CÁCH THÀNH LẬP CÔNG TY

Trước khi thành lập công ty, các thương nhân phải nắm rõ được các bước thành lập công ty để việc thành lập được diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, không phải mọi thương nhân khi có nhu cầu thành lập công ty đều nắm rõ cách thành lập công ty.

Nắm bắt được những khó khăn này của các nhà kinh doanh, Tư vấn Trí Tâm sẽ cung cấp đến quý khách hàng cách thành lập công ty nhanh chóng, hiệu quả.

Tư vấn cách thành lập công ty

Điều kiện thành lập công ty

Xác định loại hình công ty

Hiện nay, theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, tại Việt Nam có 4 loại hình công ty để Quý Khách lựa chọn được loại hình phù hợp, đó là:

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung. Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn.

Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50.

Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

Điều kiện đặt tên công ty

Tên tiếng Việt của công ty bao gồn hai thành tố theo thứ tự loại hình công ty và tên riêng.

Tên công ty phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty.

Tên công ty phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do công ty phát hành.

Không đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của công ty đã đăng ký
Không sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của công ty, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

Tên công ty bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh.

Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài.

Về trụ sở công ty

Căn cứ Điều 43 Luật Doang nghiệp: Trụ sở chính của công ty là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Lựa chọn ngành nghề kinh doanh

Tuỳ từng lĩnh vực hoạt động mà công ty phải đáp ứng các điều kiện trước khi đăng ký và sau khi đăng ký kinh doanh, ví dụ như: kinh doanh ngành nghề yêu cầu vốn pháp định thì doanh nghiệp phải chứng minh số vốn pháp định trước khi đăng ký kinh doanh… và ngành nghề kinh doanh Quý khách lựa chọn phải nằm trong khuôn khổ được nhà nước cho phép và bảo vệ.

Về vốn điều lệ

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

Điều kiện về thành viên công ty

-Công ty TNHH 1 thành viên được thành lập bởi chủ sở hữu là một cá hoặc một tổ chức.

-Công ty TNHH 2 thành viên trở lên được thành lập tối thiểu là 2 thành viên và tối đa là 50 thành viên.

-Công ty cổ phần được thành lập tối thiểu 3 cổ đông sáng lập.

-Doanh nghiệp tư nhân được thành lập bởi một cá nhân

-Công ty hợp danh được thành lập ít nhất bởi 2 thành viên hợp danh (có thể có thành viên góp vốn).

Điều kiện của người đại diện theo pháp luật

-Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệpvới tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ khi thành lập công ty

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty bao gồm các loại giấy tờ cơ bản sau:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

+ Điều lệ công ty

+ Danh sách thành viên/ cổ đông

+ Bản sao hợp lệ:

Đối với cá nhân: Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực
Đối với tổ chức: Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức;

+ Quyết định góp vốn đối với thành viên công ty, cổ đông công ty là tổ chức

+ Hợp đồng uỷ quyền ( nếu có).

Tuỳ theo từng loại hình công ty mà hồ sơ đăng ký thành lập công ty sẽ có thêm một số giấy tờ khác.

Soạn thảo và xây dựng hồ sơ đăng ký thành lập công ty

+ Hoàn thiện Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh/đăng ký cấp phép đầu tư;

+ Xây dựng dự thảo Điều lệ công ty

+ Xây dựng danh sách thành viên/cổ đông sáng lập…;

+ Soạn thảo hợp đồng liên doanh, hợp đồng nguyên tắc thuê nhà xưởng và các giấy tờ khác đối với nhà đầu tư nước ngoài;

+ Soạn thảo, thực hiện các loại giấy tờ khác liên quan theo quy định.

cách thành lập công ty

Tiến hành liên hệ với cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm thực hiện thủ tục theo ủy quyền

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ Tư vấn Trí Tâm sẽ tiến hành thực hiện thủ tục theo ủy quyền:

+ Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh/đăng ký cấp phép đầu tư;

+ Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đăng ký đã nộp và nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền;

+ Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu, nhận Giấy chứng nhận mẫu dấu và dấu công ty cho doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền;

+ Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế và chức năng xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp.

Dịch vụ hỗ trợ  doanh nghiệp sau thành lập

+ Xây dựng hồ sơ pháp lý sau thành lập cho doanh nghiệp;

+ Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu ( qua email );

+ Hướng dẫn và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến Thuế và Kế toán trong thời gian đầu sau thành lập doanh nghiệp.

+ Tư vấn pháp luật về sở hữu trí tuệ và quy trình đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, đăng ký logo, thương hiệu…

+ Tư vấn pháp luật về doanh nghiệp miễn phí qua điện thoại theo hotline: 0397597960.

Liên hệ tư vấn cách thức thành lập công ty

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn cách thức thành lập công ty vui lòng gọi đến tổng đài tư vấn 0397597960 nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để kết nối trực tiếp với luật sư, chuyên viên tư vấn của chúng tôi.

+ Thời gian hoạt động của Tư vấn Trí Tâm: Hoạt động từ 8h00 – 21h00 tất cả các ngày trong tuần. Luật sư, chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và tư vấn, giải đáp mọi vướng mắc pháp lý mà bạn đề cập.

+ Nếu có bất kỳ vướng mắc gì về pháp luật cách nhanh chóng và tiện lợi nhất hãy nhấc điện thoại gọi cho chúng tôi theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Bạn hãy chuẩn bị trước nội dung cần tư vấn, cước điện thoại trước khi gọi để đảm bảo chất lượng cuộc gọi ổn định và nhận được tư vấn tốt nhất, không bị gián đoạn.

Bước 2: Nhấc điện thoại và gọi cho chúng tôi theo số 0397597960 và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn.

Bước 3: Vui lòng chờ kết nối đến luật sư, chuyên viên tư vấn trong lĩnh vực doanh nghiệp.

Bước 4: Trình bày vấn đề đang gặp vướng mắc, lắng nghe tư vấn từ các luật sư, chuyên viên tư vấn, trao đổi những vấn đề còn thắc mắc.

Chúng tôi luôn tự tin tư vấn cho quý khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác. Bởi vì, chúng tôi có đội ngũ tư vấn đều là những luật sư, chuyên gia, chuyên viên pháp lý nhiều kinh nghiệm và có chuyên môn cao trong việc tư vấn pháp luật, luôn hỗ trợ tận tình và đem đến sự hài lòng cho khách hàng!

Khi tư vấn cách thành lập công ty qua tổng đài 0397597960 quý khách hàng được sử dụng tư vấn một cách miễm phí. Chúng tôi không thu thêm bất cứ phí luật sư tư vấn nào.

Vì vậy, nếu quý khách hàng đang có vướng mắc về các vấn đề pháp luật trong quá trình thực hiện cách thức thành lập công ty đừng ngần ngại hãy gọi cho chúng tôi qua hotline 0397597960 để được tư vấn, hỗ trợ ngay lập tức.

Lưu ý khi tư vấn:

Do nhu cầu tư vấn cách thành lập công ty  ngày càng cao, tuy nhiên số lượng luật sư, chuyên viên tư vấn còn hạn chế nên khi kết nối đến tổng đài quý khách hàng vui lòng chờ và giữ máy trong giây lát để được kết nối với luật sư, chuyên viên tư vấn.

Tổng đài tư vấn của chúng tôi từ chối các câu hỏi không liên quan đến nội dung tư vấn, có thái độ không tôn trọng luật sư, chuyên viên tư vấn.

Nhằm đa dạng hóa các dịch vụ tư vấn cho quý khách hàng khi có nhu cầu tư vấn cách thành lập công ty, Tư vấn Trí Tâm cung cấp đến quý khách hàng dịch vụ tư vấn qua email, zalo, tư vấn trực tiếp theo địa chỉ khách hàng yêu cầu…Vui lòng liên hệ hotline: 0397597960 để biết thêm chi tiết và yêu cầu dịch vụ.

Hy vọng bài viết này của Tư vấn Trí Tâm sẽ cung cấp đến quý khách hàng những thông tin hữu ích về cách thành lập công ty. Quý khách hàng có bất cứ vướng mắc gì hãy gọi đến tổng đài tư vấn 0397597960 của chúng tôi, quý khách hàng sẽ được giải đáp, tư vấn pháp luật doanh nghiệp và các thủ tục khi thành lập doanh nghiệp miễn phí một cách tận tình và chuyên nghiệp.

Chúng tôi mong muốn nhận được sự góp ý của quý khách hàng để chất lượng dịch vụ của chúng tôi luôn làm hài lòng khi sử dụng. Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã luôn đồng hành cùng Tư vấn Trí Tâm!

Trân trọng./.

Recommended For You

About the Author: My Trà

Hotline: 19006581
Đặt lịch Tư Vấn
Hotline 24/7: 19006581