Chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị

chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị

Lắp đặt thiết bị công trình là một trong những khâu quan trọng trong xây dựng. Muốn lắp đặt được thiết bị thì đòi hỏi phải có người hướng dẫn và giám sát công việc đó, người giám sát cũng đòi hỏi phải có trình độ, năng lực chuyên môn thì mới có thể thực hiện công tác giám sát lắp đặt thiết bị được.

Theo quy định hiện nay, kỹ sư giám sát bắt buộc phải có chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị, tuy nhiên nhiều người vẫn chưa biết đến quy định này.

Để bạn đọc có thể biết rõ hơn về chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị, hãy theo dõi bài viết dưới đây của Luật Rong Ba.

Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng công trình

Giám sát xây dựng dân dụng và công nghiệp

Giám sát hạ tầng kỹ thuật

Giám sát điện

Giám sát cơ điện M&E

Giám sát cầu đường

Giám sát mạng thông tin liên lạc

Giám sát phòng cháy chữa cháy

Giám sát đường dây trạm biến áp (35kV – 500kV)

Giám sát giao thông

Giám sát thủy lợi, thủy điện

Chứng chỉ giám sát cấp thoát nước;

Chứng chỉ giám sát công tác khảo sát địa chất công trình.

Chứng chỉ giám sát công tác khảo sát địa hình công trình.

Chứng chỉ giám sát công tác khảo sát địa chất thuỷ văn

Chứng chỉ giám sát công tác khảo sát trắc địa công trình

Giám sát mạng thông tin- liên lạc trong công trình xây dựng;

Chứng chỉ giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình (ghi rõ loại công trình).

Chứng chỉ giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ (ghi rõ loại công trình).

Chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị công trình là gì

Chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị công trình (tên đầy đủ: Chứng chỉ Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình) là văn bản xác nhận năng lực hành nghề, do cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam khi các cá nhân này đáp ứng đủ điều kiện mà pháp luật quy định.

Khi được cấp chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị công trình, cá nhân có thể đảm nhận chức danh hoặc hành nghề độc lập trong hoạt động giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình.

Theo quy định hiện hành, kỹ sư làm công việc giám sát lắp đặt thiết bị công trình phải có chứng chỉ hành nghề. Chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị công trình hạng 1 (cao nhất) do Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng xét hồ sơ và cấp.

Nhưng để được xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị công trình hạng 1 thì 1 trong các điều kiện là bạn phải có chứng chỉ hành nghề từ hạng 3, hạng 2 đi lên.

Chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị công trình hạng 2, hạng 3 do Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC) xét hồ sơ và cấp. Theo quy định, bạn cũng có thể xin cấp chứng chỉ hành nghề hạng 2, hạng 3 tại các Sở Xây dựng các địa phương.

Phạm vi hoạt động của Chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị công trình

Phạm vi hoạt động của chứng chỉ được quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP, tương tứng với từng hạng chứng chỉ, cụ thể như sau:

Chứng chỉ hạng 1

Được làm giám sát trưởng, giám sát viên lắp đặt thiết bị vào công trình của tất cả các cấp công trình

Chứng chỉ hạng 2

Được giám sát trưởng lắp đặt thiết bị vào công trình của các công trình từ cấp II trở xuống, giám sát viên lắp đặt thiết bị vào công trình của tất cả các cấp công trình

Chứng chỉ hạng 3

Được giám sát trưởng lắp đặt thiết bị vào công trình của các công trình từ cấp III trở xuống, giám sát viên lắp đặt thiết bị vào công trình của tất cả các cấp công trình

Điều kiện xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị công trình

Điều kiện chung đối với các cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Các cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng (bao gồm cả chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị công trình) cần đáp ứng điều kiện chung:

– Cá nhân phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Có giấy tờ cư trú hợp pháp hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài

– Cá nhân đề nghịc ấp phải có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp.

– Đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị
chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị

Điều kiện tương ứng với từng hạng chứng giám sát chỉ lắp đặt thiết bị công trình

Hạng 1

Đã làm giám sát trưởng hoặc chỉ huy trưởng công trường hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề

Hạng 2

Đã làm giám sát trưởng hoặc chỉ huy trưởng công trường hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề

Hạng 3

Đã tham gia giám sát thi công xây dựng hoặc tham gia thiết kế xây dựng hoặc thi công xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình từ cấp IV trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề

Điều kiện chuyên môn của lĩnh vực giám sát lắp đặt thiết bị công trình

Pháp luật quy định chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành về điện, cơ khí, thông gió – cấp thoát nhiệt, cấp – thoát nước, chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến lắp đặt thiết bị công trình.

Nhận xét: Chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị công trình là chứng chỉ có điều kiện khắt khe, các cá nhân phải đáp ứng điều kiện tại cả 3 mục nêu trên, tương ứng với từng hạng chứng chỉ.

Cá nhân đáp ứng điều kiện làm hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ và gửi tới có quan có thẩm quyền cấp theo quy định pháp luật.

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị công trình

Cá nhân đề nghị cấp điền vào mẫu đơn chung dành cho cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng tại nghị định 15/2021:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……….., ngày…tháng…. năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền).

 1. Họ và tên (1): …………………………………………………………………………..
 2. Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………..
 3. Quốc tịch: ………………………………………………………………………………
 4. Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/CCCD: …………………………. Ngày cấp:……………, Nơi cấp……………………………..
 5. Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………
 6. Số điện thoại: ………………………………….. Địa chỉ Email: ……………………
 7. Đơn vị công tác:……………………………………………………………………….
 8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành hệ đào tạo): ………………………..
 9. Thời gian kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề:…… năm.
 10. Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp (nếu có):

Số Chứng chỉ: ………….Ngày cấp ……………Nơi cấp: …………………..

Lĩnh vực hoạt động xây dựng:…………………………………………………………..

 1. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng(2):

STT

Thời gian công tác (Từ tháng, năm đến tháng, năm)

Đơn vị công tác/ Hoạt động độc lập (Ghi rõ tên đơn vị, số điện thoại liên hệ)

Kê khai kinh nghiệm thực hiện công việc tiêu biểu

Ghi chú

1

   

1. Tên Dự án/công trình: …………Nhóm dự án/cấp công trình: ………Loại công trình: ………Chức danh/Nội dung công việc thực hiện:……………2. ……

 

2

       

       

Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng với nội dung như sau:

Lĩnh vực hành nghề:………………………………………….. Hạng:…………………

Cấp lần đầu

Cấp lại

Lý do đề nghị cấp lại chứng chỉ: …………………………………………….

Điều chỉnh, bổ sung

Tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ và nội dung kê khai trong đơn và cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Ghi chú:

(1) Thay thế các thông tin ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú, số chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu bằng mã số định danh cá nhân khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chính thức hoạt động.

(2) Không yêu cầu kê khai trong trường hợp đề nghị cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng/rách, nát/bị thất lạc.

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ làm nghề giám sát lắp đặt thiết bị công trình

Đối với cá nhân xin cấp chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị lần đầu, nâng hạng bao gồm:

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề giám sát theo mẫu

02 ảnh màu cỡ 04 x 06cm có nền màu trắng được chụp trong thời gian không quá 06 tháng;

Văn bằng do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp phù hợp với loại, hạng chứng chỉ đề nghị cấp.

Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phải là bản được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định và phải có bản dịch sang tiếng Việt được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam;

Chứng chỉ hành nghề đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị nâng hạng chứng chỉ hành nghề.

Các quyết định phân công công việc (giao nhiệm vụ) của tổ chức cho cá nhân hoặc văn bản xác nhận của đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư về các công việc tiêu biểu mà cá nhân đã hoàn thành theo nội dung kê khai.

Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận. Trường hợp cá nhân hành nghề độc lập thì phải có hợp đồng và biên bản nghiệm thu các công việc thực hiện tiêu biểu đã kê khai.

Giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với trường hợp cá nhân là người nước ngoài.

Kết quả sát hạch đạt yêu cầu trong trường hợp đã sát hạch trước ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Các tài liệu phải là bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tiến hành đăng ký chứng chỉ này cho tổ chức, doanh nghiệp mình, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775