Chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2

chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2

Nếu các cá nhân thực hiện các công việc liên quan đến quản lý chi phí đầu tư, định giá trong lĩnh vực, ngành nghề xây dựng thì cần phải có chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng theo quy định của nước ta hiện nay. Tuy nhiên không phải bất kỳ ai cũng biết thủ tục và cách thức để có thể xin cấp chứng chỉ này.

Nó sẽ mất khá nhiều thời gian của bạn nếu bạn chưa nắm rõ thủ tục. Bài viết sau đây của Luật Rong Ba sẽ cung cấp cho quý khách hàng những thông tin về chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2. Hãy cùng chúng tôi theo dõi nhé!

Cơ Sở Pháp Lý

Luật xây dựng 2014 của Quốc Hội, sửa đổi bổ sung bởi luật xây dựng 2020.

Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

Chứng chỉ định giá xây dựng

Nếu các cá nhân thực hiện các công việc liên quan đến quản lý chi phí đầu tư, định giá trong lĩnh vực, ngành nghề xây dựng thì cần phải có chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng theo quy định của nước ta hiện nay.

Tuy nhiên không phải bất kỳ ai cũng biết thủ tục và cách thức để có thể xin cấp chứng chỉ này. Nó sẽ mất khá nhiều thời gian của bạn nếu bạn chưa nắm rõ thủ tục.

Luật Trần và Liên Danh là nơi tư vấn dịch vụ cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá hạng 1, 2 và 3 theo đúng quy định pháp luật do Bộ Xây Dựng và Sở Xây Dựng.

Chúng tôi hỗ trợ làm thủ tục hồ sơ, thi sát hạch cấp chứng chỉ kỹ sư định giá tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các tỉnh thành phố khác trên toàn quốc nhanh gọn, uy tín nhất.

Chứng chỉ định giá xây dựng có thể làm những việc gì

Thứ nhất, xác định và thẩm tra tổng mức đầu tư của từng dự án xây dựng; sau đó là phân tích hiệu quả đầu tư và đánh giá rủi ro của dự án trước khi vào thực hiện;

Thứ hai, xác định chỉ tiêu xuất vốn đầu tư, chỉ số giá xây dựng công trình, giá xây dựng công trình và định mức xây dựng;

Thứ ba, kỹ sư định giá là người xác định và thẩm tra dự toán xây dựng trong mỗi dự án;

Thứ tư, đo bóc khối lượng công trình là một công việc của kỹ sư định giá;

Thứ năm, xác định giá các gói thầu và giá hợp đồng trong các hoạt động xây dựng;

Thứ sáu, là người trực tiếp kiểm soát các chi phí xây dựng công trình;

Thứ bảy, lập và thẩm tra hồ sơ quyết toán, thanh toán vốn đầu tư các công trình xây dựng, quy đổi vốn đầu tư của công trình xây dựng sau khi công trình đó đã hoàn thành được nghiệm thu và bàn giao để đưa vào sử dụng.

Điều Kiện Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Kỹ Sư Định Giá Xây Dựng

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng được quy định tại NĐ 15/2021/NĐ-CP cụ thể như sau:

Cá nhân được xét cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng khi đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 66, Điều 67 Nghị định 15/2021/NĐ-CP và điều kiện tương ứng với các hạng như sau:

a) Hạng I:

Đã chủ trì thực hiện một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng của ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 01 công trình từ cấp 1 hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên;

b) Hạng II:

Đã chủ trì thực hiện một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng của ít nhất 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C trở lên hoặc 01 công trình từ cấp II hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên;

c) Hạng III:

Đã tham gia thực hiện một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng của ít nhất 01 dự án từ nhóm C hoặc 02 dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng trở lên hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình từ cấp IV trở lên.

Điều kiện cấp chứng chỉ định giá hạng 2 cụ thể như sau.

Người được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2 phải có đủ các điều kiện sau:

Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;

Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế-kỹ thuật, kỹ thuật, cử nhân kinh tế do tổ chức hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp và đang thực hiện công tác quản lý chi phí;

Có giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng;

Đã tham gia hoạt động xây dựng ít nhất 5 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp. Riêng các trường hợp có bằng tốt nghiệp kinh tế xây dựng chuyên ngành thời gian hoạt động xây dựng ít nhất là 3 năm;

Đã tham gia thực hiện ít nhất 5 công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Đối Tượng Xin Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Kỹ Sư Định Giá Xây Dựng

Đối tượng xin cấp Chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng là các cá nhân thực hiện các công việc về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các đối tượng làm vị trí hành nghề định giá xây dựng được quy định tại Khoản 1 Điều 72 của NĐ 15/2021/NĐ-CP như:

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng được chủ trì thực hiện các công việc về quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm:

a) Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng; phân tích rủi ro và đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án;

b) Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng;

c) Đo bóc khối lượng;

d) Xác định, thẩm tra dự toán xây dựng;

đ) Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

e) Kiểm soát chi phí xây dựng công trình;

g) Lập, thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng, quy đổi vốn đầu tư công trình xây dựng sau khi hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

Cơ Quan Thẩm Quyền Cấp Chứng Chỉ

Cơ quan chuyên môn có thẩm quyền thuộc Bộ Xây Dựng cấp chứng chỉ định giá xây dựng hạng 1.

Sở Xây Dựng cấp chứng chỉ định giá xây dựng hạng 2 và 3.

Tổ chức xã hội – nghề nghiệp có thể cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng hạng 3 và 2 cho các cá nhân là hội viên của mình nếu các tổ chức này có đủ điều kiện cấp chứng chỉ xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.

Phạm Vi Hoạt Động Khi Làm Chứng Chỉ Kỹ Sư Định Giá

chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2
chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2

Công trình Hạng I : Được chủ trì thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng không phân biệt loại, nhóm dự án và loại, cấp công trình xây dựngcác nhóm dự án xây dựng.

Công trình Hạng II : Được chủ trì thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng các loại dự án từ nhóm B trở xuống và các loại công trình từ cấp II trở xuống.

Công trình Hạng III : Được chủ trì thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng các loại dự án nhóm C, dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng và các loại công trình từ cấp III trở xuống.

Hồ sơ cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2.

Cũng giống như chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình cùng nhiều loại chứng chỉ xây dựng khác, hồ sơ xin xét duyệt cấp Chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2 yêu cầu các giấy tờ sau:

Scan gửi file ảnh màu 04×06 trên nền Font trắng mới nhất.

Scan gửi file bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng gốc.

Scan gửi file chứng minh thư nhân dân 2 mặt.

Scan chứng chỉ hành nghề xây dựng (đối với cá nhân xin chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá hạng 1) tại Bộ Xây Dựng.

Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá theo mẫu.

Quy trình, thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2

Bước 1: Hướng dẫn khách hàng kê khai hồ sơ, thủ tục xin chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ hoàn thiện theo mục 2 của khách hàng nộp và làm thủ tục đăng kí dự thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng.

Bước 3: Hỗ trợ khách hàng hoàn thành kì thi: cung cấp bộ đề, tài liệu ôn thi, đảm bảo cam kết đạt yêu cầu thi sát hạch 100%…

Bước 4: Sau khi có kết quả thi, chúng tôi hoàn thiện hồ sơ và làm việc với cơ quan xin cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Bước 5: Nhận chứng chỉ và bàn giao cho khách hàng sớm nhất.

Phạm vi hoạt động chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá

Chứng chỉ hạng I: Được chủ trì thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng không phân biệt loại, nhóm dự án và loại, cấp công trình xây dựng.

Chứng chỉ hạng II: Được chủ trì thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng các loại dự án từ nhóm B trở xuống và các loại công trình từ cấp II trở xuống.

Chứng chỉ hạng III: Được chủ trì thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng các loại dự án nhóm C, dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng và các loại công trình từ cấp III trở xuống.

Cách thức thực hiện Thủ tục Cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá hạng 2

Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính;

Nộp qua mạng;

Nộp qua đường bưu điện.

Thời hạn giải quyết:

20 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Xây dựng nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng

Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2

Lệ phí:

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá hạng 2

Mức phí: 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng)/cá nhân/lĩnh vực

MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Thời hạn cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng

Trả lời: Căn cứ theo quy định tại: Điều 80 Nghị định 15/2021/NĐ-CP Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nộp hồ sơ ở đâu

Trả lời:

Đối với chứng chỉ định giá xây dựng hạng 1: Nộp hồ sơ tại Bộ xây dựng;

Đối với chứng chỉ định giá xây dựng hạng 2, 3 Nộp tại Sở xây dựng cấp tỉnh/huyện.

Nộp hồ sơ bằng cách nào?

Trả lời: Có hai cách nộp hồ sơ:

Qua đường bưu điện hoặc Nộp trực tiếp.

Lệ phí nộp hồ sơ là bao nhiêu?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 4, Thông tư 172/2016/TT-BTC

Đối với cá nhân là 300.000 đồng.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tiến hành đăng ký các loại chứng chỉ năng lực xây dựng cho tổ chức, doanh nghiệp mình, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775