Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án

chứng chỉ hành nghề quản lý dự án

Trong lĩnh vực xây dựng nói chung, bên cạnh các vị trí giám sát thì quản lý dự án xây dựng đóng vai trò rất quan trọng trong việc triển khai thi công các công trình xây dựng hiện nay.

Và để có đủ năng lực và thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ thì việc sở hữu chứng chỉ hành nghề quản lý dự án là điều rất cần thiết.

Vậy, sở hữu chứng chỉ hành nghề quản lý dự án bằng cách nào? Những loại giấy tờ gì cần chuẩn bị để được cấp chứng chỉ này? Tất cả những câu trả lời sẽ có trong bài viết sau đây. Các bạn cùng theo dõi nhé!

Thông tin khái quát về chứng chỉ hành nghề quản lý dự án

Trước khi nắm bắt các thông tin về cách sở hữu chứng chỉ hành nghề quản lý dự án thì bạn cần hiểu chứng chỉ này là gì và các căn cứ pháp lý của chứng chỉ này hiện nay ra sao?

Bạn hiểu thế nào về chứng chỉ hành nghề quản lý dự án

Thực tế, chứng chỉ hành nghề quản lý dự án là một văn bản được cấp cho các cá nhân, cơ quan, tổ chức,…hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hiện nay. Văn bản này được các cơ quan trực thuộc Bộ Xây dựng hoặc do chính Bộ Xây dựng cấp phép.

Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án được cấp nhằm chứng minh cho các cá nhân, cơ quan, tổ chức có đủ năng lực hành vi và trách nhiệm để có thể thực hiện việc quản lý một dự án, công trình nào đó mà mình tham gia.

Đây được coi là căn cứ pháp luật bảo đảm cho việc hoạt động trong lĩnh vực xây dựng của những cá nhân và tổ chức sở hữu chứng chỉ hành nghề quản lý dự án này.

Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án sẽ bao gồm các loại chứng chỉ hạng 1, hạng 2 và hạng 3.

Căn cứ pháp luật của chứng chỉ hành nghề quản lý dự án

Được coi là một căn cứ, cơ sở pháp luật bảo đảm nên chứng chỉ hành nghề quản lý dự án được quy định tại các văn bản pháp luật sau:

– Luật xây dựng năm 2014

– Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành vào ngày 16/07/2018 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 15/09/2018.

– Thông tư số 08/2018/TT-BXD và thông tư số 17/2016/TT-BXD về việc hướng dẫn nội dung cung cấp các chứng chỉ hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Vị trí quản lý dự án đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là với vị trí giám đốc quản lý dự án. Do vậy, để đảm nhận chức vị giám đốc này thì bạn cần phải sở hữu cho mình chứng chỉ hành nghề quản lý dự án.

Điều kiện và phạm vi hoạt động của chứng chỉ hành nghề quản lý dự án

Để có được chứng chỉ hành nghề quản lý dự án thì các bạn cần phải nắm bắt được những điều kiện liên quan đến việc cấp chứng chỉ cũng như phạm vi hoạt động của chứng chỉ này để áp dụng sao cho phù hợp.

Điều kiện đối với người quản lý dự án

Việc cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án cho người quản lý dự án trước hết cần phải thỏa mãn điều kiện đó là có chứng chỉ hành nghề xây dựng trước đó.

Điều này nhằm đảm bảo cá nhân đó đã được phép hoạt động trong lĩnh vực xây dựng rồi mới xin được cấp phép để có thể thực hiện hoạt động quản lý các dự án, công trình xây dựng cụ thể.

Với vị trí Giám đốc quản lý dự án thì khi tham gia vào các hoạt động thuộc những lĩnh vực sau đây sẽ phải có chứng chỉ hành nghề, bao gồm:

– Khảo sát các công trình xây dựng: địa hình, thủy văn, địa chất,…

– Thiết kế và quy hoạch các công trình

– Thiết kế và xây dựng các công trình, dự án

– Giám sát việc thi công các dự án, công trình xây dựng

– Thực hiện việc kiểm định các dự án, công trình

– Định giá các dự án, công trình xây dựng

Các điều kiện cụ thể để được cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án

Việc nắm bắt các điều kiện này sẽ giúp bạn biết được mình đã thỏa mãn đủ các yêu cầu cần có để tiến hành việc xin cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hay chưa. Nếu chưa thì điều gì cần phải bổ sung và sửa đổi để phù hợp với các điều kiện đặt ra đó.

Dưới đây sẽ là các điều kiện để tiến hành việc cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án.

– Các điều kiện chung để sở hữu chứng chỉ hành nghề quản lý dự án:

+ Là người Việt Nam và có đầy đủ năng lực, trách nhiệm hành vi dân sự trước pháp luật. Nếu là người nước ngoài thì phải có giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

+ Với những cá nhân đảm nhận chức vị giám đốc quản lý dự án thì cần phải có chứng chỉ quản lý dự án phù hợp với loại dự án và quy mô dự án mà mình đang thực hiện. Đây được coi là một điều kiện bắt buộc.

+ Có trình độ, kinh nghiệm chuyên môn phù hợp với chuyên ngành xây dựng mà nội dung đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề nếu ra.

– Điều kiện riêng với từng loại chứng chỉ hành nghề quản lý dự án cần có:

+ Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng 1: Bạn cần phải tốt nghiệp Đại học trở lên với chuyên ngành phù hợp. Kinh nghiệm làm việc trong nghề là 7 năm.

Bên cạnh đó là yêu cầu về các dự án đã thực hiện, bạn đã phải làm giám đốc quản lý dự án của 1 dự án thuộc nhóm A hoặc là 2 dự án cùng loại thuộc nhóm B.

+ Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng 2: Đây là chứng chỉ yêu cầu ứng viên cần phải có trình độ đại học trở lên, tốt nghiệp chuyên ngành phù hợp với nội dung xin cấp chứng chỉ.

Có kinh nghiệm trong nghề từ 4 năm và đã là giám đốc quản lý dự án của 1 dự án thuộc nhóm B hoặc là 2 dự án thuộc nhóm C.

+ Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng 3: Với chứng chỉ này, bạn cần có ít nhất là 2 năm kinh nghiệm trong nghề và đã từng đảm nhận vị trí quản lý giám đốc dự án với ít nhất là 1 dự án thuộc loại nhóm C

Chứng chỉ quản lý dự án được sử dụng trong phạm vi hoạt động nào?

Với các loại chứng chỉ quản lý dự án cụ thể thì sẽ được phép áp dụng với từng loại dự án, công trình xây dựng riêng biệt.

– Với chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng 1 thì sẽ được phép hoạt động và được làm giám đốc quản lý các dự án có cấp độ tương đương hoặc những loại dự án được ghi trong chứng chỉ đã cấp.

– Với chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng 2 thì sẽ được làm giám đốc quản lý những dự án thuộc nhóm B hoặc nhóm C tương ứng với các loại dự án, công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

– Với chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng 3 thì bạn sẽ được làm giám đốc quản lý dự án ở nhóm C hoặc những dự án mà có yêu cầu chỉ là việc lập các báo cáo về kinh tế, kỹ thuật trong đầu tư xây dựng các dự án phù hợp với loại dự án được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

Quy định về mẫu và nội dung chứng chỉ hành nghề quản lý dự án

Mẫu chứng chỉ hành nghề quản lý dự án

Với mẫu chứng chỉ hành nghề quản lý dự án thì theo quy định sẽ có mẫu như sau:

– Có bìa màu vàng nhạt với kích thước là 15x21cm

– Quản lý số chứng chỉ ngành nghề gồm 2 nhóm chính. Nhóm thứ nhất gồm 3 ký tự, những ký tự này thể hiện nơi cấp chứng chỉ. Nhóm thứ hai chính là thể hiện mã số chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Về cơ bản, quy cách của mẫu chứng chỉ hành nghề quản lý dự án được quy định rõ ràng tại khoản 3 của thông tư số 17/2016/TT-BXD. 3.2. Nội dung của chứng chỉ hành nghề quản lý dự án Mẫu chứng chỉ hành nghề quản lý dự án sẽ có nội dung chủ yếu sau:

chứng chỉ hành nghề quản lý dự án
chứng chỉ hành nghề quản lý dự án

Nội dung của chứng chỉ hành nghề quản lý dự án Mẫu chứng chỉ hành nghề quản lý dự án sẽ có nội dung chủ yếu sau:

– Các thông tin cơ bản của người được cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án. Bao gồm:

+ Ảnh thẻ chân dung kích thước 4x6cm + Họ và tên + Ngày tháng năm sinh + Số chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân, Số hộ chiếu.

– Thông tin về cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề, gồm tên cơ quan và chữ ký xác nhận.

– Trình độ chuyên ngành được đào tạo, thông tin về hệ đào tạo và cơ sở đào tạo cụ thể.

– Thông tin về lĩnh vực hành nghề, loại công trình được phép hành nghề – nếu có, hạng chứng chỉ và thời hạn của chứng chỉ hành nghề đối với lĩnh vực được cấp phép.

Thẩm quyền cấp chứng chỉ và hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án

Với chứng chỉ hành nghề quản lý dự án thì cơ quan nào sẽ có quyền cấp chứng chỉ cho các cá nhân? Và các cá nhân cần chuẩn bị gì trong hồ sơ để thực hiện việc cấp chứng chỉ hành nghề cho mình?

Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án

Những cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án là những cơ quan sau đây:

– Cơ quan Cục quản lý hoạt động xây dựng, trực thuộc Bộ xây dựng, thực hiện việc cấp chứng chỉ hành nghề hạng 1.

– Sở xây dựng hoặc các cơ quan, tổ chức nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng thực hiện việc cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng 2 và hạng 3.

Điều này áp dụng đối với các cá nhân có sự tham gia vao các hoạt động xây dựng tại các tổ chức có trụ sở chính đặt tại địa phương hoặc là những cá nhân hoạt động xây dựng độc lập nhưng có hộ khẩu thường trú tại địa phương hay đăng ký tạm trú tạm vắng tại địa phương.

 – Các tổ chức xã hội, nghề nghiệp có hoạt động liên quan đủ thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng 2 và hạng 3 theo quy định của pháp luật.

Những tổ chức này có quyền cấp chứng chỉ hành nghề dự án hạng 2 và hạng 3 cho các thành viên trong diện nộp hồ sơ xin cấp phép trong tổ chức của mình.

Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án gồm những gì

Việc chuẩn bị hồ sơ với đầy đủ các loại giấy tờ là điều rất cần thiết để có thể tiến hành việc xin cấp chứng chỉ một cách nhanh chóng. Vậy, một bộ hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án gồm những gì?

– 1 đơn xin đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án theo mẫu quy định của Bộ Xây dựng. Các bạn có thể tải xuống và điền theo mẫu.

– 2 ảnh thẻ chân dung, nền sau màu trắng, kích cỡ là 4x6cm.

– Tài liệu ảnh về bản chính của văn bằng hay các chứng chỉ chuyên môn được cấp do những cơ sở đào tạo hợp pháp, đúng theo quy định của pháp luật.

– Tài liệu ảnh về bản kê khai các kinh nghiệm làm việc của bản thân. Bản kê khai này yêu cầu phải có chữ ký, dấu xác nhận của cơ quan, tổ chức mà bạn đa làm việc.

– Tài liệu ảnh về bản hợp đồng chính về hoạt động dự án xây dựng mà bạn đã từng tham gia quản lý. Kèm theo bản này chính là bản mô tả chi tiết những nội dung công việc mà bạn đã đảm nhận thực hiện.

Quy trình cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án

Các bước để có thể nhận được chứng chỉ hành nghề quản lý dự án của các cá nhân có thể được thực hiện như sau:

– Nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án tới Cơ quan có thẩm quyền.

– Nếu như hồ sơ hợp lệ thì trong thời hạn 20 ngày, tính từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án cho cá nhân đó.

– Với những hồ sơ không hợp lệ thì trong thời gian 5 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo cho cá nhân đó bằng văn bản để kịp thời bổ sung, sửa đổi sao cho phù hợp, đảm bảo tính hợp lệ của hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về chứng chỉ hành nghề quản lý dự án. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tiến hành đăng ký chứng chỉ năng lực xây dựng cho tổ chức, doanh nghiệp mình, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775