THAY ĐỔI TRỤ SỞ KINH DOANH

Trụ sở kinh doanh là một trong những yếu tố quan trọng trong việc hình thành cũng như quá trình hoạt động của doanh nghiêp. Trụ sở là nơi tiến hành giao dịch, hoạt động kinh doanh, mối quan hệ giữa Doanh nghiệp với Nhà nước tiến hành quản lí,…Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, xét thấy tình hình hoạt động của Công ty, doanh nghiệp sẽ đăng kí thay đổi nội dung đăng kí,  một trong số các thủ tục doanh nghiệp thực hiện là thay đổi trụ sở kinh doanh.

1.Pháp luật Việt Nam quy định về địa chỉ trụ sở doanh nghiệp

Địa chỉ công ty hay chính xác là trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có)”(Điều 43 Luật doanh nghiệp 2014)

Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp đặt ở đâu thì do cơ quan thuế của quận, huyện đó quản lý. Một số doanh nghiệp do Cục thuế của tỉnh thành phố quản lý. Thêm nữa, khi đặt địa chỉ trụ sở cho doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh với nhành nghề kinh doanh có điều kiện thì địa điểm đó phải đáp ứng thêm một số điện kiện về giấy phép, như: kinh doanh dịch vụ nhà hàng, ăn uống lưu động thì địa điểm phải đáp ứng các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm,…

Thay đổi trụ sở kinh doanh trước khi thực hiện thủ tục đăng kí thay đổi, doanh nghiệp sẽ thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan về việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sẽ thực hiện đăng kí thay đổi trụ sở kinh doanh trong thời hạn là 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Trường hợp doanh nghiệp thay đổi trụ sở kinh doanh đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Đối với trường hợp thay đổi trụ sở kinh doanh của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới.

thay đổi địa chỉ kinh doanh

2. Trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp

+ Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính cùng quận, huyện hoặc thành phố trực thuộc tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

+ Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác quận, huyện hoặc thành phố nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

+ Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

3. Trình tự thực hiện thay đổi trụ sở kinh doanh

+Chuẩn bị một hồ sơ theo quy định về đăng kí thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh

+Thực hiện thủ tục thay đổi đăng kí kinh doanh tại cơ quan thuế

+Nộp hồ sơ lên Sở kế hoạch – đầu tư tỉnh, thành phố đặt trụ sở địa điểm kinh doanh

+Nhận kết quả thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh

+Nội dung đăng kí thay đổi được công bố trên Cổng đăng kí doanh nghiệp quốc gia

+Doanh nghiệp tiến hành khắc lại con dấu nếu có sự thay đổi

4. Hồ sơ chuẩn bị

Đối với hồ sơ thay đổi đăng kí kinh doanh nộp tại cơ quan thuế:

+Biên bản họp về việc thay đổi đăng ký kinh doanh chuyển trụ sở khác quận

+Quyết định về việc thay đổi đăng ký kinh doanh chuyển trụ sở

+Công văn gửi thuế về việc xin chốt thuế chuyển quận.

+Giấy đăng ký kinh doanh bản sao có chứng thực.

Đối với hồ sơ đăng kí thay đổi nộp tại Phòng đăng kí kinh doanh

+Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chuyển trụ sở công ty;

+ Biên bản họp về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chuyển trụ sở công ty (đối với công ty TNHH và Công ty cổ phần);

+Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc chuyển trụ sở công ty;

+Giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu;

+Một số giấy tờ khác

a.Đăng kí thay đổi trụ sở kinh doanh đối với công ty cổ phần, hồ sơ gồm có:

+Thông báo thay đổi tại phụ II-1 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT

+Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông công ty.

+Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

+ Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần

+Giấy ủy quyền và một số giấy tờ khác

Đăng kí thay đổi trụ sở kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên, hồ sơ gồm có:

+Thông báo thay đổi tại phụ II-1 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT

+Quyết định của chủ sở hữu công ty

+Danh sách người đại diện theo ủy quyền

+Một số giấy tờ khác

Đăng kí thay đổi trụ sở kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên hồ sơ gồm có:

+Thông báo thay đổi tại phụ II-1 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT

+Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên

+Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty

+Danh sách thành viên

+Một số giấy tờ khác.

Thay đổi trụ sở kinh doanh là một thủ tục khá phức tạp. Bởi liên quan đến cả cơ quan thuế, Doanh nghiệp khi tiến hành đăng kí thay đổi địa chỉ trụ sở cần lưu ý một số vấn đề về:

+Thủ tục đối với cơ quan thuế: Doanh nghiệp gửi thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý về việc di chuyển trụ sở, thực hiện thanh huỷ hoá đơn, thanh toán các khoản thuế, lấy xác nhận hoàn thành thủ tục sau đó đăng ký nộp thuế tại Cục thuế nơi chuyển đến

+Hồ sơ nộp tại Phòng đăng kí kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi trụ sở doanh nghiệp đăng kí. Hồ sơ nộp bản mềm trên cổng đăng kí doanh nghiệp và một bản cứng nộp tại bộ phận một cửa.

+Doanh nghiệp tiến hành thay đổi mẫu con dấu mới, khi thay đổi địa chỉ khác tỉnh, huyện doanh nghiệp phải khắc lại con dấu. (Các doanh nghiệp khắc dấu theo quy định mới không có thông tin về quận, huyện trên con dấu thì chỉ phải thay đổi con dấu khi doanh nghiệp đăng ký chuyển trụ sở sang tỉnh, thành phố khác).

Đối với thay đổi trụ sở kinh doanh trường hợp Công ty vốn đầu tư nước ngoài hoặc công ty có triển khai dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quản lý của cục thuế tỉnh, thành phố thì  khi doanh nghiệp tiến hành thay đổi địa chỉ trụ sở trong cùng tỉnh, thành phố thì không thay đổi cơ quan quản lý thuế. Trường hợp còn lại là doanh nghiệp đều chịu sự quản lí của chi cục thuế quận huyện, thì khi thay đổi trụ sở công ty khác quận, huyện  sẽ đồng thời với việc thay đổi cơ quan quản lý thuế, và phải thực hiện thêm thủ tục chốt thuế tại chi cục thuế cũ trước khi nộp hồ sơ đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư.

Thay đổi trụ sở kinh doanh mang đến một môi trường kinh doanh mới hơn, mở rộng quy mô kinh doanh và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

Với mục đích chuyển trụ sở kinh doanh nhằm đẩy mạnh cũng như thay đổi quá trình hoạt động của doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh. Nhưng doanh nghiệp cần nắm bắt rõ về vị trí cũng như nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới về hướng phát triển cho doanh nghiệp. Bởi khi thay đổi trụ sở kinh doanh, những thông tin và giao dịch của doanh nghiệp trước đây cũng sẽ thay đổi theo: về hóa đơn, chứng từ, bảng hiệu công ty, hơn nữa là những hồ sơ thủ tục thay đổi cũng sẽ phức tạp.

5. Doanh nghiệp cần lưu ý khi thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở kinh doanh

+Doanh nghiệp không dược xuất hóa đơn trong quá trình làm hồ sơ chuyển quận với cơ quan thuế

+ Hóa đơn theo địa chỉ cũ vẫn còn nhưng doanh nghiệp không muốn tiếp tục sử dụng thì phải làm thông báo hủy hóa đơn nộp lên thuế và khi đặt in hóa đơn mới để sử dụng thì doanh nghiệp phải làm thông báo phát hành hóa đơn mới để được sử dụng.

+Doanh nghiệp phải hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ với cơ quan thuế

+Sau khi đăng kí thay đổi, doanh nghiệp phải hủy hóa đơn cũ và và báo cáo với cơ quan thuế trước khi in hóa đơn mới.

Thời gian thực hiện thủ tục là: 10-15 ngày làm việc

Đến với Tư vấn Trí Tâm, Qúy khách hàng sẽ được tư vấn về vấn đề liên quan đến thay đổi trụ sở kinh doanh sao cho phù hợp với tình hình hoạt động trên thực tế của Công ty mình. Tư vấn Trí Tâm sẽ đại diện cho Qúy khách hàng thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở kinh doanh tại Sở kế hoạch và Đầu tư và cơ quan thuế. Thực hiện các khâu soạn hồ sơ, nộp hồ sơ, theo dõi và nhận kết quả cho Qúy khách hàng.

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề thay đổi trụ sở kinh doanh, Qúy khách hành vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn: 0397597960.

 

 

 

 

 

Recommended For You

About the Author: Chu Hiền

Hotline: 19006581
Đặt lịch Tư Vấn
Hotline 24/7: 19006581