Các công việc của thừa phát lại

các công việc của thừa phát lại

Để thực hiện xã hội hoá thi hành án dân sự, một số nước trên thế giới lựa chọn mô hình tổ chức thi hành án tư nhân hành nghề theo quy chế thừa phát lại.

Tổ chức thừa phát lại là tổ chức tư nhân được thành lập theo quy định của pháp luật để thực hiện một số công việc về thi hành án dân sự. 

Vậy các công việc của thừa phát lại được quy định thế nào. Bài viết về các công việc của thừa phát lại của Công ty Luật Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Lịch sử hình thành khái niệm thừa phát lại

Thừa phát lại là những công lại do luật pháp giao cho các việc truyền phiếu, các việc biên chép, chuyển đưa các giấy tờ thuộc về tư pháp hoặc ngoại tư pháp, các việc thi hành bản án, các công văn và các công việc nội bộ trong các Toà án.

Nếu được triệu dụng, thừa phát lại bắt buộc phải thi hành nhiệm vụ của mình, bất luận người triệu dụng là ai, trừ khi người đó là thân thuộc hay thích thuộc về trực hệ, về bàng hệ cho đến hạng cháu chú, cháu bác, cháu cô…

Thừa phát lại nào phạm vào các điều ấn định nói trên hoặc từ chối không làm phận sự trong một thủ tục do công tố viên yêu cầu, hoặc không làm phần việc mà phải làm ở Toà án họ tuỳ thuộc hoặc đã có lệnh của Chánh án truyền làm mà vẫn thoái thác không chịu làm, sẽ bị triệt hồi, chưa kể đến những sự bồi thường thiệt hại hoặc những sự trừng phạt khác do đó có thể sinh ra Chế định thừa phát lại được quy định trong các Bộ dân luật ở Việt Nam dưới thời Pháp thuộc trước năm 1945 đều theo mô hình thừa phát lại của Pháp với các tên gọi khác nhau như “thừa phát lại, ‘trưởng toà”, “mõ toà” nhưng đều có nguồn gốc từ tiếng Pháp là “Huissier” có nghĩa là gác cửa, trưởng toà.

Theo đó hoạt động của thừa phát lại bao gồm:

1) Trước khi xét xử thừa phát lại được lập các vi bằng, biên bản; tống đạt các thư mời, giấy triệu tập;

2) Trong khi xét xử thừa phát lại có nhiệm vụ báo tin toà đăng đường, toà bế mạc; truyền đạt việc gọi tên các đương sự, người làm chứng, chuyển chứng cứ, giữ gìn trật tự phiên toà;

3) Sau khi xét xử thừa phát lại tống đạt các giấy tờ đốc thúc thi hành án; lập các chứng thư thi hành các nội dung bản án đã tuyên về trục xuất, phát mại tài sản, trả nợ:..

Thừa phát lại được bổ nhiệm và là công lại, nhiệm lại, nhưng không phải là công chức hưởng lương Nhà nước.

Thừa phát lại được tổ chức và hoạt động theo quản hạt Toà án, Nhiệm vụ của thừa phát lại rất rộng không chỉ thi hành các bản án có nghĩa là công việc sau xét xử mà còn thực hiện các công việc trước và trong xét xử.

Thừa phát lại là ai?

Thừa phát lại là người có đủ tiêu chuẩn được Nhà nước bổ nhiệm để thực hiện tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án dân sự, tổ chức thi hành án dân sự theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan; trong đó:

Tống đạt là việc thông báo, giao nhận giấy tờ, hồ sơ, tài liệu do Thừa phát lại thực hiện theo quy định của pháp luật;

Vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định

các công việc của thừa phát lại
các công việc của thừa phát lại

Quy định các công việc của thừa phát lại được thực hiện:

Để thực hiện xã hội hoá thi hành án dân sự, một số nước trên thế giới lựa chọn mô hình tổ chức thi hành án tư nhân hành nghề theo quy chế thừa phát lại.

Tổ chức thừa phát lại là tổ chức tư nhân được thành lập theo quy định của pháp luật để thực hiện một số công việc về thi hành án dân sự.

Tổ chức thừa theo loại hình doanh nghiệp tư nhân. Văn phòng thừa phát lại do 02 thừa phát lại trở lên thành lập được tổ chức theo loại hình công ti hợp danh.

Văn phòng thừa phát lại có thể có thừa phát lại là thành viên hợp danh, thừa phát lại làm việc theo chế độ hợp đồng lao động và thư kí nghiệp vụ. Văn phòng thừa phát lại có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính.

Theo các quy định từ Điều 32 đến Điều 58 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP thì thừa phát lại được thực hiện một số công việc về thi hành án dân sự như sau:

Tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu của tòa án, viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự; giấy tờ, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài …

Văn phòng thừa phát lại phải chịu trách nhiệm trước cơ quan, tổ chức yêu câu về việc tổng đạt thiếu chính xác, không đúng thủ tục, không đúng thời hạn của mình; bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Thừa phát lại tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu của tòa án, viện kiểm sát nhân dân trong việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính, việc dân sự trong vụ án hình sự và khiếu nại, tố cáo; tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu của cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn cấp tỉnh nơi vãn phòng thừa phát lại đặt trụ sở theo hợp đồng dịch vụ tống đạt được kí kêt giữa vãn phòng thừa phát lại với tòa án, viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự.

Trường hợp tống đạt ngoài địa bàn cấp tỉnh hoặc ở vùng đảo, quần đảo ngoài địa bàn cấp huyện nơi văn phòng thừa phát lại đặt trụ sở thì văn phòng thừa phát lại có thể thỏa thuận với tòa án, viện kiểm sát nhân dân, cơ quan Thi hành

Xác minh điều kiện thi hành án:

Thừa phát lại có quyền xác minh điều kiện thi hành án mà vụ việc đó thuộc thẩm quyền thi hành cùa các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn cấp tỉnh nơi văn phòng thừa phát lại đặt trụ sở.

Khi thực hiện việc xác minh điều kiện thi hành án, thừa phát lại có quyền xác minh ngoài địa bàn cấp tỉnh nơi văn phòng thừa phát lại đặt trụ sở.

Đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án có quyền thỏa thuận với văn phòng thừa phát lại về việc xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án kể cả trong trường hợp vụ việc đó đang do cơ quan thi hành án dân sự trực tiếp tổ chức thi hành.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kí kết hợp đồng dịch vụ, trường văn phòng thừa phát lại phải ra quyết định xác minh điều kiện thi hành án, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Quyết định xác minh phải ghi rõ căn cứ, nội dung xác minh và được ghi vào sổ xác minh điều kiện thi hành án được lập theo mẫu do Bộ trưởng Bộ tư pháp quy định.

Quyết định xác minh phải được gửi cho viện kiểm sát nhân dân .cấp huyện nơi văn phòng thừa phát lại đặt trụ sở và cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành án theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự.

Việc xác minh điều kiện thi hành án được thực hiện trực tiếp hoặc bằng văn bản đề nghị cở quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền từ chối cung cấp thông tin ưong các trường hợp: Vụ việc không thuộc thẩm quyền xác minh của thừa phát lại; đề nghị cung cấp thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân không phải là người có nghĩa vụ thi hành án thuộc thẩm quyền xác minh của thừa phát lại; hồ sơ đề nghị

Tổ chức thi hành bản án, quyết định theo yêu cầu của đương sự. Thừa phát lại được quyền tổ chức thi hành án theo yêu cầu của đương sự đối với các bản án, quyết định sau đây:

Bản án, quyết định sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật của tòa án nhân dân cấp huyện; bản án, quyết định sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật của tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi văn phòng thừa phát lại đặt trụ sở;

Bản án, quyết định phúc thẩm của tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi văn phòng thừa phát lại đặt trụ sở đối với bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật của tòa án nhân dân cấp huyện; bản án, quyết định phúc thẳm của tòa án nhân dân cấp cao đối với bàn án, quyết định sơ thẩm, chưa có hiệu lực pháp luật của tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi văn phòng thừa phát lại đặt trụ sở;

Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của tòa án nhân dân cấp cao đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án nhân dân cấp huyện, tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi văn phòng thừa phát lại đặt trụ sở.

Thừa phát lại không tổ chức thi hành phần bản án, quyết định thuộc diện thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra quyết định thi hành án theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Luật thi hành án dân sự năm 2014:

Tìm hiểu các công việc của thừa phát lại không được thực hiện

Điều 4 Nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại.

Tiết lộ thông tin về việc thực hiện công việc của mình, trừ trường hợp pháp luật quy định khác; sử dụng thông tin về hoạt động của Thừa phát lại để xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Đòi hỏi thêm bất kỳ khoản lợi ích vật chất nào khác ngoài chi phí đã được ghi nhận trong hợp đồng.

Kiêm nhiệm hành nghề công chứng, luật sư, thẩm định giá, đấu giá tài sản, quản lý, thanh lý tài sản.

Trong khi thực thi nhiệm vụ, Thừa phát lại không được nhận làm những việc liên quan đến quyền, lợi ích của bản thân và những người thân thích của mình, bao gồm: Vợ, chồng, con đẻ, con nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bác, chú, cậu, cô, dì và anh, chị, em ruột của Thừa phát lại, của vợ hoặc chồng của Thừa phát lại; cháu ruột mà Thừa phát lại là ông, bà, bác, chú, cậu, cô, dì.

Các công việc bị cấm khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về các công việc của thừa phát lại. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về các công việc của thừa phát lại và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775