chứng chỉ; những người chủ trì thiết kế lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng III phù hợp với công việc đảm nhận;

– Có ít nhất 5 người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức thiết kế xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực

chứng chỉ năng lực thiết kế
chứng chỉ năng lực thiết kế

Hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực thiết kế công trình xây dựng các hạng I, II, III.

– Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng;

– Bản sao giấy đăng ký kinh doanh;

– Bản kê khai danh sách, kinh nghiệm kèm chứng chỉ hành nghề, hợp đồng lao động của những cá nhân chủ chốt;

– Bản kê khai về kinh nghiệm của tổ chức ít nhất 3 công việc tiêu biểu trong thời gian gần nhất liên quan đến hoạt động thiết kế;

– Bản kê khai năng lực tài chính; máy, thiết bị, phần mềm máy tính theo yêu cầu đối với hoạt động thiết kế;

– Quy trình quản lý thực hiện công việc; hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với hoạt động thiết kế.

Trình tự cấp chứng chỉ năng lực thiết kế công trình xây dựng các hạng I, II, III.

Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực gửi 01 bộ hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền.

Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ; cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực thông báo một lần bằng văn bản tới tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực về yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc tổ chức phúc tra để xác minh hồ sơ nếu cần thiết.

Tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ năng lực:

a) Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm đánh giá năng lực hoạt động xây dựng; trình Cơ quan cấp chứng chỉ năng lực quyết định.

Thời gian đánh giá, cấp chứng chỉ năng lực không quá 15 ngày với chứng chỉ năng lực hạng I; 10 ngày với Chứng chỉ năng lực hạng II và III kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

b) Trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày quyết định cấp chứng chỉ năng lực; Cơ quan cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị cấp Mã số chứng chỉ năng lực tới Bộ Xây dựng.

Trong thời gian 05 ngày, Bộ Xây dựng có trách nhiệm phát hành Mã số chứng chỉ năng lực; đồng thời thực hiện việc tích hợp thông tin để quản lý, tra cứu chứng chỉ năng lực; và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

DỊCH VỤ PHÁP LÝ LUẬT RONG BA CUNG CẤP CHO KHÁCH HÀNG

Phạm vi công việc 

Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc thực hiện thủ tục cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng;

Soạn thảo hồ sơ xin và thực hiện thủ tục cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Đại diện làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhận kết quả từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tài liệu khách hàng cung cấp

Bản sao công chứng giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký doanh nghiệp của công ty có vốn đầu tư nước ngoài;

Bản sao công chứng bằng cấp chuyên môn, chỉ hành nghề từ hạng III trở lên của người chịu trách nhiệm về chủ nhiệm thiết kế xây dựng tương ứng từng loại công trình;

Văn bằng chứng chỉ của những người tham gia thiết kế công trình;

Các tài liệu khác theo quy định.

Lưu ý: Các tài liệu phải là bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về chứng chỉ năng lực thiết kế. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tiến hành đăng ký chứng chỉ năng lực xây dựng cho tổ chức, doanh nghiệp mình, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775