Báo cáo tài chính tại Vĩnh Phúc

báo cáo tài chính tại Vĩnh Phúc

Phân tích báo cáo tài chính là một nhiệm vụ quan trọng không thể thiếu đối với những ai làm trong lĩnh vực tài chính – kế toán. Từ đó giúp cho nhà quản trị có thêm các căn cứ chính xác nhất trong việc ra quyết định kinh doanh. Vậy phân tích báo cáo tài chính tại Vĩnh Phúc được quy định như thế nào. Bài viết về báo cáo tài chính tại Vĩnh Phúc của Công ty Luật Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Khái niệm phân tích báo cáo tài chính tại Vĩnh Phúc là gì?

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính (Financial statement) là các bản ghi chép lại các hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động tài chính của một doanh nghiệp. Báo cáo tài chính thường được kiểm toán bởi các cơ quan chính phủ, kế toán, công ty, v.v. để đảm bảo tính chính xác và cho các mục đích về thuế, tài chính hoặc đầu tư. Báo cáo tài chính bao gồm:

Bảng cân đối kế toán – Cung cấp cái nhìn tổng quan về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của các cổ đông như một bản tóm tắt kịp thời.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – Chủ yếu tập trung vào doanh thu và chi phí của doanh nghiệp trong một thời kỳ cụ thể. Khi các chi phí được trừ khỏi doanh thu, báo cáo sẽ tạo ra một con số lợi nhuận của doanh nghiệp được gọi là thu nhập ròng.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ – Đo lường mức độ một doanh nghiệp tạo ra tiền mặt để thanh toán các nghĩa vụ nợ, tài trợ cho chi phí hoạt động và các khoản đầu tư.

Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Phân tích báo cáo tài chính là gì?

Phân tích báo cáo tài chính là công việc xem xét, đánh giá hiệu quả của việc quản lý cũng như khả năng điều hành trong mỗi doanh nghiệp thông qua quá trình phân tích số liệu ở trên các báo cáo tài chính. Từ đó giúp cho người phân tích có thể nhìn tổng quát tình hình hoạt động của một doanh nghiệp, chỉ ra những điểm mạnh, khắc phục điểm yếu để giúp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong tương lai.

Các báo cáo này thường bao gồm báo cáo liên quan đến bảng cân đối kế toán, thu nhập, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu và ghi chú vào tài khoản. Hoạt động phân tích này thường được thực hiện bởi giám đốc, các cổ đông hay những bên liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Các bên liên quan bên ngoài sử dụng báo cáo tài chính như một tài liệu để họ hiểu tình trạng chung của một tổ chức cũng như để đánh giá hiệu quả tài chính và giá trị kinh doanh. Các thành phần nội bộ sử dụng nó như một công cụ giám sát để quản lý tài chính trong doanh nghiệp.

Mục tiêu của phân tích báo cáo tài chính tại Vĩnh Phúc doanh nghiệp là gì?

Mục tiêu chính của phân tích báo cáo tài chính đối với bất kỳ doanh nghiệp nào là cung cấp thông tin cần thiết theo yêu cầu của người sử dụng báo cáo tài chính để đưa ra quyết định, đánh giá hoạt động hiện tại và quá khứ và dự đoán về sự thành công hay thất bại trong tương lai của doanh nghiệp… 4 mục tiêu hàng đầu của phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp bao gồm: 

Đánh giá hoạt động trong quá khứ và vị trí hiện tại

Hiệu suất trong quá khứ thường là một chỉ báo tốt về hiệu suất trong tương lai. Do đó, một nhà đầu tư hoặc chủ nợ quan tâm đến xu hướng phát triển doanh thu, chi phí, thu nhập ròng, dòng tiền và lợi tức đầu tư trong quá khứ. Những xu hướng này cung cấp một phương tiện để đánh giá hoạt động trong quá khứ của ban quản lý và là những chỉ số có thể có về hiệu suất trong tương lai.

Tương tự, việc phân tích vị trí hiện tại chỉ ra vị trí của doanh nghiệp ngày hôm nay. Ví dụ, phân tích vị thế hiện tại sẽ chỉ ra các loại tài sản thuộc sở hữu của một doanh nghiệp kinh doanh và các khoản nợ phải trả khác nhau đối với doanh nghiệp. Nó sẽ cho biết vị thế tiền mặt là bao nhiêu, công ty có bao nhiêu nợ so với vốn chủ sở hữu và mức độ hợp lý của hàng tồn kho và các khoản phải thu.

Dự đoán thu nhập ròng và triển vọng tăng trưởng

Phân tích báo cáo tài chính giúp dự đoán triển vọng thu nhập và tỷ lệ tăng trưởng thu nhập được các nhà đầu tư sử dụng trong khi so sánh các phương án đầu tư và những người dùng khác quan tâm đến việc đánh giá tiềm năng thu nhập của các doanh nghiệp kinh doanh. Các nhà đầu tư cũng xem xét rủi ro hoặc sự không chắc chắn liên quan đến lợi nhuận kỳ vọng.

Những người ra quyết định có tính tương lai và luôn quan tâm đến tương lai. Báo cáo tài chính chứa thông tin về kết quả hoạt động trong quá khứ được phân tích và giải thích làm cơ sở để dự báo tỷ suất sinh lợi trong tương lai và để đánh giá rủi ro.

Dự đoán về sự phá sản và thất bại

Phân tích báo cáo tài chính là một công cụ quan trọng trong việc dự đoán khả năng phá sản và thất bại của các doanh nghiệp kinh doanh. Sau khi nhận thức được khả năng xảy ra thất bại, cả nhà quản lý và nhà đầu tư có thể thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh / giảm thiểu tổn thất. 

Ban lãnh đạo công ty có thể thực hiện thay đổi chính sách điều hành, tổ chức lại cơ cấu tài chính hoặc thậm chí tự nguyện thanh lý để rút ngắn thời gian lỗ. Nhà đầu tư và cổ đông có thể sử dụng mô hình này để lựa chọn danh mục đầu tư tối ưu và đưa ra những thay đổi trong chiến lược đầu tư phù hợp với mục tiêu đầu tư của họ. Tương tự, các chủ nợ có thể áp dụng mô hình dự đoán trong khi đánh giá mức độ tín nhiệm của các doanh nghiệp kinh doanh.

Quyết định cho vay của các tổ chức tài chính và ngân hàng

Phân tích báo cáo tài chính được sử dụng bởi các tổ chức tài chính, cơ quan cho vay, ngân hàng và những người sử dụng khác để đưa ra quyết định cho vay hoặc tín dụng đúng đắn. Bằng cách này, họ có thể phân bổ tín dụng hợp lý giữa những người đi vay khác nhau. Phân tích báo cáo tài chính giúp xác định rủi ro tín dụng, quyết định các điều khoản và điều kiện cho vay nếu bị xử phạt, lãi suất, ngày đáo hạn…

báo cáo tài chính tại Vĩnh Phúc
báo cáo tài chính tại Vĩnh Phúc

Các bước phân tích báo cáo tài chính tại Vĩnh Phúc

Sau khi đã tìm hiểu được khái niệm của như vai trò của việc phân tích báo cáo tài chính thì việc xem báo cáo được phân tích như thế nào cũng được nhiều người quan tâm. Nhìn chung thì trình tự phân tích này sẽ bao gồm 07 giai đoạn cụ thể như sau:

Giai đoạn 01: Xác định thực trạng của nền kinh tế

Bạn cần xác định được chính xác thực trạng của các ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại thời điểm phân tích báo cáo tài chính để đưa ra phân tích phù hợp. Qua đó nó cũng giúp cho nhà quản trị xác định được vị trí của mình trên thị trường.

Theo đó bạn nên xem xét những hoạt động liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm sản xuất các sản phẩm – dịch vụ, khả năng phân phối, đối thủ cạnh tranh hiện tại, đối thủ tiềm ẩn, nhà cung ứng,…

Giai đoạn 02: Xây dựng chiến lược cho doanh nghiệp

Sau khi nắm bắt được tổng thể tình hình của thị trường thì bạn cũng sẽ bắt đầu lập chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp. Do vậy bạn nên xem xét những điểm mạnh, điểm nổi bật nhất của sản phẩm của công ty mình là gì như: sự khác biệt độc đáo nhất, khả năng sinh lời, dịch vụ khách hàng, chuỗi cung ứng, hoạt động marketing,…

Giai đoạn 03: Đánh giá chất lượng bản báo cáo tài chính

Bạn cần đối chiếu với những nội dung trong bản báo cáo tài chính với những thực trạng hiện tại của doanh nghiệp có hợp lý hay không và nó đã thực sự tổng quát được toàn diện tình hình kinh tế của doanh nghiệp hiện tại chưa. Bên cạnh đó bạn cần chú ý đến báo cáo về lưu chuyển tiền tệ, tình hình thu chi có tốt hay không? Khả năng sử dụng vốn có hiệu quả hay không?

Giai đoạn 04: Chỉ ra mức lợi nhuận cùng những rủi ro hiện tại

Qua bản báo cáo tài chính, người phân tích cần chỉ ra các mức lợi nhuận thu về được từ hoạt động kinh doanh của công ty hiện tại và các rủi ro mà công ty đang phải đối mặt. Tuy nhiên các CFO sẽ luôn dựa vào tỷ lệ báo cáo tài chính để phân tích tình hình của công ty. Qua bước này các CFO có thể thu thập thêm nhiều giá trị hơn để đánh giá tình hình.

Giai đoạn 05: Lập báo cáo tài chính dự báo

Hình thức này hay được áp dụng khi thực hiện các báo cáo tài chính dự báo của các kỹ thuật phân tích chuyên sâu khác dựa trên tỷ lệ phần trăm của phương pháp tiếp cận bán hàng. Tuy việc lập báo cáo này khá khó khăn và đòi hỏi người lập cần có kỹ thuật chuyên môn tốt. Để từ những giả định đó đánh giá sự ảnh hưởng đến nguồn tài chính của công ty.

Giai đoạn 06: Xác định giá trị của công ty

Phương pháp định giá dựa theo giá trị thực tại của công ty chính là một phương pháp thông dụng để xác định được giá trị của doanh nghiệp. Từ đó phần giá trị ròng của họ sẽ được xác định, phản ánh những giá trị chân thực nhất về từng phần tài sản ở tại thời điểm định giá. Bên cạnh đó việc định giá còn được thực hiện dựa vào nhiều phương pháp khác như chiết khấu dòng tiền, lợi nhuận khác,…

Giai đoạn 07: Đánh giá tính chính xác

Các phân tích đã được đưa ra nhưng điều quan trọng hơn là bạn cần phải chắc chắn rằng những con số này là chính xác, không bất thường. Vì nếu như phần báo cáo tài chính không đúng với thực tế thì những phân tích và định hướng đã được thực hiện ở trên không còn tác dụng tích cực và tính chính xác cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về báo cáo tài chính tại Vĩnh Phúc. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về báo cáo tài chính tại Vĩnh Phúc và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775