Cách đăng ký doanh nghiệp qua mạng

cách đăng ký doanh nghiệp qua mạng

Đăng ký qua mạng là một lựa chọn rất hợp lý không chỉ thành lập doanh nghiệp mà còn đối với trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trên địa bàn khác tỉnh. Thay vì phải nộp hồ sơ trực tiếp tại từng tỉnh, doanh nghiệp có thể đồng thời gửi hồ sơ đến các phòng đăng ký kinh doanh khác nhau, hạn chế rất nhiều chi phí di chuyển và công sức so với giao dịch trực tiếp. Vậy cách đăng ký doanh nghiệp qua mạng như thế nào? Mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Rong Ba

Đăng ký kinh doanh qua mạng là gì?

Theo khoản 1 Điều 42 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì:

“1. Đăng ký kinh doanh qua mạng thông tin điện tử là việc người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp thông qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử hoặc sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.”

Thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng sẽ giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, nhất là trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trên địa bàn khác tỉnh. Đồng thời, việc đơn giản hóa các thủ tục đăng ký kinh doanh cũng đảm bảo minh bạch, chính xác cao, hệ thống xử lý dữ liệu tự động, hạn chế tối đa các sai sót, thất lạc tờ khai trong quá trình lưu trữ hồ sơ, chứng từ.

Có nên  đăng ký doanh nghiệp qua mạng hay không?

Đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng có những lợi ích sau:

Thủ tục đơn giản

Tiết kiệm thời gian

Hoàn toàn miễn phí
Nếu bạn đăng ký bằng cách nộp trực tiếp, lệ phí nộp hồ sơ là 100.000 VND

Giảm thiếu sai sót
Bạn sẽ được thông báo email nếu hồ sơ online có sai sót. Khi đó, bạn chỉ cần nộp lại cho đúng và chờ thông báo hợp lệ.

Linh hoạt về thời gian 24/24
Bạn có thể nộp hồ sơ bất cứ lúc nào trên hệ thống trực tuyến.

Hiện nay, hình thức nộp qua mạng đang được ưu tiên và khuyến khích. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên đăng ký theo hình thức này.

Lưu ý khi nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng

Khi nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng, bạn cần phải lưu ý các vấn đề sau:

Scan (hoặc chụp ảnh) tất cả hồ sơ từ bản gốc

Hình ảnh phải rõ nét, đầy đủ, thông tin chính xác như bản gốc.

Không có dấu hiệu cắt, ghép, mờ hoặc mất một phần thông tin.

Tất cả hồ sơ (hình ảnh) nên được lưu dưới định dạng pdf.

Hồ sơ bản giấy khi nộp phải là bản hồ sơ gốc được chụp, giống chính xác với hồ sơ đã nộp online.

Nên in kết quả thông báo hồ sơ hợp lệ thành 2 bản.

Hồ sơ bản giấy khi nộp cần được kẹp trong 1 bìa lá.

Chữ ký số công cộng khi gắn vào tài khoản đăng ký kinh doanh để nộp hồ sơ là chữ ký số cá nhân (nếu có)

Bạn có thể cần đến thẻ ngân hàng có đăng ký internet-banking/e-banking

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bạn có thể đăng ký doanh nghiệp qua mạng ở bất cứ địa phương nào trên cả nước tại:

Website cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: dangkyquamang.dkkd.gov.vn

Sau khi hồ sơ hợp lệ, bạn cần nộp hồ sơ bản giấy và nhận kết quả tại phòng đăng ký kinh doanh địa phương, nơi đặt trụ sở kinh doanh. (danh sách địa chỉ phòng đăng ký kinh doanh tại các địa phương trên cả nước.)

Điều kiện hợp lệ để nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử bao gồm các dữ liệu theo quy định của Nghị định này và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử có giá trị pháp lý như hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:

Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định.

Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu cho việc thực hiện ủy quyền theo quy định.

Có thể đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử hay không?

Tại khoản 1 Điều 26 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định như sau:

“Điều 26. Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phương thức sau đây:

a) Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh;

b) Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính;

c) Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.”

cách đăng ký doanh nghiệp qua mạng
cách đăng ký doanh nghiệp qua mạng

Theo đó, cá nhân là người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp có thể thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử theo quy định của pháp luật. Cụ thể, việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử là việc người thành lập doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử bao gồm các dữ liệu theo quy định của Luật này và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy.

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử có thể thực hiện thông qua những phương thức nào?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Nghị định 01/2021/NĐ-CP có quy định như sau;

“Điều 42. Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử là việc người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử hoặc sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.”

Như vậy, doanh nghiệp có thể đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử bằng cách đăng ký qua chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử hoặc đăng ký qua việc sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh.

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử thực hiện cụ thể như thế nào?

Tại Điều 44 và Điều 45 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử khi sử dụng chữ ký số hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh được quy định cụ thể như sau:

(1) Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng chữ ký số

– Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

– Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

– Việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử thực hiện theo quy trình quy định tại Điều này.

(2) Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh

– Người nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của người ủy quyền để xác thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

– Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

– Phòng Đăng ký kinh doanh cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trường hợp hồ sơ đủ điều kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

– Quy trình đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử quy định tại Điều này cũng áp dụng đối với việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

Như vậy, pháp luật hiện hành quy định cụ thể đối với trường hợp doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. Theo đó, tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử hoặc sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử theo trình tự, thủ tục luật định.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong về cách đăng ký doanh nghiệp qua mạng. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu cách đăng ký doanh nghiệp qua mạng và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0967 741 035
Tư Vấn Online
Gọi: 0967 741 035