15189 iso

iso 15189

Xét nghiệm trong phòng thí nghiệm ngày càng đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp các kết quả chăm sóc sức khỏe dựa trên thông tin.

Vì người nhận cuối cùng của thử nghiệm này là những bệnh nhân có sức khỏe bị tổn thương do bệnh tật, điều quan trọng là thử nghiệm đó chỉ được thực hiện bởi nhân viên có thẩm quyền và những người làm việc theo các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất.

Các kết quả do thử nghiệm này cung cấp phải phù hợp về mặt lâm sàng và phù hợp với các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất.

Việc đạt được công nhận theo tiêu chuẩn 15189 iso sẽ xác minh ba thành phần chính của phòng thí nghiệm: tính chính trực, tính công bằng và năng lực của bạn. Dưới đây là một chút thông tin thêm về tiêu chuẩn ISO quan trọng này.

Bài viết dưới đây của Luật Rong Ba sẽ giúp quý đọc giả tìm hiểu về chứng nhận 15189 iso và quy trình tư vấn 15189 iso của chúng tôi.

Tiêu chuẩn 15189 iso là gì

Tiêu chuẩn này được sử dụng khi Phòng thí nghiệm y tế cần xây dựng hệ thống quản lý chất lượng để nâng cao năng lực kỹ thuật hoặc để được đánh giá công nhận theo VILAS hoặc tương đương.

Trường hợp Phòng thí nghiệm mong muốn nâng cao chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng thì cần áp dụng thêm tiêu chuẩn ISO 9001 để có một hệ thống quản tích hợp cả năng lực kỹ thuật và chất lượng dịch vụ của Phòng thí nghiệm. 

15189 iso bao gồm 15 yêu cầu về quản lý tương tự các yêu cầu về quản lý trong tiêu chuẩn 15189 iso hay các yêu cầu về hệ thống quản lý trong ISO 9001 và 8 yêu cầu kỹ thuật liên quan đảm bảo chất lượng trong hoạt động xét nghiệm như: năng lực, tay nghề cán bộ xét nghiệm; kiểm soát điều kiện môi trường; kiểm soát thiết bị xét nghiệm; công tác chuẩn bị trước khi xét nghiệm; kiểm soát quá trình thực hiện xét nghiệm… 

Xét nghiệm y tế là một khâu thiết yếu trong quá trình chẩn đoán và điều trị cho người bệnh. Việc áp dụng tiêu chuẩn 15189 iso sẽ giúp đảm bảo cung cấp kết quả xét nghiệm một cách chính xác và tin cậy, làm cơ sở để thúc đẩy việc thừa nhận kết quả xét nghiệm giữa các cơ sở khám và điều trị bệnh nhân.

Đối tượng áp dụng 15189 iso

Phòng, cơ sở xét nghiệm tại biện viện;

Cơ quan quản lý dùng để đánh giá năng lực của phòng, cơ sở xét nghiệm y tế;

Tổ chức công nhận dùng để đánh giá, công nhận năng lực của Phòng, cơ sở xét nghiệm y tế

Lợi ích của việc áp dụng 15189 iso

Có nhiều lý do tại sao 15189 iso lại quan trọng – dưới đây là một số lợi ích mà nó mang lại cho các phòng thí nghiệm y tế.

Giảm thiểu rủi ro

Khi bạn cấu trúc hoạt động của mình theo phương pháp hay nhất, hệ thống của bạn sẽ chặt chẽ hơn. Lập kế hoạch và xác định bất kỳ rủi ro tiềm ẩn nào sẽ giúp giảm thiểu hàng loạt – đặc biệt là trong các phòng thí nghiệm xử lý thông tin nhạy cảm, thiết bị phức tạp và các vấn đề liên quan đến sức khỏe người dân.

iso 15189
15189 iso

Tiết kiệm chi phí

Bằng cách đảm bảo kết quả có giá trị về mặt kỹ thuật, phòng thí nghiệm của bạn sẽ tiết kiệm chi phí liên quan đến việc kiểm tra lại. Cũng sẽ có các biện pháp tiết kiệm chi phí khác được thực hiện theo tiêu chuẩn khi hiệu quả của bạn tăng lên.

Tinh thần đồng đội được cải thiện

Tiêu chuẩn này có tác dụng giảm thiểu những sai lầm của nhân viên và những sai sót có thể ngăn ngừa được khác.

Động lực của nhân viên sẽ không chỉ được cải thiện khi họ thể hiện hiệu suất tốt hơn mà còn bằng cách bạn công nhận và phát huy năng lực kỹ thuật của nhân viên.

Tuân thủ luật pháp

Bằng cách triển khai luật pháp và tiêu chuẩn ngành vào phòng thí nghiệm y tế của bạn, 15189 iso đảm bảo rằng các dịch vụ lâm sàng của bạn là an toàn, đáng tin cậy và có giá trị tốt.

Điều này mang lại niềm tin cho các bên liên quan và những người ra quyết định, những người công nhận và đánh giá cao cam kết.

Các thách thức pháp lý sẽ ít xảy ra hơn và nếu chúng xảy ra, bạn có thể đảm bảo rằng khuôn khổ sẽ hỗ trợ bạn.

Được toàn cầu công nhận

Việc trở thành một tiêu chuẩn được công nhận trên toàn cầu không chỉ có lợi ích về danh tiếng. Đối với 15189 iso, sự công nhận toàn cầu là đặc biệt thích hợp.

Một loạt các Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau đa phương trong Hợp tác Công nhận Phòng thí nghiệm Quốc tế (ILAC) có nghĩa là các phòng thí nghiệm được công nhận theo 15189 iso sẽ có chứng chỉ và báo cáo thử nghiệm được chấp nhận tại hơn 80 quốc gia trên thế giới.

Bằng cách này, công việc của bạn có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe y tế không chỉ ở quốc gia của bạn mà còn trên toàn cầu.

Dịch vụ tư vấn 15189 iso:2012 tại  Luật Rong Ba như thế nào

Việc đạt được công nhận theo Tiêu chuẩn Quốc tế 15189 iso:2012 thể hiện cam kết của phòng thí nghiệm trong việc cung cấp các kết quả đáp ứng các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận về chất lượng và năng lực.

Để đạt được sự công nhận này là một công việc quan trọng. Nó thường đòi hỏi các kỹ năng không được phòng thí nghiệm sử dụng thường xuyên và có thể thiếu kinh tế nếu duy trì những chuyên môn đó trong đội ngũ nhân viên thường xuyên.

Luật Rong Ba cung cấp một dịch vụ tư vấn hoàn chỉnh để giúp tổ chức của bạn xác định các yêu cầu theo tiêu chuẩn 15189 iso: 2012 và áp dụng các yêu cầu tuân thủ theo 15189 iso:2012 cho các quy trình hiện tại của bạn.

Hãy bắt đầu hành trình chứng nhận 15189 iso: 2012 của bạn với chúng tôi ngay hôm nay cùng dịch vụ tư vấn 15189 iso chuyên nghiệp và chất lượng tại Luật Rong Ba.

Quy trình tư vấn 15189 iso:2012

Quy trình tư vấn 15189 iso bao gồm các bước:

Phân tích và đánh giá ban đầu

Nhận dạng và định nghĩa quy trình

Thiết kế và hoàn thiện tài liệu Đào tạo nâng cao nhận thức

Thực hiện

Đào tạo đánh giá viên nội bộ

Họp đánh giá quản lý

Đánh giá việc thực hiện

Đánh giá trước

Đánh giá giai đoạn 1 – đánh giá chứng nhận

Đánh giá giai đoạn 2 – đánh giá chứng nhận

Đạt được chứng nhận 15189 iso: 2012

Cải tiến liên tục

Các chi tiết các công việc khi thực hiện dự án tư vấn 15189 iso

Viết tài liệu và hoàn tất việc áp dụng tài liệu

Đánh giá hệ thống tài liệu hiện có. Lên danh mục các tài liệu cần bổ sung, sửa đổi

Khảo sát hiện trạng, bổ sung các biểu mẫu cần áp dụng để xây dựng hồ sơ.

Sửa và cập nhật lại hệ thống tài liệu

Đào tạo nhận thức hệ thống quản lý chất lượng PXN y tế theo 15189 iso:2012/TCVN 15189 iso:2014 và hướng dẫn viết tài liệu cho nhân viên khoa XN

Đào tạo nhận thức hệ thống quản lý chất lượng PXN y tế theo 15189 iso:2012/TCVN 15189 iso:2014 cho bác sĩ, điều dưỡng và các phòng ban có liên quan đến Khoa xét nghiệm

Xem xét sửa và hướng dẫn áp dụng tài liệu (các quy trình,hướng dẫn)

Áp dụng và chuẩn bị hồ sơ

Hướng dẫn kiểm tra và xác nhận giá trị sử dụng của quy trình xét nghiệm và tính toán độ không đảm bảo 

Thực hiện xác nhận giá trị sử dụng và tính toán độ không đảm bảo đo cho các chỉ tiêu xét nghiệm

Đào tạo kỹ năng đánh giá nội bộ hệ thống quản lý PXN Y tế theo 15189 iso:2012/TCVN 15189 iso:2014

Hướng dẫn đánh giá nội bộ, khắc phục và cải tiến.

Tự khắc phục và kiểm tra các điểm chưa phù hợp

Hướng dẫn họp xem xét của lãnh đạo

Hướng dẫn thủ tục nộp đơn cho tổ chức công nhận

Đăng ký đánh giá công nhận theo phạm vi đã chọn

Chuẩn bị trước khi đánh giá và khắc phục sau đánh giá

Rà soát lại hệ thống trước khi đánh giá công nhận

Đánh giá công nhận của tổ chức công nhận

Hướng dẫn khắc phục sau khi đánh giá công nhận

Nhận giấy công nhận

Tại sao doanh nghiệp cần có dich vụ tư vấn ISO

Dịch vụ Tư vấn ISO được yêu cầu để hỗ trợ các tổ chức trong việc xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng toàn diện để đáp ứng tất cả các yêu cầu của 15189 iso

Dịch vụ tư vấn ISO có thể xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng có thể chuẩn bị cho các tổ chức một hệ thống mạnh mẽ để sản xuất các sản phẩm và dịch vụ chất lượng

Tư vấn ISO hỗ trợ trong việc đáp ứng “Phụ lục SL, một phần của Chỉ thị ISO / IEC phần 1 quy định cách viết các tiêu chuẩn của Tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý ISO (MSS).” do đó đáp ứng các yêu cầu 15189 iso

Một công ty tư vấn ISO tốt cung cấp đào tạo cho lãnh đạo cao nhất trong việc thúc đẩy Tư duy dựa trên rủi ro, Phương pháp tiếp cận theo quy trình và Cải tiến liên tục

Tư vấn ISO hỗ trợ phát triển một hệ thống quản lý chất lượng toàn diện, đơn giản hóa để đáp ứng tất cả các yêu cầu của 15189 iso và các yêu cầu đánh giá giai đoạn 1 của Tổ chức chứng nhận bên thứ ba .

Đánh giá giai đoạn 1 từ các Tổ chức chứng nhận khác nhau tùy thuộc vào các Tổ chức chứng nhận đã chọn xác minh hệ thống được lập thành văn bản có đáp ứng tất cả các yêu cầu của 15189 iso hay không

Công ty tư vấn 15189 iso cung cấp các kỹ thuật để thực hiện và đào tạo đánh giá viên nội bộ của tổ chức để trở thành người có năng lực thực hiện đánh giá nội bộ hoặc cung cấp Dịch vụ đánh giá nội bộ ISO để đánh giá tất cả các quá trình, tất cả các yêu cầu của Tiêu chuẩn 15189 iso và việc thực hiện hiệu quả Tiêu chuẩn 15189 iso

Đánh giá chất lượng nội bộ do các chuyên gia tư vấn ISO thực hiện, giúp các cơ sở tìm ra tất cả các khiếm khuyết trong việc thực hiện mà chúng thường không được tìm thấy trong các cuộc đánh giá của bên thứ nhất của tổ chức.

Các công ty tư vấn ISO hỗ trợ các tổ chức kiểm soát hiệu quả thông tin tài liệu (Tài liệu và Hồ sơ) liên quan đến các thay đổi, tiến hành các cuộc họp xem xét của ban quản lý ISO bao gồm tất cả các đầu vào xem xét của ban quản lý (theo các yêu cầu của 15189 iso).

Bao gồm các xu hướng cần theo dõi, kết quả đánh giá nội bộ được giải quyết đầy đủ, các hoạt động liên quan đến rủi ro được xác định / đánh giá / giảm thiểu, nguyên nhân gốc rễ, phân tích được áp dụng đầy đủ, các hành động khắc phục được thực hiện và cải tiến.

Trên đây là một số những khía cạnh liên quan đến về bộ tiêu chuẩn 15189 isoLuật Rong Ba đã cung cấp, chúng tôi hy vọng quý khách hàng đã nắm được một phần nào về 15189 iso, nếu như quý đọc giả muốn được tư vấn kỹ hơn về bộ tiêu chuẩn này, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin