As 9100

as 9100

Nếu bạn là một độc giả quan tâm đến chất lượng dịch vụ hàng không  hay bạn có nhu cầu tìm hiểu về cách thức mà các công ty hàng không đảm bảo chất lượng và an toàn cho hành khách thì bạn không thể bỏ qua bài viết sau của Luật Rong Ba. Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ giúp quý độc giả hiểu rõ hơn về as 9100 và những vấn đề liên quan.

Giới thiệu cơ bản về as 9100

Cả AS9100 và ISO 9001 đều là các tiêu chuẩn bao gồm các yêu cầu để triển khai Hệ thống Quản lý Chất lượng (QMS) trong tổ chức của bạn. AS9100 dựa trên các yêu cầu của ISO 9001, do đó, dễ dàng nhất để nói về tiêu chuẩn này trước tiên.

ISO 9001 là tiêu chuẩn được công nhận bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO). Các yêu cầu được công nhận trên khắp thế giới là cơ sở chấp nhận được để thực hiện QMS, và nó được cập nhật lần cuối vào năm 2015, vì vậy nó được gọi là ISO 9001: 2015.

Mặc dù tiêu chuẩn ISO 9001 được chấp nhận bởi bất kỳ ngành công nghiệp nào trên thế giới, AS9100 được sửa đổi cụ thể cho các công ty hàng không, vũ trụ.

Điều mà Tập đoàn Chất lượng Không gian Vũ trụ Quốc tế (IAQG) đã thực hiện là mang toàn bộ các yêu cầu của ISO 9001: 2015 và sau đó bổ sung vào các yêu cầu cụ thể về Hệ thống Quản lý Chất lượng hàng không vũ trụ mà không cần xoá bỏ bất kỳ yêu cầu hiện có của ISO 9001, do đó tạo ra tiêu chuẩn AS9100 lần soát xét những bổ sung này xuất hiện bằng chữ in đậm và in nghiêng trong tài liệu.

Có hơn 17.000 công ty chứng nhận AS9100 trên toàn thế giới tính đến tháng 3 năm 2017. Ngoài AS9100, còn có hai bộ yêu cầu khác cho các loại công ty hàng không: AS9110 cho QMS của các tổ chức bảo trì hàng không và AS9120 cho QMS của các nhà phân phối phụ tùng hàng không vũ trụ.

Ngoài ra, có các tài liệu hỗ trợ trong họ as 9100: AS9101 là một danh mục đánh giá kiểm tra và tài liệu đánh giá, AS 9102 là tài liệu hướng dẫn thực hiện kiểm tra bài viết hàng không hàng đầu, AS9103 đưa ra hướng dẫn để quản lý các đặc tính chính và nhiều hệ thống khác để giúp thực hiện các yêu cầu QMS.

Quản lý chất lượng hàng không vũ trụ AS9100 là gì

AS9100 (BS EN 9100) là tiêu chuẩn quản lý chất lượng chung duy nhất cho các ngành công nghiệp hàng không vũ trụ về an toàn hàng không và quản lý hàng không.

Tiêu chuẩn này được sử dụng và được hỗ trợ bởi các công ty hàng không vũ trụ hàng đầu thế giới và trên toàn bộ chuỗi cung ứng của họ.

AS9100 có thể được sử dụng bởi các tổ chức trong toàn ngành hàng không vũ trụ, bao gồm các công ty thiết kế, sản xuất, bảo dưỡng và phân phối.

Nếu bạn chấp nhận tiêu chuẩn này bạn có thể tự tin rằng bạn có một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả ở vị trí quản lý hàng không và an toàn hàng không. AS9100 cũng cần thiết để bạn có thể đạt được giấy phép kinh doanh, bây giờ và cả sau này.

Xem xét những khó khăn và phức tạp trong ngành công nghiệp hàng không, vũ trụ và quốc phòng, tiêu chuẩn as 9100 cho phép các doanh nghiệp và nhà cung cấp trong lĩnh vực này tiêu chuẩn hóa các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng trên toàn bộ chuỗi cung ứng.

Các doanh nghiệp muốn đạt được chứng nhận as 9100 phải chuẩn hóa các hoạt động của mình để sản xuất các sản phẩm đáng tin cậy và liên tục cải tiến quy trình của họ để đáp ứng kỳ vọng của khách hàng và các yêu cầu quy định hiện hành.

Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng as 9100 cho các tổ chức hàng không, vũ trụ và quốc phòng đã được thiết kế cho mục đích này.

as 9100
as 9100

Toàn cầu hóa của ngành hàng không và sự đa dạng của các nhu cầu và kỳ vọng của khu vực và quốc gia đã làm phức tạp mục tiêu này.

Các nhà sản xuất và cung cấp trong lĩnh vực hàng không và vũ trụ đang phải đối mặt với khó khăn trong việc cung cấp sản phẩm cho các khách hàng khác nhau trong khuôn khổ các yêu cầu và kỳ vọng về chất lượng luôn thay đổi.

Tiêu chuẩn as 9100 tiêu chuẩn hóa các yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng cho ngành hàng không vũ trụ. Việc nâng cao chất lượng, an toàn và giảm chi phí là điều không thể tránh khỏi nhằm thiết lập các yêu cầu chung ở tất cả các cấp của chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp trên toàn thế giới, loại bỏ hoặc giảm bớt các yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp và giảm bớt sự thay đổi do kết quả.

Không có ngành nào khác có ý thức về an ninh như ngành hàng không và vũ trụ. Trong lĩnh vực này, luôn được kiểm soát và có rất ít sai sót, các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt được áp dụng trong tất cả các lĩnh vực của ngành.

Tiêu chuẩn as 9100 là nỗ lực quốc tế đầu tiên nhằm xây dựng tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng cho ngành công nghiệp vũ trụ.

Tiêu chuẩn này là một bổ sung cho ngành hàng không vũ trụ.e đáp ứng mong đợi của họ và hỗ trợ tiêu chuẩn ISO 9001.

Hệ thống tiêu chuẩn AS 9100 là gì

as 9100 là tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế đặc trưng được viết cho ngành công nghiệp không gian vũ trụ, được dựa trên nền tảng của ISO 9001.

as 9100 là tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế đặc trưng được viết cho ngành công nghiệp không gian vũ trụ trong một cố gắng nổ lực liên quan đến cải tiến chất lượng và đảm bảo tính đồng bộ của các nhà cung ứng đối với nghành công nghiệp này. Tiêu chuẩn được phát hành ở Châu Âu là EN 9100,ở Mỹ là AS9100 và Phương Đông là SJAC 9100.

Tiêu chuẩn này được dựa trên nền tảng của ISO 9001 được chứng minh và thử nghiệm mà nó bổ sung với yêu cầu cụ thể thêm vào cần thiết để tập trung chế tạo máy bay quân sự /dân dụng và nhu cầu của không gian. Tiêu chuẩn này kết nối tổ chức với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 phát triển thành AS 9001 thiếu sự làm giảm các khía cạnh.

Tiêu chuẩn này cũng trình bày các cố gắng đáng kể cho ngành công nghiệp vũ trụ để đưa ra một tiêu chuẩn đơn để sử dụng cho chuỗi cung ứng không gian vũ trụ toàn cầu. Nguồn đóng góp bao gồm:

Các tiêu chuẩn trước đó như AS 9000 va TS 157

Các yêu cầu pháp lý cho công nghiệp không gian vũ trụ

Tiêu chuẩn từ chính phủ

Việc đóng góp từ các nhà đầu tư khác nhau trong nước và quốc tế cho ngành công nghiệp này.

Đối tượng áp dụng

as 9100 được áp dụng cho các tổ chức thiết kế và các sản phẩm của nhà sản xuất cho ngành công nghiệp hàng không như các bộ phận, các thành phần và lắp ráp

AS 9120 được áp dụng cho các nhà phân phối và lưu trữ các bộ phận cho nhà sản xuất cung cấp cho ngành công nghiệp hàng không vũ trụ. Tiêu chuẩn này tập trung vào chuỗi giám hộ, nguồn gốc, kiểm soát tồn trữ và sự sẵn có của hồ sơ

Lợi ích của as 9001

Sự công nhận tòan cầu như nhà cung cấp đáng tin; vì việc chứng nhận được công nhận và chấp nhận thông qua chuỗi ung ứng hàng không vũ trụ; như một chuẩn đối sánh công nghiệp

Thỏa mãn khách hàng – thông qua giao hàng đáp ứng các yêu cầu một cách ổn định

Các chi phí vận hành được cắt giảm; thông qua các quá trình cải tiến liên tục và hiêu quả vận hành tốt

Mối quan hệ với các nhà đầu tư được cải thiện;  bao gồm nhân viên, các khách hàng và nhà cung cấp

Phù hợp luật pháp- thông qua việc thấu hiểu các yêu cầu và quy định pháp lý ảnh hưởng như thế nào đến tổ chức và khách hàng của họ

Quản lý rủi ro được cải thiện; thông qua nhất quán nhiều hơn và nguồn gốc của sản phẩm và các dịch vụ

Khả năng của doanh nghiệp được chứng minh;  thông qua việc thẩm tra độc lập dựa trên các tiêu chuẩn công nghiệp được công nhận toàn cầu

Khả năng tranh thủ cao hơn các doanh nghiệp; đặc biệt những nơi mà các đặc tính kỹ thuật yêu cầu chứng nhận; như một điều kiện để cung ứng.

Nguyên tắc của as 9100

Hệ thống chất lượng ngành hàng không vũ trụ as 9100 dựa trên cấu trúc cơ bản đã được thử nghiệm và phê duyệt của ISO 9001 và đã được hoàn thành với các yêu cầu ban đầu của các công trình hàng không dân dụng và quân sự.

Cấu trúc này, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 của các tổ chức đó; nó cho phép họ thực hiện tiêu chuẩn as 9100 mà không phải thực hiện các thay đổi lớn.

Quản lý rủi ro là nguyên tắc cơ bản của tiêu chuẩn, điều này cũng cho thấy nỗ lực chuyên sâu để thiết lập một tiêu chuẩn duy nhất trong toàn bộ chuỗi sản xuất hàng không / vũ trụ toàn cầu. as 9100 đã được thiết kế với nhận thức rằng an ninh là vấn đề quan trọng nhất trong ngành hàng không vũ trụ.

Người ta nói rằng các quy tắc của hàng không được viết bằng máu và do đó xác suất phạm sai lầm trong hàng không được dự kiến ​​là bằng không. Do đó, chất lượng và dựa trên rủi ro là các yếu tố quan trọng nhất trong số các yêu cầu của tiêu chuẩn. 

Cách tiếp cận rủi ro đòi hỏi một cách tiếp cận chung về cách nhận thức và hiểu các rủi ro khác nhau. Các nghiên cứu quản lý rủi ro được thực hiện để hiểu những gì doanh nghiệp hiểu từ rủi ro và cách đánh giá chúng. Một khung chung phải được soạn thảo để xác định rủi ro. 

Hệ thống Chất lượng Ngành Hàng không và Vũ trụ as 9100, có nguyên tắc cơ bản là quản lý rủi ro, yêu cầu phải thực hiện phân tích rủi ro. Cần phân tích rủi ro của doanh nghiệp phù hợp với phương pháp quản lý rủi ro đã xác định.

Doanh nghiệp cần xác định những rủi ro có thể xảy ra trong các hoạt động, dịch vụ, cơ sở hạ tầng, nhân viên, máy móc thiết bị, khách hàng, công ty cung cấp và dự án và liệt kê chúng một cách rõ ràng.

Việc phân tích rủi ro được thực hiện đòi hỏi phải điều tra và xử lý tất cả các vấn đề quan trọng để phát hiện ra rủi ro của doanh nghiệp. Các phân tích được thực hiện tiết lộ bản đồ rủi ro của doanh nghiệp.

Theo kết quả phân tích, tất cả các rủi ro được xác định cần được đánh giá và đưa vào thứ tự ưu tiên. Trong nghiên cứu này, các rủi ro được giải quyết theo các rủi ro đã phân tích và tầm quan trọng của chúng nên được xác định trong một ma trận.

Nếu các công ty ở bất kỳ thời điểm nào trong chuỗi sản xuất hàng không / vũ trụ áp dụng và duy trì các tiêu chuẩn as 9100, AS 9110 và AS 9120, chứng chỉ mà họ nhận được sẽ có nghĩa là các sản phẩm và dịch vụ của công ty sẽ có nhu cầu nhiều hơn trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và quốc phòng.

Tài liệu, là bằng chứng cho thấy các doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu của các tiêu chuẩn này, có tầm quan trọng không thể thiếu trong việc thực hiện các hợp đồng quốc tế.

Luật Rong Ba hy vọng bài viết trên đây đã có thể giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn phần nào về as 9100. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tiến hành áp dụng  những tiêu chuẩn as 9100, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin