thủ tục tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Thủ tục tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư là việc nhà đầu tư tạm thời cho dừng hoạt động của dự án mà mình đang tiến hành đầu tư vì những lý... Read more »
thành lập công ty ngoại ngữ 100 % vốn nước ngoài

Thành lập công ty ngoại ngữ 100 % vốn nước ngoài

Trên cơ sở trao đổi với quý khách hàng chúng tôi hiểu rằng quý khách hàng mong muốn chúng tôi tư vấn thành lập công ty ngoại ngữ 100 % vốn nước ngoài... Read more »
Ad Widget
lưu ý khi luật đầu tư 2020 có hiệu lực

Lưu ý khi luật đầu tư 2020 có hiệu lực

Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được cập nhật và sửa đổi cho phù hợp với tình hình mới tại Việt Nam. Doanh nghiệp vừa trải qua một... Read more »
thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, Nhà đầu tư có thể lựa chọn những hình thức đầu tư khác nhau trong đó thành lập công ty... Read more »
thủ tục tăng vốn đầu tư

Thủ tục tăng vốn đầu tư

Vốn điều lệ được hiểu là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu công ty/thành viên/cổ đông trong công ty góp, cam kết góp. Theo luật doanh nghiệp năm 2020,... Read more »
điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tăng vốn

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tăng vốn

Vốn đầu tư của dự án là vốn góp của nhà đầu tư và vốn do nhà đầu tư huy động để thực hiện dự án đầu tư được ghi tại văn... Read more »
thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Địa điểm thực hiện dự án là một yếu tố quan trọng mà các Nhà đầu tư cần lưu ý khi đầu tư tại Việt Nam bởi nó sẽ ảnh hưởng rất... Read more »
thủ tục giãn tiến độ thực hiện dự án

Thủ tục giãn tiến độ thực hiện dự án

Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư, phải thực hiện đề xuất khi giãn tiến độ thực hiện dự... Read more »
giấy chứng nhận đầu tư và giấy phép kinh doanh

Giấy chứng nhận đầu tư và giấy phép kinh doanh

Những thông tin khi đăng ký kinh doanh của một doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền kinh doanh cấp và chứng nhận về ngành nghề cũng như lĩnh vực kinh... Read more »
tổng vốn đầu tư toàn xã hội là gì

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội là gì

Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (Hệ số ICOR) là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh cần bao nhiêu đồng vốn đầu tư thực hiện tăng thêm để tăng... Read more »
Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775