BỒI THƯỜNG DANH DỰ NHÂN PHẨM

Luật sư tư vấn bồi thường danh dự, nhân phẩm

Pháp luật Dân sự quy định danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm. Do vậy nếu người khác đăng tải thông tin hay hình ảnh gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm cá nhân trên phương tiện thông tin đại chúng, tại nơi công cộng hay bất kỳ đâu thì cá nhân cá quyền khởi kiện ra Tòa án để yêu cầu gỡ bỏ, cải chính thông tin hay bồi thường thiệt hại nếu có thiệt hại xảy ra.

Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay cho thấy tình trạng đăng tải hình ảnh người khác lên mạng xã hội với mục đích bôi xấu hay xác phạm danh dự, nhân phẩm của người khác diễn ra tương đối phổ biến. Đối với những trường hợp như vậy xảy ra, cá nhân cần tìm hiểu các quy định của pháp luật hoặc tham khảo ý kiến của Luật sư để đưa ra những giải pháp để bảo vệ quyền lợi của mình. Quý khách hàng có thể liên hệ tư vấn bồi thường danh dự nhân phẩm với Tư vấn Trí Tâm để được tư vấn một cách nhanh chóng nhất!

bồi thường danh dự nhân phẩm

Cách thức liên hệ tư vấn bồi thường danh dự, nhân phẩm

Để được hỗ trợ tư vấn pháp lý nhanh nhất về các vấn đề liên quan đến danh dự, nhân phẩm bị xâm phạm, bạn hãy gửi câu hỏi chp chúng tôi hoặc liên hệ theo đầu số: 0348361026 để được tư vấn. Các bước liên hệ như sau:

Bước 1: Kết nối với tổng đài tư vấn Bồi thường danh dự, nhân phẩm  bằng cách gọi tới số 0348361026

Bước 2: Nghe lời chào và vui lòng đợi kết nối tới chuyên viên tư vấn

Bước 3: Kết nối với luật sư, chuyên viên tư vấn trong lĩnh vực dân sự và đặt câu hỏi cho luật sư, chuyên viên

Bước 4: Lắng nghe câu trả lời của chuyên viên tư vấn, trao đổi hoặc yêu cầu làm rõ hơn nội dung tư vấn.

Để đảm bảo cho việc tư vấn, quý khách hàng nên chuẩn bị đầy đủ các tài liệu liên quan để đáp ứng thuận lợi và giải đáp hiệu quả những thắc mắc của mình.

Lưu ý:

Chúng tôi tư vấnBồi thường thiệt hại danh dự, nhân phẩm hoàn toàn miễn phí thông qua tổng đài 0348361026

-Vui lòng chờ kết nối trong giây lát nếu chưa kết nối được với luật sư bởi yêu cầu đến tổng đài tư vấn lớn trong khi số lượng luật sư tư vấn còn hạn chế. Chúng tôi sẽ cố gắng nâng cao số lượng và chất lượng luật sư tư vấn trong thời gian tới để đáp ứng được nhu cầu ngày càng lớn của khách hàng.

-Không đặt các câu hỏi không liên quan đến vấn đề pháp luật, không đặt các câu hỏi xúc phạm thể chế, chống phá Nhà nước, có thái độ không tôn trọng luật sư tư vấn. Chúng tôi có quyền từ chối với những trường hợp nêu trên.

Tư vấn bồi thường thiệt hại danh dự, nhân phẩm

Trong trường hợp bạn bị gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm bạn có thể quyền khởi kiện về hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người đó khi có đủ căn cứ chứng minh. Cụ thể, theo quy định tại khoản 1 Điều 584 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại:

1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

Về căn cứ xác định thiệt hại được quy định tại Điều 592 Bộ luật Dân sự quy định về Thiệt hại do dnah dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm hại như sau: 

“1.”Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút;

c) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.”

Ngoài Bộ luật Dân sự năm 2015, tại Mục 3 Phần 2 Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có quy định về xác định thiệt hại như sau:

“3.Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm hại

Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm gồm có thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân bị xâm phạm; thiệt hại do danh dự, uy tín của tổ chức bị xâm phạm.

3.1. Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại bao gồm: chi phí cần thiết cho việc thu hồi ấn phẩm có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người bị thiệt hại; chi phí cho việc thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm; tiền tàu, xe đi lại, thuê nhà trọ (nếu có) theo giá trung bình ở địa phương nơi thực hiện việc chi phí để yêu cầu cơ quan chức năng xác minh sự việc, cải chính trên các phương tiện thông tin đại chúng; chi phí tổ chức xin lỗi, cải chính công khai tại nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người bị thiệt hại và các chi phí thực tế, cần thiết khác để hạn chế, khắc phục thiệt hại (nếu có).

3.2. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút.

a) Nếu trước khi danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm, người bị xâm phạm có thu nhập thực tế, nhưng do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm người bị xâm phạm phải thực hiện những công việc để hạn chế, khắc phục thiệt hại, nên khoản thu nhập thực tế của họ bị mất hoặc bị giảm sút, thì họ được bồi thường khoản thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút đó.

b) Việc xác định thu nhập thực tế của người bị xâm phạm và việc xác định thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị xâm phạm được thực hiện theo hướng dẫn tại tiểu mục 1.2 mục 1 Phần II này.

3.3. Khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm.

a) Khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm được bồi thường cho chính người bị xâm phạm.

b) Trong mọi trường hợp khi danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm, người bị xâm phạm được bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần. Cần căn cứ vào hướng dẫn tại điểm b tiểu mục 1.1 mục 1 Phần I Nghị quyết này để xác định mức độ tổn thất về tinh thần của người bị xâm hại. Việc xác định mức độ tổn thất về tinh thần phải căn cứ vào hình thức xâm phạm (bằng lời nói hay đăng trên báo viết hay báo hình…), hành vi xâm phạm, mức độ lan truyền thông tin xúc phạm…

c) Mức bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị xâm phạm trước hết do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được, thì mức bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần phải căn cứ vào mức độ tổn thất về tinh thần, nhưng tối đa không quá 10 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định tại thời điểm giải quyết bồi thường”.

Theo các quy định nêu trên, khi có yêu cầu Tòa án giải quyết việc bồi thường danh dự nhân phẩm, Tòa án sẽ xác định phần thiệt hại thực tế để yêu cầu người có hành vi gây thiệt hại bồi thường.

Xem thêm:  Bồi thường thiệt hại do danh dự, uy tín bị xâm phạm

Nhằm đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ tư vấn pháp luật, Tư vấn Trí Tâm còn tư vấn Bồi thường danh dự, nhân phẩm thông qua các hình thức như tư vấn trực tiếp, tư vấn thông qua email của Tư vấn Trí Tâm. Quý khách vui lòng liên hệ hotline: 0348361026 để yêu cầu tư vấn và cung cấp dịch vụ.

Trên đây là nội dung tư vấn của Tư vấn Trí Tâm về Bồi thường danh dự nhân phẩm. Hy vọng bài viết này của chúng sẽ giải đáp – hỗ trợ pháp lý cho quý khách hàng một cách hiệu quả nhất. Quý khách hàng có thắc mắc gì về vấn đề bồi thường danh dự, nhân phẩm vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo hotline: 0348361026

Chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ để đảm bảo an toàn pháp lý, đem đến sự hài lòng cho quý khách hàng.

Tư vấn Trí Tâm rất mong được đồng hàng cùng với quý khách hàng!

Trân trọng./.

Recommended For You

About the Author:

error: Vui Lòng Không Sao Chép !! Cảm Ơn Bạn
Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775