Chứng chỉ giám sát hạng 3

chứng chỉ giám sát hạng 3

Thi công công trình là một việc quan trọng trong hoạt động xây dựng. Một công trình thành công cần có sự giám sát tỉ mỉ, chặt chẽ của người giám sát xây dựng.

Người giám sát xây dựng phải có năng lực và những tiêu chuẩn nhất định để đảm bảo thực hiện được công việc trong quá trình xây dựng, phải có chứng chỉ giám sát hạng 3.

Công việc cần thực hiện trong giám sát xây dựng bao gồm việc kiểm tra tiến độ xây dựng, khối lượng xây dựng, vệ sinh trong lao động và đảm bảo được sự an toàn lao động trong các công trình.

Vậy để được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng 3 cần có những điều kiện gì, hồ sơ thủ tục được quy định thế nào ?

Bài viết này, chúng tôi sẽ giúp quý khách tìm hiểu cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng 3 như thế nào.

Cơ sở pháp lý của chứng chỉ giám sát hạng 3

Luật xây dựng 2014

Nghị định 59/2015/NĐ-CP

Nghị định 42/2017/NĐ-CP

Nghị định 100/2018/NĐ-CP

Thông tư 08/2018/TT-BXD

Thông tư 172/2016/TT-BTC

Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng là gì

Theo quy định pháp luật, chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng gồm:

Giám sát công tác xây dựng: Giám sát công tác đối với công trình xây dựng các công trình giao thông; giám sát đối với công tác xây dựng các công trình mang tính chất dân dụng – công nghiệp cũng như hạ tầng kỹ thuật; giám sát đối với công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Giám sát đối với công tác lắp đặt thiết bị của các công trình.

Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình xây dựng được phân thành những hạng khác nhau như: Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I, Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II và Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III.

Các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng gồm:

a) Giám sát công tác xây dựng bao gồm:

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông;

Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

b) Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình.

Các hạng chứng chỉ năng lực giám sát

Hạng 1: Cá nhân sẽ được làm giám sát trưởng và trực tiếp giám sát thi công các công trình xây dựng trong tất cả các cấp công trình I-II-3-IV cùng loại được ghi trong chứng chỉ tư vấn giám sát;

Hạng 2: Cá nhân sẽ được làm giám sát trưởng và trực tiếp giám sát thi công các công xây dựng từ cấp II trở xuống, được tham gia giám sát một số phần công việc của các công trình cấp I cùng loại với loại công trình trong chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát;

Hạng 3: Cá nhân được làm giám sát trưởng và được trực tiếp giám sát thi công các công trình xây dựng từ cấp 3 trở xuống, được phép tham gia giám sát một số phần công việc của các công trình cấp II cùng loại với loại công trình trong chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát.

Phạm vi hoạt động của chứng chỉ giám sát hạng 3

Hạng I: Được làm giám sát trưởng các công trình cùng loại được ghi trong chứng chỉ hành nghề; được làm giám sát viên thi công xây dựng tất cả các công trình cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

Hạng II: Được làm giám sát trưởng công trình từ cấp II trở xuống; được làm giám sát viên thi công xây dựng các công trình cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

Hạng III: Được làm giám sát trưởng công trình từ cấp III trở xuống; được làm giám sát viên thi công xây dựng các công trình cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.”.

Điều kiện để được cấp chứng chứng chỉ giám sát hạng 3

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Nếu là người nước ngoài phải có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam.

Có trình độ chuyên môn, được đào tạo các chuyên ngành như: xây dựng công trình, kiến trúc, kinh tế xây dựng và các chuyên ngành kỹ thuật xây dựng khác liên quan đến xây dựng công trình.

Có kinh nghiệm tham gia công việc giám sát thi công xây dựng từ 02 năm trở lên (người có trình độ đại học) và kinh nghiệm 03 năm trở lên (người có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp).

Đã có quá trình làm cấp chỉ huy trưởng của công trình; giám sát trưởng của công trình hoặc chủ thiết kế xây dựng thuộc lĩnh vực đang đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Có ít nhất 1 công công trình từ cấp III trở lên hoặc 2 công trình cấp IV trở lên.

Đạt yêu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng III.

Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng 3

Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng III

Ảnh 4×6 màu nền trắng chụp không quá 6 tháng

Giấy do cơ sở đào tạo cấp phù hợp với chứng chỉ hành nghề. Nếu do cơ sở nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự và có bản dịch sang Tiếng Việt có công chứng

Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng.

Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các hợp đồng hoạt động xây dựng mà cá nhân đã tham gia thực hiện các công việc hoặc văn bản phân công công việc (giao nhiệm vụ) của cơ quan, tổ chức cho cá nhân liên quan đến nội dung kê khai.

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng 3

Cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đầy đủ đến cơ quan có thẩm quyền

Trong 03 ngày làm việc kể từ nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ và xem xét cấp chứng chỉ. Nếu hồ sơ nộp bị thiếu hoặc không hợp lệ cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo để cá nhân bổ sung hồ sơ.

Tiến hành thi sát hạch (trước 05 ngày tổ chức sát hạch, hội đồng sẽ thông báo bằng văn bản thời gian, địa điểm tiến hành sát hạch, mã số dự thi của cá nhân)

Thời gian cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng 3

Thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Thời hiệu của Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng 3

Thời hạn của chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng của cá nhân là 05 năm, khi hết thời hạn cá nhân làm thủ tục cấp lại theo quy định

Thẩm quyền cấp chứng chỉ

Do Sở xây dựng cấp đối với cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trong tổ chức có địa chỉ trụ sở chính tại địa phương và đối với cá nhân hoạt động xây dựng độc lập có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký cư trú tại địa phương

Cần chú ý gì khi xin cấp chứng chỉ tư vấn giám sát, chứng chỉ hành nghề giám sát

Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát được sở xây dựng cấp và bạn hoàn toàn có thể nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề tại bất kỳ sở xây dựng nào tùy vào tỉnh/thành phố mà bạn đang công tác.

Hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ tư vấn giám sát có thể trực tiếp mua tại Sở xây dựng hoặc bạn có thể download trên mạng.

Trong hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thì phần quan trọng nhất đó chính là phần kê khai kinh nghiệm công tác, bản kê khai kinh nghiệm này cần phải có dấu xác nhận của công ty, đơn vị mà bạn đang công tác hay công ty cũ của bạn.

Khi nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ tư vấn giám sát thì Sở Xây dựng sẽ trao giấy hẹn nhận chứng chỉ cho bạn (thông thường sẽ không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ).

Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát và cả những chứng chỉ hành nghề xây dựng khác chỉ có thời hạn sử dụng trong vòng 05 năm trên phạm vi toàn quốc.

Một điều cực kỳ quan trọng trước bạn xin chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát đó chính là bạn phải hoàn thành khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ Tư vấn giám sát trước đó.

Những lưu ý khi tìm hiểu về khóa học tư vấn giám sát

Bạn cần học và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề giám sát tại đơn vị được Bộ Xây dựng công nhận, chính vì thế bạn cần phải tìm hiểu thật kỹ các thông tin tại các địa điểm uy tín nhiều người hoặc bạn bè đã học.

Khi đó bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát và yên tâm về chất lượng giảng dạy của địa chỉ uy tín đó.

chứng chỉ giám sát hạng 3

chứng chỉ giám sát hạng 3

Có không ít người bị hoãn lịch học do lớp không có đủ học viên tham gia, chính vì thế bạn càng phải tìm hiểu kỹ lưỡng và đăng ký lớp học tại những trung tâm uy tín nhiều người tin tưởng để bạn có thể tự mình chủ động về thời gian và công việc của mình.

Ngoài ra bạn cũng cần quan tâm về những thông tin cần thiết khác nhau nơi gửi ô tô, xe máy, cơ sở vật chất của lớp học học,….

Nên tìm học tại những nơi thường xuyên có lớp khai giảng bởi ngoài chất lượng giảng dạy được đảm bảo thì bạn sẽ không cần phải chờ đợi một thời gian dài lâu để tham dự một lớp học mới.

Hiện nay những khóa học ngành nghề tư vấn giám sát được rất tổ chức thường xuyên tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM hay Đà Nẵng.

Nếu như bạn ở các tỉnh thành khác thì lớp học chứng chỉ hành nghề giám sát rất ít khi mở, chính vì thế nếu như có lớp tại địa phương của mình thì bạn nên tham gia luôn.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về chứng chỉ giám sát hạng 3. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tiến hành đăng ký chứng chỉ năng lực xây dựng cho tổ chức, doanh nghiệp mình, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ CỦA LUẬT RONG BA

Công ty luật Rong Ba tự hào là Hãng Luật chuyên sâu về tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp. Chúng tôi đi tiên phong cung cấp DỊCH VỤ TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ nhằm giải đáp và hướng dẫn ứng xử pháp luật một cách kịp thời cho đông đảo khách hàng là cá nhân hoặc doanh nghiệp, tổ chức khác.

Nếu có bất kỳ vướng mắc pháp lý liên quan đến các loại giấy phép, pháp luật dân sự, hình sự, hôn nhân gia đình, đất đai, xây dựng, doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, xuất nhập khẩu, đấu thầu, sở hữu trí tuệ, thuế, tài chính, lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giao thông, vận tải, xử phạt hành chính, hợp đồng và các lĩnh vực khác… hãy gọi tel:0347362775.

Quý khách hàng sẽ được kết nối trực tuyến với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của Công ty Luật Rong Ba. Quý khách hàng sẽ được tư vấn pháp luật và được hỗ trợ pháp lý một cách kịp thời.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775