BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư

Câu hỏi: Tôi có câu hỏi nhờ Luật sư tư vấn và hướng dẫn về thủ tục bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư. Công ty tôi là công ty 100% vốn nước ngoài hiện đang hoạt động theo giấy chứng nhận đầu tư do Ủy ban nhân dân TP Hà Nội cấp tháng 9 năm 2009.

Ngành nghề kinh doanh:

 Thực hiện quyền nhập khẩu và quyền xuất khẩu các mặt hàng có mã HS 3812, 2917, 8421

+ Hóa chất công nghiệp, hóa chất xử lý ô nhiễm môi trường, các chất hoạt tính bề mặt.

+ Thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường

+ Tư vấn, thiết kế, lắp đặt, gia công thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường

+ Sản xuất máy công cụ mạ, các loại bảng điều khiển

+ Điều chế hóa chất xử lý nước thải, khí thải.

Vốn điều lệ: 500.000 USD

Hiện nay do nhu cầu mở rộng phát triển kinh doanh nên chúng tôi có nhu cầu bổ sung nội dung ngành nghề kinh doanh như sau:

 1. Bổ sung nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa và quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) và quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) hàng hóa có mã HS 3914, 3917, 3925, 7306, 7307, 7309, 7318, 8413, 8414, 8419, 8481, 8484, 8501, 8536, 8537, 8538, 8544, 9026, 9027
 2. Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước, nước thải, khí thải
 3. Cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật liên quan đến hệ thống xử lý nước, nước thải, khí thải
 4. Dịch vụ tư vấn quản lý khác (dịch vụ tư vấn quản lý hệ thống máy móc thiết bị trong hệ thống xử lý nước, nước thải, chất thải.
 5. Tư vấn, thiết kế, gia công chế tạo và lắp đặt hệ thống dây chuyền mạ

Với những thay đổi về bổ sung ngành nghề trong giấy phép đầu tư như trên, chúng tôi có bắt buộc phải tăng vốn điều lệ lên hay không.

Mong Luật sư tư vấn giúp về các thủ tục pháp lý liên quan đến các vấn đề nói trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

Trả lời:

Chào bạn! Với câu hỏi của bạn về vấn đề bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư, Tư Vấn Trí Tâm xin giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý:

– Luật Đầu tư 2005

– Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

– Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày22/9/2006

– Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ

– Biểu cam kết Thương mại dịch vụ của Việt Nam khi gia nhập WTO

bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư
bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư

Thủ Tục Điều Chỉnh Giấy Chứng Nhận Đầu Tư Trong trường hợp bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư

Trong trường hợp: Bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp/mục tiêu hoạt động của dự án

+ Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định.

* Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Thời gian làm việc:

 • Các ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Sáng từ 7:30 đến 11:30; Chiều từ 13:00 đến 17:00.
 • Thứ 7: Sáng từ 7:30 đến 11:30

+ Cách thức nộp hồ sơ:

Doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký đầu tư nộp hồ sơ tại bàn tiếp nhận, chuyên viên nhận hồ sơ của Phòng Đăng ký đầu tư kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên tiếp nhận sẽ nhận hồ sơ vào và cấp giấy Biên nhận cho doanh nghiệp.

* Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký đầu tư để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

+ Thành Phần Hồ Sơ gồm:

 1. Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Nhà đầu tư tham khảo hướng dẫn cách ghi các mẫu văn bản trên tại phụ lục IV-1 của Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
 2. Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi của Chủ sở hữu Công ty.

* Lưu ý: Quyết định phải ghi rõ nội dung được điều chỉnh trong Điều lệ Công ty

 1. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp.
 2. Bản sửa đổi, bổ sung điều lệ doanh nghiệp.
 3. Bản giải trình lý do điều chỉnh; những thay đổi so với dự án đang triển khai (đối với dự án thuộc diện thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư – Điều 52 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006).
 4. Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án. (Doanh nghiệp báo cáo theo các biểu mẫu quy định tại Thông tư số 04/2011/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc theo mẫu Phiếu thông tin tình hình thực hiện dự án của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
 5. Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ)

Điều kiện đầu tư được quy định tại các luật chuyên ngành của Nhà nước Việt Nam và các cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. (Nhà đầu tư có thể tham khảo tại Biểu cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO; tra cứu hệ thống CPC tại trang web của Liên hiệp quốc)

– Đối với các dự án thực hiện quyền phân phối, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, hồ sơ bổ sung thêm:

+ Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh về quốc tịch pháp nhân, hình thức đầu tư, hàng hóa và dịch vụ kinh doanh, phạm vi hoạt động.  

(Nhà đầu tư tham khảo Quyết định 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/05/2007 của Bộ Thương mại, Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/07/2007 của Bộ Thương mại, Thông tư 05/2008/TT-BCT ngày 14/04/2008 của Bộ Công Thương, Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính Phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Công Thương: số 6656/BCT-KH ngày 13/7/2009; văn bản số 9093/BCT-KH ngày 29/09/2011..)

+ Bản đăng ký nội dung thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu (trường hợp thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu mà không kinh doanh phân phối hoặc các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa), hoặc Bản đăng ký nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (trường hợp đầu tư để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan mua bán hàng hóa).Trong các bản đăng ký, Nhà đầu tư nêu rõ danh mục mã số HS các hàng hóa xuất, nhập khẩu, phân phối.

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu MĐ-1 hoặc Đơn đề nghị sửa đối/bổ sung Giấy phép kinh doanh mẫu MĐ-2 của Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/07/2009.

+ Báo cáo về thương nhân mua hàng nhập khẩu theo quy định tại Khoản 2-Mục III của Thông tư số 05/2008/TT-BCT ngày 14 tháng 04 năm 2008 của Bộ Công thương về sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 2007 (chỉ yêu cầu đối với doanh nghiệp đã có chức năng thực hiện quyền nhập khẩu mà không thực hiện quyền phân phối hàng hóa).

 1. Trường hợp ngành kinh doanh và mục tiêu hoạt động đề nghị bổ sung theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định thì hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư phải kèm:

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nếu vốn chủ sở hữu được ghi trong bảng tổng kết tài sản của Doanh nghiệp tại thời điểm không quá 3 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ nhỏ hơn mức vốn pháp định theo quy định. (tham khảo điều 10 Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ).

+ Bản sao Báo cáo tài chính của Doanh nghiệp ghi nhận số vốn chủ sở hữu đảm bảo vốn pháp định.

 1. Trường hợp ngành kinh doanh và mục tiêu hoạt động đề nghị bổ sung theo quy định của pháp luật yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề, thì hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư phải kèm Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (hoặc Tổng Giám đốc) và/hoặc các cá nhân khác quy định tại Điều 9 Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ và giấy tờ chứng minh cá nhân đó đang hoặc sẽ làm việc cho doanh nghiệp.

+ Thời gian xem xét, cấp Giấy chứng nhận đầu tư kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: 

+ Dự án đăng ký : 15 ngày làm việc

+ Dự án thẩm tra : 30 ngày làm việc

Lưu ý:

Trong trường hợp người đại diện pháp luật ủy quyền cho người khác đi nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thì người làm thủ tục nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và giấy tờ sau:

 1. Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc
 2. Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.
 3. Các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và có xác nhận của tổ chức có chức năng dịch thuật.

– Số lượng hồ sơ nộp:

+ Dự án đăng ký : 04 bộ hồ sơ (trong đó 01 bộ gốc)

+ Dự án thẩm tra : 08 bộ hồ sơ (trong đó 01 bộ gốc)

+ Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng chính phủ: 10 bộ hồ sơ (trong đó 01 bộ gốc)

+ Phân loại các ngành nghề kinh doanh bổ sung theo Biểu cam kết Thương mại dịch vụ của Việt Nam dựa trên hệ thống CPC:

 1. Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa và quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) và quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) hàng hóa có mã HS 3914, 3917, 3925, 7306, 7307, 7309, 7318, 8413, 8414, 8419, 8481, 8484, 8501, 8536, 8537, 8538, 8544, 9026, 9027.

Những hoạt động trên theo Biểu cam kết Thương mại dịch vụ của Việt Nam được xếp vào:

+ Dịch vụ bán buôn: CPC 622, 61111, 6113, 6121.

+ Dịch vụ bán lẻ: CPC 631+632, 6112, 6113, 6121.

 1. Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước, nước thải, khí thải:

– Dịch vụ xử lý nước thải: CPC 9401

– Dịch vụ làm sạch khí thải: CPC 94040.

– Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị: CPC 633

 1. Cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật liên quan đến hệ thống xử lý nước, nước thải, khí thải

– Dịch vụ tư vấn kỹ thuật: CPC 8672

– Dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ: CPC 8673

 1. Dịch vụ tư vấn quản lý khác (dịch vụ tư vấn quản lý hệ thống máy móc thiết bị trong hệ thống xử lý nước, nước thải, chất thải.):

– Dịch vụ tư vấn quản lý: CPC 865

– Dịch vụ liên quan đến tư vấn quản lý: CPC 866 (trừ CPC 86602)

 1. Tư vấn, thiết kế, gia công chế tạo và lắp đặt hệ thống dây chuyền mạ

– Công tác lắp dựng và lắp đặt: CPC 514, 516.

xem thêm: Thay đổi địa chỉ trên giấy chứng nhận đầu tư

Đối chiếu với danh sách ngành nghề yêu cầu vốn pháp định khi đăng ký kinh doanh thì các ngành nghề mà Công ty bạn muốn thay đổi, bổ sung đều không nằm trong đó. Tuy nhiên theo điều kiện ở Biểu cam kết thì có một số ngành nghề yêu cầu về tỷ lệ vốn pháp định, nhưng không có nghĩa là Công ty bạn phải thay đổi vốn pháp định nên cũng không đồng thời phải tăng vốn điều lệ. Vì chỉ với trường hợp kinh doanh ngành nghề yêu cầu vốn pháp định, thì mức vốn điều lệ không được phép thấp hơn mức vốn pháp định.

Trên đây là những nội dung về dịch vụ luật sư tư vấn bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư Tư vấn Trí Tâm muốn cung cấp đến quý khách hàng. Hy vọng phần tư vấn về vấn đề bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư trên đây sẽ hữu ích với bạn.

Quý khách hàng có nhu cầu tìm kiếm luật sư tư vấn bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư chỉ cần nhấc máy và gọi ngay về số điện thoại tư vấn pháp luật 1900.6581, đội ngũ luật sư của Tư vấn Trí Tâm luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vấn đề vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực bảo hiểm mà bạn đang gặp phải.

Bước 1: Kết nối với tổng đài luật sư tư vấn bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư bằng cách gọi tới số 1900.6581

Bước 2: Nghe lời chào và vui lòng đợi kết nối tới chuyên viên tư vấn

Bước 3: Kết nối với luật sư, chuyên viên tư vấn trong lĩnh vực doanh nghiệp và đặt câu hỏi cho luật sư, chuyên viên

Bước 4: Lắng nghe câu trả lời của chuyên viên tư vấn, trao đổi hoặc yêu cầu làm rõ hơn nội dung tư vấn.

Với việc liên hệ với tổng đài 1900.6581 quý khách sẽ Tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí; Được đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn pháp lý có chuyên môn giàu kinh nghiệm chia sẻ và giải đáp những thắc mắc với thái độ phục vụ chuyên nghiệp – tận tâm; bảo mật tuyệt đối thông tin và bí mật đời tư.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực tư vấn bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư chúng tôi hiểu được rằng chỉ đọc qua quy định pháp luật thôi là chưa đủ, vậy nên bạn cần được tư vấn về những quy định pháp luật được hiểu như thế nào là đúng nhất, tránh hiểu sai lệch và thực hiện sai những dụng ý của nhà làm luật. Vậy nên gọi đến tổng đài tư vấn bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư: 1900.6581 là rất cần thiết để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: tuvantritam@gmail.com  Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

   Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng.

 

 

Recommended For You

About the Author: Thanh Tùng

Hotline: 19006581
Đặt lịch Tư Vấn
Hotline 24/7: 19006581