CON NUÔI CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ

Dựa trên nguyên tắc không phân biệt đối xử trong quan hệ hôn nhân và gia đình, pháp luật quy định những người cùng hàng thừa kế sẽ được hưởng phần di... Read more »

THAY ĐỔI CƠ QUAN QUẢN LÝ THUẾ TNCN

Nền kinh tế khó khăn có rất nhiều người phải thay đổi nơi làm việc trong năm. Vậy những cá nhân đó có phải quyết toán thuế TNCN không? bài viết dưới... Read more »
Ad Widget

THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CÓ PHẢI NỘP LẠI TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI KHÔNG

Bên cạnh hướng dẫn  thủ tục đăng ký doanh nghiệp, pháp luật hiện hành cũng đã có hướng dẫn chi tiết về thay đổi vốn điều lệ có phải nộp lại tờ... Read more »

CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ Ở

Hỏi về các trường hợp dự án thuộc diện đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở và thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư Công ty... Read more »
vốn trung hạn là gì

VỐN TRUNG HẠN LÀ GÌ

Vốn trung hạn là gì? Vốn trung hạn là gì? – là hình thức cho vay mà thời hạn của khoản vay là từ 12 tháng đến dưới 60 tháng. Cho vay trung... Read more »

VĂN BẢN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Để đảm bảo thực hiện Luật đầu tư từ ngày 01 tháng 7 năm 2015, trong thời gian chờ Nghị định và Thông tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn... Read more »
thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ Thủ tục điều chỉnh quyết định... Read more »

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH QUA MẠNG

Sau khi thành lập hộ kinh doanh và đi vào hoạt động vì nhiều lý do khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh mà hộ kinh doanh có những thay... Read more »

MẤT GIẤY PHÉP KINH DOANH HỘ CÁ THỂ

Khi một cá nhân đăng ký thành lập hộ kinh doanh sẽ được Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh để xác nhận tính... Read more »

GIẤY PHÉP HỘ KINH DOANH

Hiện nay, rất nhiều người đang thắc mắc liệu việc kinh doanh đơn lẻ, không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã của mình có phải đăng ký kinh doanh theo quy... Read more »
Hotline: 19006581
Đặt lịch Tư Vấn
Hotline 24/7: 19006581