ÁN LỆ VỀ THỪA KẾ

Án lệ là những lập luận, phán quyết trong bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về một vụ việc cụ thể được Hội đồng Thẩm... Read more »

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Tư vấn Trí Tâm sẽ hướng dẫn mẫu đơn, bản kiểm điểm đảng viên tại địa phương thông qua bài viết dưới đây. Tư vấn Trí Tâm sẽ giải đáp mọi thắc... Read more »
Ad Widget

MẪU BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN VI PHẠM

Trong quá trình sinh hoạt với Chi bộ, là Đảng viên nhưng khó tránh được những lúc mắc sa lầm, và mỗi lần vi phạm cá nhân đó sẽ phải trình bày... Read more »

LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ 2017

Thi hành án hình sự là giai đoạn cuối cùng trong các hoạt động tố tụng của các cơ quan thực thi pháp luật, trong đó buộc người bị xử phạt tù... Read more »

LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ 2018

Thi hành án hình sự là giai đoạn cuối cùng trong các hoạt động tố tụng của các cơ quan thực thi pháp luật, trong đó buộc người bị xử phạt tù phải... Read more »

ÁN LỆ DÂN SỰ

Án lệ dân sự là gì? Án lệ là những lập luận, phán quyết trong bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về một vụ việc... Read more »
trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

TỘI BUỘC NGƯỜI LAO ĐỘNG THÔI VIỆC TRÁI PHÁP LUẬT

Tội buộc người lao động thôi việc trái pháp luật được quy định như thế nào? Dấu hiệu pháp lý để nhận biết theo luật hình sự? Tư vấn Trí Tâm sẽ... Read more »
Đình chỉ thi hành án hình sự

ĐÌNH CHỈ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

Tạm đình chỉ, đình chỉ thi hành án hình sự được pháp luật quy định nhằm thực hiện một số biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích của các chủ thể có... Read more »
Thủ tục thi hành án hình sự

THỦ TỤC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

Thủ tục thi hành án hình sự là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật này buộc phạm nhân phải chịu sự quản lý giam giữ,... Read more »
Thời gian thi hành án hình sự

THỜI GIAN THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

Thời gian thi hành án hình sự được quy định cụ thể trong Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, quy định thời hiệu, thời hạn được tính... Read more »
Hotline: 19006581
Đặt lịch Tư Vấn
Hotline 24/7: 19006581