CHÁU NUÔI CÓ ĐƯỢC THỪA KẾ THẾ VỊ

Thời gian qua, Báo PLVN nhận được nhiều câu hỏi của bạn đọc băn khoăn về vấn đề thừa kế theo pháp luật: Khi nào áp dụng thừa kế theo pháp luật? Thừa kế thế vị là gì? Cháu nuôi có được thừa kế thế vị? Tư vấn Trí Tâm sẽ cung cấp thông tin hữu ích về vấn đề này.

Các câu hỏi về cháu nuôi có được thừa kế thế vị 

Câu hỏi 1:

Mẹ tôi được bà tôi nhận làm con nuôi từ nhỏ. Bà tôi không có chồng con cũng không còn người thừa kế nào khác, nay mẹ và bà đều đã mất. Vậy luật sư cho tôi hỏi, việc bà nhận mẹ làm con nuôi thì có đương nhiên phát sinh quan hệ cháu nuôi không. Trường hợp này tôi có được quyền thừa kế tài sản từ bà không? Cháu nuôi có được thừa kế thế vị? Vì có người nói cháu nuôi không thuộc hàng thừa kế của ông bà.

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi, sau đây Tư Vấn Trí Tâm xin được giải đáp câu hỏi của bạn về vấn đề cháu nuôi có được thừa kế thế vị không như sau:
Theo quy định của Bộ luật dân sự và Luật nuôi con nuôi thì không có khái niệm cháu nuôi.
Điều 24 Luật nuôi con nuôi 2010 chỉ có quy định về việc giữa cha mẹ nuôi và con nuôi có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con, giữa con nuôi và các thành viên khác của gia đình cha mẹ nuôi cũng có các quyền, nghĩa vụ đối với nhau. Pháp luật không có quy định về quyền và nghĩa vụ của cha mẹ nuôi đối với con của con nuôi, cũng như không có quan hệ cháu nuôi.
 
“Điều 24. Hệ quả của việc nuôi con nuôi

1. Kể từ ngày giao nhận con nuôi, giữa cha mẹ nuôi và con nuôi có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con; giữa con nuôi và các thành viên khác của gia đình cha mẹ nuôi cũng có các quyền, nghĩa vụ đối với nhau theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

…”

Về quyền thừa kế, theo quy định tại Điều 651 Bộ luật dân sự 2015 thì:

“Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Theo đó:

Pháp luật đã quy định rất rõ trong hàng thừa kế thứ hai, Ông bà là ông bà nội hoặc ông bà ngoại, cháu là cháu ruột của người đó. Mối qua hệ ông bà và cháu là mối quan hệ huyết thống. Do đó, cháu nuôi không thuộc hàng thừa kế thứ hai của ông bà.

Tuy nhiên, cháu nuôi có thể được hưởng thừa kế từ ông bà trong trường hợp thừa kế thế vị theo Điều 652 Bộ luật dân sự 2015: “Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống”.

Như vậy, cháu nuôi không thuộc hàng thừa kế thứ hai nhưng trong trường hợp đặc biệt là thừa kế thế vị thì vẫn được hưởng thừa kế từ ông bà theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi 2:

Bác của An không có con đẻ mà nhận anh Khôi từ trại trẻ mồ côi vể làm con nuôi. Bác của An mất trước ông bà nội của An. Đến nay, ông bà nội của An mất, bố An là người thừa kế duy nhất của ông bà, vì vậy được hưởng toàn bộ tài sản của ông bà An để lại. Nhưng nay, anh Khôi yêu cầu bố An phải chia một nửa căn nhà của ông bà An cho anh Khôi với lý do anh Khôi là thừa kế thế vị thay thế bác An nhận di sản thừa kế của ông bà An để lại. Yêu cầu của anh Khôi có đúng pháp luật hay không? Cháu nuôi có được thừa kế thế vị?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến chúng tôi. Về trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn về vấn đề cháu nuôi có được thừa kế thế vị như sau:

Điều 677 Bộ luật dân sự 2005 quy định về thừa kế thế vị:

“Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.”

Về mặt pháp lý, pháp luật không có quy định con nuôi của một người có thể thay người đó nhận thừa kế di sản của cha mẹ người đó để lại nếu người này chết trước cha mẹ mình. Bởi vì, con nuôi của một người không đương nhiên trở thành cháu của cha, mẹ người đó. Vì vậy, đòi hỏi của anh Khôi được hưởng thừa kế thế vị thay cha, mẹ nuôi của mình nhận di sản thừa kế từ ông bà của An trong trường hợp nêu trên là không đúng quy định của pháp luật.

Câu hỏi 3:

     Cơ sở nào xác định hàng thừa kế? Cháu nuôi có phải thuộc hàng thừa kế thứ hai không? Vì sao?

Trả lời:

     Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến chúng tôi. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề cháu nuôi có được thừa kế thế vị như sau: 

     Theo Điều 613 BLDS 2015 quy định:

Điều 613. Người thừa kế

Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Cơ sở pháp lý của việc xác định hàng thừa kế theo pháp luật là các quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống và quan hệ nuôi dưỡng giữa những người thừa kế với những người để lại di sản khi còn sống. Trong đó:

  • Quan hệ hôn nhân là quan hệ của vợ chồng cho đến thời điểm mở thừa kế và phải được xác định là mối quan hệ hôn nhân hợp pháp. Quan hệ hôn nhân hợp pháp là quan hệ vợ chồng tuân thủ những quy định của pháp luật hôn nhân về điều kiện kết hôn được quy định cụ thể tại Luật Hôn nhân và gia đình.
  • Pháp luật bảo vệ quyền lợi chính đáng của những người con xét về quan hệ huyết thống với cha mẹ và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con. Quyền thừa kế theo pháp luật của con không phụ thuộc vào hình thức hôn nhân của cha mẹ.
  • Quan hệ nuôi dưỡng là sự thể hiện nghĩa vụ chăm sóc nhau, nuôi dưỡng nhau giữa các người thân thuộc theo quy định của pháp luật.

Người thuộc diện thừa kế theo pháp luật là người có một hoặc đồng thời hai quan hệ với người để lại di sản trong phạm vi ba mối quan hệ nêu trên.

Xem thêm: không có khả năng bồi thường thiệt hại

Về mối quan hệ thừa kế giữa ông bà và cháu theo quy định tại Điều 651 BLDS: “Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại”. 

Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì mối quan hệ giữa ông bà và cháu là mối quan hệ huyết thống nên việc thừa kế giữa ông bà và cháu là lẽ đương nhiên. Pháp luật đã quy định rất rõ: ông bà là ông bà nội hoặc ông bà ngoại, cháu là cháu ruột của người đó. Tức là đối với cha đẻ, mẹ đẻ của một người với con nuôi của người đó không có quyền thừa kế của nhau.

Tuy nhiên, cháu nuôi có thể được hưởng thừa kế từ ông bà trong trường hợp đặc biệt là thừa kế thế vị, được pháp luật công nhận tại Điều 652 BLDS: “Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống…”

Như vậy, cháu nuôi không thuộc hàng thừa kế thứ hai nhưng trong trường hợp đặc biệt là thừa kế thế vị thì vẫn được hưởng thừa kế từ ông bà theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những nội dung về dịch vụ luật sư tư vấn cháu nuôi có được thừa kế thế vị Tư vấn Trí Tâm muốn cung cấp đến quý khách hàng. Hy vọng phần tư vấn về vấn đề cháu nuôi có được thừa kế thế vị trên đây sẽ hữu ích với bạn.

Liên hệ tư vấn – 0348361026

Quý khách hàng có nhu cầu tìm kiếm luật sư tư vấn cháu nuôi có được thừa kế thế vị chỉ cần nhấc máy và gọi ngay về số điện thoại tư vấn pháp luật 0348361026, đội ngũ luật sư của Tư vấn Trí Tâm luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vấn đề vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực bảo hiểm mà bạn đang gặp phải.

Bước 1: Kết nối với tổng đài luật sư tư vấn cháu nuôi có được thừa kế thế vị bằng cách gọi tới số 0348361026

Bước 2: Nghe lời chào và vui lòng đợi kết nối tới chuyên viên tư vấn

Bước 3: Kết nối với luật sư, chuyên viên tư vấn trong lĩnh vực doanh nghiệp và đặt câu hỏi cho luật sư, chuyên viên

Bước 4: Lắng nghe câu trả lời của chuyên viên tư vấn, trao đổi hoặc yêu cầu làm rõ hơn nội dung tư vấn.

Với việc liên hệ với tổng đài 0348361026 quý khách sẽ Tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí; Được đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn pháp lý có chuyên môn giàu kinh nghiệm chia sẻ và giải đáp những thắc mắc với thái độ phục vụ chuyên nghiệp – tận tâm; bảo mật tuyệt đối thông tin và bí mật đời tư.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực tư vấn cháu nuôi có được thừa kế thế vị chúng tôi hiểu được rằng chỉ đọc qua quy định pháp luật thôi là chưa đủ, vậy nên bạn cần được tư vấn về những quy định pháp luật được hiểu như thế nào là đúng nhất, tránh hiểu sai lệch và thực hiện sai những dụng ý của nhà làm luật.

Vậy nên gọi đến tổng đài tư vấn cháu nuôi có được thừa kế thế vị: 0348361026 là rất cần thiết để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: tuvantritam@gmail.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

Trân trọng./.

Recommended For You

About the Author: Thanh Tùng

Hotline: 19006581
Đặt lịch Tư Vấn
Hotline 24/7: 19006581