BẢN KIỂM ĐIỂM CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG

Khi Đảng viên sinh hoạt đảng sẽ phải gắn với một đơn vị quản lý  của Đảng cộng sản Việt Nam. Nhưng trong quá trình sinh sống, học tập và làm việc Đảng viên có thể chuyển đi  một thời gian xác định hoặc do những lý do khác mà không thể tiếp tục sinh hoạt tại đơn vị đang quản lý mình. Như vậy để tiếp tục sinh hoạt Đảng tại nơi Đảng viên đang có mong muốn chuyển đến, một trong các thủ tục cần làm là có Bản kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng .

xem thêm: bản tự kiểm điểm Đảng viên

Qua bài viết này Tư vấn Trí Tâm sẽ hướng dẫn Quý vị hiểu rõ và cách thức soạn thảo bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt Đảng nêu trên.

ban-kiem-diem-dang-vien-chuyen-sinh-hoat-dang-tam-thoi

BẢN KIỂM ĐIỂM LÀ GÌ?

Trước khi trả lời câu hỏi bản kiểm điểm là gì chúng ta cần tìm hiểu về nguồn gốc từ kiểm điềm. Theo đó, Kiểm điểm là một cụm từ góc Hán Việt. Có nghĩa là xem xét đánh giá lại từng cái hoặc từng việc một cách cụ thể. Để có được một nhận định chung, đồng thời đưa ra nêu ra. Phê phán những sai lầm, khuyết điểm mà bản thân. Và những người liên quan mắc phải trong sự việc hiện tượng nào đó.

Như vậy bản kiểm điểm nghĩa là văn bản mà người viết nó trình bày. Lại những ưu khuyết điểm của mình trong quá trình học tập, làm việc. Căn cứ vào bản kiểm điểm này, cơ quan đơn vị nơi bạn công tác sẽ đưa ra các hình thức kỷ luật. Hay khen thưởng xứng đáng đúng người đúng tội.

Tham khảo: bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị

Thông thường với các Đảng viên sinh hoạt trong các đơn vị nhà nước. Mỗi năm một lần vào dịp cuối năm sẽ phải tự mình làm bản kiểm điểm để nhìn nhận lại. Một năm công tác của mình đã đạt được những gì và những gì còn chưa thực hiện được để báo cáo với cấp trên. Mẫu bản kiểm điểm đảng viên trong quân đội là mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên cuối năm. Được sử dụng trong quân đội, để các Đảng viên tự nhận xét về những ưu. Khuyết điểm của bản thân từ đó đưa ra phương hướng khắc phục.

Bản kiểm điểm chuyển sinh hoạt Đảng là biểu mẫu được sử dụng trong trường hợp Đảng viên chính thức đang sinh hoạt tại chi ủy, chi bộ này muốn chuyển sang cơ sở mới. Khi Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng về chi bộ mới thì tức là sẽ có một chi bộ khác quản lý Đảng viên này, nên bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng này là tiền đề để làm căn cứ xem xét chất lượng Đảng viên, rèn luyện, phẩm chất, ý thức và tư tưởng của Đảng viên. 

Hướng dẫn viết bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng

Bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng theo quy định mẫu mới 2019 form chuẩn đề ra năm nay được người đảng viên hoàn thành gửi tới Chi ủy chi bộ và Đảng ủy. Nội dung cơ bản trong bản tự kiểm điểm Đảng viên này nêu rõ các thông tin liên quan về tên tuổi, quê quán, ngày vào Đảng, chức danh, nơi công tác hoạt động hiện tại,…Đồng thời cũng phải tự nhận xét, đánh giá bản thân trên một vài phương diện là đạo đức, tư tưởng, lối sống chính thức có phù hợp hay chưa.

Lưu ý khi viết: Trong nội dung chính, Đảng viên cần đề cập đầy đủ thông tin cá nhân, ngày vào Đảng, nơi sinh hoạt và công tác hiện tại… Sau khi tự kiểm điểm về bản thân, Đảng viên đề nghị xem xét để chuyển sinh hoạt Đảng sang cơ sở mới với lời hứa phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng viên, xứng đáng là người Đảng viên Đảng.

Bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng – Mẫu 1

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
————–

…….., ngày …. tháng …. năm …….

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: – Chi uỷ chi bộ……………………………………………………………

        – Đảng uỷ………………………………………………………………………….

Tên tôi là:………………………………………………………………………………..

Sinh ngày ……….. tháng ………. năm…………………………………………….

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………..

Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày ngày ……. tháng ……. năm…….

Tại chi bộ:………………………………………………………………………………

Chính thức ngày: …………………………..tại chi bộ:………………………….

Hiện đang công tác và sinh hoạt tại chi bộ:………………………………….

Căn cứ tiêu chuẩn, nhiệm vụ của người đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

1. Về tư tưởng chính trị

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Về đạo đức, lối sống

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Về thực hiện nhiệm vụ được giao

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

4. Về tổ chức kỷ luật

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

5. Về khuyết điểm

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trên đây là bản tự kiểm điểm của tôi trong quá trình sinh hoạt đảng tại Chi bộ , Đảng bộ . Nay, tôi xin được chuyển sinh hoạt đảng đến chi bộ . , đảng bộ

Kính mong chi ủy chi bộ , Đảng ủy ………………. tạo điều kiện cho tôi được chuyển sinh hoạt đảng đến đơn vị mới.

Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA CHI UỶ CHI BỘ

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

……., ngày …… tháng …… năm …….

T/M CHI ỦY
BÍ THƯ

ĐẢNG UỶ ……………….. XÁC NHẬN

Chữ ký đồng chí:……………………………………………………………….

 

.., ngày …… tháng …… năm ……..

T/M ĐẢNG ỦY 
BÍ THƯ

xem thêm: Bản tự kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng

Bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng – Mẫu 2

bản kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng
bản kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

TỪ ……/20…. ĐẾN HẾT THÁNG …../20…

Tôi tên:………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh: …………………… Nơi sinh:…………………..

Ngày vào Đảng: …………………………. Chính thức:………………..

Qua thời gian sinh hoạt và công tác tại Chi bộ ………thuộc Đảng bộ ………….., Tôi tự thấy mình có những ưu, khuyết điểm sau:

I. Ưu điểm:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

II. Khuyết điểm:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

III. Hướng khắc phục khuyết điểm:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Trên đây là bản tự kiểm điểm của tôi trong quá trình sinh hoạt đảng tại Chi bộ, Đảng bộ. Nay do tôi xin được chuyển sinh hoạt đảng đến chi bộ………………………, đảng bộ…………

Kính mong chi ủy chi bộ, Đảng ủy ……………………………………….. tạo điều kiện cho tôi được chuyển sinh hoạt đảng đến đơn vị mới.

 

….…, ngày ….. tháng ….. năm 20…

NGƯỜI LÀM ĐƠN

……………………………………

Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA CHI BỘ

………………………………………………………………

………………………………………………………………

 

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA ĐẢNG ỦY

………………………………………………………………

………………………………………………………………

 

T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ

 

xem thêm: mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên

Trên đây là những nội dung về dịch vụ luật sư tư vấn bản kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng Tư vấn Trí Tâm muốn cung cấp đến quý khách hàng. Hy vọng phần tư vấn về vấn đề bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng trên đây sẽ hữu ích với bạn.

Quý khách hàng có nhu cầu tìm kiếm luật sư tư vấn chỉ cần nhấc máy và gọi ngay về số điện thoại tư vấn pháp luật 0348361026, đội ngũ luật sư của Tư vấn Trí Tâm luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vấn đề vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực bảo hiểm mà bạn đang gặp phải.

Liên hệ tư vấn 0348361026

Bước 1: Kết nối với tổng đài luật sư tư vấn bằng cách gọi tới số 0348361026

Bước 2: Nghe lời chào và vui lòng đợi kết nối tới chuyên viên tư vấn

Bước 3: Kết nối với luật sư, chuyên viên tư vấn trong lĩnh vực doanh nghiệp và đặt câu hỏi cho luật sư, chuyên viên

Bước 4: Lắng nghe câu trả lời của chuyên viên tư vấn, trao đổi hoặc yêu cầu làm rõ hơn nội dung tư vấn.

Với việc liên hệ với tổng đài 0348361026 quý khách sẽ Tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí; Được đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn pháp lý có chuyên môn giàu kinh nghiệm chia sẻ và giải đáp những thắc mắc với thái độ phục vụ chuyên nghiệp – tận tâm; bảo mật tuyệt đối thông tin và bí mật đời tư.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực tư vấn chúng tôi hiểu được rằng chỉ đọc qua quy định pháp luật thôi là chưa đủ, vậy nên bạn cần được tư vấn về những quy định pháp luật được hiểu như thế nào là đúng nhất, tránh hiểu sai lệch và thực hiện sai những dụng ý của nhà làm luật.

Vậy nên gọi đến tổng đài tư vấn bản kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng: 0348361026 là rất cần thiết để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: tuvantritam@gmail.com  Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.

Recommended For You

About the Author: Thanh Tùng

Hotline: 19006581
Đặt lịch Tư Vấn
Hotline 24/7: 19006581