Chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 3

chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 3

Tương tự như một số ngành nghề khác, cá nhân khi tiến hành một số hoạt động xây dựng cần phải có chứng chỉ hành nghề.

Thực tế chứng chỉ hành nghề xây dựng có nhiều loại và mỗi loại chứng chỉ lại có đối tượng, điều kiện và hồ sơ thủ tục khác nhau.

Trong phạm vi bài viết dưới đây Luật Rong Ba xin trình bày về chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 3. Hãy cùng chúng tôi theo dõi qua bài viết dưới đây nhé!

Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3 là gì

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng là chứng chỉ được cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam để đảm nhận các chức danh hoặc hành nghề độc lập quy định tại khoản 3 Điều 148 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 53 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

Các lĩnh vực, phạm vi hoạt động xây dựng của chứng chỉ hành nghề thực hiện theo quy định tại Phụ lục VI Nghị định Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

Các hoạt động tư vấn liên quan đến kiến trúc, phòng cháy chữa cháy thực hiện theo quy định của pháp luật về kiến trúc và phòng cháy chữa cháy.

Những tổ chức cần có chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 3

Trong lĩnh vực xây dựng hiện nay, pháp luật có rất nhiều quy định cụ thể nhằm đảm bảo quyền và lợi ích cho các chủ thể khi tham gia vào “thị trường xây dựng”. Trong đó, quy định về cấp chứng chỉ năng lực xây dựng cho các tổ chức là một quy định bắt buộc.

Hầu hết các doanh nghiệp, Tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hiện nay đều cần phải có chứng chỉ năng lực xây dựng.

Riêng đối với những đơn vị, công ty thực hiện các hoạt động liên quan đến những dự án thuộc nhóm C và công trình cấp 3 trở xuống thì cần phải có chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3.

Đơn Vị Cần Xin Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Khi Hoạt Động Trong Các Lĩnh Vực Sau:

Khảo sát xây dựng: Khảo sát địa chất, khảo sát địa hình, công trình địa chất thủy văn.

Thiết kế – thẩm tra thiết kế: Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, thiết kế công trình giao thông, thiết kế công trình xây dựng công nghiệp, thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật, thiết kế công trình điện – cơ điện, thiết kế công trình nông nghiệp phát triển nông thôn, thiết kế công trình cấp thoát nước.

Lập quy hoạch xây dựng.

Quản lý các dự án đầu tư xây dựng.

Giám sát thi công công trình xây dựng: Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, giám sát thi công xây dựng công trình, giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ.

Quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng.

Kiểm định xây dựng.

Thi công xây dựng công trình.

Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 3

Điều kiện để được cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3

Điều kiện để tổ chức, doanh nghiệp; công ty được cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3 đối với mỗi hạng mục như sau:

Tổ chức, doanh nghiệp, công ty thi công xây dựng công trình:

Có tối thiểu 1 cá nhân; có đủ điều kiện về năng lực làm chỉ huy trưởng của công trường hạng III; cùng loại với công trình xây dựng xin cấp chứng chỉ

Có những cá nhân; phụ trách thi công thuộc lĩnh vực chuyên môn có trình độ tay nghề; phù hợp với công việc mà họ đảm nhận

Có tối thiểu 5 cá nhân; trong hệ thống quản lý chất lượng và quản lý an toàn lao động của tổ chức; doanh nghiệp, công ty có chuyên môn nghiệp vụ; phù hợp với loại công trình xin cấp chứng chỉ.

Có tối thiểu 5 nhân viên kỹ thuật; đã được cấp chứng chỉ bồ dưỡng nghiệp vụ chuyên môn; phù hợp với loại công trình xin cấp chứng chỉ

Tổ chức, doanh nghiệp, công ty tư vấn quản lý dự án

Có tối thiểu 3 cá nhân; có đủ điều kiện về năng lực đảm nhiệm vị trí giám đốc quản lý dự án của dự án nhóm C; cùng loại dự án xây dựng xin cấp chứng chỉ

Có những cá nhân phụ trách chuyên môn đã có chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 3 phù hợp với công việc mà họ đảm nhận

Có tối thiểu 10 cá nhân thuộc hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức, doanh nghiệp, công ty tư vấn, ban quản lý dự án có nghiệp vụ và chuyên môn phù hợp với loại dự án xin cấp chứng chỉ.

Tổ chức, doanh nghiệp, công ty Tư vấn giám sát thi công xây dựng:

Có tối thiểu 5 cá nhân có chứng chỉ giám sát thi công công trình xây dựng; kiểm định xây dựng hạng III phù hợp với lĩnh vực đăng ký cấp chứng chỉ năng lực xây dựng về giám sát thi công xây dựng; hoặc kiểm định xây dựng hạng 3.

Đã trực tiếp giám sát thi công hay tham gia lập thiết kế; thẩm định thiết kế hoặc thi công xây dựng; tối thiểu 1 công trình cấp III hay tối thiểu 2 công trình cấp IV cùng loại.

Tổ chức, doanh nghiệp, công ty Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng:     

Có tối thiểu 5 cá nhân có chứng chỉ thiết kế hạng xây dựng III; phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ; có những cá nhân là chủ trì thiết kế lĩnh vực chuyên môn; và cá nhân đó phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng hạng III; phù hợp với công việc mà mình đảm nhận

Có tối thiểu 5 cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức; doanh nghiệp, công ty thiết kế xây dựng công trình có trình độ nghiệp vụ; chuyên môn phù hợp với những loại công trình xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3.

chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 3
chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 3

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 3

Hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3 cần phải chuẩn bị gồm:

– 01 Đơn xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3 (làm theo mẫu).

– Tệp tin có chứa ảnh hay bản scan màu từ bản chính giấy phép kinh doanh.

– Bản quy trình về việc quản lý và thực hiện công việc; bản hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với lĩnh vực xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng.

– Tệp tin có chứa ảnh hay bản scan màu của bản chính của những văn bằng chứng chỉ, hợp đồng lao động của những nhân sự trong tổ chức, doanh nghiệp, công ty có liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề năng lực xây dựng, 03 bản scan màu Hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành cho mỗi lĩnh vực xin cấp chứng chỉ.

Lưu ý:

Nhân viên của tổ chức, doanh nghiệp, công ty phải có hợp đồng lao động tối thiểu là 12 tháng, giữ vai trò chủ trì; chủ nhiệm; chỉ huy trưởng công trường; giám sát trưởng.

Mỗi cá nhân có thể tham gia hoạt động xây dựng với nhiều Tổ chức, doanh nghiệp, công ty khác nhau, tuy nhiên chỉ được đảm nhiệm vai trò chủ chốt tại 1 tổ chức, doanh nghiệp, công ty duy nhất.

Tệp tin có chứa ảnh hay bản scan màu của bản chính bản kê khai năng lực tài chính (03 năm gần nhất tính đến thời điểm xin cấp chứng chỉ), các phần mềm máy tính, máy móc thiết bị có liên quan đến việc xin cấp chứng chỉ năng lực hành vi xây dựng của tổ chức, doanh nghiệp, công ty.

Bản kê khai năng lực kinh nghiệm hoạt động xây dựng của tổ chức; doanh nghiệp, công ty (làm theo mẫu) kèm theo đó là hợp đồng kinh tế và biên bản nghiệm thu của dự án đã thực hiện (lưu ý mỗi lĩnh vực và loại xin cấp chứng chỉ chỉ cung cấp tối đa 03 hợp đồng và 03 biên bản nghiệm thu) để chứng minh năng lực kinh nghiệm.

Thủ tục cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3

Thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3 như sau:

– Cần phải gửi 01 bộ hồ sơ bao gồm đầy đủ tài liệu, giấy tờ trên qua đường bưu điện hay gửi trực tiếp đến Sở xây dựng cấp tỉnh/thành phố để xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3.

– Trong vòng 10 ngày làm việc tính từ ngày nhận được hồ sơ, Sở xây dựng cấp tỉnh/thành phố sẽ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ và sự đầy đủ hồ sơ.

Nếu như hồ sơ không hợp lệ hoặc thiếu. Thì Sở xây dựng sẽ gửi thông báo bằng văn bản cho đơn vị xin cấp chứng chỉ để yêu cầu bổ sung hồ sơ; hay thực hiện phúc tra để xác minh tính chính xác của hồ sơ nếu như cần thiết.

Câu hỏi thường gặp

Xin cấp chứng chỉ xây dựng hạng 3 ở đâu?

Trả lời:

Gửi một bộ hồ sơ đến: Sở xây dựng cấp tỉnh/thành phố

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng mất bap lâu??

Trả lời:

Theo quy định tại Điểm B, khoản 1 Điều 80 NĐ 15/2021/NĐ-CP. Trong thời hạn 20 ngày, Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Lệ phí nộp hồ sơ

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 4, Thông tư 172/2016/TT-BTC

Mức thu lệ phí cấp lần đầu quy định như sau:

– Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức: 1.000.000 (một triệu) đồng/chứng chỉ.

– Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân: 300.000 (ba trăm nghìn) đồng/chứng chỉ.

Chỉ huy trưởng là ai?

Trả lời:

Theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định:

Chỉ huy trưởng là chức danh của cá nhân được tổ chức thi công xây dựng giao nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động thi công xây dựng đối với một dự án hoặc công trình cụ thể.

Vì sao bạn nên lựa chọn tư vấn dịch vụ làm chứng chỉ năng lực xây dựng của Luật Rong Ba

Với kinh nghiệm đã thực hiện cho hàng trăm đơn vị xin chứng chỉ năng lực hạng 2,3 trên toàn quốc luôn mang đến những dịch vụ uy tín, đảm bảo thành công với chi phí hợp lý. Lựa chọn đơn vị chúng tôi:

Bạn được tư vấn thủ tục cấp chứng chỉ doanh nghiệp, cá nhân quy trình quản lý nghiệp vụ chuyên ngành, các tài liệu khác.

Tiếp nhận thông tin của khách hàng, xem xét tính khả thi của hồ sơ;

Tư vấn thủ tục xin cấp Chứng chỉ năng lực Xây dựng

Bạn cắt giảm tất cả các khâu trung gian.

Hồ sơ của các bạn được xử lý nhanh gọn, tiết kiệm tối đa thời gian, kinh phí.

Đội ngũ tư vấn là những nhân viên chuyên nghiệp, chính xác.

Tỷ lệ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng thành công 100%, đảm bảo hướng tới thứ hạng cao nhất.

Làm đầu mối, cập nhật thông tin, thay mặt khách hàng liên hệ với Cơ quan cấp chứng chỉ.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 3. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tiến hành đăng ký chứng chỉ năng lực xây dựng cho tổ chức, doanh nghiệp mình, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775