Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

Cục Sở hữu trí tuệ là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất quản lý nhà nước và đảm bảo các hoạt động sự nghiệp chuyên ngành về sở hữu trí tuệ trên phạm vi cả nước.

Trong đó có hoạt động bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Vậy địa điểm cụ thể ở đâu? Thủ tục đăng ký thực hiện như thế nào tại Cục Sở hữu trí tuệ?…. Tất cả các câu hỏi này sẽ được giải đáp ngay trong bài viết này.

Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp là gì?

bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp là thủ tục bắt buộc mà các tổ chức, cá nhân phải thực hiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi muốn bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp bao gồm: sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, thiết kế bố trí mạch tích hợp, tên thương mại, bí quyết kinh doanh.

Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ

Theo quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ thì bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp phải thực hiện tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Cục Sở hữu trí tuệ có trụ sở chính tại Hà Nội, có 2 văn phòng đại diện tại Thành phố Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

Việc thành lập văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP Hồ Chí Minh nhằm tăng cường công tác xác lập, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại khu vực phía Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước và hội nhập kinh tế.

Vì vậy văn phòng đại diện nay sẽ có nhiệm vụ nhất định, trong đó có việc trực tiếp nhận Đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp, thực hiện giao dịch với người nộp đơn, tiến hành các công việc xử lý đơn cần thiết và tư vấn giải đáp các thông tin sở hữu công nghiệp cho những chủ thể có nhu cầu.

Để đảm bảo tính thống nhất trong thực hiện các thao tác nghiệp vụ, tránh trường hợp đơn đã được đăng ký ở địa điểm khác nhưng tại văn phòng này lại không kịp cập nhật hoặc phát sinh các vấn đề liên quan khác thì giữa Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội và Văn phòng đại diện đã thiết lập một mạng thông tin máy tính với đường truyền dữ liệu trực tiếp hiện đại để thực hiện kết nối thông tin được đồng bộ.

Tương tự như văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP Hồ Chí Minh thì văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Đà Nẵng cũng sẽ thực hiện các nhiệm vụ như vậy tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Vì vậy tùy thuộc vào địa điểm của quý khách mà quý khách có thể lựa chọn thực hiện đăng ký nhãn hiệu tại một trong ba địa điểm trên sao cho thuận tiện nhất.

Thủ tục bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ

Bước 1: Nộp đơn

Người có quyền nộp đơn nộp 01 bộ hồ sơ đã nêu trên tới Cục Sở hữu trí tuệ có trụ sở chính tại Hà Nội hoặc Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng. Có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

Người nộp đơn được quy định như sau:

Nộp trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp: tổ chức, cá nhân Việt Nam; cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có cơ sở sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

Nộp thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam: cá nhân nước ngoài không thường trú tại Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài không có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Bước 2: Tiếp nhận đơn

Cục Sở hữu trí tuệ chỉ tiếp nhận đơn bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp nếu như có ít nhất các thông tin và tài liệu:

Tờ khai đăng ký theo mẫu

Bản mô tả

Chứng từ nộp phí, lệ phí nộp đơn. Mức phí, lệ phí được quy định cụ thể theo quy định pháp luật.

Bước 3: Thẩm định hình thức đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành kiểm tra sự đầy đủ và thông tin của các tài liệu có trong đơn để đánh giá tính hợp lệ của đơn. Nếu đơn hợp lệ thì ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

Nếu đơn không hợp lệ (thuộc các trường hợp: không đáp ứng yêu cầu về hình thức; đối tượng được nếu trong đơn không được bảo hộ; người nộp đơn không có quyền đăng ký; đơn được nộp trái với quy định về cách thức nộp đơn; người nộp đơn không nộp phí và lệ phí). Trong trường hợp này Cục Sở hữu trí tuệ sẽ phải thực hiện các thủ tục sau:

Thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, trong đó nêu rõ lý do và ấn định thời hạn để người nộp đơn sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối dự định từ chối.

Thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót, sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu hoặc không có ý kiến xác đáng phản đối dự định từ chối.

Thực hiện thủ tục thông báo chấp nhận đơn hợp lệ nếu người nộp đơn sửa chữa thiếu sót đạt yêu cầu hoặc có ý kiến xác đáng phản đối dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ.

Thời hạn thẩm định là 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Bước 4: Công bố đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Đơn đăng ký khi được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận hợp lệ thì sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Thời hạn công bố sẽ tùy thuộc vào từng đối tượng sở hữu công nghiệp.

Với đơn đăng ký sáng chế: được công bố trong tháng thứ mười chín kể từ ngày nộp đơn hoặc từ ngày ưu tiên hoặc vào thời điểm sớm hơn theo yêu cầu của người nộp đơn.

Với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý: 02 tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận là đơn hợp lệ.

Đơn đăng ký thiết kế bố trí: 02 tháng kể từ ngày được cấp văn bằng bảo hộ.

Lưu ý: trước thời điểm đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp được công bố trên công báo thì Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm bảo mật thông tin trong đơn.

Các cán bộ, công chức của cơ quan này nếu làm lộ bí mật thông tin trong đơn đăng ký đó thì bị xử lý kỷ luật, bồi thường thiệt hại (nếu có).

Bước 5: Thẩm định nội dung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Trong thời hạn 42 tháng (trừ trường hợp yêu cầu cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích là 36 tháng) kể từ ngày nộp đơn hoặc từ ngày ưu tiên nếu được hưởng quyền ưu tiên người nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc người thứ ba có thể yêu cầu thẩm định nội dung đơn với điều kiện phải nộp phí thẩm định nội dung đơn.

Nếu trong thời hạn này mà không có yêu cầu thì đơn đăng ký sáng chế coi như đã rút tại thời điểm kết thúc thời hạn đó.

Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét yêu cầu nếu đáp ứng các điều kiện thì sẽ tiến hành thẩm định nội dung.

Đó là đơn đăng ký sáng chế đã được công nhận là đơn hợp lệ và có yêu cầu thẩm định nội dung. Thời hạn thẩm định nội dung là không quá 18 tháng kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn.

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đã được công nhận là đơn hợp lệ. Thời hạn thẩm định nội dung với các đối tượng này lần lượt là không quá 07 tháng với kiểu dáng công nghiệp, không quá 09 tháng với nhãn hiệu, không quá 06 tháng với chỉ dẫn địa lý kể từ ngày công bố đơn. Đối với đơn đăng ký thiết kế bố trí thì không được thẩm định nội dung.

bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

Thời hạn thẩm định lại bằng hai phần ba thời hạn thẩm định lần đầu, với những vụ việc phức tạp thì có thể kéo dài nhưng không quá thời hạn thẩm định lần đầu.

Thời gian để người nộp đơn sửa đổi, bổ sung không được tính vào thời hạn này. Thời hạn xử lý yêu cầu sửa đổi, bổ sung không được quá một phần ba thời gian thẩm định tương ứng.

Bước 6: Quyết định cấp hoặc từ chối cấp chứng nhận đăng ký  sở hữu công nghiệp

Đơn đăng ký không thuộc trường hợp từ chối cấp và người nộp đơn đã nộp lệ phí; người nộp đơn có ý kiến xác đáng về phản đối dự định từ chối cấp thì Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện cấp văn bằng bảo hộ và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp.

Cục Sở hữu trí tuệ từ chối cấp chứng nhận đối với đơn thuộc các trường hợp sau:

Có cơ sở khẳng định rằng đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng đầy đủ điều kiện bảo hộ;

Đơn đáp ứng đủ điều kiện bảo hộ nhưng không phải là đơn có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 90 Luật này;

Đơn có nhiều người cùng đăng ký đều đảm bảo các điều kiện bảo hộ và cùng có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất mà không thống nhất được đơn nào được cấp.

Trong trường hợp từ chối cấp thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành các thủ tục:

Thông báo dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ trong đó nêu rõ lý do và ấn định thời hạn đề nghị người nộp đơn có ý kiến phản đối dự định từ chối.

Thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ nếu người nộp đơn không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng dự định từ chối.

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Rong Ba Group

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Rong Ba Group làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Rong Ba Group

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Rong Ba Group sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Rong Ba Group bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Rong Ba Group trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Rong Ba Group mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Rong Ba Group sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Rong Ba Group cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Rong Ba Group sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Rong Ba Group cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. 

Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Rong Ba Group cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty tư vấn luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Trên đây là những tư vấn của Rong Ba Group về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Để được giải đáp cụ thể, chi tiết mọi thắc mắc về vấn đề này thì quý khách có thể liên hệ với chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin