Xử bắn tử tù

XỬ BẮN TỬ TÙ

Phạm tội nào thì sẽ bị án tử hình ? Phân tích về việc áp dụng án tử hình ở Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới ? Cần... Read more »
Giải quyết việc dân sự trong vụ án hình sự

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN SỰ TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ

Vấn đề bồi thường, bồi hoàn có thể được tách ra để giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự trong trường hợp vụ án hình sự phải giải quyết vấn... Read more »
Ad Widget

CHỨNG CỨ TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 25/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày... Read more »

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Người tiêu dùng theo quy định của pháp luật gồm những ai? Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng gồm những nội dung gì? Cùng Trí Tâm tìm hiểu nội dung... Read more »

MẪU BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CỦA ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

Mẫu bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị Trong bài viết này Tư vấn Trí Tâm sẽ cung cấp đến quý độc giả mẫu bản tự kiểm điểm của đảng viên... Read more »

MẪU GIẤY ỦY QUYỀN THAM GIA TỐ TỤNG DÂN SỰ

Theo quy định của luật dân sự hiện nay, thì chủ thể của quan hệ dân sự có thể ủy quyền cho người khác (đại diện theo ủy quyền) để tham gia... Read more »

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO DANH DỰ UY TÍN BỊ XÂM PHẠM

  Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản... Read more »
Bồi thường dân sự

BỒI THƯỜNG DÂN SỰ

Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại... Read more »
Quy chế Rome về tòa án hình sự

QUY CHẾ ROME VỀ TÒA ÁN HÌNH SỰ

Quy chế Rome về tòa án hình sự quốc tế Quá trình hình thành Tòa án Hình sự quốc tế: Nhu cầu về một tòa án hình sự ở quy mô quốc... Read more »
Tội làm hư hỏng tài sản

TỘI CỐ Ý LÀM HƯ HỎNG TÀI SẢN

Tài sản là của cải vật chất dùng vào mục đích sản xuất hoặc tiêu dùng. Tài sản có thể thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức, Nhà nước hoặc của... Read more »
Hotline: 19006581
Đặt lịch Tư Vấn
Hotline 24/7: 19006581